Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Informacija apie nusišalinimo atvejus

Informacija apie Savivaldybės tarybos narių, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų nusišalinimo nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ir priimant sprendimus, vykdant jiems pavestas užduoti, kad būtų išvengta viešųjų ir privačių interesų konflikto.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018 m.

2017 m.