Sena svetainė

Projektinių pasiūlymų viešinimas

Pavadinimas: Kitos paskirties pastato, keičiant paskirtį į garažų, K. Donelaičio g. 16, Rokiškyje, paskirties keitimo projekto projektiniai pasiūlymai

Parengimo metai: 2021

Statytojas: UAB “Rokmeta”

Supažindinimo vieta ir kontaktinė informacija: Rokiškis, K. Donelaičio g. 16, 8 :00 – 17: 00 darbo dienomis, tel. 868653384

Pasiūlymų teikimo būdai: el.paštu: xrimas@gmail.com

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu “ZOOM” platformoje https://us05web.zoom.us/j/3950363492?pwd=eEFyc1pjUENrVkhaUllOWEtjWmdSZz09

Projektiniai pasiūlymai 2

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija 1

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Pramonės g. 3, Rokiškios m., Kad. Nr. 7375/0027:19 Rokiškio m. k.v.

 

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

 

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Kita

 

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

MB „Statinio projektas“, el. paštas: justinas@statinioprojektas.lt, tel. nr: 8-610-03701.

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

AB „Rokiškio sūris“

 

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Pramonės g. 5, Rokiškio m., tel. nr. 8-610-03701, nuo 15:00 val. Taip pat Rokiškio m. savivaldybės tinklalapyje www.rokiskis.lt.

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Iki 2021-10-15, el. paštu: justinas@statinioprojektas.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, 2021-10-15, 15:00 val., prisijungti bus galima adresu:

https://us05web.zoom.us/j/84916970078?pwd=dnNQeVE0MWdxcmFScjU1TXVrcXJmUT09

 

SP2120-PP.T
SP2120-PP.V

Pranešimas apie parengtus projektinius pasiūlymus

2021-09-23

                 Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, parengti Sandėliavimo paskirties pastato (daiktų mainų punkto), adresu: Pandėlio vs. 5, Pandėlio k., Rokiškio r. sav., statybos projektas, projektiniai pasiūlymai.

Statybos adresas: Rokiškio r. sav., Pandėlio sen., Pandėlio vs. 5.  Žemės sklypo kadastrinis Nr. 7323/0003:325 Gerkonių k.v.

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorijos

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo

Projektuotojas: UAB “Statprojektas“, įmonės kodas 302620978, Grigiškių g. 17, Kaunas. Projekto vadovė Laima Urbonienė, tel.: 868686534, uabstatprojektas@gmail.com arba info@statprojektas.lt.

Užsakovas / statytojas: UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, kodas 300127004, adresas: Beržų g. 3, LT- 36237 Panevėžys.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Rokiškio rajono savivaldybės internetiniame puslapyje, arba darbo dienomis nuo 2021-09-23 iki 2021-10-20 darbo valandomis, UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, adresu: Beržų g. 3, LT- 36237 Panevėžys.

Informacija teikiama: tel. 868686534 ir el. paštu: uabstatprojektas@gmail.com arba info@statprojektas.lt

Pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui telefonu arba el. paštu iki viešo susirinkimo. Informacija teikiama: tel. 868686534 ir el. paštu: uabstatprojektas@gmail.com arba info@statprojektas.lt

Stendas sumontuotas 2021-09-29, stendas bus išmontuotas 2021-10-19

Viešasis susirinkimas įvyks 2021-10-20, 15:00 val. adresu: Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis (Rokiškio rajono savivaldybės administracijos salėje) arba jei viešo susirinkimo metu galios ekstremali situacija arba karantino padėtis, tai viešas susirinkimas vyks internetinio vaizdo transliavimo būdu.

Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/81779737292?pwd=d1BLeFVEcVRudkVKN2pFRnorVC82Zz09

Meeting ID: 817 7973 7292

Passcode: 5w5xaj

 

Projektiniai pasiulymai Pandelio VS
Vizualizacija

Kitos (fermų) paskirties pastato Rokiškio r. sav., Obelių sen., Audronių I k., Malūno g. 7A rekonstravimo projektas

Numeris: 3702

Parengimo metai: 2021

Projektuotojas UAB”Romas ir Virgis”,el.p.: romas.virgis@gmail.com

Projekto vadovas Virginijus Žalkauskas

Supažindinimo vieta ir kontaktinė informacija: Utena, Utenio a. 6-6, Darbo dienomis nuo 8,00 iki 17,00 val.

Telefonas (8370)1038795

Mobilusis telefonas 861038795

Viešo susirinkimo vieta (adresas): Rokiškis, Respublikos g. 94

Viešo susirinkimo data ir laikas: 2021-10-11 15:00

Kita informacija: Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu.

Renata Valentukeviciene’s Personal Meeting Room Zoom Meeting https://us05web.zoom.us/j/6726089721?pwd=cDlXZnJTNUlCUEhQMjJLWGE3eitydz09 Meeting ID: 672 608 9721 Passcode: GU3c9p

Projektinius pasiūlymus parengusio asmens ar jo įgalioto atstovo (-ų) duomenys:

Renata Valentukevičienė, el.p.: rvalentukeviciene@gmail.com, tel. (8370)1038795, mob. tel. 861038795

Lolita Šeduikytė, el.p.: lseduikyte@gmail.com , tel. (8389)56554, mob. tel. 861670223

Vizualizacija

PP 3702

 

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ
GRUPIŲ ASMENIMS) NAMAS, P. JAKŠTO G. 22 ROKIŠKIS, NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS
Projekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) namas, P. Jakšto g.
22 Rokiškis, naujos statybos projektas
Projektuojamo statinio statybvietės adresas – P. Jakšto g. 22 Rokiškis
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo duomenys: UAB „PA Group“, adresas: Raudondvario
pl. 164A Kaunas, tel. 8672006149, el paštas: erikasklinavicius@gmail.com
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo atstovo, galinčio informuoti apie projektinius
pasiūlymus, duomenys: – Erikas Klinavičius, tel. 8 672 06149, el. p. erikasklinavicius@gmail.com
Statytojas: Skemų socialinės globos namai
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Raudondvario pl. 164A Kaunas, iš anksto susitarus telefonu: +37067206149
Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2021-04-22 iki 2021-05-12, nuo 9:00 iki 16:00 val.
Susipažinti taip pat galima internetinėje svetainėje https://rokiskis.lt/
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali
teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Siūlymus projektiniams pasiūlymams galima teikti adresu: Raudondvario pl. 164A Kaunas. El.p.
erikasklinavicius@gmail.com iki 2021 05 12.
Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2021-04-22 iki 2021-05-12, nuo 8:00 iki 16:00 val.
tel. 867206149 erikasklinavicius@gmail.com
Viešojo svarstymo vieta ir laikas: svarstymo data 2021-05-12, 15,00 val. Rokiškio rajono savivaldybės
patalpose (pirmo aukšto vestibiulis) Respublikos g. 94 Rokiškis. Viešas svarstymas internetu, per ZOOM
platformą. Internetinė nuoroda:
Viešas susirinkimas vyks per Zoom.com platforma
https://us02web.zoom.us/j/82367703576?pwd=NmFNYTk1QWRGWmNnMGx2TEhvN1NhUT09
Passcode 773817
Meeting ID 823 6770 3576

 

Projektiniai pasiūlymai

INFORMACINIS PRANEŠIMAS
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,
projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą
statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių
(jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengti Vieno buto
gyvenamojo namo su prekybos paskirties patalpomis, Algirdo g. 1, Rokiškyje
rekonstravimo projektiniai pasiūlymai .
1. Adresas: Algirdo g. 1, Rokiškyje. Sklypo kadastro Nr.7375/0016-13
Rokiškio m. k. v.
2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: (gyvenamosios paskirties
(vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai 7.1).
3. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
paskirtis – kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo
pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.
4. Projektuotojas: UAB “Paulauskai”, įmonės k. 148053729, Suvalkų 49,
Panevėžio m., Panevėžio m. sav.,, projekto vadovas Loreta
Paulauskienė, el. p. loretapaulauskiene@yahoo.com, mob. tel. +370
61480060.
5. Statytojas: V.Š.
6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima 2021 m. balandžio
20 d. – gegužės 07 d. informacinėje sistemoje Infostatyba
https://planuojustatyti.lt, Rokiškio rajono savivaldybės internetiniame
tinklalapyje http://www.rokiskis.lt , bei darbo dienomis nuo 10 val. iki 18
val. adresu Projektuotojo UAB „PAULAUSKAI“, adresu Respublikos g.
17-20, Panevėžys
7. Pastabas ir pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti
adresu loretapaulauskiene@yahoo.com iki 2021 m. gegužės 07dienos.
Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta: vardas, pavardė
(organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo
teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
8. Viešas susirinkimas įvyks 2021-05-07 dieną 17.00 val. Respublikos g.
94, Rokiškyje savivaldybės pastato pirmo aukšto vestibiulyje, arba prie
savivaldybės pastato, laikantis tą dieną galiojančių karantino taisyklių

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

 

 

INFORMACIJA APIE STATINIUS IR PROJEKTO PRISTATYMĄ VISUOMENEI 

Techninio projekto pavadinimas: Dalies gamybos paskirties pastato Rokiškio r. sav.,  Kriaunų sen.,  Kriaunų k., Sartų g. 2G, patalpų paprastojo remonto ir paskirties keitimo į viešbučių paskirtį projektas

Statybos geografinė vieta: Rokiškio r. sav.,  Kriaunų sen.,  Kriaunų k., Sartų g. 2G., sklypo kadastrinis Nr. 7345/0001:523 Kriaunų k.v.
Statinio paskirtis: gamybos  paskirties  pastatai (7.2.).
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.
Statytojas: R.P.

Projektuotojas: UAB „Romas ir Virgis“, Utenio a. 6, Utena, tel. (+370) 389 56554, el. paštas: romas.virgis@gmail.com
Projekto vadovas: Virginijus Žalkauskas, tel. (+370) 616 70220, el. paštas: romas.virgis@gmail.com
Projekto architektas ir rengėjas: architektė Lolita Šeduikytė, tel. (+370) 616 70223, el. paštas: lseduikyte@gmail.com; Renata Valentukevičienė, tel. (+370) 610 38795, el. paštas: rvalentukeviciene@gmail.com
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: projektuotojo UAB „Romas ir Virgis“ patalpose, adresu: Utenio a. 6, Utena, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt, nuo 2021 m. kovo 30 d. iki 2021 m. balandžio 19 d. Informacija projektinių pasiūlymų rengėjo teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. tel. (+370) 610 38795, (+370) 389 56554, arba el. paštu: rvalentukeviciene@gmail.com
Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu adresu: UAB „Romas ir Virgis“, Utenio a. 6, Utena, el. paštu: romas.virgis@gmail.com, per visą 10 darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais, – iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:
1. fizinio asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas;
2. pasiūlymo teikimo data;
3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.
Viešas susirinkimas įvyks 2021 m. balandžio 19 d. 15.00 val., elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu. Prisijungti galėsite nuspaudę nuorodą: https://us05web.zoom.us/j/89623381247?pwd=OGd4OW1oc0JVMC9UY3d6TkdZRTZxZz09

Meeting ID: 896 2338 1247 Passcode: EkcZ5g

PP

Vizualizacija

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengt Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Rokiškyje, M.K.Čiurlionio g. 9, rekonstravimo projektiniai pasiūlymai.

 1. Adresas: K.M.Čiurlionio g. 9, Rokiškis (Žemės skl. Kad. Nr.7375/0021:5 Rokiškio m. k.v.)
 2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: (gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai 6.1).
 3. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: paskirtis – kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.
 4. Projektuotojas: Nauris Munikas (atesato Nr. 37772), nauris.munikas@gmail.com , tel. +370 698 19519.
 5. Statytojas: M.P.
 6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima 2021 m. kovo 15 d. – kovo 31 d. informacinėje sistemoje Infostatyba https://planuojustatyti.lt, Rokiškio rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje http://www.rokiskis.lt , bei darbo dienomis nuo 9 val. iki 18 val. adresu Žemaitės g. 41, Biržuose iš anksto susisiekus su projektuotoju tel. +370 698 19519.
 7. Pastabas ir pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti adresu Žemaitės g. 41, Biržuose, arba el. pašto adresu nauris.munikas@gmail.com iki 2021 m. kovo 31 d.
 8. Viešas susirinkimas įvyks 2021 m. kovo 31 d. 16:00 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu. Nuoroda prisijungimui:

Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/86311485304?pwd=NlpkbXdLT3hGOHZJWWdiK0hYWnJSZz09

Meeting ID: 863 1148 5304

Passcode: C2L7er

Prisijungus prašome nurodyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad Jus būtų galima užregistruoti viešo susirinkimo dalyvių sąraše.

021-004-PP

021-004-PP-BR

Stendo įrengimo data:    2021 03 10 (X=6182928.42, Y=596052.26)

Stendo išmontavimo data: ne anksčiau kaip 2021 03 29

INFORMACIJA SKELBIMUI VĖJO ELEKTRINĖ (VE-01)

Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (vėjo elektrinės) Gudiškio vs. 1, Kamajų sen., Rokiškio r. sav. (kad. Nr. 7320/0001:222) naujos statybos projektas

Žemės sklypo adresas: Gudiškio vs. 1, Kamajų sen., Rokiškio r. sav.

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 7320/0001:222.

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Kita.

Naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Statybos rūšis: nauja statyba;

Statinio būsima kategorija: ypatingasis statinys;

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: Kiti inžineriniai statiniai;

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: 12. Kitos paskirties inžineriniai statiniai – atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės);

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, tel. 8 673 06797, el. paštas: info@e-pi.lt, įgaliotas atstovas PV Algis Virbalas, tel. +37061430667, el. paštas: algis.virbalas@e-pi.lt

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „European Energy Lithuania“, Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Vilnius, +37069813536, el. paštas: europeanenergylithuania@gmail.com

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Projektuotojo UAB Energetikos projektavimo institutas patalpose, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. iki 2021 m. kovo 29 arba Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu https://www.rokiskis.lt.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Atskiru raštu iki 2021 03 29 adresu: UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas arba elektroninio pašto adresu: algis.virbalas@e-pi.lt

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas vyks adresu Vilniaus g. 4, Kamajai, Rokiškio r. 2021 m. kovo 29 d. 15:00 val. arba esant paskelbtam karantinui, tuo pačiu laiku tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmU4NTYwYzAtZmU1Ni00ZWQyLTg5Y2QtMWIyZGQ2Nzc3MTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225db47272-9c55-403f-8764-748b1e2e13e7%22%2c%22Oid%22%3a%22e317a1b9-04cf-4a29-a3c2-0399dd268f15%22%7d

Prisijungus prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį.

Detali prisijungimo instrukcija: https://support.microsoft.com/en-us/office/join-a-teams-meeting-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4

2019_15-05-PP.B-3

2019_15-05-PP

Stendo įrengimo data:    2021 03 10 (X=6182964.02, Y=596515.60)

Stendo išmontavimo data: ne anksčiau kaip 2021 03 29

INFORMACIJA SKELBIMUI VĖJO ELEKTRINĖ (VE-02)

Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (vėjo elektrinės) Gudiškio vs. 2, Kamajų sen., Rokiškio r. sav. (kad. Nr. 7320/0001:219) naujos statybos projektas

Žemės sklypo adresas: Gudiškio vs. 2, Kamajų sen., Rokiškio r. sav.

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 7320/0001:219.

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Kita.

Naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Statybos rūšis: nauja statyba;

Statinio būsima kategorija: ypatingasis statinys;

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: Kiti inžineriniai statiniai;

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: 12. Kitos paskirties inžineriniai statiniai – atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės);

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, tel. 8 673 06797, el. paštas: info@e-pi.lt, įgaliotas atstovas PV Algis Virbalas, tel. +37061430667, el. paštas: algis.virbalas@e-pi.lt

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „European Energy Lithuania“, Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Vilnius, +37069813536, el. paštas: europeanenergylithuania@gmail.com

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Projektuotojo UAB Energetikos projektavimo institutas patalpose, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. iki 2021 m. kovo 29 arba Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu https://www.rokiskis.lt.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Atskiru raštu iki 2021 03 29 adresu: UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas arba elektroninio pašto adresu: algis.virbalas@e-pi.lt

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas vyks adresu Vilniaus g. 4, Kamajai, Rokiškio r. 2021 m. kovo 29 d. 16:15 val. arba esant paskelbtam karantinui, tuo pačiu laiku tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmU4NTYwYzAtZmU1Ni00ZWQyLTg5Y2QtMWIyZGQ2Nzc3MTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225db47272-9c55-403f-8764-748b1e2e13e7%22%2c%22Oid%22%3a%22e317a1b9-04cf-4a29-a3c2-0399dd268f15%22%7d

Prisijungus prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį.

Detali prisijungimo instrukcija: https://support.microsoft.com/en-us/office/join-a-teams-meeting-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4

2019_15-06-PP.B-3

2019_15-06-PP

Stendo įrengimo data:    2021 03 10 (X=6182295.87, Y=596074.96)

Stendo išmontavimo data: ne anksčiau kaip 2021 03 30

INFORMACIJA SKELBIMUI VĖJO ELEKTRINĖ (VE-03)

Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (vėjo elektrinės) Gudiškio vs. 3, Kamajų sen., Rokiškio r. sav. (kad. Nr. 7320/0001:224) naujos statybos projektas

Žemės sklypo adresas: Gudiškio vs. 3, Kamajų sen., Rokiškio r. sav.

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 7320/0001:224.

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Kita.

Naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Statybos rūšis: nauja statyba;

Statinio būsima kategorija: ypatingasis statinys;

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: Kiti inžineriniai statiniai;

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: 12. Kitos paskirties inžineriniai statiniai – atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės);

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, tel. 8 673 06797, el. paštas: info@e-pi.lt, įgaliotas atstovas PV Algis Virbalas, tel. +37061430667, el. paštas: algis.virbalas@e-pi.lt

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „European Energy Lithuania“, Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Vilnius, +37069813536, el. paštas: europeanenergylithuania@gmail.com

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Projektuotojo UAB Energetikos projektavimo institutas patalpose, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. iki 2021 m. kovo 30 arba Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu https://www.rokiskis.lt.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Atskiru raštu iki 2021 03 30 adresu: UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas arba elektroninio pašto adresu: algis.virbalas@e-pi.lt

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas vyks adresu Rokiškio rajono sav., Kamajų sen., Kamajų mstl., Vilniaus g. 4 2021 m. kovo 30 d. 15:00 val. arba esant paskelbtam karantinui, tuo pačiu laiku tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmQxZjM2NDMtYTVjNS00ZWVkLWE0MWEtYTM5ZDRlYWYxNWY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225db47272-9c55-403f-8764-748b1e2e13e7%22%2c%22Oid%22%3a%22e317a1b9-04cf-4a29-a3c2-0399dd268f15%22%7d

Prisijungus prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį.

Detali prisijungimo instrukcija: https://support.microsoft.com/en-us/office/join-a-teams-meeting-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4

2019_15-07-PP.B-3

2019_15-07-PP

Stendo įrengimo data:    2021 03 10 (X=6183250.90, Y=596165.64)

Stendo išmontavimo data: ne anksčiau kaip 2021 03 30

INFORMACIJA SKELBIMUI VĖJO ELEKTRINĖ (VE-04)

Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (vėjo elektrinės) Gudiškio vs. 4, Kamajų sen., Rokiškio r. sav. (kad. Nr. 7320/0001:226) naujos statybos projektas

Žemės sklypo adresas: Gudiškio vs. 4, Kamajų sen., Rokiškio r. sav.

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 7320/0001:226.

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Kita.

Naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Statybos rūšis: nauja statyba;

Statinio būsima kategorija: ypatingasis statinys;

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: Kiti inžineriniai statiniai;

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: 12. Kitos paskirties inžineriniai statiniai – atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės);

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, tel. 8 673 06797, el. paštas: info@e-pi.lt, įgaliotas atstovas PV Algis Virbalas, tel. +37061430667, el. paštas: algis.virbalas@e-pi.lt

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „European Energy Lithuania“, Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Vilnius, +37069813536, el. paštas: europeanenergylithuania@gmail.com

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Projektuotojo UAB Energetikos projektavimo institutas patalpose, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. iki 2021 m. kovo 30 arba Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu https://www.rokiskis.lt.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Atskiru raštu iki 2021 03 30 adresu: UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas arba elektroninio pašto adresu: algis.virbalas@e-pi.lt

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas vyks adresu Rokiškio rajono sav., Kamajų sen., Kamajų mstl., Vilniaus g. 4 2021 m. kovo 30 d. 16:15 val. arba esant paskelbtam karantinui, tuo pačiu laiku tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmQxZjM2NDMtYTVjNS00ZWVkLWE0MWEtYTM5ZDRlYWYxNWY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225db47272-9c55-403f-8764-748b1e2e13e7%22%2c%22Oid%22%3a%22e317a1b9-04cf-4a29-a3c2-0399dd268f15%22%7d

Prisijungus prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį.

Detali prisijungimo instrukcija: https://support.microsoft.com/en-us/office/join-a-teams-meeting-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4

2019_15-08-PP.B-3

2019_15-08-PP

Stendo įrengimo data:    2021 03 10 (X=6183250.90, Y=596165.64)

Stendo išmontavimo data: ne anksčiau kaip 2021 03 31

INFORMACIJA SKELBIMUI VĖJO ELEKTRINĖ (VE-05)

Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (vėjo elektrinės) Gudiškio vs. 5, Kamajų sen., Rokiškio r. sav. (kad. Nr. 7320/0001:217) naujos statybos projektas

Žemės sklypo adresas: Gudiškio vs. 5, Kamajų sen., Rokiškio r. sav.

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 7320/0001:217.

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Kita.

Naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Statybos rūšis: nauja statyba;

Statinio būsima kategorija: ypatingasis statinys;

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: Kiti inžineriniai statiniai;

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: 12. Kitos paskirties inžineriniai statiniai – atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės);

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, tel. 8 673 06797, el. paštas: info@e-pi.lt, įgaliotas atstovas PV Algis Virbalas, tel. +37061430667, el. paštas: algis.virbalas@e-pi.lt

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „European Energy Lithuania“, Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Vilnius, +37069813536, el. paštas: europeanenergylithuania@gmail.com

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Projektuotojo UAB Energetikos projektavimo institutas patalpose, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. iki 2021 m. kovo 31 arba Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu https://www.rokiskis.lt.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Atskiru raštu iki 2021 03 31 adresu: UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas arba elektroninio pašto adresu: algis.virbalas@e-pi.lt

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas vyks adresu Rokiškio rajono sav., Kamajų sen., Kamajų mstl., Vilniaus g. 4 2021 m. kovo 31 d. 15:00 val. arba esant paskelbtam karantinui, tuo pačiu laiku tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTU3YmM2MTYtZGNiZS00NDIxLWEzNjAtYjQwZmM4MjE4ZDg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225db47272-9c55-403f-8764-748b1e2e13e7%22%2c%22Oid%22%3a%22e317a1b9-04cf-4a29-a3c2-0399dd268f15%22%7d

Prisijungus prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį.

Detali prisijungimo instrukcija: https://support.microsoft.com/en-us/office/join-a-teams-meeting-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4

2019_15-09-PP

2019-15-09-PP.B-3

Stendo įrengimo data:    2021 03 10 (X=6183250.90, Y=596165.64)

Stendo išmontavimo data: ne anksčiau kaip 2021 03 31

INFORMACIJA SKELBIMUI VĖJO ELEKTRINĖ (VE-06)

Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (vėjo elektrinės) Gudiškio vs. 6, Kamajų sen., Rokiškio r. sav. (kad. Nr. 7320/0001:228) naujos statybos projektas

Žemės sklypo adresas: Gudiškio vs. 6, Kamajų sen., Rokiškio r. sav.

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 7320/0001:228.

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Kita.

Naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Statybos rūšis: nauja statyba;

Statinio būsima kategorija: ypatingasis statinys;

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: Kiti inžineriniai statiniai;

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: 12. Kitos paskirties inžineriniai statiniai – atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės);

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, tel. 8 673 06797, el. paštas: info@e-pi.lt, įgaliotas atstovas PV Algis Virbalas, tel. +37061430667, el. paštas: algis.virbalas@e-pi.lt

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „European Energy Lithuania“, Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Vilnius, +37069813536, el. paštas: europeanenergylithuania@gmail.com

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Projektuotojo UAB Energetikos projektavimo institutas patalpose, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. iki 2021 m. kovo 31 arba Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu https://www.rokiskis.lt.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Atskiru raštu iki 2021 03 31 adresu: UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas arba elektroninio pašto adresu: algis.virbalas@e-pi.lt

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas vyks adresu Rokiškio rajono sav., Kamajų sen., Kamajų mstl., Vilniaus g. 4 2021 m. kovo 31 d. 16:15 val. arba esant paskelbtam karantinui, tuo pačiu laiku tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTU3YmM2MTYtZGNiZS00NDIxLWEzNjAtYjQwZmM4MjE4ZDg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225db47272-9c55-403f-8764-748b1e2e13e7%22%2c%22Oid%22%3a%22e317a1b9-04cf-4a29-a3c2-0399dd268f15%22%7d

Prisijungus prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį.

Detali prisijungimo instrukcija: https://support.microsoft.com/en-us/office/join-a-teams-meeting-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4

2019_15-10-PP

2019-15-10-PP.B-3

Stendo įrengimo data:    2021 03 10 (X=6182906.66, Y=596711.77)

Stendo išmontavimo data: ne anksčiau kaip 2021 04 01

INFORMACIJA SKELBIMUI VĖJO ELEKTRINĖ (VE-07)

Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (vėjo elektrinės) Gudiškio vs. 7, Kamajų sen., Rokiškio r. sav. (kad. Nr. 7320/0001:220) naujos statybos projektas

Žemės sklypo adresas: Gudiškio vs. 7, Kamajų sen., Rokiškio r. sav.

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 7320/0001:220.

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Kita.

Naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Statybos rūšis: nauja statyba;

Statinio būsima kategorija: ypatingasis statinys;

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: Kiti inžineriniai statiniai;

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: 12. Kitos paskirties inžineriniai statiniai – atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės);

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, tel. 8 673 06797, el. paštas: info@e-pi.lt, įgaliotas atstovas PV Algis Virbalas, tel. +37061430667, el. paštas: algis.virbalas@e-pi.lt

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „European Energy Lithuania“, Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Vilnius, +37069813536, el. paštas: europeanenergylithuania@gmail.com

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Projektuotojo UAB Energetikos projektavimo institutas patalpose, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. iki 2021 m. balandžio 1 arba Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu https://www.rokiskis.lt.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Atskiru raštu iki 2021 04 01 adresu: UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas arba elektroninio pašto adresu: algis.virbalas@e-pi.lt

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas vyks adresu Rokiškio rajono sav., Kamajų sen., Kamajų mstl., Vilniaus g. 4 2021 m. balandžio 1 d. 15:00 val. arba esant paskelbtam karantinui, tuo pačiu laiku tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGExZThkNDYtOWNkMC00MGQ5LWE1MDUtMzA0N2ViYjM4NDQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225db47272-9c55-403f-8764-748b1e2e13e7%22%2c%22Oid%22%3a%22e317a1b9-04cf-4a29-a3c2-0399dd268f15%22%7d

Prisijungus prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį.

Detali prisijungimo instrukcija: https://support.microsoft.com/en-us/office/join-a-teams-meeting-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4

2019_15-11-PP

2019-15-11-PP.B-3

Stendo įrengimo data:    2021 03 10 (X=6182837.86, Y=596983.87)

Stendo išmontavimo data: ne anksčiau kaip 2021 04 01

INFORMACIJA SKELBIMUI VĖJO ELEKTRINĖ (VE-08)

Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (vėjo elektrinės) Gudiškio vs. 8, Kamajų sen., Rokiškio r. sav. (kad. Nr. 7320/0001:213) naujos statybos projektas

Žemės sklypo adresas: Gudiškio vs. 8, Kamajų sen., Rokiškio r. sav.

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 7320/0001:213.

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Kita.

Naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Statybos rūšis: nauja statyba;

Statinio būsima kategorija: ypatingasis statinys;

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: Kiti inžineriniai statiniai;

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: 12. Kitos paskirties inžineriniai statiniai – atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės);

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, tel. 8 673 06797, el. paštas: info@e-pi.lt, įgaliotas atstovas PV Algis Virbalas, tel. +37061430667, el. paštas: algis.virbalas@e-pi.lt

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „European Energy Lithuania“, Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Vilnius, +37069813536, el. paštas: europeanenergylithuania@gmail.com

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Projektuotojo UAB Energetikos projektavimo institutas patalpose, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. iki 2021 m. balandžio 1 arba Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu https://www.rokiskis.lt.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Atskiru raštu iki 2021 04 01 adresu: UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas arba elektroninio pašto adresu: algis.virbalas@e-pi.lt

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas vyks adresu Rokiškio rajono sav., Kamajų sen., Kamajų mstl., Vilniaus g. 4 2021 m. balandžio 1 d. 16:15 val. arba esant paskelbtam karantinui, tuo pačiu laiku tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGExZThkNDYtOWNkMC00MGQ5LWE1MDUtMzA0N2ViYjM4NDQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225db47272-9c55-403f-8764-748b1e2e13e7%22%2c%22Oid%22%3a%22e317a1b9-04cf-4a29-a3c2-0399dd268f15%22%7d

Prisijungus prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį.

Detali prisijungimo instrukcija: https://support.microsoft.com/en-us/office/join-a-teams-meeting-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4

2019_15-12-PP

2019-15-12-PP.B-3

Stendo įrengimo data:    2021 03 10 (X=6182786.25, Y=597133.19)

Stendo išmontavimo data: ne anksčiau kaip 2021 04 06

INFORMACIJA SKELBIMUI VĖJO ELEKTRINĖ (VE-09)

Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (vėjo elektrinės) Gudiškio vs. 9, Kamajų sen., Rokiškio r. sav. (kad. Nr. 7320/0001:215) naujos statybos projektas

Žemės sklypo adresas: Gudiškio vs. 9, Kamajų sen., Rokiškio r. sav.

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 7320/0001:215.

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Kita.

Naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Statybos rūšis: nauja statyba;

Statinio būsima kategorija: ypatingasis statinys;

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: Kiti inžineriniai statiniai;

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: 12. Kitos paskirties inžineriniai statiniai – atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės);

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, tel. 8 673 06797, el. paštas: info@e-pi.lt, įgaliotas atstovas PV Algis Virbalas, tel. +37061430667, el. paštas: algis.virbalas@e-pi.lt

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „European Energy Lithuania“, Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Vilnius, +37069813536, el. paštas: europeanenergylithuania@gmail.com

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Projektuotojo UAB Energetikos projektavimo institutas patalpose, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. iki 2021 m. balandžio 6 arba Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu https://www.rokiskis.lt.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Atskiru raštu iki 2021 04 06 adresu: UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas arba elektroninio pašto adresu: algis.virbalas@e-pi.lt

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas vyks adresu Rokiškio rajono sav., Kamajų sen., Kamajų mstl., Vilniaus g. 4 2021 m. balandžio 6 d. 15:00 val. arba esant paskelbtam karantinui, tuo pačiu laiku tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDY2NmMyOWEtMzJiOC00OTg0LWFiZjQtNzIxYzdkODA3NGE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225db47272-9c55-403f-8764-748b1e2e13e7%22%2c%22Oid%22%3a%22e317a1b9-04cf-4a29-a3c2-0399dd268f15%22%7d

Prisijungus prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį.

Detali prisijungimo instrukcija: https://support.microsoft.com/en-us/office/join-a-teams-meeting-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4

2019_15-13-PP

2019-15-13-PP.B-3

Stendo įrengimo data:    2021 03 10 (X=6182473.34, Y=597898.18)

Stendo išmontavimo data: ne anksčiau kaip 2021 04 06

INFORMACIJA SKELBIMUI VĖJO ELEKTRINĖ (VE-10)

Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (vėjo elektrinės) Gudiškio vs. 12, Kamajų sen., Rokiškio r. sav. (kad. Nr. 7320/0002:293) naujos statybos projektas

Žemės sklypo adresas: Gudiškio vs. 12, Kamajų sen., Rokiškio r. sav.

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 7320/0002:293.

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Kita.

Naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Statybos rūšis: nauja statyba;

Statinio būsima kategorija: ypatingasis statinys;

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: Kiti inžineriniai statiniai;

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: 12. Kitos paskirties inžineriniai statiniai – atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės);

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, tel. 8 673 06797, el. paštas: info@e-pi.lt, įgaliotas atstovas PV Algis Virbalas, tel. +37061430667, el. paštas: algis.virbalas@e-pi.lt

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „European Energy Lithuania“, Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Vilnius, +37069813536, el. paštas: europeanenergylithuania@gmail.com

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Projektuotojo UAB Energetikos projektavimo institutas patalpose, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. iki 2021 m. balandžio 6 arba Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu https://www.rokiskis.lt.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Atskiru raštu iki 2021 04 06 adresu: UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas arba elektroninio pašto adresu: algis.virbalas@e-pi.lt

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas vyks adresu Rokiškio rajono sav., Kamajų sen., Kamajų mstl., Vilniaus g. 4 2021 m. balandžio 6 d. 16:15 val. arba esant paskelbtam karantinui, tuo pačiu laiku tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDY2NmMyOWEtMzJiOC00OTg0LWFiZjQtNzIxYzdkODA3NGE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225db47272-9c55-403f-8764-748b1e2e13e7%22%2c%22Oid%22%3a%22e317a1b9-04cf-4a29-a3c2-0399dd268f15%22%7d

Prisijungus prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį.

Detali prisijungimo instrukcija: https://support.microsoft.com/en-us/office/join-a-teams-meeting-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4

2019_15-14-PP

2019-15-14-PP.B-3

Stendo įrengimo data: 2021 03 10 (X=6182678.66, Y=597550.73)

Stendo išmontavimo data: ne anksčiau kaip 2021 04 07

INFORMACIJA SKELBIMUI VĖJO ELEKTRINĖ (VE-11)

Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (vėjo elektrinės) Gudiškio vs. 13, Kamajų sen., Rokiškio r. sav. (kad. Nr. 7320/0001:292) naujos statybos projektas

Žemės sklypo adresas: Gudiškio vs. 13, Kamajų sen., Rokiškio r. sav.

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 7320/0001:292.

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Kita.

Naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Statybos rūšis: nauja statyba;

Statinio būsima kategorija: ypatingasis statinys;

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: Kiti inžineriniai statiniai;

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: 12. Kitos paskirties inžineriniai statiniai – atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės);

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, tel. 8 673 06797, el. paštas: info@e-pi.lt, įgaliotas atstovas PV Algis Virbalas, tel. +37061430667, el. paštas: algis.virbalas@e-pi.lt

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „European Energy Lithuania“, Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Vilnius, +37069813536, el. paštas: europeanenergylithuania@gmail.com

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Projektuotojo UAB Energetikos projektavimo institutas patalpose, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. iki 2021 m. balandžio 7 arba Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu https://www.rokiskis.lt.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Atskiru raštu iki 2021 04 07 adresu: UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas arba elektroninio pašto adresu: algis.virbalas@e-pi.lt

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas vyks adresu Rokiškio rajono sav., Kamajų sen., Kamajų mstl., Vilniaus g. 4 2021 m. balandžio 7 d. 15:00 val. arba esant paskelbtam karantinui, tuo pačiu laiku tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTljNDU0NzAtMWNjNi00YTllLTg3ZWItNTQxZWEwMGMzNzU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225db47272-9c55-403f-8764-748b1e2e13e7%22%2c%22Oid%22%3a%22e317a1b9-04cf-4a29-a3c2-0399dd268f15%22%7d

Prisijungus prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį.

Detali prisijungimo instrukcija: https://support.microsoft.com/en-us/office/join-a-teams-meeting-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4

2019_15-15-PP

2019-15-15-PP.B-3

Stendo įrengimo data: 2021 03 10 (X=6183401.85, Y=597660.70)

Stendo išmontavimo data: ne anksčiau kaip 2021 04 07

INFORMACIJA SKELBIMUI VĖJO ELEKTRINĖ (VE-12)

Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (vėjo elektrinės) Gudiškio vs. 11, Kamajų sen., Rokiškio r. sav. (kad. Nr. 7320/0001:366) naujos statybos projektas

Žemės sklypo adresas: Gudiškio vs. 11, Kamajų sen., Rokiškio r. sav.

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 7320/0001:366.

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Kita.

Naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Statybos rūšis: nauja statyba;

Statinio būsima kategorija: ypatingasis statinys;

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: Kiti inžineriniai statiniai;

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: 12. Kitos paskirties inžineriniai statiniai – atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės);

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, tel. 8 673 06797, el. paštas: info@e-pi.lt, įgaliotas atstovas PV Algis Virbalas, tel. +37061430667, el. paštas: algis.virbalas@e-pi.lt

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „European Energy Lithuania“, Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Vilnius, +37069813536, el. paštas: europeanenergylithuania@gmail.com

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Projektuotojo UAB Energetikos projektavimo institutas patalpose, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. iki 2021 m. balandžio 7 arba Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu https://www.rokiskis.lt.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Atskiru raštu iki 2021 04 07 adresu: UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas arba elektroninio pašto adresu: algis.virbalas@e-pi.lt

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas vyks adresu Rokiškio rajono sav., Kamajų sen., Kamajų mstl., Vilniaus g. 4 2021 m. balandžio 7 d. 16:15 val. arba esant paskelbtam karantinui, tuo pačiu laiku tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTljNDU0NzAtMWNjNi00YTllLTg3ZWItNTQxZWEwMGMzNzU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225db47272-9c55-403f-8764-748b1e2e13e7%22%2c%22Oid%22%3a%22e317a1b9-04cf-4a29-a3c2-0399dd268f15%22%7d

Prisijungus prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį.

Detali prisijungimo instrukcija: https://support.microsoft.com/en-us/office/join-a-teams-meeting-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4

2019_15-16-PP

2019-15-16-PP.B-3

Projekto pavadinimas: Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) Gaveikių k., Kamajų sen., Rokiškio r. sav., statybos projektas

Žemės sklypo adresas: Rokiškio sav., Kamajų sen., Gaveikių k. 2

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 7335/0005:129.

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Kita.

Naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Statybos rūšis: nauja statyba;

Statinio būsima kategorija: ypatingasis statinys;

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžineriniai tinklai;

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: elektros tinklai;

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, tel. 8 673 06797, el. paštas: info@e-pi.lt, įgaliotas atstovas PV Algis Virbalas, tel. +37061430667, el. paštas: algis.virbalas@e-pi.lt

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

LITGRID AB, Viršuliškių skg. 99B, LT-05131 Vilnius, +37069813536, el. paštas: info@litgrid.eu

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Projektuotojo UAB Energetikos projektavimo institutas patalpose, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. iki 2021 m. kovo 9 arba Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu https://www.rokiskis.lt.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Atskiru raštu iki 2021 03 09 adresu: UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas arba elektroninio pašto adresu: algis.virbalas@e-pi.lt

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas vyks adresu Vilniaus g. 4, Kamajai, Rokiškio r. 2021 m. kovo 15 d. 15:00 val. arba esant paskelbtam karantinui, tuo pačiu laiku tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTRiN2JhMWItMDJjNS00ODUzLWI1NTEtYjE1MjM4ODZmZmM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225db47272-9c55-403f-8764-748b1e2e13e7%22%2c%22Oid%22%3a%22e317a1b9-04cf-4a29-a3c2-0399dd268f15%22%7d

Prisijungus prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį.

Detali prisijungimo instrukcija: https://support.microsoft.com/en-us/office/join-a-teams-meeting-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4

2019_15-01-PP.B-01

2019_15-01-PP

Stendo įrengimo data:    2021 01 22

Stendo išmontavimo data: ne anksčiau kaip 2021 03 05

INFORMACIJA SKELBIMUI

Projekto pavadinimas: Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) Gaveikių k., Kamajų sen., Rokiškio r. sav., statybos projektas. Gamintojo dalis

Žemės sklypo adresas: Rokiškio sav., Kamajų sen., Gaveikių k. 2

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 7335/0005:129.

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Kita.

Naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Statybos rūšis: nauja statyba;

Statinio būsima kategorija: neypatingasis statinys;

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžineriniai tinklai;

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: elektros tinklai;

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, tel. 8 673 06797, el. paštas: info@e-pi.lt, įgaliotas atstovas PV Algis Virbalas, tel. +37061430667, el. paštas: algis.virbalas@e-pi.lt

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „European Energy Lithuania“, Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Vilnius, +37069813536, el. paštas: europeanenergylithuania@gmail.com

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Projektuotojo UAB Energetikos projektavimo institutas patalpose, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. iki 2021 m. kovo 5 arba Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu https://www.rokiskis.lt.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Atskiru raštu iki 2021 03 05 adresu: UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas arba elektroninio pašto adresu: algis.virbalas@e-pi.lt

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas vyks adresu Vilniaus g. 4, Kamajai, Rokiškio r. 2021 m. kovo 5 d. 15:00 val. arba esant paskelbtam karantinui, tuo pačiu laiku tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzU3ZTJjNGEtYWQxOC00ZWZmLWIzYmQtOThlMmFiZDAxZmRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225db47272-9c55-403f-8764-748b1e2e13e7%22%2c%22Oid%22%3a%22e317a1b9-04cf-4a29-a3c2-0399dd268f15%22%7d

Prisijungus prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį.

Detali prisijungimo instrukcija: https://support.microsoft.com/en-us/office/join-a-teams-meeting-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4

 

2019_15-02-PP.B-01
2019_15-02-PP

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ
 
Projektas:
Sklypo, adresu V. Lašo g. 8, Rokiškio m., teritorijos sutvarkymo supaprastintas projektas
 
Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Rokiškis, V. Lašo g. 8 (7375/0009:25 Rokiškio m. k.v.)
 
Žemės sklypo naudojimo paskirtis:
Kita.
 
Žemės sklypo naudojimo būdas:
Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos
 
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Kiti inžineriniai statiniai
 
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
UAB „Vilniaus projektai“, E. Mikelevičius  info@vilniausprojektai.lt  tel. Nr.: +37065217284
                 
Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Rokiškio rajono savivaldybė

Statytojas:
Rokiškio rajono savivaldybės administracija
Adresas.: Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis
Tel. nr.: (8 458) 71 233
El. paštas: savivaldybe@post.rokiskis.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
nuo 2021-07-20 iki 2021-08-06, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.rokiskis.lt
Darbo dienomis nuo 9:30 iki 17:00 val., Kaštonų g. 4B-501, LT-01107, Vilnius, tel. Nr. +37065217284
(PASTABA: prieš atvykstant prašome telefonu +37065217284 susiderinti dėl konkretaus atvykimo laiko.)

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų.:
El. paštu. iki 2021-08-06, el. adr.: info@vilniausprojektai.lt,
Raštu: Iki 2021-08-06 Kaštonų g. 4B-501, LT-01107, Vilnius

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Viešas susirinkimas vyks 2021 m. rugpjūčio mėn. 09 d. nuo 18:00 val., Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje,  I aukšto salėje,
Nepriklausomybės a. 16, LT-42117, Rokiškis.
Susirinkimo dieną, esant karantino apribojimams, jei nebus galima organizuoti gyvo renginio, susirinkimo transliacija vyks nuotoliniu būdu Zoom platformoje.
Prisijungimo nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/86936773329

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO GB NR.1 TAIKOS G. 3B IKI TAIKOS G. 19 SU ATŠAKOMIS, ROKIŠKYJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTO RENGIMĄ

Statinio statybvietės adresas:

 • Numatoma rekonstruoti šilumos tiekimo tinklus pastatuose adresu Taikos g. 3B, 3A, 19, Rokiškis, bei iki pastatų adresu Taikos g. 9A, 15, 17, Rokiškis.
 • Žemės sklypuose adresu:
 • Taikos g. 3A, Rokiškis (žemės sklypo unikalus numeris 7375-0024-0005), paskirtis – Kita;
 • Taikos g. 3D, Rokiškis (žemės sklypo unikalus numeris 4400-0120-1216), paskirtis – Kita;
 • Taikos g. 15, Rokiškis (žemės sklypo unikalus numeris 4400-0740-6959), paskirtis – Kita, naudojimo būdas – Visuomeninės paskirties teritorijos;
 • Taikos g. 17, Rokiškis (žemės sklypo unikalus numeris 4400-0801-3510), paskirtis – Kita, naudojimo būdas – Visuomeninės paskirties teritorijos;
 • bei valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.

Statinio esama pagrindinė naudojimo paskirtis:

Inžineriniai statiniai; inžineriniai tinklai: šilumos tinklai.

Statybos rūšis:

Rekonstravimas.

Statinių kategorija:

Neypatingasis statinys.

Projektuotojas:

UAB „Meysso“, S. Daukanto g. 17-2A, LT-44305 Kaunas.

Projekto vadovas:

Andrius Bagdanovas, tel. Nr.: +370 623 00883, el. p.: info@meysso.com .

Statytojas:

AB „Panevėžio energija“, Senamiesčio g. 113, LT-35114 Panevėžys, tel. (8 45) 463 525, el. paštas: bendrove@pe.lt .

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2021-07-27, darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00 val. projektuotojo patalpose adresu S. Daukanto g. 17-2A, Kaunas ir Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.rokiskis.lt → Administracinė informacija → Veikla → Veiklos sritys → Architektūros ir paveldosaugos skyrius → Projektinių pasiūlymų viešinimas.

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui iki 2021-07-27 dienos raštu, adresu S. Daukanto g. 17-2A, LT-44305 Kaunas, arba elektroniniu paštu info@meysso.com per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį.

Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas vyks 2021 m. liepos 27 d. 17 val. naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu (nuotoliniu būdu).

Prisijungimo nuoroda:

https://us06web.zoom.us/j/85350321177?pwd=M0QrZUJ1MnpQc1N0ckpxSkZMT3Nqdz09

Susisrinkimo   ID: 853 5032 1177

Slaptažodis  : 071594

 Supaprastinto  projekto pavadinimas :  Paslaugų paskirties pastato Lauko g. 2B, Kavoliškyje, Rokiškio r. sav. supaprastintas projektas.                                  

 1. Projektuojamas statinys –  Lauko g. 2B, Kavoliškyje, Rokiškio r. sav.

Statinio naudojimo paskirtis – 7.4. paslaugų paskirties pastatai – skirti paslaugoms teikti (tarp jų buities) ir buitiniam aptarnavimui: pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, remonto dirbtuvės, priėmimo − išdavimo punktai, autoservisai, plovyklos, laidojimo namai, krematoriumai ir kiti pastatai;

 1. Projektavimo pradžia – 2021-01-05

Planuojama statybos pradžia – 2021-05-10

Planuojama statybos pabaiga – 2021-09-30

 

 1. Projektuotojas :

Rihardas  Mikšys , Švyturio g. 27, LT-41124  Biržai,   Tel. +370 620 39868 , el. paštas :    rihardasm@yahoo.com ;

 1. Projekto vadovas :

Rihardas  Mikšys , Švyturio g. 27, LT-41124  Biržai,   Tel. +370 620 39868 , el. paštas : rihardasm@yahoo.com ;

 1. Informaciją apie Projektą gali teikti – projektuotojas Rihardas  Mikšys. Tel. +370 620 39868;  el. paštas : rihardasm@yahoo.com ; Švyturio g. 27, Biržų m.
 2. Statytojas: MB ,, Jaurvas‘‘ a.k. 305569841

 

 1. Pasiūlymus dėl projekto teikti raštu iki 2020-12-21 ir viešojo susirinkimo metu; Pasiūlyme turi būti nurodoma:

 

 1. a) vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;

 

 1. b) pasiūlymo teikimo data;

 

 1. c)  informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas;

 

 1. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima – pas projektuotoją Rihardą Mikšį , Švyturio g.27, LT-41124  Biržuose,   (tel. +370 620 39868 ), bei  Rokiškio rajono savivaldybės tinklalapyje.

 

 1. Viešas susirinkimas vyks 2020m. gruodžio mėn. 31 d. 15_val. 

Rokiškis, Respublikos g. 94 savivaldybės seniūnijos patalpose.

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu Prisijungti bus galima adresu :

https://us05web.zoom.us/j/8642126165?pwd=TXhncG9tYUtmdE4yZGdmQmFQMm1yQT09

Susisrinkimo   ID: 864 212 6165

Slaptažodis  : 4dsGGm


Daugiafunkcinės sporto salės Taikos g. 21A Rokiškyje statybos projektas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Taikos g. 21A, Rokiškio m., Rokiškio r. sav., kad nr. 7375/0023:9 Rokiškio m. k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Visuomeninės paskirties teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Sporto paskirties pastatas (7.14.).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Synergy Solutions“, el. paštas: justinas@statinioprojektas.lt, tel. nr: 8-610-03701

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Rokiškio rajono savivaldybė

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Darbo dienomis iki 2020-12-09, Respublikos g. 94, Rokiškis, tel. nr. 8-610-03701, laikas  8:00-17:00.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Iki 2020-12-09, el. paštu: justinas@statinioprojektas.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Rokiškio rajono savivaldybės patalpose 2020 m. gruodžio 9 d. 16:00 val. Respublikos g. 94, Rokiškis. Jei karantinas bus neatšauktas, viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Prisijungti bus galima adresu: https://tinyurl.com/sportosale


PRADEDAMAS RENGTI KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO K. DONELAIČIO G. 14, ROKIŠKIS, STATYBOS PROJEKTAS.

 1. Statybos adresas: K. Donelaičio g. 14, Rokiškis. Sklypo kadastrinis Nr. 7375/0030:58;
 2. Statinių naudojimo paskirtis: kitos paskirties inžinerinis statinys;
 3. Projektuotojas: UAB “Medstatyba”, el. p. info@medstatyba.lt,  projekto vadovas – Vytautas Matulevičius, el. p. vytautas.matulevicius@medstatyba.lt,  tel. Nr. (8 675) 46211;
 4. Statytojas: UAB “Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras”;
 5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Ateities g. 10, Vilniaus m., iki 2020-11-25,  arba Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.rokiskis.lt;
 6. Informaciją (pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų) teikti iki 2020 m. lapkričio 25 d. elektroninio pašto adresu info@medstatyba.lt;
 7. Viešinimas bus vykdomas 2020 m. lapkričio 27 d. 16 val. nuotoliniu būdu per Zoom platformą. Prisijungimo nuoroda: https://zoom.us/j/9101027463?pwd=RTNxcmtSbHR0K1VpbFB5dkJ2ZDFnZz09

Meeting ID: 910 102 7463

Passcode: GL7Zmu


Pastato – reabilitacijos centro, Liepų g. 4, Jūžintų mstl., Jūžntų sen., Rokiškio r. sav., įrengiant liftą kapitalinio remonto projektas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Liepų g. 4, Jūžintų mstl., Jūžntų sen., Rokiškio r. sav., kad nr. 7330/0009:495 Jūžintų k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Visuomeninės paskirties teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Gydymo paskirties pastatas (7.12.).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

MB „Statinio projektas“, el. paštas: info@statinioprojektas.lt, tel. nr: 8-628-93099

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Rokiškio socialinės paramos centras

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Darbo dienomis iki 2020-11-16, Pramonės g. 5, Rokiškis, tel. nr. 8-628-93099, laikas  17:00.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Iki 2020-10-16, el. paštu: info@statinioprojektas.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Rokiškio rajono savivaldybės patalpose 2020 m. lapkričio 16 d. 17:00 val. Respublikos g. 94, Rokiškis.


ROKIŠKIO MIESTO K. DONELAIČIO GATVĖS STATYBOS TECHNINIO PROEJKTO

PORJEKTINIAI PASIŪLYMAI

 Projekto pavadinimas: Rokiškio miestyo K. Donelaičio gatvės statybos techninis darbo projektas

Projektuotojas: MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“. Įmonės kodas 304505355; Pagojuko g. 1-2, 02233 Vilnius, projekto vadovas Mindaugas Gaigalas, el. p.: mindaugas@sksp.lt, tel.+370 618 38 182.

Statytojas: Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis, el. paštas savivaldybe@post.rokiskis.lt, tel. Nr. 861038605.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo 2020-10-22 iki  2020-11-11, Rokiškio rajono savivaldybės patalpose ( Respublikos g. 94, Rokiškis), darbo dienomis iki 17 val. Savivaldybės interneto svetainės adresas www.rokiskis.lt.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti projektuotojui raštu el. p.: mindaugas@sksp.lt iki viešo susirinkimo, tel.+370 618 38 182.

Viešas susirinkimas įvyks Rokiškio rajono savivaldybės patalpose 2020 m. lapkričio 12 d. 17 val. Respublikos g. 94, Rokiškis.


Pavadinimas: GARAŽŲ PASKIRTIES PASTATO, KEIČIANT PASKIRTĮ Į MAITINIMO, NEPRIKLAUSOMYBĖS A. 24, ROKIŠKYJE,  PASKIRTIERS KEITIMO PROJEKTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI;

Statybos adresas: Nepriklausomybės a. 24, Rokiškis.

Sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis:  Kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų naudojimo teritorijos.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis:

 • Esama: Garažų;
 • Būsima: Maitinimo;

Statinio statybos rūšis: Paprastasis remontas;

Statinio kategorija: Neypatingasis;

Statytojas: UAB „Miškų ministerija“ į.k. 302621311; Nepriklausomybės a. 12, Rokiškis;

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus kontaktai: Rimantas Balčiūnas, Saulėtekio 8, Biržai, tel. +370 656 66865, xrimas@gmail.com;

Projekto vadovas: Rimantas Balčiūnas;

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Saulėtekio g. 8, BIRŽAI  9:00 iki 16:00. Taip pat: https://rokiskis.lt/;

TEL. +370 656 66865, xrimas@gmail.com;

Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus: Iki 2020 m. spalio 19 d. 17:00 e-paštu: xrimas@gmail.com, arba viešo susirinkimo metu.
Viešo susirinkimo vieta (adresas): RESPUBLIKOS G. 94, ROKIŠKIS, ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS I AUKŠTE ĮRENGTOSE ASMENŲ APTARNAVIMO PATALPOSE.

Viešo susirinkimo data ir laikas: 2020 M. SPALIO 19 D., 17:00 VAL.


Pavadinimas: TRIJŲ PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ PASKIRTIES KEITIMO Į GAMYBOS PASKIRTIES BEI KITOS PASKIRTIES INŽINERINIUS STATINIUS  ROKIŠKIO R. SAV., PANEMUNĖLIO SEN., PANEMUNĖLIO GLŽ. ST., PERGALĖS G. 44, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI;

Statybos adresas: Rokiškio r. sav., Panemunėlio sen., Panemunėlio glž. st., Pergalės g. 44;

Sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: KITA;
Žemės sklypo naudojimo būdas: PRAMONĖS IR SANDĖLIAVIMO OBJEKTŲ TERITORIJOS

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: GAMYBOS PASKIRTIES PASTATAI, KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI;
Statinių statybos rūšys: PAPRASTASIS REMONTAS;
Statinio kategorija: NEYPATINGASIS;
Statytojas:  UAB “RAMUNDAS GM”, MIŠKININKŲ G. 10, ROKIŠKIS
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus kontaktai: NAURIS MUNIKAS, ŽEMAITĖS G. 41, BIRŽAI, TEL. +370 698 19519, nauris.munikas@gmail.com ;

Projekto vadovas NAURIS MUNIKAS;

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: ŽEMAITĖS G. 41, BIRŽAI  9:00 IKI 16:00. TAIP PAT: https://rokiskis.lt/;

TEL. +370 698 19519, nauris.munikas@gmail.com ;

Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus: IKI 2020 M. SPALIO 13 D. 17:00 ELEKTRONINIU PAŠTU: nauris.munikas@gmail.com , ARBA VIEŠOJO SUSIRINKIMO METU.
Viešo susirinkimo vieta (adresas): RESPUBLIKOS G. 94, ROKIŠKIS, ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS I AUKŠTE ĮRENGTOSE ASMENŲ APTARNAVIMO PATALPOSE.

Viešo susirinkimo data ir laikas: 2020 M. SPALIO 13 D., 17:00 VAL.


ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PATALPŲ, KEIČIANT PASKIRTĮ Į MOKSLO,
NEPRIKLAUSOMYBĖS A. 24, ROKIŠKYJE, PASKIRTIES KEITIMO PROJEKTO PROJEKTINIAI
PASIŪLYMAI

 

Supažindinimo vieta ir kontaktinė informacija: Adresas Laikas Telefonas Mobilusis telefonas
Rokiškis, Nepriklausomybės a. 12 17 00 867708977
Supažindinimo terminas iki: 2020-08-27
Projektinių pasiūlymų teikimo būdai ir terminas
Pasiūlymų teikimo būdai: Raštu El. paštu Kitu būdu
Pasiūlymų teikimo terminas iki: xrimas@gmail.com
Pasiūlymų teikimo terminas iki: 2020-08-27
Viešo susirinkimo duomenys
Viešo susirinkimo vieta (adresas): Rokiškis, Nepriklausomybės a. 12
Viešo susirinkimo data ir laikas: 2020-08-27 17:00
Kita informacija:
Projektinius pasiūlymus parengusio asmens ar jo įgalioto atstovo (-ų) duomenys
Vardas Pavardė El. paštas Telefonas Mobilusis telefonas
Rimantas Balčiūnas xrimas@gmail.com 865666865

Projektiniai pasiūlymai
Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija


 

 

PRANEŠIMAS

APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIŲ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

 

Informuojame, kad numatoma parengti – Nr.  P/20233-RSPP- „Rokiškio miesto Aušros gatvės supaprastintas rekonstravimo projektą“

Planuojama statybos vieta  Aušros gatvė Rokiškio miestas.

Statinių naudojimo paskirtis – kelių(gatvių).

Statybos rūšis – rekonstravimas.

Statinio kategorija –nesudėtingas II gr. statinys.

Projektuotojas – VRP projektai, UAB, Vilkiškio g.8, Daukniūnų km., Panevėžio raj. tel. 8-45-466834, mob.: 861492805, el. paštas: vrp.viktoras@erdves.lt.

Projekto vadovas – Viktoras Fedč, atestato Nr.2552, el. paštas: vrp.viktoras@erdves.lt., tel. 861492805.

Statytojas: Rokiškio rajono savivaldybė.

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2020-07-30 iki 2020-08-20 pirmadieniais ir antradieniais 9.00-12.00 val. VRP projektai, UAB patalpose, adresu, Vilkiškio g.8, Daukniūnų km., Panevėžio raj. arba Rokiškio  rajono savivaldybės internetinėje svetainėje https://rokiskis.lt/administracine-informacija/veikla/veiklos-sritys/architekturos-ir-paveldosaugos-skyrius/projektiniu-pasiulymu-viesinimas/ bei informaciniame stende. Informacija teikiama telefonu 861644214 ir pateikus elektroninę užklausą adresu rasa.fedc@gmail.com .  Projektiniai pasiūlymai bus išsiusti nurodytu adresu elektroniniu paštu.

 

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui raštu adresu Vilkiškio g.8, Daukniūnų km., Panevėžio raj., ir el. paštu: rasa.fedc@gmail.com per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

 

Viešas susirinkimas vyks 2020-08-20 15.10 val. Rokiškio rajono  savivaldybės pirmo aukšto salėje Respublikos g. 94, Rokiškis

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė medžiaga


 

 

INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI “PASTATO – BANKO, ROKIŠKIS, PANEVĖŽIO G. 16A, UN.NR. 7399-4004-3010, PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO Į GYDYMO, ATLIEKANT PAPRASTOJO REMONTO DARBUS, PROJEKTĄ
 
STATYBVIETĖS ADRESAS, ŽEMĖS SKLYPO KADASTRINIS NUMERIS   ROKIŠKIS, PANEVĖŽIO G. 16A, KAD. NR. 7375/0026:7
STATINIŲ ESAMA IR NUMATOMA PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS,

STATINIŲ TIPAI

  PASTATO ESAMA NAUDOJIMO PASKIRTIS – ADMINISTRACINĖ, BANKAS.
PASTATO BŪSIMA NAUDOJIMO PASKIRTIS – GYDYMO, KLINIKA.
PASTATAS NEYPATINGOS SVARBOS
ŽEMĖS SKLYPO ESAMA PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS IR BŪDAS   PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS – KITA, NAUDOJIMO BŪDAS – VISUOMENINĖS PASKIRTIES TERITORIJOS
PROJEKTUOTOJAS

ARCHITEKTAS

 

  MAŽVYDAS ZAJANKAUSKAS
Atestato Nr. A2013
El. paštas: architektas@mazvydas-zajankauskas.lt
Tel. Nr. +370-611-33122
STATYTOJAS UAB “MEDICA KLINIKA”
SUSIPAŽINIMO SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS ADRESAS, LAIKAS P. KALPOKO G. 1, KAUNAS
SUSITIKIMO LAIKAS – SUSITARUS.
TEL. NR. +370-611-33122
WWW.ROKIŠKIS.LT
INFORMACIJA APIE VISUOMENĖS ATSTOVŲ PASIŪLYMŲ IR PASTABŲ TEIKIMĄ   PASIŪLYMUS IR PASTABAS TEIKTI IKI 2020 M. LIEPOS 22 D.

EL. PAŠTO ADRESU: ARCHITEKTAS@MAZVYDAS-ZAJANKAUSKAS.LT

VIEŠO SUSIRINKIMO VIETA IR LAIKAS  

 

GALIOJANT VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS REŽIMUI LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, VIEŠASIS SUSIRINKIMAS BUS VYKDOMAS NUOTOLINIU BŪDU, 2020 M. LIEPOS 22 D, 17:00 VAL.
BŪTINA REGISTRACIJA EL. PAŠTU: architektas@mazvydas-zajankauskas.lt AR TELEFONU Nr. +370-611-33122
NUORODA PRISIJUNGIMUI:
https://us02web.zoom.us/j/81512710544?pwd=M0pSMitnU0c0MnVUTzFkSzFyQWZZUT09

 


INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIŲ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Informuojame, kad pradedamas rengti „Pastato (unikalus Nr. 4400-1216-0111), esančio Kraštinė g. 6A, Kamajai, Rokiškio r. sav.,  paskirties keitimo iš sandėliavimo paskirties (sandėlis) į kultūros paskirtį (muziejus), kai neatliekami jokie statybos darbai, projektas”.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Kraštinė g. 6A, Kamajai, Rokiškio r. sav. (žemės sklypo unikalus. Nr.4400-5109-4030, kadastrinis Nr. 7337/0003:42 Kamajų k. v.;  Unikalus statinio Nr. 4400-1216-0111 ).

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo paskirties pastatas (sandėlis) keičiama į kultūros paskirties pastatą (muziejus).

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Konservacinė.

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kultūros paveldo objektų žemės sklypai.

Statybos rūšis: Statinio paskirties keitimas.

Statinio kategorija: Ypatingasis.

Projektuotojas: Architektė Jolita Irena Paužuolienė, kv. a. Nr. A 1186, Vilniaus g. 5, Anykščiai, tel. (+370) 677 60210, el. paštas: anykarch@gmail.com

Projekto vadovas: J. I. Paužuolienė (atestato Nr. A 1186).

Statytojas: Kamajų bendruomenė (į. k. 173740629), Vilniaus g. 4, Kamajai, Rokiškio r. sav.,  tel.: +37061248054.

Su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima iki 2020-06-30 nuo 8.00 val. iki 16.00 val. adresu Vilniaus g. 4, Kamajai, Rokiškio r. sav.,  arba Rokiškio rajono  savivaldybės internetinėje svetainėje https://www.rokiskis.lt/ ,  skiltyje „Projektiniai pasiūlymai“.

Informacija teikiama iki viešo susirinkimo. Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus tel.: 8 677 60210  ir pateikus elektroninę užklausą adresu anykarch@gmail.com

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui atskiru raštu iki 2020-06-30 el. paštu: anykarch@gmail.com  per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: viešas susirinkimas vyks 2020.06.30 17.00 val.,  Kamajų seniūnijos patalpose, pasitarimų salėje adresu: Vilniaus g. 4, Kamajai, Rokiškio r. sav.

Jei LR vyriausybės nutarimu karantinas šalyje bus pratęstas, visuomenės supažindinimas su projektiniais pasiūlymais vyks internetinės vaizdo transliacijos būdu 2020.06.30 17:00 val.

Susirinkimo nuoroda:  https://us04web.zoom.us/j/74505342288?pwd=MWxlQklaWTBTd0EyN1NIdlFGdHdNQT09

 


STATINIŲ STATYBVIETĖS ADRESAS – ROKIŠKIS, RESPUBLIKOS G. 113

NUMATOMA PAGRINDINĖ STATINIO NAUDOJIMO PASKIRTIS – PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS (7.3.) NEGYVENAMASIS PASTATAS

PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PARENGUSIO PROJEKTUOTOJO ĮGALIOTO ATSTOVO, GALINČIO INFORMUOTI APIE PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS, VARDAS, PAVARDĖ, ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESAS IR TELEFONO NUMERIS – UAB “PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS”; GILETABERŽINIENĖ gileta@prb.lt MOB. TEL.: +370 650 42195

PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PARENGUSIO STATINIO ARCHITEKTO (AUTORIAUS) VARDAS, PAVARDĖ, ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESAS IR TELEFONO NUMERIS – GILETA BERŽINIENĖ gileta@prb.lt MOB. TEL.: +370 650 42195

STATYTOJO BUVEINĖS ADRESAS, ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESAS, TELEFONO NUMERIS – UAB “LIDL LIETUVA”, marius.kesminas@lidl.lt TEL.: +370 695 71958

SUSIPAŽINIMO SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS ADRESAS, TELEFONO NUMERIS IR LAIKAS, SAVIVALDYBĖS – VILNIUS, KAREIVIŲ G. 19 – 181; Mob. tel.: +370 650 42195, DARBO DIENOMIS 09:00-16:00 VAL. IKI 2020 M. BIRŽELIO 30 D.

INTERNETO SVETAINĖS ADRESAS – www.rokiskis.lt

INFORMACIJA, IKI KADA IR KAIP IKI VIEŠO SUSIRINKIMO VISUOMENĖS ATSTOVAI PROJEKTUOTOJUI GALI TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ – IKI 2020 M. BIRŽELIO 30 D.:EL. P.: gileta@prb.lt PAŠTU: VILNIUS, KAREIVIŲ G.19- 181, LT-09133

KUR IR KADA VYKS VIEŠAS SUSIRINKIMAS (ADRESAS, LAIKAS) – ROKIŠKIO M. SAVIVALDYBĖS PIRMO AUKŠTO SALĖJE RESPUBLIKOS G. 94 2020 M. BIRŽELIO 30 D. 17:00 VAL

PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ DUOMENYS
Statinio projekto pavadinimas: Parduotuvės Respublikos g. 113, Rokiškyje statybos projektas;
Statinio adresas: Rokiškis, Respublikos g. 113;
Statybos rūšis: rekonstrvimas.
Esama statinio paskirtis: administracinė;
Nauja statinio paskirtis: negyvenamieji pastatai; prekybos paskirties pastatai (7.3.)
Statinio kategorija: ypatingasis statinys.
Projektuotojas: UAB „Projektų rengimo biuras“ Kareivių g. 19-181, Vilnius LT-09133.
Statytojas: UAB “Lidl Lietuva”, įm. k. 111791015


INFORMACIJA APIE VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO PROJEKTAVIMĄ

2020.05.26

PRANEŠIMAS

 

 Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus” nuostatomis, informuojame, kad yra parengti  ,,Šilumos tinklų nuo TŠK ,,A” prie Š-312-03 iki Nepriklausomybės a. 25, nuo ŠK-108-02 iki ŠK-102-06 su atšakomis Respublikos g. ir nuo ŠK-108-02A iki Vyšnių g. 6A boilerinės, Rokiškyje, rekonstravimo projektas.”   projektiniai pasiūlymai.

 

Projekto pavadinimas – Šilumos tinklų nuo TŠK ,,A” prie Š-312-03 iki Nepriklausomybės a. 25, nuo ŠK-108-02 iki ŠK-102-06 su atšakomis Respublikos g. ir nuo ŠK-108-02A iki Vyšnių g. 6A boilerinės, Rokiškyje, rekonstravimo projektas.

Planuojama statybos vieta –  Nepriklausomybės a., Respublikos, Vyšnių  gatvių  teritorijos Rokiškyje.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – inžineriniai tinklai. Šilumos tiekimo tinklai.

Statybos rūšis – rekonstravimas.

Statinio kategorija – neypatingieji statiniai.

Projektuotojas – UAB ,,Gaeta”, Laisvės pr.  88, Vilnius, mob. tel. +37061877058, el. p. info@gaeta.lt, nijole@gaeta.lt.

Projekto vadovė – Nijolė Kanauskaitė, mob. tel. +37061877058, el. p. nijole@gaeta.lt

Statytojas – AB ,,Panevėžio energija”, Senamiesčio g. 113, LT-35114 Panevėžys, tel. 8 45 463525, el. p. bendrove@pe.lt

Su projektiniais pasiūlymais iki viešo svarstymo pradžios galima susipažinti Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.rokiskis.lt skiltyje ,,Architektūra ir teritorijų planavimas”,   skilties dalyje „Projektiniai pasiūlymai“ arba darbo dienomis  nuo 8.00 iki 16.00 val. statytojo AB ,,Panevėžio energija”  Rokiškio šilumos tinklų rajono  administracinio pastato   susirinkimų salėje, adresu  Pramonės  g. 7, Rokiškis.

 

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti raštu: projektuotojui –  el. p. nijole@gaeta.lt arba statytojui – s.zilinskas@pe.lt per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skirtą laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Teikiant pasiūlymus turi būti nurodyta: vardas pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas vyks 2020 m. birželio 15 d. 17.00 val. adresu Pramonės g. 7, Rokiškis,  Rokiškio šilumos tinklų rajono administracinio pastato  susirinkimų salėje.

Mašinų stovėjimo aikštelės ir pėsčiųjų takų adresu, Vytauto g. 35B, Rokiškio mieste, projektas

Statinio statybvietės adresas: Rokiškio m. Vytauto g. 35B.
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos, kiti statiniai.
Projektinius pasiūlymus parengęs Projektuotojas: MB „Gatvių projektavimas“, Vytauto g. 19, Trakai;
Įgaliotas asmuo: projekto vadovas – Nerijus Juškevičius, tel. 8-625-25194, el. paštas: nerijus@gatviuprojektavimas.lt
Statytojas: Rokiškio rajono savivaldybė, Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis; tel. 845871233, el. paštas: savivaldybe@post.rokiskis.lt
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais: Rokiškio rajono savivaldybės tinklalapyje www.rokiskis.lt ir MB „Gatvių projektavimas“ patalpose darbo dienomis iki 17.00 val.
Teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima MB „Gatvių projektavimas“ adresu arba projektų vadovui Nerijui Juškevičiui tel. 8-625-25194                              el. paštas:nerijus@gatviuprojektavimas.lt.
Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, prisijungus per nuorodą https://us04web.zoom.us/j/71505353677 , 2020 m. gegužės 15 d. 17.00 val.

PROJEKTO ROKIŠKIO MIESTO TERITORIJŲ KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR EKOLOGINĖS BŪKLĖS GERINIMAS, LAUKUPĖS UPĖS PAKRANTĖSE SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO SVARSTYMĄ

Viešas susirinkimas vyks 2019 M. KOVO 28 d. 18,30 val.

Rokiškio rajono savivaldybės I a. salėje, Respublikos g.94, Rokiškio m.

Rokiškio rajono savivaldybės ir ES struktūrinių fondų pagal 2014-2020 metų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos‘‘ 05.5.1-APVA-R-019 priemonė ,,Kraštovaizdžio apsauga“ įgyvendins projektą ,,Rokiškio miesto kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas, Laukupės upės pakrantėse“.

Projekto organizatorius: Rokiškio rajono savivaldybės administracija.

Projektą sudaro 5 miesto teritorijos žaliosios jungtys, žemės naudojimo paskirtis-kita, žemės sklypų naudojimo būdai- bendro naudojimo teritorijos:

Pandėlio g. žemės sklypų kad. Nr. -7375/0012:12 ir 7375/0012:18;

Vytauto g. žemės sklypų kad Nr.-7375/0012:11, 7375/0012:21, 7375/0011:21 ir 7375/0012:17 ;

Kauno g. . žemės sklypų kad. Nr. -7375/0012:16 ir 7375/0011:25;

Tyzenhauzų g. žemės sklypo kad. Nr. -7375/0011:103.

Projekto sprendiniai viešinami internetiniame puslapyje www.rokiskis.lt

Pasiūlymus, paklausimus prašome teikti iki viešo susirinkimo:

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistei, Audronei Gavėnienei el. p. paminklai@post.rokiskis.lt, tel. Nr. 8458 71160;

Projekto rengėjas: UAB ,,Želdynai“ projekto vadovui, Vainiui Pilkauskui, el.p. vainius.arch@gmail.com,

Tel. Nr. 837 742069.


Rokiškio rajono savivaldybės administracija planuoja vykdyti „Parko teritorijos Vilties g. 44 ir Vilties g. 48 sutvarkymo statybos projektą“.

 

Statybvietės adresai: Vilties g. 44 , Rokiškis,       Vilties g. 48, Rokiškis

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 7375/0023:12; Žemės sklypo kadastrinis numeris: 7375/0023:11

Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-2636-7653; Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-2629-6582

Žemės sklypo naudojimo būdas:

Atskirųjų želdynų teritorijos.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Želdynai” direktorius Regimantas Donatas Pilkauskas. Kontaktiniai duomenys: Ratnyčios g. 17 – 1, Kaunas. Tel. nr.: (8-37) 742069, el. p.: uabzeldynai@yahoo.com. Apie projektinius pasiūlymus gali informuoti projekto vadovas UAB „Želdynai” arch. Vainius Pilkauskas. Kontaktiniai duomenys: Ratnyčios g. 17 – 1, Kaunas. Tel. nr.: 8-652-45364, el. p.: vainius.arch@gmail.com.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Respublikos g. 94, Rokiškis. Atsakingo asmens kontaktiniai duomenys: Raimonda Jurevičienė. Tel. nr.: 8-640-61023, el. p.: r.jureviciene@post.rokiskis.lt.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima rengėjo patalpose Ratnyčios g. 17 – 1, Kaunas, kontaktinis tel. Nr. 8-652-45364. Darbo dienomis nuo 8.00 val iki 17.00 val. arba bet kuriuo laiku Rokiškio rajono savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje – www.rokiskis.lt – nuo 2019 m. kovo mėn. 13 d. iki 2019 m. kovo mėn. 28 d.

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų siųsti rengėjui elektroniniu paštu vainius.arch@gmail.com arba statytojui Rokiškio rajono savivaldybės administracijai: elektroniniu paštu atsakingam asmeniui, statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyr. specialistei Raimondai Jurevičienei r.jureviciene@post.rokiskis.lt arba 408 kab. iki viešo susirinkimo.

Viešas projektinių pasiūlymų aptarimo susirinkimas įvyks:

2019 m. Kovo mėn. 28 d. 17.30 val.

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos, Respublikos g. 94, I aukšto salėje.


KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATO, ILGALAUKIŲ K., ROKIŠKIO KAIM. SEN., ROKIŠKIO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS

Statybvietės adresas:

Ilgalaukių k., Rokiškio kaim. sen., Rokiškio r. sav.

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 7357/0010:160 Moškėnų k.v.

Žemės sklypo unikalus numeris: 7357-0010-0160
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Kitos (ūkio) paskirties pastatai (7.19.)
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti

apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

J. Dūdos IVVP Nr. 465713 „Statinio projektas“, Pramonės g. 5, Rokiškio m., Tel.: +370 610 03701, justinas@statinioprojektas.lt
Statytojas: M. B.
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Rokiškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje http://www.rokiskis.lt arba atvykus adresu: Pramonės g. 5, Rokiškio m., iki 2019-03-29 (imtinai) darbo dienomis nuo 17:00 iki 18:00 val. Tel.: +370 610 03701.
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymai projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų teikiami iki 2019-03-29 (imtinai) raštu: J. Dūdos IVVP „Statinio projektas“,

Pramonės g. 5, Rokiškio m.; e-paštu: justinas@statinioprojektas.lt
Viešo susirinkimo adresas ir laikas:

Pramonės g. 5, Rokiškio m.,

2019-03-29, 18:00 val.


Šilumos tinklų nuo ŠK-208 iki P. Širvio g. 4 su atšakomis ir nuo Aukštaičių g. 4 iki Aukštaičių g. 7 su atšakomis Rokiškyje projektiniai pasiūlymai

Statytojas: AB “PANEVĖŽIO ENERGIJA”

Supažindinimo vieta ir kontaktinė informacija:
Rokiškis, Respublikos g. 94
Darbo dienomis iki 17 valandos arba interneto svetainėje www.rokiskis.lt
(8458)71233
Supažindinimo terminas iki: 2019-01-25

Pasiūlymų teikimo būdai:  UAB ,,Castrade,, Lūšių g. 27-2, LT-08101 Vilnius.

El. paštu: nijole@gaeta.lt

Pasiūlymų teikimo terminas iki: 2019-01-28

Viešo susirinkimo vieta (adresas): Rokiškis, Pramonės g. 7

Viešo susirinkimo data ir laikas: 2019-01-30 17:00

Projektinius pasiūlymus parengusio asmens ar jo įgalioto atstovo (-ų) duomenys:
Saulius Žilinskas s.zilinskas@pe.lt (8458)71461
Nijolė Kanauskaitė nijole@gaeta.lt 861877058


Projektiniai pasiūlymai. ŠILUMOS TINKLŲ NUO Š-212 IKI TŠK „A“ TAIKOS G., ROKIŠKYJE STATYBOS PROJEKTAS


Projektiniai pasiūlymai. ŠILUMOS TINKLŲ NUO ROKIŠKIO RK IKI ŠK-305, IR NUO NEPRIKLAUSOMYBĖS A. 26/2 IKI LAUKUPIO G. 3, ROKIŠKYJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS