Sena svetainė

Atliekų tvarkymas

TEISINĖ INFORMACIJA

APLINKOS MONITORINGAS

Visą informaciją rasite http://rokiskiomonitoringas.lt/

SĄVARTYNE PAŠALINTŲ KOMUNALINIŲ BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ KIEKIO VERTINIMO ATASKAITOS

2019 METŲ PAKUOČIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IŠ INDIVIDUALIŲ NAMŲ VALDŲ GRAFIKAS

2019 METŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO GRAFIKAS

NUORODOS