Sena svetainė

Teisinė pagalba

Teisinė pagalba: advokatą galima pasirinkti

Pernai valstybės garantuojamos teisinės pagalbos paslaugomis, kuomet buvo suteiktos advokato paslaugos,  pasinaudota per 41,5 tūkst. atvejų (įskaitant ir advokato atstovavimą baudžiamosiose bylose), iš jų daugiau kaip 16 tūkst. pareiškėjų patys kreipėsi pagalbos. Šiuo metu Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba visoje Lietuvoje yra sudariusi sutartis su 65 advokatais, kurie nuolat teikia paslaugas valstybės garantuojamą teisinę pagalbą gavusiems žmonėms bei su 459 advokatais, kurie valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą teikia prireikus.

Žmogui, kuriam teikiama valstybės garantuojama teisinė pagalba, advokatą konkrečioje byloje paskiria Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba. Skiriant pirmiausia atsižvelgiama į tai, kur vyks teismo procesas, nes nuolat paslaugas teikiančių advokatų yra visoje Lietuvoje. Tačiau kiekvienas žmogus turi teisę pasirinkti advokatą ir pats. Rinktis jis gali nebūtinai iš tų, su kuriais yra sudarytos teisinės pagalbos teikimo sutartys. Tačiau tuomet būtina pateikti pasirinkto advokato sutikimą sudaryti sutartį su tarnyba dėl paslaugų teikimo konkrečioje byloje. Aiškiai apibrėžta yra viena – valstybės garantuojamos teisinės pagalbos paslaugas gali teikti tik su tarnyba sutartį pasirašęs advokatas.

Šiuo metu tarnyba yra sudariusi sutartis su 65 advokatais, kurie nuolat teikia paslaugas valstybės garantuojamą teisinę pagalbą gavusiems žmonėms bei su 459 advokatais, kurie valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą teikia prireikus. Visų jų sąrašą nesunkiai galima rasti interneto svetainėje http://vilnius.teisinepagalba.lt.

Kasmet tarnybos rengiamos apklausos, atliekami tyrimai rodo, kad dauguma žmonių, pasinaudojusių teisine pagalba, yra patenkinti gauta paslauga. Apie advokatų darbą klausiama ne tik klientų – advokatus vertina  tyrėjai, teisėjai ir kiti, kurie tiesiogiai susiduria su advokatais bylos tyrimo ar teismo procese. Dauguma vertinimų irgi yra teigiami.

Paslaugos, kurias gauna žmogus, privalo būti kokybiškos. Tai, kad valstybė kompensuoja bylinėjimosi išlaidas, nėra jokia priežastis advokatui teikti prastas paslaugas. Bendra vidutiniška suma, kurią už dalyvavimą byloje gauna valstybės garantuojamą teisinę pagalbą teikiantis advokatas, nedaug skiriasi nuo privačių advokatų įkainių. Todėl asmenys, gaunantys valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, privalo iš advokatų reikalauti kokybiškų paslaugų, nes jos nėra nemokamos, už jas sumoka valstybė.

Valstybės garantuojama teisinė pagalba finansuojama iš valstybės biudžeto.
Papildomą informaciją apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti interneto svetainėje www.teisinepagalba.lt

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos (VGTPT) inf.

Informacija apie Rokiškio rajono apylinkės teismą (spausti čia)

Valstybės garantuojama ir iš valstybės biudžeto finansuojama pirminė teisinė pagalba asmenims, gyvenantiems Rokiškio rajone

Pirminė teisinė pagalba – tai įstatymo nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija (informacija apie teisės sistemą, įstatymus ir kitus teisės aktus, teisinės pagalbos teikimą), teisinės konsultacijos (patarimai teisės klausimais) ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Be to, ši teisinė pagalba apima patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą.

Pirminė teisinė pagalba skiriasi nuo Antrinės teisinės pagalbos.

Antrinė teisinė pagalba – tai dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Be to, ši teisinė pagalba apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.

Pirminės teisinės pagalbos teikimo tvarka

Asmenys, deklaravusieji savo gyvenamąją vietą Rokiškio rajone, arba asmenys, neturintys deklaruotos gyvenamosios vietos, tačiau gyvenantys Rokiškio rajone, turi teisę į pirminės teisinės pagalbos suteikimą.

Pirminės teisinės pagalbos paslaugas Rokiškio rajono gyventojams teikia Rokiškio rajono savivaldybės administracija ( Respublikos g. 94, Rokiškis):

Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Regina Strumskienė, 306 kab., tel. (458) 71 170, faks. (458) 71 420, el. paštas jurid@post.rokiskis.lt;

Juridinio ir personalo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rūta Dilienė, 417 kab., tel. (458) 71 170,

el. paštas r.diliene@post.rokiskis.l;

Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Jasiūnienė, 206 kab., tel. (458) 71 365

el. paštas d.jasiuniene@post.rokiskis.lt.

Darbo laikas: I–IV – nuo 8 iki 17 val., V – nuo 8 iki 15.45 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.).

Asmeniui, besikreipiančiam dėl pirminės teisinės pagalbos, reikalingi šie dokumentai:

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas: Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba ES valstybės narės piliečio pasas arba šių asmenų asmens tapatybės kortelė; kitos užsienio valstybės piliečio pasas ir leidimas nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje (arba kitoje ES valstybėje).

2. Asmens gyvenamąją vietą įrodantis dokumentas: spaudas pase arba pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą. Jeigu asmuo neturi gyvenamosios vietos, jam pateikti tokio dokumento nereikia.

Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą.

Pirminė teisinė pagalba neteikiama, jeigu:

1) pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;

2) pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta išsami advokato konsultacija arba yra akivaizdu, kad jis tokią konsultaciją gali gauti nesinaudodamas šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba;

3) pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.

Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo pareiškėjui padeda surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą. Pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo šių veiksmų imasi tik po to, kai nebuvo rasta galimybė pareiškėjui ginčą išspręsti taikiai.

Antrinę teisinę pagalbą asmenys gauna tik tuomet, jei jų turtas ir metinės pajamos neviršija Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių teisinei pagalbai gauti pagal LR Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą. Tiesa, įstatyme yra nurodyti grupė asmenų, kuriems antrinė teisinė pagalba teikiama, neatsižvelgiant į jų turtą ir pajamas. Pvz., nukentėjusieji dėl nusikaltimų atsiradusios žalos atlyginimo bylose, asmenys, gaunantys socialinę pašalpą arba jei jie yra valstybės išlaikomi stacionariose globos įstaigose ir kai kurie kiti.

ATMINTINĖ NORINTIEMS GAUTI ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ

100 proc. nemokama teisinė pagalba teikiam, jeigu asmens pajamos neviršija 3 500 eurų per metus, pridedant po 1312 eurų už kiekvieną išlaikomą šeimos narį.

50 proc. nemokama teisinė pagalba teikiama, jeigu asmens pajamos neviršija 5 250 eurų per metus, pridedant po 1 925 eurų už kiekvieną išlaikomą šeimos narį.

Reikalingi dokumentai:

1. Darbovietės, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus, Sodros ir kt. pažymos apie gaunamas pajamas už nurodytą laikotarpį, reikalingos pildant asmens turto ir pajamų deklaraciją (pvz., kreipiantis 2016 m. sausio mėn., būtų 2015-01-01–2015-12-30 laikotarpis).

2. Asmens dokumento kopija, nepilnamečių vaikų, gyvenančių kartu, gimimo liudijimų kopijos.

Daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti interneto puslapyje http://www.teisinepagalba.lt/.

Daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti interneto puslapyjehttp://www.teisinepagalba.lt/