Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2022-07-29 TP-7

Darbotvarkės klausimai

Nr. Pavadinimas Pranešėjai Komentarai
1 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
2 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS-75 „Dėl rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo.
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
3 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. TS-124 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
Algis Kazulėnas
0 Detaliau
4 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. TS-125 ,, Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo“ dalinio pakeitimo.
Rasa Baranovskienė
0 Detaliau
5 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-214 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės šeimos tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.
Birutė Šlikienė
0 Detaliau
6 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės šeimos tarybos nuostatų patvirtinimo.
Birutė Šlikienė
0 Detaliau
7 Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas.
Andrius Burnickas
0 Detaliau
8 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo.
Andrius Burnickas
0 Detaliau
9 Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Rokiškio rajono savivaldybės administracijoje nustatymo.
Reda Dūdienė
0 Detaliau
10 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-26 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rokiškio rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose“ dalinio pakeitimo.
Reda Dūdienė
0 Detaliau
11 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
Reda Dūdienė
Danguolė Namajūnienė
0 Detaliau
12 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-25 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto 2022 metams patvirtinimo“ patikslinimo.
Reda Dūdienė
0 Detaliau
13 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl garantijos suteikimo uždarajai akcinei bendrovei „Rokiškio vandenys“ pakeitimo.
Reda Dūdienė
0 Detaliau
14 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-124 „Dėl Pasiūlymų dėl Rokiškio rajono savivaldybės saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Darutis Krivas
0 Detaliau
15 Dėl pavadinimo Rokiškio rajono savivaldybės Obelių miesto gatvei suteikimo.
Jūratė Šinkūnienė
0 Detaliau
16 Dėl viešajai įstaigai Rokiškio rajono ligoninei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Raimundas Martinėlis
0 Detaliau
17 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. TS-201 „Dėl Finansinės paramos rezidentams, atvykstantiems dirbti į Rokiškio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigas, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Evelina Grėbliauskienė
0 Detaliau
18 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. TS-34 „Dėl viešame aukcione parduodamo Rokiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
19 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio m. 25 d. sprendimo Nr. TS-140 „Dėl socialinių būstų išnuomavimo kaip savivaldybės būstų rinkos kainomis“ dalinio pakeitimo.
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
20 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės turto perdavimo laikinai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
21 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės turto perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis panaudos pagrindais.
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
22 Dėl pavedimo administruoti savivaldybės ir socialinių būstų nuomos mokestį.
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
23 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. TS-212 „Dėl Kompensavimo už keleivių ir mokinių vežimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
24 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Atviros ekosistemos mokinių atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“ partnerio teisėmis.
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
25 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Ukrainos Dubno miesto savivaldybe
Irena Matelienė
0 Detaliau
26 Dėl Etninės kultūros, istorijos ir tautinės atminties išsaugojimo veiklų finansavimo iš Rokiškio rajono biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo.
Irena Matelienė
0 Detaliau
27 Dėl Kultūrinės veiklos sklaidos ir kokybės gerinimo veiklų finansavimo iš Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo.
Irena Matelienė
0 Detaliau
28 Dėl Kaimo kultūrinės veiklos finansavimo iš Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo.
Irena Matelienė
0 Detaliau
29 Dėl Leidybos dalinio finansavimo iš Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo.
Irena Matelienė
0 Detaliau
30 Dėl Turizmo ir verslo plėtros priemonės projektų finansavimo iš Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo.
Irena Matelienė
0 Detaliau
31 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės atstovo delegavimo į Panevėžio regioninę kultūros tarybą.
Justina Daščioraitė
0 Detaliau