Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Komitetai

BIUDŽETO, FINANSŲ IR VERSLO KOMITETAS
Tadas Barauskas (komiteto pirmininkas), Egidijus Vilimas (pirmininko pavaduotojas), Algis Čepulis, Virgilijus Dambrauskas, Laimis Magyla.

APLINKOSAUGOS IR KAIMO PLĖTROS KOMITETAS
Vytautas Saulis (komiteto pirmininkas), Mindaugas Petkevičius (pirmininko pavaduotojas), Birutė Dapkienė, Vytautas Vilys, Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė.

JAUNIMO REIKALŲ IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PLĖTROS KOMITETAS
Zenonas Viduolis (komiteto pirmininkas), Greta Žilėnienė (pirmininko pavaduotoja), Paulius Varnas, Antanas Vagonis, Gintaras Girštautas.

SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS  KOMITETAS
Dalia Maželienė (komiteto pirmininkė), Andrius Burnickas (pirmininko pavaduotojas), Miglė Giriūnienė, Irmantas Tarvydis, Diana Patapova.

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETAS
Dijana Meškauskienė (komiteto pirmininkė), Lina Meilutė-Datkūnienė (pirmininko pavaduotoja), Alvydas Mekšėnas, Stasys Mekšėnas, Algis Kazulėnas.

KONTROLĖS KOMITETAS
Irmantas Tarvydis (komiteto pirmininkas); Andrius Burnickas (pirmininko pavaduotojas); Vytautas Vilys; Mindaugas Petkevičius.