Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas 2023 m. 2024 m. I ketvirtis
Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis
Politikai
Meras 1 5350 1 5356
Vicemeras 2 3088 2 3152
Tarybos komitetų / komisijų pirmininkas 11 1285 11 1285
Tarybos komitetų / komisijų pirmininko pavaduotojas 5 1178 5 1178
Tarybos narys 9 1071 8 1071
Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos direktorius 1 3580 1 4911
Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Mero patarėjas 1 2297 1 2317
Tarybos posėdžio sekretorius 1 2232 1 2250
Karjeros valstybės tarnautojai
Skyriaus vedėjas 14 2978 14 3120
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 14 2440 14 2549
Vyriausiasis specialistas 30 2125 30 2159
Seniūnas 10 2289 10 2568
Seniūno pavaduotojas 9 1856 9 2121
Dirbantys pagal darbo sutartis
Vyriausiasis specialistas 9 1859 9 1907
Vyresnysis specialistas 4 1565 4 1600
Specialistas 25 1614 25 1640
Vairuotojas 4 1359 4 1386
Valytojas 4 840 4 924
Rokiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Savivaldybės kontrolierius 1 3423 1 3571
Vyriausiasis specialistas 2 2533 2 2615
Pastaba: 2024 metų darbo užmokesčio padidėjimą įtakojo nuo 2024 m. sausio 1 d. pasikeitęs pareiginės algos bazinis dydis 1785,4 Eurų ir padidėjusi minimali mėnesinė alga iki 924 Eurų.