Sena svetainė

Rokiškis 2030

Rokiškis 2030

Baigiantis Rokiškio rajono strateginio plėtros plano iki 2022 m. įgyvendinimo laikotarpiui ir, siekiant užtikrinti darnų rajono plėtros strategijos tęstinumą, pradedamas rengti ilgalaikis rajono savivaldybės strateginis plėtros planas iki 2030 m. Rokiškio rajono strateginis plėtros planas – tai kryptis, kurią rinksimės ateinančių septynerių metų laikotarpiui. Į šio svarbaus rajonui dokumento rengimo procesą bus siekiama įtraukti ne tik rajono politikus, valstybės tarnautojus , bet esamus bei išvykusius kraštiečius, bendruomenes, socialinius ir ekonominius partnerius, vykdant apklausas, formuojant darbo grupes rajono situacijos analizės rengimui.

Šiuo metu pradedamas vykdyti pirmasis strateginio plėtros plano rengimo etapas – rengiama Rokiškio rajono savivaldybės vidaus ir išorės aplinkos analizė bei stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė.

Strateginio plėtros plano projektui parengti darbo imasi trys darbo grupės:

  • Ekonominės aplinkos darbo grupė
  • Socialinės aplinkos darbo grupė
  • Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros darbo grupė.

Kviečiame sekti informaciją savivaldybės puslapyje, Facebook, LinkedIn paskyrose  ir aktyviai įsitraukti į  rajono ilgametės strategijos rengimą!

Detalus rengiamo strateginio plėtros plano iki 2030 metų pirmojo etapo grafikas

Rokiškio rajono savivaldybės strateginį plėtros plano iki 2030 m. rengimo metu, norėdama atsižvelgti į gyventojų lūkesčius bei pageidavimus, Rokiškio rajono savivaldybės administracija atlieka gyventojų apklausą. Apklausos tikslas – sužinoti gyventojų nuomonę apie gyvenimo rajone galimybes ir problemas, įvertinti pasitenkinimą teikiamomis administracinėmis ir viešosiomis paslaugomis.

Apklausa vykdoma internetu ir raštu (apklausiant gyventojus Rokiškio rajono savivaldybės administracijoje ir seniūnijose, prašant lankytojų užpildyti apklausos anketą). Apklausa yra anoniminė. Atsakymai bus panaudoti planuojant rajono infrastruktūrą ir plečiant paslaugas.

Apklausa truks nuo 2021 m. spalio 22 d. iki 2021 m. lapkričio 6 d.

Anketą užpildyti galite paspaudę šią nuorodą: www.manoapklausa.lt/apklausa/1321718869/ arba užėję į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos priimamąjį, į savo seniūniją.

Maloniai prašome visų Rokiškio rajono savivaldybės gyventojų būti geranoriškiems ir prisidėti prie mūsų visų rajono gerovės kūrimo, išreiškiant savo nuomonę!