Sena svetainė

Artėja šalčiai

Artėja šalčiai

Meteorologai savaitgalį prognozuoja žymesnį oro atšalimą, o esant žemai oro temperatūrai ilgesnį laiką, išryškėja pastatų statybinių konstrukcijų ir šildymo sistemų darbo defektai, dėl kurių didėja suvartojamos šilumos kiekis, netolygiai šildomos patalpos pastatuose.

Siekiant pastatuose išvengti šildymo ir karšto vandens sistemų darbo sutrikimų, būtinas šilumos vartotojų, pastatų šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojų, daugiabučių namų bendrijų pirmininkų bei atsakingų už pastatų šilumos ūkį asmenų dėmesys į pastatų sandarumą. Bendro naudojimo patalpos (laiptinės, techniniai koridoriai, rūsiai ir pan.), kuriose sumontuoti šildymo ir karšto vandens sistemų vamzdžiai ar radiatoriai, turi būti užsandarintos taip, kad būtų išvengta vamzdynų ar radiatorių užšalimo. Vertėtų atkreipti dėmesį ir patikrinti tas pastato šildymo sistemos vietas, kur vamzdynai įrengti arti lauko durų. Vertėtų įvertinti nešildomose bendro naudojimo patalpose esančių šilumos vamzdžių izoliaciją ir, jei reikia, ją suremontuoti. Šilumos vartotojai,  pastebėję trūkumus turėtų apie juos pranešti prižiūrėtojams.

Atkreiptinas dėmesys, kad šildymo sezono metu gyvenamosiose patalpose turi būti užtikrinta higienos normomis nustatyta patalpų oro temperatūra, t.y. gyvenamuose kambariuose turi būti mažiausiai +18°C. Daugiabučiuose namuose esant ne vienodai šildomoms patalpoms ar esant žemesnėms oro temperatūroms jose, vartotojai turėtų kreiptis į pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojus. Šildymo sistemų prižiūrėtojai, savo ruožtu, turėtų nedelsiant pranešti šilumos tiekėjui tel. 8-458 51287 apie pastatų šilumos tinklų įvaduose ar pastatų sistemose atsiradusius sutrikimus.