Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2022-12-23 TP-11

Darbotvarkės klausimai

Nr. Pavadinimas Pranešėjai Komentarai
1 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
2 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2023 metų I pusmečio veiklos plano patvirtinimo
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
3 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-24 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
Agnė Grizevičiūtė
0 Detaliau
4 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-43 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
Regina Strumskienė
0 Detaliau
5 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo
Regina Strumskienė
0 Detaliau
6 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-194 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Rokiškio psichikos sveikatos centrą, prijungiant jį prie viešosios įstaigos Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros
Evelina Grėbliauskienė
0 Detaliau
7 Dėl finansinės paramos gydytojams rezidentams ir studijuojantiems sveikatos priežiūros specialistams, planuojantiems atvykti dirbti į Rokiškio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigas, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Evelina Grėbliauskienė
0 Detaliau
8 Dėl Religinės paskirties pastatų restauravimo ir remonto darbų dalinio finansavimo iš Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo
Audronė Gavėnienė
0 Detaliau
9 Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo programos rėmimo iš Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo.
Audronė Gavėnienė
0 Detaliau
10 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. TS-166 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.
Gediminas Kriovė
0 Detaliau
11 Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Gediminas Kriovė
0 Detaliau
12 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. TS-327 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto valdymo strategijos patvirtinimo“ pakeitimo.
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė.
0 Detaliau
13 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. TS-139 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų bei kolegialių organų atrankos ir darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
14 Dėl ilgalaikio materialiojo valstybės turto nurašymo.
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
15 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės turto investavimo
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
16 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės turto perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis panaudos pagrindais.
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
17 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės turto perdavimo laikinai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
18 Dėl prašymo perduoti valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Rokiškio rajono savivaldybei.
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
19 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
20 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos 2023–2025 metams patvirtinimo.
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
21 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-137 „ Dėl Rokiškio rajono savivaldybės turto perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis panaudos pagrindais“ kai kurių papunkčių pripažinimo netekusiais galios
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
22 Dėl turto, skirto vystomojo bendradarbiavimo veiklai vykdyti ar pagalbai teikti, neatlygintino perdavimo.
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
23 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės turto išnuomavimo be konkurso.
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
24 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS 227 „ Dėl centralizuotai tiekiamų šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo akcinei bendrovei „ Rokiškio komunalininkas“ pakeitimo.
Aušra Vingelienė
0 Detaliau
25 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-56 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo.
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
26 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-25 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto 2022 metams patvirtinimo“ pakeitimo.
Reda Dūdienė
0 Detaliau