Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Parama būstui

1. Informacija apie Rokiškio rajono savivaldybės strateginį pletros planą 2017 – 2019 m. 

Rokiškio rajono savivaldybės 2017-2019 m. strateginiame plėtros plane numatytas prioritetas SUMANIOS VISUOMENĖS  IR SOCIALINĖS GEROVĖS KŪRIMAS. Jo tikslas Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa. Vienas iš programos uždavinių  didinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, mažinti socialinę atskirtį.

Programoje numatyta socialinio būsto fondo plėtra Rokiškio rajono savivaldybėje. Ši programa skirta naujai įsirengti ar įsigyti 20 socialinių būstų. Šie būstai bus skirti Rokiškio rajono gyventojams, laukiančių eilėje socialinio būsto.

2. Rokiškio rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašai

3. Rokiškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas

4. Parduodamų Rokiškio rajono savivaldybės  būstų su pagalbinio ūkio paskirties pastatais sąrašas

5. Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašas

6. Informacija dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms

7. Informacija apie valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus

8. Būsto nuomos ar Išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžiai

9. Informacija apie paramą socialiniam būstui išsinuomuoti

10. Sąrašas asmenų, kuriems išnuomotas socialinis būstas

11. Sąrašas asmenų, kuriems išnuomotas savivaldybės būstas