Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Projektinių pasiūlymų viešinimas

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ

Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas
PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO TAIKOS G. 2A ROKIŠKYJE STATYBOS PROJEKTAS
Statytojas (-ai)
UAB “REMANA”,  +37067982200
Statinio (-ių) duomenys
Statinio tipas Prekybos paskirties pastatas
Paskirtis Prekybos
Adresas Rokiškis, Taikos g. 2A
Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) 7375/0021:152 X: 6203281 Y: 598762
Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)
Projektuotojas MB “UBAMI”
El. p. [email protected]   tel. +37065500868

Architektas Rūta Saulė
tel. 862587877
Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais
Adresas Kaunas, Žemaičių g. 11-4
Nuoroda https://rokiskis.lt/administracine-informacija/veikla/veiklos-sritys/architekturos-ir-paveldosaugos-skyrius/projektiniu-pasiulymu-viesinimas/
Laikas • Rokiškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje https://rokiskis.lt/administracine-informacija/veikla/veiklos-sritys/architekturos-ir-paveldosaugos-skyrius/projektiniu-pasiulymu-viesinimas/ • Elektroniniu paštu [email protected], projekto vadovė Milda Misė, Tel. 8 624 24585
Tel. +37065500868
Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų
Raštu Žemaičių g. 11-4, Kaunas
El. p. [email protected]
Pasiūlymus galima teikti iki 2024-02-01
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas
Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu) https://meet.zoho.com/bYZEJIlYUT
Data ir laikas 2024-02-01 18:00

Projektiniai pasiūlymai

PRANEŠIMAS GYVENTOJAMS

Apie Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3604 Rokiškis–Maineivos–Naujasodė 10,922 km tilto per Beržieną rekonstravimo projektavimą
Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 3604 Rokiškis–Maineivos–Naujasodė. Rokiškio r. sav. , Rokiškio r. sav. teritorija
Žemės sklypo kadastrinis Nr.: 7397/7001:3, 7397/7001:4
Statinio unikalus Nr.: 4400-4909-9565
Žemės sklypo esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijos.
 Statinių esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Susisiekimo komunikacijos, kelių.
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
INHUS Engineering, UAB, Žarijų g. 6, Vilnius 02300
Projektuotojas INHUS Engineering, UAB, el. p. [email protected], tel. +37070080000
Statytojas (juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
AB Lietuvos automobilių kelių direkcija
Jono Basanavičiaus g. 36, Vilnius 03109
el.p. [email protected], tel. (8-5) 232 9600
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Žarijų g. 6A, Vilnius, darbo dienomis 8-16 val.
el.p. [email protected], tel. +37070080000
https://www.sakiai.lt/puslapiai/statyba-20180525070554
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
el.p. [email protected] iki 2024 m. vasario 26 d. 16.00 val.
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Viešasis susirinkimas vyks 2024 m. vasario 26 d. 16.00 val., tiesioginėje interneto transliacijoje. Prisijungimo nuoroda: https://msteams.link/YSG4

Projektiniai pasiūlymai
Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija