Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2023-01-27 TP-1

Darbotvarkės klausimai

Nr. Pavadinimas Pranešėjai Komentarai
1 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
2 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų patvirtinimo
Jurgita Blaževičiūtė
0 Detaliau
3 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
Agnė Grizevičiūtė
0 Detaliau
4 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo
Reda Dūdienė
0 Detaliau
5 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-26 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rokiškio rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose“ pakeitimo
Reda Dūdienė
0 Detaliau
6 Dėl Rokiškio rajono verslo plėtros komisijos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Andrius Burnickas
0 Detaliau
7 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos 2022 metų veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo
Andrius Burnickas
0 Detaliau
8 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatų patvirtinimo
Andrius Burnickas
0 Detaliau
9 Dėl biudžetinių įstaigų (kurių savininkė yra Rokiškio rajono savivaldybė) ir akcinės bendrovės „Rokiškio komunalininkas“ paslaugų teikimo Ukrainos karo pabėgėliams
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
10 Dėl sutikimo reorganizuoti Rokiškio rajono savivaldybės pedagoginę psichologinę tarnybą, prijungiant ją prie Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
11 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų Rokiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
12 Dėl Obelių socialinių paslaugų namų teikiamų socialinių paslaugų kainų suderinimo
Elona Adomavičienė
0 Detaliau
13 Dėl Obelių socialinių paslaugų namų nuostatų patvirtinimo
Elona Adomavičienė
0 Detaliau
14 Dėl 2023 metų paskelbimo pilietinio aktyvumo Rokiškio rajono savivaldybėje metais
Irena Matelienė
0 Detaliau
15 Dėl kandidato siūlymo į Panevėžio teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją
Evelina Grėbliauskienė
0 Detaliau
16 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 2023 m. valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos patvirtinimo
Jolanta Jasiūnienė
0 Detaliau
17 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano tvirtinimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
Vilma Navikė
0 Detaliau
18 Dėl pritarimo Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijai.
Raimondas Simanavičius
0 Detaliau
19 Dėl pritarimo Rokiškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijai
Raimondas Simanavičius
0 Detaliau
20 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės nekilnojamo turto pardavimo
Ernesta Jančienė
0 Detaliau
21 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS -111 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudotis ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Ernesta Jančienė
0 Detaliau
22 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. TS-34 „Dėl viešame aukcione parduodamo Rokiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Ernesta Jančienė
0 Detaliau
23 Dėl turto, skirto vystomojo bendradarbiavimo veiklai vykdyti ar humanitarinei pagalbai teikti, neatlygintino perdavimo
Ernesta Jančienė
0 Detaliau
24 Informacija apie Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimą 2022 m.
Jurgita Blaževičiūtė
0 Detaliau
25 Rokiškio jaunimo problemų sprendimų plano 2023-2028 m. pristatymas
Gediminas Kriovė
0 Detaliau