Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2023-03-31 NR-TP-3

Darbotvarkės klausimai

Nr. Pavadinimas Pranešėjai Komentarai
1 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
2 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 2022 metų veiklos ataskaitos
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
3 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2022 metų veiklos ataskaitos
Gintaras Girštautas
0 Detaliau
4 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės Peticijų komisijos 2022 metų veiklos ataskaitos
Aušra Gudgalienė
0 Detaliau
5 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos 2022 metų veiklos ataskaitos
Virginijus Lukošiūnas
0 Detaliau
6 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitos
Danguolė Namajūnienė
0 Detaliau
7 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitos
Andrius Burnickas
0 Detaliau
8 Dėl pritarimo Rokiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitai
Remigijus Sunklodas
0 Detaliau
9 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-224 „Dėl Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Darutis Krivas
0 Detaliau
10 Dėl pavadinimo gatvei Rokiškio rajono savivaldybės Rokiškio kaimiškosios seniūnijos Bulvėniškio kaime suteikimo
Dalia Janulienė
0 Detaliau
11 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Agnė Grizevičiūtė
0 Detaliau
12 Dėl Rokiškio krašto muziejaus nurašomų eksponatų sąrašo suderinimo
Irena Matelienė
0 Detaliau
13 Dėl Rokiškio krašto muziejaus teikiamų mokamų paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo
Irena Matelienė
0 Detaliau
14 Dėl pritarimo viešosios įstaigos Rokiškio turizmo ir verslo informacijos centro 2022 metų veiklos ataskaitai
Irena Matelienė
0 Detaliau
15 Dėl pritarimo Rokiškio krašto muziejaus 2022 metų veiklos ataskaitai
Dalia Kiukienė
0 Detaliau
16 Dėl pritarimo Rokiškio kultūros centro 2022 metų veiklos ataskaitai
Vaiva Baltrūnaitė-Kirstukienė
0 Detaliau
17 Dėl pritarimo Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos 2022 metų veiklos ataskaitai
Alicija Matiukienė
0 Detaliau
18 Dėl pritarimo Rokiškio rajono savivaldybės tarybos Šeimos tarybos 2022 metų veiklos ataskaitai
Stasys Mekšėnas
0 Detaliau
19 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės mero rezervo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Reda Dūdienė
0 Detaliau
20 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. TS-3 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
Reda Dūdienė
0 Detaliau
21 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 2023 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo
Zita Čaplikienė
0 Detaliau
22 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2022 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo
Dalia Zibolienė
0 Detaliau
23 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2022 metų ataskaitos patvirtinimo
Dalia Zibolienė
0 Detaliau
24 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų rengimo, finansavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Dalia Zibolienė
0 Detaliau
25 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams, gatvėms ir takams tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo, skirstymo ir prioritetinių sąrašų
Augustinas Blažys
0 Detaliau
26 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių ir takų tiesimo, rekonstravimo ar remonto 2023–2025 m. prioritetinio sąrašo patvirtinimo
Augustinas Blažys
0 Detaliau
27 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių 2023 metų objektų sąrašo patvirtinimo
Augustinas Blažys
0 Detaliau
28 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. TS-240 ,,Dėl Rokiškio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo
Ernesta Jančienė
0 Detaliau
29 Dėl valstybės turto perėmimo Rokiškio rajono savivaldybės nuosavybėn
Ernesta Jančienė
0 Detaliau
30 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto likvidavimo ir jo nurašymo
Ernesta Jančienė
0 Detaliau
31 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės nekilnojamo turto pardavimo
Ernesta Jančienė
0 Detaliau
32 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės turto perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis panaudos pagrindais
Ernesta Jančienė
0 Detaliau
33 Dėl prašymo perduoti valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Rokiškio rajono savivaldybei
Ernesta Jančienė
0 Detaliau
34 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-34 „ Dėl Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus 2023 metų savivaldybės kapitalo investicijų ir ilgalaikio turto remonto objektų sąrašo patvirtinimo“ papildymo
Aušra Vingelienė
0 Detaliau
35 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės seniūnijų gatvių apšvietimo tinklų plėtros 2023–2025 m. prioritetinio sąrašo patvirtinimo
Vilma Navikė
0 Detaliau
36 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės seniūnijų gatvių apšvietimo tinklų plėtros 2023 m. objektų sąrašo patvirtinimo
Vilma Navikė
0 Detaliau
37 Dėl pritarimo teikti projekto paraišką ir dalinio jo finansavimo
Reda Ruželienė
0 Detaliau
38 Dėl Vaikų ir jaunimo socializacijos programų dalinio finansavimo aprašo patvirtinimo
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
39 Dėl Rokiškio rajono švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų ir gaunamų lėšų panaudojimo tvarkos patvirtinimo
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
40 Dėl biudžetinės įstaigos Rokiškio baseino teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
41 Dėl Apmokėjimo už brandos egzaminų ir tarpinių patikrinimų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
42 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-55 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
43 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos reorganizavimo
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
44 Dėl Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
45 Dėl pritarimo Rokiškio rajono savivaldybės lopšelių-darželių 2022 metų veiklos ataskaitoms
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
46 Dėl pritarimo Rokiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2022 metų veiklos ataskaitoms
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
47 Dėl pritarimo Rokiškio rajono neformaliojo švietimo įstaigų 2022 metų veiklos ataskaitoms
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
48 Dėl pritarimo Rokiškio rajono savivaldybės švietimo pagalbos įstaigų 2022 metų veiklos ataskaitoms
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
49 Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Rokiškio baseino 2022 metų veiklos ataskaitai
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
50 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Gediminas Kriovė
0 Detaliau
51 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigose organizuojamų poilsio vakarų saugumui užtikrinti finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Gediminas Kriovė
0 Detaliau
52 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės mero Ramūno Godeliausko 2019–2023 m. kadencijos įgaliojimų pasibaigimo
Regina Strumskienė
0 Detaliau
53 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo Tado Barausko įgaliojimų pasibaigimo
Regina Strumskienė
0 Detaliau
54 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Andriaus Burnicko atleidimo iš pareigų
Regina Strumskienė
0 Detaliau
55 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Valerijaus Rancevo atleidimo iš pareigų
Regina Strumskienė
0 Detaliau
56 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo
Regina Strumskienė
0 Detaliau
57 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo
Regina Strumskienė
0 Detaliau