Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Verslo plėtros komisija

PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos
2023 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. TS-152

ROKIŠKIO RAJONO VERSLO PLĖTROS KOMISIJA

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio klientų aptarnavimo departamento 2023 m. balandžio 25 d. raštu Nr. SD (19.4)-
(19.4.7Mr), Rokiškio profesinio mokymo centro direktorės D. Giedrikienės 2023 m. balandžio 28 d. sutikimu Nr. (1.8)2-57, Lietuvos Respublikos Seimo nario dr. V. Kanopos 2023 m. gegužės 3 d. sutikimu AP Nr.16, asociacijos „Rokiškio verslo klubas“ 2023 m. gegužės 3 d. raštu Nr. 23/05/03-01, Rokiškio rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 4 d. potvarkiu Nr. MV-45, Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos 2023 m. gegužės 11 d. raštu Nr. 2023-5-02, Rokiškio turizmo ir verslo informacijos centro 2023 m. gegužės 15 d. raštu Nr. SD-09 bei Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gegužės 16 d. raštu Nr. SD-5.41-1183, Rokiškio rajonosavivaldybės taryba nusprendžia:
1. Patvirtinti Rokiškio rajono verslo plėtros komisiją:
Jurgita Blaževičiūtė – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja;
Birutė Dapkienė – Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narė;
Diana Giedrikienė – Rokiškio profesinio mokymo centro direktorė;
Ernesta Jančienė – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėja;
Vidas Joneliūkštis – Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos narys;
Vidmantas Kanopa – Lietuvos Respublikos Seimo narys;
Vita Mykolaitienė – Rokiškio rajono savivaldybės mero patarėja;
Laimutė Sadauskienė – asociacijos „Rokiškio verslo klubas“ prezidentė;
Ramunė Cegelskaitė-Spaičienė – asociacijos „Rokiškio verslo klubas“ koordinatorė;
Dalia Starkuvienė – Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio klientų aprantavimo departamento Rokiškio skyriaus vedėja;
Antanas Taparauskas – Rokiškio rajono savivaldybės vicemeras;
Irmantas Tarvydis – asociacijos „Rokiškio verslo klubas“ viceprezidentas;
Ramutė Uginčienė – Rokiškio turizmo ir verslo informacijos centro specialistė turizmui;
Antanas Vagonis – Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narys;
Paulius Varnas – Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narys.