Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas 2021 m. IV ketvirtis 2022 m. III ketvirtis
Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis
Politikai
Meras 1 4130 1 4279
Mero pavaduotojas 1 2890 1 2996
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Mero patarėjas 2 2361 2 2447
Administracijos direktorius 1 3131 1 3224
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 1 3250 1 3364
Karjeros valstybės tarnautojai
Skyriaus vedėjas 13 2403 13 2606
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 12 2155 13 2266
Vyriausiasis specialistas 30 1764 30 1960
Seniūnas 10 1908 10 2233
Seniūno pavaduotojas 9 1652 9 1809
Dirbantys pagal darbo sutartis
Vyriausiasis specialistas 9 1390 9 1640
Vyresnysis specialistas 4 1267 4 1470
Specialistas 26 1160 26 1374
Seniūnijų specialistai (socialinio darbo organizatorius) 11 1435 11 1573
Vairuotojas 5 994 4 1188
Valytojas 4 642 4 730
Rokiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Savivaldybės kontrolierius 1 3247 1 3333
Vyriausiasis specialistas 2 1877 2 2218
Pastaba: 2022 metų darbo užmokesčio padidėjimą įtakojo nuo 2022 m. sausio 1 d. padidėjęs pareiginės algos bazinis dydis iki 181 Eurų ir padidėjusi minimali mėnesinė alga.