Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos komitetai

BIUDŽETO, FINANSŲ IR VERSLO
Tadas Barauskas (komiteto pirmininkas), Egidijus Vilimas (pirmininko pavaduotojas), Algis Čepulis, Virgilijus Dambrauskas, Laimis Magyla.

APLINKOSAUGOS IR KAIMO PLĖTROS
Vytautas Saulis (komiteto pirmininkas), Mindaugas Petkevičius (pirmininko pavaduotojas), Birutė Dapkienė, Vytautas Vilys, Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė.

JAUNIMO REIKALŲ IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PLĖTROS
Zenonas Viduolis (komiteto pirmininkas), Greta Žilėnienė (pirmininko pavaduotoja), Paulius Varnas, Antanas Vagonis, Gintaras Girštautas.

SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS
Dalia Maželienė (komiteto pirmininkė), Andrius Burnickas (pirmininko pavaduotojas), Miglė Giriūnienė, Irmantas Tarvydis, Diana Patapova.

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO
Dijana Meškauskienė (komiteto pirmininkė), Lina Meilutė-Datkūnienė (pirmininko pavaduotoja), Alvydas Mekšėnas, Stasys Mekšėnas, Algis Kazulėnas.