Sena svetainė

Rengiami specialieji planai

 

ROKIŠKIO RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANO KOREGAVIMAS

2019-03-27

Rokiškio rajono savivaldybės administracija informuoja, kad 2020-03-25 patvirtintas Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AV-300 „Dėl Rokiškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų“, o 2020-03-27 įsakymas Nr. AV-311 “Dėl Rokiškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano koregavimo planavimo darbų programos patvirtinimo“.
Planavimo procesas vyksta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemoje (TPDRIS):
TPD Nr. S-RJ-73-20-160
TPD rūšis: Specialusis
Porūšis: Inžinerinės infrastruktūros vystymo planai
Lygmuo: Savivaldybės
TPD pavadinimas: Rokiškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano koregavimas
Koreguojamo TPD Nr. T00042939
Strateginio poveikio aplinkai vertinimas (SPAV): Neatliekamas
Planavimo organizatorius: Rokiškio rajono savivaldybės administracija
Rengėjas: UAB “DAUGĖLA”


 


ROKIŠKIO RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANO KOREGAVIMAS

2019-03-09

Rokiškio rajono savivaldybės administracija informuoja, kad parengtas Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl Rokiškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų“.
Patvirtinus šį įsakymą bus pradėtas Rokiškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano (toliau – specialusis planas), patvirtinto Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 20 d. sprendimu Nr. TS-8.124 „Dėl Rokiškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano patvirtinimo“, koregavimas.
Specialiojo plano koregavimo tikslai:

  1. nustatyti aglomeracijų teritorijas, urbanizuotose ar urbanizuojamos teritorijose esančias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijų dalis, kuriose susidaro 2000 ir daugiau gyventojų ekvivalento atitinkanti tarša ir kuriose susidarančios nuotekos turi būti surenkamos centralizuotomis nuotekų surinkimų sistemomis bei įrenginiais;
  2. aglomeracijų teritorijose nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros prioritetines kryptis;
  3. pažymėti esamų požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonas iš pateiktų požeminio vandens išteklių aprobavimo ataskaitų;

Planavimo organizatorius: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis, tel. (8 458) 71 233, savivaldybe@post.rokiskis.lt, www.rokiskis.lt
Planuojama teritorija: Rokiškio rajono savivaldybės teritorija.
Planavimo procesas: specialiojo plano koregavimą sudaro trys etapai – parengiamasis, rengimo (esamos būklės vertinimas, sprendinių konkretizavimas), baigiamasis.
Visos teritorijų planavimo proceso procedūros bus atliekamos naudojantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (toliau TPDRIS), interneto svetainėje adresu www.tpdris.lt.
Susipažinti su įsakymo projektu „Dėl Rokiškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų“ galima Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje (http://www.rokiskis.lt/lt/naujienos/informacija-apie-specialiojo-jw4y.html), seniūnijų skelbimų lentose.
Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl įsakymo projekto planavimo tikslų gali teikti iki 2020 m. kovo 25 d. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui adresu: Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis, el. p. savivaldybe@post.rokiskis.lt, i.trumpaite@post.rokiskis.lt