Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2022-06-23 NR-TP-6

Darbotvarkės klausimai

Nr. Pavadinimas Pranešėjai Komentarai
1 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
2 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2022 metų II pusmečio veiklos plano patvirtinimo
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
3 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2022 metų ataskaitos patvirtinimo
Agnė Grizevičiūtė
0 Detaliau
4 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-218 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.
Agnė Grizevičiūtė
0 Detaliau
5 Dėl pritarimo projektui „ Rokiškio lopšelio-darželio ,,Varpelis“ (Jaunystės g. 15, Rokiškis) pastato energinio efektyvumo didinimas“.
Agnė Grizevičiūtė
0 Detaliau
6 Dėl Kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama arba mokama dalimis, ir Rokiškio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Raimondas Simanavičius
0 Detaliau
7 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės turto perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis panaudos pagrindais.
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
8 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-204 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise ir leidimo išnuomoti negyvenamąsias patalpas viešojo konkurso būdu“ dalinio pake
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
9 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. TS-172 ,,Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį“ pripažinimo netekusiu galios.
Violeta Bieliūnaitė – Vanagienė
0 Detaliau
10 Dėl parduodamų Rokiškio rajono savivaldybės būstų su pagalbinio ūkio paskirties pastatais sąrašo patvirtinimo.
Violeta Bieliūnaitė – Vanagienė
0 Detaliau
11 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. TS-324 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės nekilnojamo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise ir leidimo išnuomoti viešo konkurso būdu“ dalinio p
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
12 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-185 „Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Rokiškio rajono savivaldybės valdomose bendrovėse, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose taisykli
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
13 Dėl Apmokėjimo už brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo.
Rita Elmonienė
0 Detaliau
14 Dėl Rokiškio rajono švietimo tarybos sudėties patvirtinimo.
Rita Elmonienė
0 Detaliau
15 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo.
Dalia Janulienė
0 Detaliau
16 Dėl Rokiškio rajono kultūros nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo iš Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo.
Irena Matelienė
0 Detaliau
17 Dėl Rokiškio krašto muziejaus teikiamų mokamų paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo.
Irena Matelienė
0 Detaliau
18 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. TS-116 ,,Dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavadavimo“ papildymo.
Regina Strumskienė
0 Detaliau
19 Dėl pareiškėjos 2022 m. birželio 9 d. skundo ,,Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos peticijų komisijos protokolo (2022 m. gegužės 3 d. PV-1)”
Regina Strumskienė
0 Detaliau