Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Teisinė pagalba

Valstybės garantuojama ir iš valstybės biudžeto finansuojama pirminė teisinė pagalba asmenims, gyvenantiems Rokiškio rajone

Valstybės garantuojama teisinė pagalba –įstatymo nustatyta tvarka teikiama pirminė teisinė pagalba, antrinė teisinė pagalba ir valstybės užtikrinama neteisminė mediacija.
Pirminė teisinė pagalba – tai įstatymo nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija (informacija apie teisės sistemą, įstatymus ir kitus teisės aktus, teisinės pagalbos teikimą), teisinės konsultacijos (patarimai teisės klausimais) ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Be to, ši teisinė pagalba apima patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą.
Pirminė teisinė pagalba skiriasi nuo Antrinės teisinės pagalbos.
Antrinė teisinė pagalba – tai dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Be to, ši teisinė pagalba apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.

Valstybės užtikrinama neteisminė mediacija –civilinių ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli mediatoriai padeda ginčo šalims taikiai spręsti ginčą.

Privalomoji mediacija taikoma sprendžiant šeimos ginčus, nagrinėjamus ginčo teisena Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Pirminės teisinės pagalbos teikimo tvarka

Asmenys, deklaravusieji savo gyvenamąją vietą Rokiškio rajone, arba asmenys, neturintys deklaruotos gyvenamosios vietos, tačiau gyvenantys Rokiškio rajone, turi teisę į pirminės teisinės pagalbos suteikimą.

Pirminės teisinės pagalbos paslaugas Rokiškio rajono gyventojams teikia Rokiškio rajono savivaldybės administracija ( Respublikos g. 94, Rokiškis):

Daiva Jasiūnienė, Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė, 416 kab., tel. +370 458 71 170, mob. +370 620 64 169, el. paštas [email protected].

 

Darbo laikas: I – 8.00-17.00 (pietų pertrauka -12.00- 12.45)

II –  neteikiama

III – 8.00-17.00 (pietų pertrauka- 12.00-12.45)

IV – 8.00-18.00 (pietų pertrauka- 12.00-12.45)

V – 8.00-13.00

 

Asmeniui, besikreipiančiam dėl pirminės teisinės pagalbos, reikalingi šie dokumentai:

  1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas: Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba ES valstybės narės piliečio pasas arba šių asmenų asmens tapatybės kortelė; kitos užsienio valstybės piliečio pasas ir leidimas nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje (arba kitoje ES valstybėje).
  2. Asmens gyvenamąją vietą įrodantis dokumentas: spaudas pase arba pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą. Jeigu asmuo neturi gyvenamosios vietos, jam pateikti tokio dokumento nereikia.

Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą.

Pirminė teisinė pagalba neteikiama, jeigu:

1) pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;

2) pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta išsami advokato konsultacija arba yra akivaizdu, kad jis tokią konsultaciją gali gauti nesinaudodamas šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba;

3) pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.

Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo pareiškėjui padeda surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą. Pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo šių veiksmų imasi tik po to, kai nebuvo rasta galimybė pareiškėjui ginčą išspręsti taikiai.

Antrinę teisinę pagalbą asmenys gauna tik tuomet, jei jų turtas ir metinės pajamos neviršija Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių teisinei pagalbai gauti pagal LR Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą. Tiesa, įstatyme yra nurodyti grupė asmenų, kuriems antrinė teisinė pagalba teikiama, neatsižvelgiant į jų turtą ir pajamas. Pvz., nukentėjusieji dėl nusikaltimų atsiradusios žalos atlyginimo bylose, asmenys, gaunantys socialinę pašalpą arba, jei jie yra valstybės išlaikomi stacionariose globos įstaigose ir kai kurie kiti.

Informacija apie privalomąją mediaciją http://tm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/civiliniu-gincu-taikinamasis-tarpininkavimas-mediacija/privalomoji-mediacija

ATMINTINĖ NORINTIEMS GAUTI ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ

Turto ir pajamų lygio nustatymas Turto ir pajamų lygio nustatymas 2021

 

Reikalingi dokumentai:

  1. Darbovietės, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus, Sodros ir kt. pažymos apie gaunamas pajamas už nurodytą laikotarpį, reikalingos pildant asmens turto ir pajamų deklaraciją (pvz., kreipiantis 2021 m. vasario mėn., būtų 2020-02-01-2021-01-31 laikotarpis).
  2. Asmens dokumento kopija, nepilnamečių vaikų, gyvenančių kartu, gimimo liudijimų kopijos.
  3. Reikalavimą pagrindžiantys dokumentai (santuokos liudijimas, procesiniai dokumentai ir pan.)
  4. Kiti dokumentai.

 

Daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti interneto puslapyje https://vgtpt.lrv.lt/lt/