Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas 2022 m. IV ketvirtis 2023 m. I ketvirtis
Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis
Politikai
Meras 1 4279 1 4380
Mero pavaduotojas 1 2996 1 3114
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Mero patarėjas 2 2447 2 2533
Administracijos direktorius 1 3224 1 3348
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 1 3364 1 3478
Karjeros valstybės tarnautojai
Skyriaus vedėjas 13 2606 13 2901
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 12 2266 13 2328
Vyriausiasis specialistas 30 1960 30 2036
Seniūnas 10 1908 10 2147
Seniūno pavaduotojas 9 1809 9 1940
Dirbantys pagal darbo sutartis
Vyriausiasis specialistas 9 1640 9 1736
Vyresnysis specialistas 4 1470 4 1591
Specialistas 26 1374 26 1479
Vairuotojas 5 1188 4 1278
Valytojas 4 730 4 840
Rokiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Savivaldybės kontrolierius 1 3333 1 3436
Vyriausiasis specialistas 2 2218 2 2298
Pastaba: 2023 metų darbo užmokesčio padidėjimą įtakojo nuo 2023 m. sausio 1 d. padidėjęs pareiginės algos bazinis dydis iki 186 Eurų ir padidėjusi minimali mėnesinė alga.