Sena svetainė

Darbo užmokestis

Eil. Nr. Valstybės tarnautojų, valstybės politikų, darbuotojų pareigybės pavadinimas 2019 m. III ketvirčio bruto VMDU, Eur 2019 m. IV ketvirčio bruto VMDU, Eur 2020 m. I ketvirčio bruto VMDU, Eur
1 Meras 3397 3892 4045
2 Mero pavaduotojas 2705 2734 2870
3 Mero patarėjas 2291 2305 2362
4 Savivaldybės Kontrolierius 3095 3095 3178
5 Administracijos direktorius 3028 3028 3075
6 Administracijos direktoriaus pavaduotojas 3176 3146 3201
7 Skyriaus vedėjas 2293 2242 2275
8 Skyriaus vedėjo pavaduotojas 2066 2043 2132
9 Vyriausiasis specialistas 1571 1605 1771
10 Vyresnysis specialistas 1424 1391 1538
11 Vyriausiasis specialistas pagal darbo sutartį 1124 1148 1370
12 Vyresnysis specialistas pagal darbo sutartį 1055 1055 1118
13 Specialistas pagal darbo sutartį 1022 1051 1175
14 Sekretorius pagal darbo sutartį 1039 1039 1138
15 Vairuotojas pagal darbo sutartį 772 766 988
16 Valytojas pagal darbo sutartį 555 555 607
Pastaba: Įsigaliojus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymui ir mokesčių reformai nuo 2019m. sausio 1d. keitėsi politikų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pagal darbo sutartis darbo užmokestis