Sena svetainė

Rengiami specialieji planai

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

2022-05-09

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija): 10,76 ha ploto žemės sklypas (kadastro Nr. 7305/0004:141), esantis Kraštų kaime, Obelių seniūnijoje,  Rokiškio rajono savivaldybėje.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statybos zoną ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos zoną, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas.

Planavimo organizatorius: MB  „Elektoratas“.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-05-23 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt,  paslaugos Nr. KPZP -106735 arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriuje, adresu: P. Cvirkos g. 7, Rokiškis, el. paštas  Valdas.Kavaliauskas@nzt.lt., tel. (8 706) 85 795.

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

2022-04-28
Planuojamas žemės sklypas (teritorija): 4,5418 ha ploto žemės sklypas (kadastro Nr. 7397/0004:274), esantis Buteikių kaime, Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje, Rokiškio rajono savivaldybėje.Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): suplanuoti žemės ūkio veiklai reikalingų  statinių statybos vietą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai reikalingų kitos paskirties statinių statybos zoną, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas.

Planavimo organizatorius: J.B.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-05-12 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt,  paslaugos Nr. KPZP-106519 arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriuje, adresu: P. Cvirkos g. 7, Rokiškis, el. paštas  Valdas.Kavaliauskas@nzt.lt., tel. (8 706) 85 795.

„SAULĖS ŠVIESOS ENERGIJOS ELEKTRINIŲ IŠDĖSTYMO ROKIŠKIO R. SAV., KAMAJŲ SEN., GUDIŠKIO VS. SPECIALUSIS PLANAS”
2021-11-08

Teritorijų planavimo dokumento rengimo procesas atliekamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt
TPD Nr. S-VT-73-21-667
TPD rūšis: Specialusis
Porūšis: Inžinerinės infrastruktūros vystymo planai
TPD pavadinimas: „Saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo Rokiškio r. sav., Kamajų sen., Gudiškio vs. specialusis planas”
Planavimo organizatorius: Rokiškio rajono savivaldybės administracija

Sprendimas dėl TPD rengimo pradžios ir planavimo tikslų
Planavimo darbų programa
Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis DS-640
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadų dėl Saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo Rokiškio r. sav., Kamajų sen., Gudiškio vs. specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai atrankos dokumento ir pasiūlymų dėl vertinimo atlikimo įvertinimo pažyma

Skelbimas
SPAV atrankos dokumentas
Specialiojo plano sprendiniai
Sprendinių brežinys

—————————————–