Sena svetainė

Darbo užmokestis

2019 m. 2020 m.
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)
Politikai
Meras 1 3892 1 4126
Mero pavaduotojas 1 2734 1 2854
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Mero patarėjas 2 2305 2 2370
Administracijos direktorius 1 3028 1 3111
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 1 3146 1 3202
Karjeros valstybės tarnautojai
Skyriaus vedėjas 13 2242 13 2375
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 12 2043 12 2125
Vyriausiasis specialistas 28 1605 30 1761
Vyresnysis specialistas 1 1391 1 1538
Seniūnas 10 1690 10 1815
Seniūno pavaduotojas 9 1521 9 1567
Dirbantys pagal darbo sutartis
Vyriausiasis specialistas 9 1148 9 1376
Vyresnysis specialistas 4 1055 4 1239
Specialistas 26 1051 26 1197
Sekretorius 1 1039 1 1186
Seniūnijų specialistai (socialinio darbo organizatorius) 11 1131 11 1302
Vairuotojas 5 766 5 988
Valytojas 4 555 4 607
Rokiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Savivaldybės kontrolierius 1 3095 1 3178
Vyriausiasis specialistas 2 1766 2 1866
Pastaba: 2020 metų darbo užmokesčio padidėjimą įtakojo nuo 2020 m. sausio 1 d. padidėjęs pareiginės algos bazinis dydis iki 176 Eurų ir padidėjusi minimali mėnesinė alga.