Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Obelių seniūnija

 OBELIŲ SENIŪNIJA

Obeliai – miestas Rokiškio rajone, 15 km į rytus nuo Rokiškio, prie Šiaulių-Daugpilio geležinkelio ir Obelių ežero bei Kriaunos upės, seniūnijos centras (1950-1959 sovietinis rajono centras: 1959 m. pradžioje Obelių rajonas panaikintas, bet Obeliai palikti rajoninio pavaldumo miestu). Seniūnijos plotas: 24000 ha. Seniūnijoje – 145 kaimai, didesni iš jų: Obelių priemiestis, Antanašė, Aleksandravėlė, Gediškiai, Pakriauniai, Stasiūnai, Barkiškis.

Seniūnijoje yra 32 neveikiančios kapinės, 23 veikiančios kapinės, iš jų 12 sentikių, 2 žydų kapinės.

Obelių seniūnijoje gyvena apie 2445 žmonių. Miestas labai gražioje vietoje. Iškilusi ant medžiais apaugusios kalvos mūrinė bažnyčia dominuoja ežero pakrašty išsidėsčiusį miestelį, kurį iš trijų pusių supa Antanašės, Stasiūnų ir Obelių priemiesčio gyvenvietės. Netoli ežero, ant kalnelio kurio šlaitais nusileidžia sodas iki pat ežero krantų yra senas Pšezdeckių dvaras.

Obelių praeitis iki galo nėra ištirta. Iki šiol turimos žinios siekia XVI a. pradžią. Tada Obeliai jau buvo valdovo dvaras ir miestelis. Praeityje Obelių valdytojais yra buvę Giedraičiai, Tiškevičiai, Petkevičiai ir galiausiai Pšezdeckiai.

Iš miesto apylinkių daug gyventojų aktyviai prisidėjo prie 1831 m. sukilimo, kurį numalšinus Degučių, Samanių, Trumpiškių, Ūlytėlės kaimų gyventojai buvo ištremti į Sibirą, o į jų sodybas atkelti iš Rusijos rusų sentikiai. II-ojo pasaulinio karo metu Obelių mieste ir apylinkėse pasireiškė aktyvi kova prieš sovietinius okupantus. Žuvusiems sukilėliams partizanams yra pastatytas paminklas.

Iki 1995 m. Obeliuose buvo Obelių apylinkės ir Obelių miesto valdžios įstaigos. Po 1995 m. buvo apjungtos ir įsteigta Obelių seniūnija.

Obelių seniūnijoje daug ežerų, todėl Obeliai – perspektyvoje kaimo sodybų turizmo verslo vietovė. Pagriaumėlių kaime Adėlės Šablinskienės sodyba- pirmoji seniūnijoje kaimo turizmo sodyba.

1991 m. atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, Obeliuose įsikūrė meninio lavinimo centras, istorijos muziejus, AB ,,Obelių aliejus”, suaktyvėjo verslininkų veikla, įsikūrė keletas privačių firmų ne tik mieste, bet ir aplinkiniuose kaimuose. Tai P.Blažio parduotuvės ,,Darola” ne tik Obelių mieste, bet turi savo filialus Antanašės ir Pakriaunių gyvenvietėse.

1990 m. Obelių spirito gamykloje buvo pradėta statyti rapsų aliejaus gamybos linija, 1994 m. pradėjo dirbti aliejaus spaudimo cechas, 1996 m. rafinuoto lietuviško rapsų aliejaus gamybos pradžia.

Šiandien Obeliuose yra:

Pagrindinės verslo įmonės

 • Gintarinė vaistinė
 • UAB „Darola“
 • Parduotuvė „Kepėjėlė“
 • Prekybos centras „AIBĖ
 • N. Dulkienės IĮ
 • UAB „Ramundas GM“
 • Obelių spirito varykla AB „Vilniaus degtinė“
 • KB „SV Obeliai“

Kitos įmonės

 • Girininkija
 • Paštas
 • Ambulatorija
 • Gimnazija
 • Lopšelis – darželis
 • Gimnazijos neformalaus ugdymo centras
 • Vaikų globos namai
 • Savarankiško gyvenimo namai
 • Istorijos muziejus

Didžiausiame Aleksandravėlės kaime yra kultūros namai, parduotuvė, biblioteka, aktyvi kaimo bendruomenė.

Kaimo bendruomenės įsikūrę ir Gediškiuose, Antanašėje bei Pakriauniuose. Pakriauniuose yra kultūros namai, biblioteka, parduotuvė.

Gediškių kaime yra biblioteka, privati parduotuvė.

Antanašės kaime, esančiame šalia Obelių taip pat yra biblioteka. Senąjį Antanašės dvarą verslininkai ruošiasi paversti puikiu rekreaciniu pastatu, kuris puoš Antanašę ir pritrauks lankytojus.

Obelių seniūnija apjungia dvi parapijas: Obelių ir Aleksandravėlės. Šiandien jose darbuojasi klebonas Laimonas Nedveckas.

Seniūnijos žemės nėra labai našios, todėl ūkininkų nėra labai daug. Geresnių rezultatų yra pasiekę: R.Z.Vyšniaveckai iš Tumasonių k., R.B. Gimbutai iš Gediškių k., J. ir V. Smalinskai iš Stasiūnų k., avininkyste užsiima D. Lūža iš Strepeikių k. Bitininkyste užsiima O. Naprienė iš Barkiškio k., A.P. Skvarnavičius iš Šliuotiškių k., D. Trumpienė iš Strepeikių k., R. Mikalkėnas iš Obelių Priemiesčio k.

Daržovių auginimu užsiima V. ir Z. Šukiai iš Antanašės. Daug žemės dirba: S.ir D. Vaičiuliai, R.ir A. Vainauskai,S. ir N. Prokopovai iš Gediškių kaimo. Seniūnijos didžiausi pienininkystės ūkiai:M. ir L. Sinkevičių, J.ir A. Kavaliauskų iš Aleksndravėlės k.,S. ir D.Šejaukų iš Trumponių km., D.ir A.Trumpų iš Antanašės km., L Sapagovos iš Bučiūnų km. Gerų rezultatų jau pasiekė ir jaunieji ūkininkai: J.Vaičiulis iš Gediškių km.,T. Šablinskas iš Kavoliškio km.  ir  V. Krasauskas iš Gumbiškių km.

Obeliai- ,,Mažų miestelių lygos”įkūrėjas, Poezijos pavasarių, Obelinės ir Ugnies fiestų krikštatėvis.

Miestas ir jo apylinkės išaugino daug puikių ir talentingų žmonių, kurie garsino ir garsina gimtąjį kraštą. Iš Obelių seniūnijos yra kilę prof. M.Romeris, dail.J.Vienožinskis ir jo sesuo politikė L.Purėnienė, pedagogas A.Busilas, jėzuitas kun. A.Bieliūnas, daktaras B.Nemickas, kung. J.Danys, ministras-teisininkas A.Tumėnas, knygnešys J.Zauka ir jo sūnus režisierius A.Zauka, skulptoriai V.ir L.Žūkliai, med. mokslų daktaras J.Žūklys, docentas L.Žūklys, paskutinis Vytauto apygardos vadas, pulkininkas B.Vaičėnas-Pavasaris, architektas P. Stankevičius, kompozitorius M. Petrauskas, pedagogas, rašytojas ir vadovėlių autorius A. Busilas, biologijos mokslų daktaras A. Seibutis, diplomatas T. Blizninskas, agrarinių mokslų daktaras I. Balčiūnas, medicinos mokslų daktarė I. Narkevičiūtė, soc. mokslų daktarė V. Kavaliauskienė, profesorius, ilgametis VDU rektorius P. Jodelė, botanikos mokslų daktarė M. Navalinskaitė, prozininkas A. Danys.

Valstybinės premijos laureatai S. Parulskis, N. Juknaitė.

 

Savo svečius kviečiame aplankyti šias Obelių seniūnijos vietas:

Obelių seniūnijos istorijos objektai:

 • Obelių Šv. Onos bažnyčia (Dariaus ir Girėno g. 10, Obeliai)
 • Obelių istorijos muziejus ( Vytauto g. 18, Obeliai)
 • Aleksandravėlės Šv. Pranciškaus Serafiniečio bažnyčia (Aleksandravėlės k.)
 • Dailininko J. Vienožinskio sodyba (Audronių k.)
 • Paminklinis akmuo poetui Pauliui Širviui (Degučių k.)
 • Poeto P. Širvio tėviškė (Degučių k.)
 • P. Dručkaus privatus muziejus (Apeikiškio k.)
 • Paminklas partizanams (Vaičėnų k.)
 • Obelių šilo kautynių vieta (Andrikavos k.)
 • Atstatytas bunkeris ir paminklinis kryžius partizanams Obelių šile
 • Žydų žudynių vieta ir kapas (Antanašės k.)
 • Kapinės – palaidoti sovietų sąjungos kariai (Obelių m.)
 • Savanorių kapai (Aleksandravėlės kapinės)
 • Jurgio Smolsko – Smalsčio kapas (Obelių m. sovietų sąjungos karių kapinėse)
 • Kunigo P. Savicko kapas (Aleksandravėlės k.)
 • Edvardo – Jono Romerio kapas (Obelių m.)
 • J. Pagirio kapas (Obelių m.)
 • Knygnešio J. Zaukos kapas (Obelių m.)

 

Archeologiniai paminklai:

 • Junkūnų piliakalnis
 • Kalnočių piliakalnis
 • Degučių piliakalnisTumasonių piliakalnis
 • Stasiūnų piliakalnis
 • Papilių piliakalnis
 • Visdievų alkakalnis
 • Dundiškių, Degučių senkapiai
 • Andriūnų, Dačiūnų senkapiai
 • Dragiškio, Ežeriškio senkapiai
 • Mažeikių senkapis
 • Strazdiškio – Prancūzkapiai

 

Dvarai, parkai,skulptūros ir paminklai:

 • Paminklas „Marija“ (Obelių kapinės)
 • Paminklas mokytojams (Obelių kapinės)
 • Kryžius Santarų kapinėms atminti (Obelių m.)
 • Ramintos skulptūra ir Ramintos šaltinis (Obelių m.)
 • Obelių miesto parkas
 • Akmuo „Obeliams 500“ (Obelių m.)
 • Knygnešio medžio skulptūra (Zaukos g, Obelių m.)
 • Nepriklausomybės 20 – iui paminklas (Obelių m.)
 • Obelių dvaro kumetynas ir sandėlis (Obelių Priemiesčio k.)
 • Aleksandravėlės dvaro parkas (Aleksandravėlės k.)
 • Antanašės dvaras (Antanašės k.)
 • Kraštų buvusio dvaro sodybos fragmentai (Kraštų k.)

Ataskaitos

2020 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos skaidrės