Sena svetainė

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas 2021 m. IV ketvirtis 2022 m. II ketvirtis
Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis
Politikai
Meras 1 4130 1 4226
Mero pavaduotojas 1 2890 1 3042
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Mero patarėjas 2 2361 2 2444
Administracijos direktorius 1 3131 1 3246
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 1 3250 1 3366
Karjeros valstybės tarnautojai
Skyriaus vedėjas 13 2403 13 2598
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 12 2155 13 2240
Vyriausiasis specialistas 30 1764 30 1952
Seniūnas 10 1908 10 2121
Seniūno pavaduotojas 9 1652 9 1802
Dirbantys pagal darbo sutartis
Vyriausiasis specialistas 9 1390 9 1603
Vyresnysis specialistas 4 1267 4 1464
Specialistas 26 1160 26 1339
Seniūnijų specialistai (socialinio darbo organizatorius) 11 1435 11 1571
Vairuotojas 5 994 4 1184
Valytojas 4 642 4 730
Rokiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Savivaldybės kontrolierius 1 3247 1 3333
Vyriausiasis specialistas 2 1877 2 2218
Pastaba: 2022 metų darbo užmokesčio padidėjimą įtakojo nuo 2022 m. sausio 1 d. padidėjęs pareiginės algos bazinis dydis iki 181 Eurų ir padidėjusi minimali mėnesinė alga.