Sena svetainė

Rengiami specialieji planai

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
ROKIŠKIO SKYRIUS

 

 

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

2021-09-16

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija): 1,6842 ha ploto žemės sklypas (kadastro Nr. 7357/0008:745), esantis Jakiškių kaime, Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje,  Rokiškio rajono savivaldybėje.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius: K. Š.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-09-30 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt,  paslaugos Nr. KPZP-97726 arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriuje, adresu: P. Cvirkos g.7, Rokiškis, el. paštas  Valdas.Kavaliauskas@nzt.lt., tel. (8 706) 85 795.