Sena svetainė

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas 2020 m. 2021 m. I ketvirtis
Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis
Politikai
Meras 1 4058 1 4081
Mero pavaduotojas 1 2866 1 2898
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Mero patarėjas 2 2354 2 2368
Administracijos direktorius 1 3111 1 3128
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 1 3213 1 3250
Karjeros valstybės tarnautojai
Skyriaus vedėjas 13 2368 13 2375
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 12 2120 12 2175
Vyriausiasis specialistas 30 1783 30 1798
Vyresnysis specialistas 1 1535 1 1546
Seniūnas 10 1854 10 1909
Seniūno pavaduotojas 9 1593 9 1706
Dirbantys pagal darbo sutartis
Vyriausiasis specialistas 9 1390 9 1419
Vyresnysis specialistas 4 1239 4 1285
Specialistas 26 1104 26 1168
Sekretorius 1 1178 1 1261
Seniūnijų specialistai (socialinio darbo organizatorius) 11 1381 11 1473
Vairuotojas 5 989 4 990
Valytojas 4 607 4 642
Rokiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Savivaldybės kontrolierius 1 3190 1 3218
Vyriausiasis specialistas 2 1866 2 1877
Pastaba: 2021 metų darbo užmokesčio padidėjimą įtakojo nuo 2021 m. sausio 1 d. padidėjęs pareiginės algos bazinis dydis iki 177 Eurų ir padidėjusi minimali mėnesinė alga.