Sena svetainė

Tarybos komitetai

FINANSŲ, VERSLO, VIETINIO ŪKIO
Stanislovas Dambrauskas (komiteto pirmininkas), Egidijus Vilimas (pirmininko pavaduotojas), Vidmantas Karpavičius, Lina Meilutė-Datkūnienė, Irmantas Tarvydis.

KAIMO REIKALŲ
Dalia Lūžienė-Malijonienė (komiteto pirmininkė), Ričardas Burnickas (pirmininko pavaduotojas),Gintaras Girštautas,  Vytautas Vilys.

KONTROLĖS
Valius Kazlauskas (komiteto pirmininkas), Vytautas Vilys (pirmininko pavaduotojas), Zenonas Viduolis, Gintaras Girštautas, Stasys Mekšėnas, Dijana Meškauskienė.

SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS
Dalia Maželienė (komiteto pirmininkė), Audronė Kaupienė (pirmininko pavaduotoja), Robertas Baltrūnas, Greta Giriūnaitė.

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO
Dijana Meškauskienė (komiteto pirmininkė), Valius Kazlauskas (pirmininko pavaduotojas), Aušra Gudgalienė, Stasys Mekšėnas, Algis Kazulėnas.

TEISĖSAUGOS, MANDATŲ, ETIKOS, INFORMACIJOS
Karolis Baraišys (komiteto pirmininkė), Algis Čepulis (pirmininko pavaduotojas), Tadas Barauskas, Stasys Meliūnas, Zenonas Viduolis.