Sena svetainė

Patvirtinti specialieji planai

2019 m.

Inžinerinės infrastruktūros vystymo planas vėjo jėgainių parko statybai Rokiškio rajono savivaldybėje
TPD registracijos unikalus kodas TPDR registre: T00084109

2014 m.

Parengtas projekto „Specialaus plano rengimas dviračių takams-trasoms Rokiškio mieste ir rajone suformuoti“ Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-52-008 specialusis planas.

2011 m.

2008 m.

2006 m.