Sena svetainė

Darbo užmokestis

Eil. Nr. Valstybės tarnautojų, valstybės politikų, darbuotojų pareigybės pavadinimas 2019 m. IV ketvirčio bruto VMDU, Eur 2020 m. I ketvirčio bruto VMDU, Eur 2020 m. II ketvirčio bruto VMDU, Eur
1 Meras 3892 4045 4144
2 Mero pavaduotojas 2734 2870 2914
3 Mero patarėjas 2305 2362 2405
4 Savivaldybės Kontrolierius 3095 3178 3178
5 Administracijos direktorius 3028 3075 3160
6 Administracijos direktoriaus pavaduotojas 3146 3201 3224
7 Skyriaus vedėjas 2242 2275 2362
8 Skyriaus vedėjo pavaduotojas 2043 2132 2225
9 Vyriausiasis specialistas 1605 1771 1840
10 Vyresnysis specialistas 1391 1538 1537
11 Vyriausiasis specialistas pagal darbo sutartį 1148 1370 1364
12 Vyresnysis specialistas pagal darbo sutartį 1055 1118 1183
13 Specialistas pagal darbo sutartį 1051 1175 1232
14 Sekretorius pagal darbo sutartį 1039 1138 1209
15 Vairuotojas pagal darbo sutartį 766 988 989
16 Valytojas pagal darbo sutartį 555 607 607
Pastaba: Įsigaliojus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymui ir mokesčių reformai nuo 2019m. sausio 1d. keitėsi politikų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pagal darbo sutartis darbo užmokestis