Sena svetainė

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas 2019 m. 2020 m. IV ketvirtis
Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis
Politikai
Meras 1 3892 1 4058
Mero pavaduotojas 1 2734 1 2866
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Mero patarėjas 2 2305 2 2354
Administracijos direktorius 1 3028 1 3111
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 1 3146 1 3213
Karjeros valstybės tarnautojai
Skyriaus vedėjas 13 2242 13 2368
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 12 2043 12 2120
Vyriausiasis specialistas 28 1605 30 1783
Vyresnysis specialistas 1 1391 1 1535
Seniūnas 10 1690 10 1854
Seniūno pavaduotojas 9 1521 9 1593
Dirbantys pagal darbo sutartis
Vyriausiasis specialistas 9 1148 9 1390
Vyresnysis specialistas 4 1055 4 1239
Specialistas 26 1051 26 1104
Sekretorius 1 1039 1 1178
Seniūnijų specialistai (socialinio darbo organizatorius) 11 1131 11 1381
Vairuotojas 5 766 5 989
Valytojas 4 555 4 607
Rokiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Savivaldybės kontrolierius 1 3095 1 3190
Vyriausiasis specialistas 2 1766 2 1866
Pastaba: 2020 metų darbo užmokesčio padidėjimą įtakojo nuo 2020 m. sausio 1 d. padidėjęs pareiginės algos bazinis dydis iki 176 Eurų ir padidėjusi minimali mėnesinė alga.