Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2022-11-25 TP-10

Darbotvarkės klausimai

Nr. Pavadinimas Pranešėjai Komentarai
1 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PATVIRTINIMO
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
2 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-213 ,,DĖL DELEGAVIMO Į ASOCIACIJOS ROKIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ“ PAKEITIMO
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
3 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. TS-26 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
4 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE NUSTATYMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
5 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFO NUSTATYMO IR NEAPMOKESTINAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DYDŽIŲ 2023 METAMS
Reda Dūdienė
0 Detaliau
6 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. TS-25 „ DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2022 METAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
7 DĖL DARBŲ VYKDYMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE IR JŲ APSAUGOS ZONOSE BEI NAUDOJIMOSI ŠIAIS KELIAIS, KAI JAIS LAIKINAI RIBOJAMAS SUNKIASVORIO TRANSPORTO EISMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“
Algirdas Kulys
0 Detaliau
8 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 M. PRIORITETINIO IR REZERVINIO MELIORACIJOS GRIOVIŲ REMONTO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO
Jolanta Jasiūnienė
0 Detaliau
9 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
10 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO IŠNUOMAVIMO BE KONKURSO
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
11 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. TS-133 „ DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS PANAUDOS PAGRINDAIS“ PAKEITIMO
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
12 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS PANAUDOS PAGRINDAIS
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
13 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. TS-262 ,,DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Zita Čaplikienė
0 Detaliau
14 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-152 ,,DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“. PAKEITIMO
Zita Čaplikienė
0 Detaliau
15 DĖL MAKSIMALIŲ SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS IR SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ IŠLAIDŲ FINANSAVIMO ROKIŠKIO RAJONO GYVENTOJAMS DYDŽIO NUSTATYMO
Zita Čaplikienė
0 Detaliau
16 SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI IR PASISAKYMAI 0 Detaliau
17 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ PASISAKYMAI 0 Detaliau