Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2022-05-27 NR-TP-5

Darbotvarkės klausimai

Nr. Pavadinimas Pranešėjai Komentarai
1 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PATVIRTINIMO
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
2 DĖL SAULĖS ŠVIESOS ENERGIJOS ELEKTRINIŲ IŠDĖSTYMO ROKIŠKIO R. SAV., KAMAJŲ SEN., GUDIŠKIO VS., SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
Ingrida Trumpaitė
0 Detaliau
3 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021-2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2021 METŲ ATASKAITAI
Agnė Grizevičiūtė
0 Detaliau
4 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 METŲ KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-54 „DĖL STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SKYRIAUS 2022 METŲ SAVIVALDYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ IR ILGALAIKIO TURTO REMONTO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO
Augustinas Blažys
0 Detaliau
5 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. TS-132 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI TEIKIAMO DERINTI AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ 2019–2022 METŲ INVESTICIJŲ PLANO ROKIŠKIO ŠILUMOS TINKLŲ RAJONE“ PAKEITIMO“
Augustinas Blažys
0 Detaliau
6 DĖL 2022–2023 MOKSLO METŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR JŲ ORGANIZAVIMO MODELIŲ PATVIRTINIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
7 DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2022 METŲ LIEPOS IR RUGPJŪČIO MĖNESIAIS
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
8 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-100 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
9 DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
10 DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ SU MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETU
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
11 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTIS IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
12 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS PANAUDOS PAGRINDAIS
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
13 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-234 „ DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR SOCIALINIŲ BŪSTŲ NUOMOS MOKESČIO DYDŽIO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
14 DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
15 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-14 ,, DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTOS BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMO“ DALINIO PAKEITIMO
Nijolė Prievelienė
0 Detaliau
16 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. TS-25 „ DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2022 METAMS PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
17 DĖL ROKIŠKIO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SUDARYMO VYKDYMO IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
18 DĖL PRITARIMO MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJŲ PROJEKTAMS
Jolanta Jasiūnienė
0 Detaliau
19 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 M. VALSTYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ MELIORACIJOS DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
Jolanta Jasiūnienė
0 Detaliau
20 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO DELEGAVIMO Į PANEVĖŽIO TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ
Evelina Grėbliauskienė
0 Detaliau
21 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2022 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO
Dalia Zibolienė
0 Detaliau
22 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-43 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Regina Strumskienė
0 Detaliau
23 DĖL 2022 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ IŠLAIDOMS, SUSIJUSIOMS SU ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, PERSONALO OPTIMIZAVIMU IR ATNAUJINIMU, APMOKĖTI, PASKIRS
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
24 SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMUS IR PASISAKYMUS 0 Detaliau
25 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ PASISAKYMUS 0 Detaliau