Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2023-02-24 TP-2

Darbotvarkės klausimai

Nr. Pavadinimas Pranešėjai Komentarai
1 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
2 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS-75 „Dėl rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo.
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
3 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos ataskaitos
Valius Kazlauskas
0 Detaliau
4 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos patvirtinimo
Valius Kazlauskas
0 Detaliau
5 Dėl Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti viešajai įstaigai Rokiškio rajono ligoninei nuosavybės teise priklausančio turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklių patvirtinimo
Raimundas Martinėlis
0 Detaliau
6 Dėl Rokiškio socialinės paramos centro teikiamų socialinių paslaugų kainų suderinimo
Jolanta Paukštienė
0 Detaliau
7 Dėl 2022 metų Rokiškio rajono savivaldybės kaimo programos lėšų panaudojimo
Dalia Lūžienė- Malijonienė
0 Detaliau
8 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo
Darutis Krivas
0 Detaliau
9 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų sąmatos patvirtinimo
Darutis Krivas
0 Detaliau
10 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo
Darutis Krivas
0 Detaliau
11 Dėl pritarimo teikti projektų paraiškas ir dalinio jų finansavimo
Jurgita Blaževičiūtė
0 Detaliau
12 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. TS-2 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
Agnė Grizevičiūtė
0 Detaliau
13 Dėl Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus 2023 metų savivaldybės kapitalo investicijų ir ilgalaikio turto remonto objektų sąrašo patvirtinimo
Aušra Vingelienė
0 Detaliau
14 Dėl Seniūnijų gatvių apšvietimo atnaujinimo programos lėšų naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Vilma Navikė
0 Detaliau
15 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės turto perdavimo laikinai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
Ernesta Jančienė
0 Detaliau
16 Dėl parduodamų Rokiškio rajono savivaldybės būstų su pagalbinio ūkio paskirties pastatais sąrašo patvirtinimo
Ernesta Jančienė
0 Detaliau
17 Dėl valstybės turto perėmimo Rokiškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
Ernesta Jančienė
0 Detaliau
18 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės turto perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis panaudos pagrindais
Ernesta Jančienė
0 Detaliau
19 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Birutė Šlikienė
0 Detaliau
20 Dėl Priėmimo į Rokiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
21 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
22 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2023–2025 metų veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
23 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro vidaus struktūros pertvarkymo
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
24 Dėl Maksimalių socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų išlaidų finansavimo Rokiškio rajono gyventojams dydžių nustatymo
Zita Čaplikienė
0 Detaliau
25 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Regina Strumskienė
0 Detaliau
26 Dėl Viešosios įstaigos Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro struktūros patvirtinimo
Danguolė Kondratenkienė
0 Detaliau