Sena svetainė

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas 2020 m. IV ketvirtis 2021 m. III ketvirtis
Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis
Politikai
Meras 1 4058 1 4131
Mero pavaduotojas 1 2866 1 2898
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Mero patarėjas 2 2354 2 2362
Administracijos direktorius 1 3111 1 3132
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 1 3213 1 3250
Karjeros valstybės tarnautojai
Skyriaus vedėjas 13 2368 13 2406
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 12 2120 13 2157
Vyriausiasis specialistas 30 1783 30 1766
Vyresnysis specialistas 1 1535 1 1546
Seniūnas 10 1854 10 1909
Seniūno pavaduotojas 9 1593 9 1653
Dirbantys pagal darbo sutartis
Vyriausiasis specialistas 9 1390 9 1393
Vyresnysis specialistas 4 1239 4 1268
Specialistas 26 1104 26 1165
Sekretorius 1 1178 1 1281
Seniūnijų specialistai (socialinio darbo organizatorius) 11 1381 11 1437
Vairuotojas 5 989 4 995
Valytojas 4 607 4 642
Rokiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Savivaldybės kontrolierius 1 3190 1 3247
Vyriausiasis specialistas 2 1866 2 1877
Pastaba: 2021 metų darbo užmokesčio padidėjimą įtakojo nuo 2021 m. sausio 1 d. padidėjęs pareiginės algos bazinis dydis iki 177 Eurų ir padidėjusi minimali mėnesinė alga.