Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2022-09-30 TP-8

Darbotvarkės klausimai

Nr. Pavadinimas Pranešėjai Komentarai
1 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
2 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių normatyvų nustatymo patvirtinimo.
Tadas Barauskas
0 Detaliau
3 Dėl Sporto nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
4 Dėl viešosios įstaigos Rokiškio rajono ligoninės struktūros patvirtinimo
Raimundas Martinėlis
0 Detaliau
5 Dėl viešosios įstaigos Rokiškio rajono ligoninės teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo
Raimundas Martinėlis
0 Detaliau
6 Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Zita Čaplikienė
0 Detaliau
7 Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo susitarimą
Valerijus Rancevas
0 Detaliau
8 Dėl gatvių pavadinimų Rokiškio rajono savivaldybės, Rokiškio kaimiškosios seniūnijos, Šileikių ir Miegonių kaimuose suteikimo
Dalia Janulienė
0 Detaliau
9 Dėl turto, skirto vystomojo bendradarbiavimo veiklai vykdyti ar humanitarinei pagalbai teikti, neatlygintino perdavimo
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
10 Dėl valstybės turto perėmimo Rokiškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
11 Dėl leidimo Rokiškio rajono savivaldybės turtą išnuomoti viešo konkurso būdu
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
12 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės turto perdavimo laikinai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
13 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS- 136 ,,Dėl Rokiškio rajono savivaldybės turto perdavimo“ dalinio pakeitimo
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
14 Dėl Lošimų organizavimo vietos poveikio vertinimo kriterijų ir prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
15 Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio ir priedo už valstybinės žemės nuomą ir naudojimą administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
16 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokos pripažinimo beviltiška ir jos nurašymo
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
17 Dėl keleivių vežimo kelių transportu reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
18 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto, kuris yra apleistas ar neprižiūrimas, sąrašo patvirtinimo
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
19 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS- 236 „ Dėl atleidimo nuo savivaldybės turto nuomos, eksploatavimo ir kitų su turto išlaikymu susijusių mokesčių“ dalinio pakeitimo
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
20 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. TS-157 „Dėl parduodamų Rokiškio rajono savivaldybės būstų su pagalbinio ūkio paskirties pastatais sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
21 Dėl Kapitalo investicijų ir ilgalaikio turto remonto programos lėšų naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Aušra Vingelienė
0 Detaliau
22 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS- 25 „ Dėl Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto 2022 metams patvirtinimo“ pakeitimo
Reda Dūdienė
0 Detaliau
23 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23d. sprendimo Nr. TS- 26 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rokiškio rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose “ pakeitimo
Reda Dūdienė
0 Detaliau
24 Dėl garantijos suteikimo uždarajai akcinei bendrovei „Rokiškio vandenys“
Reda Dūdienė
0 Detaliau
25 Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo
Reda Dūdienė
0 Detaliau
26 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 2023 metų prioritetinių renginių sąrašo patvirtinimo
Irena Matelienė
0 Detaliau