Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas 2022 m. 2023 m. IV ketvirtis
Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis
Politikai
Meras 1 4179 1 5350
Vicemeras 1 2996 2 3088
Tarybos komitetų / komisijų pirmininkas 11 1285
Tarybos komitetų / komisijų pirmininko pavaduotojas 5 1178
Tarybos narys 9 1071
Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos direktorius 1 3224 1 3580
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 1 3224
Mero patarėjas 2 2447 1 2297
Tarybos posėdžio sekretorius 1 2232
Karjeros valstybės tarnautojai
Skyriaus vedėjas 13 2606 14 2978
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 12 2266 14 2440
Vyriausiasis specialistas 30 1960 30 2125
Seniūnas 10 1908 9 2289
Seniūno pavaduotojas 9 1809 8 1856
Dirbantys pagal darbo sutartis
Vyriausiasis specialistas 9 1640 9 1859
Vyresnysis specialistas 4 1470 4 1565
Specialistas 26 1374 25 1614
Vairuotojas 5 1188 4 1359
Valytojas 4 730 4 840
Rokiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Savivaldybės kontrolierius 1 3333 1 3423
Vyriausiasis specialistas 2 2218 2 2533
Pastaba: 2023 metų darbo užmokesčio padidėjimą įtakojo nuo 2023 m. sausio 1 d. padidėjęs pareiginės algos bazinis dydis iki 186 Eurų ir padidėjusi minimali mėnesinė alga.