Sena svetainė

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas 2021 m. IV ketvirtis 2022 m. I ketvirtis
Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis
Politikai
Meras 1 4130 1 4207
Mero pavaduotojas 1 2890 1 2993
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Mero patarėjas 2 2361 2 2444
Administracijos direktorius 1 3131 1 3233
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 1 3250 1 3354
Karjeros valstybės tarnautojai
Skyriaus vedėjas 13 2403 13 2550
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 12 2155 13 2209
Vyriausiasis specialistas 30 1764 30 1887
Seniūnas 10 1908 10 2075
Seniūno pavaduotojas 9 1652 9 1758
Dirbantys pagal darbo sutartis
Vyriausiasis specialistas 9 1390 9 1430
Vyresnysis specialistas 4 1267 4 1370
Specialistas 26 1160 26 1299
Seniūnijų specialistai (socialinio darbo organizatorius) 11 1435 11 1444
Vairuotojas 5 994 4 1108
Valytojas 4 642 4 730
Rokiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Savivaldybės kontrolierius 1 3247 1 3307
Vyriausiasis specialistas 2 1877 2 2217
Pastaba: 2022 metų darbo užmokesčio padidėjimą įtakojo nuo 2022 m. sausio 1 d. padidėjęs pareiginės algos bazinis dydis iki 181 Eurų ir padidėjusi minimali mėnesinė alga.