Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Projektinių pasiūlymų viešinimas

 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ

Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas
Kitos paskirties inžinerinio statinio – savitarnos automobilių plovyklos, Rokiškis, Panevėžio g. 5, supaprastintas statybos projektas

Statytojas (-ai)
UAB “Viados turtas”, +37061285210

Statinio (-ių) duomenys
Statinio tipas Savitarnos automobilių plovykla
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai
Adresas Rokiškis, Panevėžio g. 5
Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) 7375/0029:18 X: 6202266 Y: 599019
Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Komercinės paskirties objektų teritorijos
Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)
Projektuotojas UAB “Rusnė”
El. p. [email protected]   tel. 869934205

Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais
Adresas Kaunas, Miško g. 30-78
Laikas darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.
Tel. +37069934205

Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų
Raštu Miško g. 30-78, Kaunas
El. p. [email protected]
Pasiūlymus galima teikti iki 2023-10-02

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas
Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu) https://us02web.zoom.us/j/84003613168
Data ir laikas 2023-10-03 16:30

01. 2023-93-PP

02. 2023-93-PP Vizualizacija

INFORMACIJA APIE VISUOMENEI SVARBIŲ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Vadovaudamiesi Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti „Pagalbinio ūkio paskirties pastato paskirties keitimo į gyvenamosios (vieno buto) paskirties pastatą, Rokiškio r. sav., Rokiškio kaimiškoji sen., Bajorų k., Juodalungės g. 5, projektas”.

Adresas: Rokiškio r. sav., Rokiškio kaimiškoji sen., Bajorų k., Juodalungės g. 5

Pastatų naudojimo paskirtis:

ESAMA:

Pagalbinio ūkio paskirties pastatai (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“).

PROJEKTUOJAMA:

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“).

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Projektuotojas: Nauris Munikas (atestato Nr. 37772), [email protected] , Žemaitės g. 41, Biržai, tel. +370 698 19519.

Statytojas: A.Š., S.Š.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima 2023 m. rugsėjo 11 d. – rugsėjo 26 d. informacinėje sistemoje Infostatyba https://planuojustatau.lt, Rokiškio rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje http://www.rokiskis.lt , bei darbo dienomis nuo 9 val. iki 18 val. adresu Žemaitės g. 41, Biržuose iš anksto susisiekus su projektuotoju tel. +370 698 19519.

Iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti adresu Žemaitės g. 41, Biržuose, arba el. pašto adresu [email protected]  iki 2023 rugsėjo 26 d. Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas vyks 2023 m. rugsėjo 26 d. 16:00 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu. Nuoroda prisijungimui:

https://us05web.zoom.us/j/89206986782?pwd=ut2nittyGfINrSX5BEXQzVB7bld8wa.1

Susitikimo ID: 892 0698 6782

Slaptažodis: ARd9BJ

Prisijungus prašome nurodyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad Jus būtų galima užregistruoti viešo susirinkimo dalyvių sąraše.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

30/110 kV transformatorių pastotei:

Rokiškio r. sav., Panemunėlio sen., Lukiškių k, kadastrinis Nr. 7390/0005:291 Šetekšnų k.v.

 

110 kV požeminei kabelių linijai:

Rokiškio r. sav., Panemunėlio sen., Lukiškių k, kadastriniai Nr. 7390/0005:291 Šetekšnų k.v., 7390/0005:212 Šetekšnų k.v.

 

Saulės šviesos energijos elektrinei:

Rokiškio r. sav., Panemunėlio sen., Ažumiškio k. kadastriniai Nr. 7390/0009:155 Šetekšnų k.v., 7390/0009:156 Šetekšnų k.v., 7390/0009:112 Šetekšnų k.v., 7390/0010:95 Šetekšnų k.v., 7390/0010:3 Šetekšnų k.v., 7390/0010:74 Šetekšnų k.v., 7390/0010:97 Šetekšnų k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

30/110 kV transformatorių pastotės statybos sklypo:

Esam – Žemės ūkio

Būsima – Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

 

110 kV požeminės kabelių linijos statybos sklypų:

Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Žemės ūkio

 

Saulės šviesos energijos elektrinės statybos sklypų:

Žemės ūkio

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Numatoma paskirtis 30/110 kV transformatorių pastotei ir 110 kV požeminei kabelių linijai:

Inžineriniai statiniai- Inžineriniai tinklai – Elektros tinklai

Numatoma paskirtis saulės šviesos energijos elektrinei – Kitos paskirties inžineriniai statiniai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Energetikos projektavimo institutas“ Projekto vadovas: Vidas Džervus, el. p. [email protected], tel. +37068613837;

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

“ELEKTRUM LIETUVA”, UAB, Rinktinės g. 5, LT-09234 Vilnius

Projektų įgyvendinimo skyriaus Projektų vadovas A.M.,  tel. +37066440367.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Islandijos pl. 67, LT-49171 Kaunas, 8:00-16:00, tel. +37068613837

Rokiškio rajono savivaldybės internetiniame puslapyje Projektinių pasiūlymų viešinimas – Rokiškio rajono savivaldybė (rokiskis.lt)

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Islandijos pl. 67, LT-49171 Kaunas; el. paštu [email protected]; kitu būdu tel. +37068613837;

Pasiūlymus galima teikti iki viešo susirinkimo ir jo metu;

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2023-10-10 15:00

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu.

Susirinkimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGMyZDJlMzgtZmY4Zi00NTE3LWE1NTAtNmFkMzY0ODM4ODM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223d6a08b6-c8c7-4067-b94e-b4a22729b15d%22%2c%22Oid%22%3a%2221dcdd1a-e934-4b44-8da8-d6ec6ae9e719%22%7d

2023-07-XX-PP-T1

pridedami_dokumentai (4)

Visuomenės informavimas apie numatomą ligoninės pastato Taikos g. 3A, Juodupė, Rokiškio r. sav., gydymo paskirties keitimo į administracinę paskirtį projektavimą

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Rokiškio r. sav., Juodupė, Taikos g. 3A, 7363/0009:344

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

gydymo paskirties pastatas (uni. Nr. 7395-5003-6018) paskirties keitimas į administracinę, paprastasis remontas.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

MB „Paskirties keitimas“

PV Dainius Čižas,

PVA Gintautas Žygaitis,

  1. paštas: [email protected], tel. Nr. +37062137856

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „ROKVESTA“, Taikos g. 3A, Juodupė, Rokiškio r. sav., [email protected], +370 (458) 21040.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Kernavės g. 4-26, Vilnius, tel. Nr. +370 621 37856, laikas: darbo dienomis nuo 10:00 – 16:00 val.

Iki 2023-10-12 d., 17:00 val., arba Rokiškio raj. savivaldybės tinklalapyje https://www.rokiskis.lt/ skiltyje „Projektinių pasiūlymų viešinimas“ https:// https://rokiskis.lt/administracine-informacija/veikla/veiklos-sritys/architekturos-ir-paveldosaugos-skyrius/projektiniu-pasiulymu-viesinimas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Iki 2023-10-12 d., 17:00 val.

  1. paštu [email protected], tel. Nr. +37062137856

 

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2023 m. spalio mėn.12 d., 17:00 val.

Transliacijos nuoroda:

https://us06web.zoom.us/j/81279036148?pwd=bS3NhRFPlhq2VhyVbUyYnHK9iz9Jbe.1

Transliacijos ID: 812 7903 6148

Slaptažodis: 497296

 

Pateikti duomenys teisingi ir sutinku, kad mano asmens duomenys (atstovaujamo asmens duomenys) būtų naudojami Vilniaus miesto savivaldybės informacinėse sistemose.

PP BD

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija 1