Sena svetainė

Darbotvarkės

Darbas dokumentų valdymo sistema.

Darbotvarkė gali keistis.

Sausio 28 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – Rajono savivaldybės tarybos posėdis.

Sausio 27 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Sausio 26 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

14.00 val. – Finansų, verslo, vietinio ūkio, Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetų posėdis.

Sausio 25 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

13.00 val. – Vizitas į Vilniaus miesto 34-asis notarų biurą dėl Rokiškio krašto garbės pilietės I.Jasiūnaitė testamento.

Sausio 24 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

09.30 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis.

10.00 val. – Susitikimas su Pandėlio seniūnijos gyventoju.

Sausio 21 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto projekto rengimo darbo grupės posėdis.

13.30 val. – Susitikimas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos viceministru L.Obcarsku, ir Seimo nariu J.Jaručiu.

Sausio 20 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

11.00 val. – Pasitarimas Rokiškio r. Salų dvare dėl rūmų patalpų remonto eigos.

16.00 val. – Susitikimas su Obelių bendruomene dėl nuotekų valymo įrenginių kompensavimo.

Sausio 19 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

13.30 val. – Susitikimas su Susisiekimo ministerijos atstovais dėl viešojo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir kitiems riboto judumo asmenims kriterijų (vyks nuotoliniu būdu).

Sausio 18 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto projekto rengimo darbo grupės posėdis.

11.00 val. – Susitikimas Panemunėlio seniūnijoje su seniūne.

13.00 val. – Panevėžio regiono plėtros tarybos posėdis, vyks Panevėžyje.

Sausio 17 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

10.00 val. – Pasitarimas dėl Laisvės kovų istorijos muziejaus Obeliuose.

Sausio 14 d.

09.00 val. – Susitikimas Panevėžyje su UAB “Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro” vadovais.

Sausio 13 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Savivaldybės tarybai teikiamų svarstyti sprendimų projektų aptarimas.

10.00 val. – Laisvės Gynėjų diena. Vėliavos pakėlimo ceremonija prie Nepriklausomybės paminklo Rokiškyje.

Sausio 12 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

13.00 val. –  Pasitarimas dėl rangos darbų metu atsiradusių aplinkybių aptarimo Rokiškio r.  Salų dvaro rūmų patalpose.

Sausio 11 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Sausio 10 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

Sausio 7 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Sausio 6 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Sausio 5 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Pasitarimas su rajono seniūnais.

Sausio 4 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – Pasitarimas dėl Panevėžio regiono funkcinės zonos veiksmų, susijusių su turizmo srities vystymu, planuojamų Rokiškio rajono savivaldybėje.

12.00 val. – Susitikimas su Miliūnų bendruomene.

Sausio 3 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis.

Gruodžio 31 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Gruodžio 30 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Pasitarimas dėl moksleivių apgyvendinimo.

16.00 val. – Rokiškio savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje “Metų ūkio” nugalėtojų apdovanojimai.

Gruodžio 29 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Gruodžio 28 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – Panevėžio regiono funkcinės zonos veiksmų susijusių su turizmo srities vystymu, planuojamų Rokiškio rajono savivaldybėje, aptarimas.

Gruodžio 27 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

10.00 val. – Pasitarimas dėl funkcinių zonų turizmo srities.

11.00 val. – Pasitarimas dėl Salų dvaro remonto darbų tęsimo.

Gruodžio 24 d.

Šv.Kūčios – nedarbo diena.

Gruodžio 23 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Gruodžio 22 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

16.00 val. – Panevėžio regiono plėtros taryba posėdis, vyks Pasvalyje.

Gruodžio 21 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

11.00 val. – Vizitas į Juodupę su UAB “Rokiškio vandenys” direktoriumi dėl Skersinės gatvėje nuotekų įrengimo.

14.00 val. – Teisėsaugos, mandatų, etikos, informacijos, Švietimo, kultūros ir sporto, Kaimo reikalų komitetų posėdis.

15.00 val. – Pasitarimas dėl viešųjų pirkimų centralizavimo.

Gruodžio 20 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis.

15.00 val. – Finansų, verslo, vietinio ūkio, Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetų posėdis.

Gruodžio 17 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – Susitikimas su LR socialinės apsaugos ir darbo ministre, Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamento Rokiškio skyriaus vedėja ir Rokiškio verslininkais.

13.00 val. – Susitikimas LR socialinės apsaugos ir darbo ministrės su Rokiškio socialinės paramos centro kolektyvu.

14.30 val. – Vizitas su LR socialinės apsaugos ir darbo ministre į Skemų socialinės globos namus.

15.30 val. – Vizitas su LR socialinės apsaugos ir darbo ministre į Obelių socialinių paslaugų namus.

Gruodžio 16 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

11.00 val. – Susitikimas su Aplinkos ministerijos atstovais dėl 2021-2027 m. ES investicijų (vyks nuotoliniu būdu).

14.00 val. – Lietuvos bendruomenių organizacijų galimybių ir poreikių apklausos tyrimo pristatymas (vyks nuotoliniu būdu).

17.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio bibliotekoje Rokiškio rajono prekės ženklo ir šūkio pristatymo renginys.

Gruodžio 15 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – LR Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

12.00 val. – Susitikimas su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus atstovais.

Gruodžio 14 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Panevėžio regiono funkcinės zonos veiksmų, susijusių su viešojo transporto sistema bei komercinių teritorijų vystymu, planuojamų Rokiškio rajono savivaldybėje aptarimas.

09.00 val. – Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos “Romuvos” padalinyje chemijos laboratorijos atidarymas.

11.00 val. – Panevėžio regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis. Posėdis vyks STEAM centre, Panevėžyje.

Gruodžio 13 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

13.00 val. – Pasitarimas dėl socialinių paslaugų teikimo rajone.

Gruodžio 10 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamas renginys “Lygiausios savivaldybės apdovanojimai”, vyks nuotoliniu būdu.

15.00 val. – Rokiškio r. kūno kultūros ir sporto centro apdovanojimai Rokiškio krašto muziejuje.

Gruodžio 9 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Rajono savivaldybės tarybai teikiamų svarstyti sprendimų projektų aptarimas administracijoje.

13.00 val. – Tyzenhauzų paminklo konkurso sąlygų aptarimas.

15.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto posėdis.

Gruodžio 8 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – Susitikimas su UAB “Rokiškio vandenys” direktoriumi.

Gruodžio 7 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Gruodžio 6 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis.

Gruodžio 3 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

17.30 val. – Kalėdų eglės įžiebimo šventė Rokiškyje.

Gruodžio 2 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

14.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano projektui parengti sudarytos darbo grupės pasitarimas.

Gruodžio 1 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Susitikimas su rajono sveikatos įstaigų vadovais dėl sveikatos priežiūros įstaigų reformos.

10.00 val. – Lietuvos savivaldybių asociacijos organizuojamas valdybos ir tarybos posėdis.

11.30 val. – Sutarčių pasirašymas Notaro biure.

14.30 val. – Pasitarimas su Panevėžio regiono plėtros taryba dėl funkcinių zonų.

Lapkričio 30 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Gyventojų apklausos rezultatų dėl Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano pristatymas.

Lapkričio 29 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

Lapkričio 26 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – Rajono savivaldybės tarybos posėdis.

14.00 val. – Susitikimas su LR Žemės ūkio rūmų direktoriumi S.Dimaičiu dėl trumposios maisto tiekimo grandinės principo įgyvendinimo galimybių rajone.

Lapkričio 25 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Lapkričio 24 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

14.00 val. – Finansų, verslo, vietinio ūkio, Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetų posėdis.

Lapkričio 23 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

11.00 val. – susitikimas su UAB “Lidl Lietuva” statybos rangovais.

11.20 val. – Susitikimas su Rokiškio socialinės paramos centro direktore, Obelių socialinių paslaugų namų direktore, Rokiškio rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja dėl teikiamų rajone socialinių paslaugų.

14.00 val. – Teisėsaugos, mandatų, etikos, informacijos, Švietimo, kultūros ir sporto, Kaimo reikalų komitetų posėdis.

Lapkričio 22 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

Lapkričio 16 – 19 d. – kasmetinės atostogos.

Lapkričio 15 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

10.00 val. – Projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės posėdis.

Lapkričio 12 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Lapkričio 11 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. –  Rajono savivaldybės tarybai teikiamų svarstyti sprendimų projektų aptarimas administracijoje.

13.00 val. – Panevėžio regiono plėtros tarybos visuotinis dalyvių susirinkimas A. Petrausko muziejuje, Kupiškio r.

17.00 val. – Renginys „Rokiškio verslo aitvarai“ Rokiškio J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje.

Lapkričio 10 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – pasitarimas su seniūnais  (vyks nuotoliniu būdu).

13.00 val. – nuotolinis susitikimas-diskusija su Pasaulio sveikatos organizacijos specialiuoju pasiuntiniu Rytų regionui, Europos Sąjungos komisaru (2014-2019), atsakingu už sveikatą ir maisto saugą Vyteniu Andriukaičiu tema: “Žaliasis Europos susitarimas: ką jis duos Lietuvai ir Rokiškiui”.

Lapkričio 9 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – pasitarimas dėl nuotekų įrenginių kompensavimo tvarkos.

10.00 val. – Panevėžio regiono funkcinės zonos Rokiškio rajono savivaldybės veiksmų plano projekto rengimo grupės posėdis.

13.30 val. – Susitikimas su Juodupės seniūnu, Juodupės bendruomene dėl Juodupės kultūros centro salės remonto galimybių.

.

Lapkričio 8 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

Lapkričio 5 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Lapkričio 4 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Lapkričio 3 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – Projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės posėdis (nuotolinis).

Lapkričio 1-2 d. 

Nedarbo dienos.

Spalio 29 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – Rajono savivaldybės tarybos posėdis.

Spalio 28 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Lietuvos – Latvijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos narių posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

13.30 val. – Nuotolinis susitikimas su VšĮ „Versli Lietuva“ dėl bendradarbystės centro „Spiečius“ perdavimo.

Spalio 27 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – Susitikimas su Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamento Rokiškio skyriaus vedėja D.Starkuviene ir Rokiškio verslininkais.

14.00 val. – Finansų, verslo, vietinio ūkio, Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetų posėdis.

Spalio 26 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

13.00 val. – Rokiškio krašto muziejuje įteikiama 4-toji Lietuvos eilinio kario savanorio Ruvino Būno premija Indrei Ciesiūnienei.

14.00 val. – Teisėsaugos, mandatų, etikos, informacijos, Švietimo, kultūros ir sporto, Kaimo reikalų komitetų posėdis.

15.00 val. – Susitikimas su Švietimo įstaigų vadovais ir Rokiškio švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo atstovais.

Spalio 25 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

09.30 val. – Susitikimas su  LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotoja  prof. habil. dr. V.Targamadze, LR Seimo nariu dr. V.Kanopa.

10.00 val. – Pasitarimas su Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktore D.Kondratenkiene dėl Covid-19 situacijos rajone.

Spalio 22 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – Nuotolinis komiteto posėdis programos Interreg V-A Latvija-Lietuva 2014–2020 m.

Spalio 21 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

14.00 val. – Dalyvaus tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Mokslo ir studijų tendencijos globalizacijos sąlygomis (SCEDU’2021)“ Panevėžio kolegijoje.

17.00 val. – Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmuose susitikimas su Lietuvos krepšinio federacijos prezidentu V. Gedvilu, kitais vadovais. Panevėžio ir Utenos regionų geriausių 2021 m. bosų apdovanojimo ceremonija.

Spalio 20 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – Susitikimas su LR Seimo Kaimo reikalų komiteto nariais.

Spalio 19 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

17.00 val. – Apdovanojimų renginys “Auksinės krivūlės”, Vilniuje, Nacionaliniame dramos teatre.

Spalio 18 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

10.00 val. – Projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės posėdis (nuotolinis).

11.30 val. – Sutarčių pasirašymas Notaro biure.

14.00 val. – Dalyvavimas projektinių pasiūlymų Rokiškio ežero pakrantei įveiklinti pristatyme.

Spalio 15 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.30 val. – Susitikimas su LR Seimo nariu dr.V.Kanopa.

Spalio 14 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Savivaldybės tarybai teikiamų svarstyti sprendimų projektų aptarimas administracijoje.

10.00 val. – Susitikimas Kultūros paveldo departamente dėl “Alaus bravoro” avarinės būklės šalinimo.

16.00 val. – Dalyvaus Kriaunų Vaikų dienos centro “Pas maltiečius” naujų patalpų atidarymo šventėje.

Spalio 13 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

15.00 val. – Susitikimas su Nevyriausybinių jaunimo organizacijų vadovais, savivaldybės 8 a. salėje.

Spalio 12 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

11.00 val. – Susitikimas su specialistais dėl Rokiškio prekės ženklo.

13.00 val. – Dalyvaus Panevėžio regiono plėtros tarybos kolegijos posėdyje.

14.00 val. – Susitikimas su VŠĮ Rokiškio rajono ligoninės direktore.

15.00 val. – Sutarčių pasirašymas Notaro biure.

Spalio 11 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

10.15 val. – Susitikimas su savivaldybės specialistais ir UAB “Rokiškio apdaila” rangovu dėl Salų dvaro remonto.

11.00 val. – Susitikimas su VŠĮ Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Šiaurės rytų centro Rokiškio filialo atstovais.

13.00 val. – Susitikimas su specialistais dėl švietimo įstaigų pritaikymo neįgaliesiems.

Spalio 8 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

13.30 val. –  Rokiškio pagrindinėje mokykloje susitikimas su  AB “Lietuvos draudimas” atstovais ir lauko treniruoklių komplekso pristatymas.

Spalio 7 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.30 val. – Dalyvaus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos organizuojamame projektiniame „Efektyvių ambulatorinės slaugos modelių plėtojimas“ renginyje Panevėžyje.

Spalio 6 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. –  Kaimo reikalų komiteto posėdis.

Spalio 5 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

13.00 val. – Rokiškio kultūros centro audito ataskaitos aptarimas.

14.00 val. – Susitikimas su UAB “Jozita” degalinių tinklo atstovais.

Spalio 4 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

09.30 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis.

Nuo rugsėjo 17 d. – serga.

Rugsėjo 16 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas (nuotoliniu būdu).

09.00 val. – Pasitarimas su VšĮ Rokiškio rajono ligoninės direktore, Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktore, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėju dėl gydymo įstaigų pertvarkymo plano (nuotoliniu būdu).

Rugsėjo 15 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas (nuotoliniu būdu).

Rugsėjo 14 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis.

09.00 val. – Nuotolinis susitikimas su seniūnais dėl pavėžėjimo į miesto šventę.

09.30 val. – Susitikimas su Komunikacijos ir kultūros skyrius darbuotojais dėl miesto šventės.

Rugsėjo 13 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais, rajono tarybai rengiamų tarybos sprendimų svarstymas.

10.00 val. – Susitikimas su VĮ Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio regioninio padalinio vadovu K.Skvarnavičiumi, Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėju A.Šarka, Rokiškio rajono savivaldybės Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėju R.Simanavičiumi, Ilzenbergo dvaro atstovu dėl salos prie Ilzenbergo dvaro tvarkybos darbų.

13.00 val. – Susitikimas su Viešųjų pirkimų konsultantais dėl darniųjų (žaliųjų) pirkimų.

Rugsėjo 10 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Pasitarimas dėl galimybių teikti paraišką pagal Viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros turistų lankytinose vietose projektų finansavimo sąlygų tvarkos aprašą.

11.00 val. – Rokiškio rajono klubo “Artritas” renginys 20 metų jubiliejui paminėti.

14.00 val. – Dalyvavimas Obelių miesto šventės ,,Obelinė“ renginiuose.

Rugsėjo 9 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavimas. Renginys vyks Taujėnuose, Ukmergės rajone.

Rugsėjo 8 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Diskusija su Rokiškio turizmo ir amatų informacijos centro direktore, savivaldybės administracijos atsakingais darbuotojais dėl centro įstatų.

11.00 val. – Diskusija su regiono savivaldybių merais dėl funkcinės zonos steigimo regione poreikio ir galimybių, vyks Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio  viešojoje bibliotekoje.

Rugsėjo 7 d.

09.00 val. – Regionų forumas inicijuotas Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos, organizuojamas kartu su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir Lietuvos savivaldybių asociacija. Renginys vyks Vilniuje, Lietuvos Respublikos Prezidento rūmuose.

Rugsėjo 6 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis.

Rugsėjo 3 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. –  Pasitarimas su savivaldybės skyrių specialistais ir atsakingais darbuotojais dėl Topolių ir Pandėlio gatvių teritorijoje kuriamo naujo individualių gyvenamųjų namų kvartalo.

19.00 val.- Vizitas į Panevėžį. Panevėžio miesto gimtadienis.

Rugsėjo 2 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

11.00 val.- Vizitas į VšĮ „Versli Lietuva“ bendradarbystės centrą „Spiečius“ Šiauliuose, susipažinimas su jų veiklomis.

Rugsėjo 1 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.30 val. – Rugsėjo 1-osios šventė Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijoje.

11.00 val. – Rugsėjo 1-osios šventė Rokiškio mokykloje-darželyje “Ąžuoliukas”.

16.00 val. – Rugsėjo 1-osios šventė Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykloje.

Rugpjūčio 31 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Rugpjūčio 30 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis.

10.30 val. – Apsilankymas Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykloje .

Rugpjūčio 27 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Rugpjūčio 26 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

9.30 val. – susitikimas su Rokiškio rajono Neįgaliųjų sporto klubo Olimpija vadovu Vidmantu Pilibaičiu.

10.30 val. – susitikimas su rajono švietimo įstaigų vadovais J.Tūbelio progimnazijoje, dėl pasirengimo naujiems mokslo metams.

15.00 val. – susitikimas su Rokiškio švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimu dėl teritorinės švietimo sektoriaus kolektyvinės sutarties nuostatų taikymo.

17.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės J.Keliuočio viešojoje bibliotekoje knygos „Kovido frontas” pristatymas, susitikimas su knygos autoriais Pauliumu Saudargu ir Goda Krukauskiene.

Rugpjūčio 25 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

12.00 val. – susitikimas su projektuotojais dėl Rokiškio krašto muziejaus alaus daryklos pastato avarinės būklės likvidavimo projekto rengimo.

Rugpjūčio 24 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – susitikimas Obeliuose su  bendruomenės pirmininku V.Pupeliu ir  seniūne J.Šinkūniene.

16.00 val. – susitikimas su  „Velykalnio” bendruomenės atstovais dėl Lašo g. parko projekto įgyvendinimo

Rugpjūčio 23 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

11.00 val.- susitikimas Kamajų seniūnijoje dėl Jaunystės g.12 namo gyventojų prašymo (dėl paviršinio vandens nutekėjimo problemų).

12.00 val. – susitikimas Salų dvare dėl pastato būklės.

18.00 val. – Rokiškio kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių choro VĖTRUNGĖ 30-mečio šventė.

Rugpjūčio 20 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Bendradarbiavimo sutarties pasirašymas su Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla.

13.00 val. – Nuotolinis susitikimas su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovais.

16.00 val. – Bendruomeniškumo renginys Kavoliškyje  „Judėjimo džiaugsmas 2021″.

Rugpjūčio 19 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – Virtuali diskusija, organizuojama Šiaulių pramonininkų asociacijos kartu su Šiaulių regiono plėtros taryba „Regioninė lyderystė: šiaurės – vakarų transporto koridoriaus išvystymas”.

14.00 val. – Susitikimas Anykščiuose su Anykščių turizmo ir verslo informacinio centro atstovais.

Rugpjūčio 18 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – Susitikimas su Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamento Rokiškio skyriaus vedėja D.Starkuviene.

11.00 val. –  Susitikimas su Nacionalinis visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento Rokiškio skyriaus vyriausiąja specialiste D.Buloviene, Panevėžio apskrities Rokiškio rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininku R.Krasausku, Rokiškio kultūros centro direktore V.Kirstukiene dėl renginių organizavimo.

Rugpjūčio 17 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

11.00 val. – Susitikimas Panevėžyje su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministru Mariumi Skuodžiu.

Rugpjūčio 16 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

14.00 val. – Susitikimas su UAB „Rokiškio autobusų parkas“ direktoriumi ir Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėja dėl viešojo transporto maršrutų.

Rugpjūčio 13 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

11.00 val. –  Diskusija tiesioginiame LRT Radijas eteryje apie Covid-19 susirgusiųjų skaičiavimo tvarką.

Rugpjūčio 12 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

13.00 val. – Nuotolinis posėdis su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleriu J.Lukošiumi dėl pasirengimo naujiems mokslo metams.

Rugpjūčio 11 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

11.00 val. – Susitikimas su VšĮ „Versli Lietuva“ atstovais.

Rugpjūčio 10 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – Susitikimas su globėjais ir Socialinės paramos ir sveikatos skyrius darbuotojais.

12.00 val.  – Susitikimas su VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centro l.e.p. direktore Bandžiuliene.

17.00 val. –  Rokiškio krašto muziejuje langinių plenero rezultatų pristatymas.

Rugpjūčio 9 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

10.00 val. – Susitikimas su UAB „Rokiškio autobusų parkas“ direktoriumi dėl įmonės veiklos aptarimo.

11.00 val. – Pasitarimas Rokiškio krašto muziejuje dėl administracinio pastato remonto.

13.00 val. – Susitikimas su Seimo nariu J.Jaručiu.

18.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks V.Lašo gatvės bendruomenės parko idėjos aptarimas.

Rugpjūčio 6 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

11.45 val. –  Tarptautinės sporto delegacijos priėmimas Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje.

13.00 val. – “Samsonas Rally Rokiškis 2021” atidarymas.

Rugpjūčio 5 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

13.00 val. – AB “Rokiškio komunalininkas” valdybos posėdis.

15.00 val. – Rytų Europos zoninių tinklinio asociacijos (EEVZA) vyrų paplūdimio tinklinio čempionato, vykusio Rokiškyje, aptarimas.

Rugpjūčio 2-4 d.

Komandiruotė į Ukrainą.

Liepos 30 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdis.

Liepos 29 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Liepos 28 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

14.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdis.

Liepos 27 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

14.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdis.

Liepos 26 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

13.00 val. – Pasitarimas su seniūnais dėl viešųjų pirkimų organizavimo.

18.00 val. – Salų dvare Kalbotyros vasaros mokyklos atidarymas ir muzikos festivalis.

Liepos 23 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

18.00 val. – Brandos atestatų įteikimo šventė Rokiškio r. Pandėlio gimnazijoje.

Liepos 22 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

11.00 val. – Pasitarimas dėl UAB “Rokiškio autobuso parko” veiklos.

13.00 val. – Susitikimas su UAB ,,Rokiškio vandenys” direktoriumi.

Liepos 21 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

11.00 val. – Susitikimas Lašo gatvės parko projekto aptarimui.

13.00 val. – Susitikimas su Onuškio bendruomene, Onuškyje.

Liepos 20 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Liepos 19 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

18.00 val. – Susitikimas su Verslo klubo nariais.

Liepos 15 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Savivaldybės tarybos sprendimų projektų aptarimas su rengėjais.

11.00 val. – Susitikimas su UAB ,,Rokiškio vandenys” direktoriumi, atsakingais specialistais dėl infrastruktūros įrengimo naujai formuojamuose žemės sklypuose gyvenamųjų namų statybai Rokiškio m.

13.00 val. – Susitikimas su Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovais.

18.00 val. – A. Obracko studijos ,,Antaniniai obuoliai” plenero parodos atidarymas Rokiškio krašto muziejuje.

Liepos 14 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

11.00 val. – Susitikimas su Akmenės meru V. Mitrofanovu Akmenės r. savivaldybėje.

Liepos 13 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Liepos 12 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis.

Liepos 9 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

13.00 val. – Poezijos pavasaris Laibgaliuose.

Liepos 8 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Susitikimas su VŠĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras direktore.

08.40 val. – Susitikimas su VšĮ Rokiškio rajono ligoninė direktore.

09.00 val. – Pasitarimas su rajono seniūnais.

10.00-11.30 val. viešoji konsultacija su LR Susisiekimo ministerija dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos pertvarkos.

13.00 val. – Susitikimas su gyventoja L. Janušoniene.

Liepos 7 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

8.30 val. – Susirinkimas dėl UAB “Rokiškio autobusų parkas” finansinės būklės.

10.00 val. – Susitikimas su Obelių seniūnijos kultūros darbuotojais dėl naujų darbo sąlygų.

11.00 val. – išplėstinis Lietuvos savivaldybių asociacijos posėdis dėl Valstybės lygio ekstremalios situacijos dėl masinio užsieniečių antplūdžio ir savivaldybių indėlio sprendžiant šią problemą.

Liepos 5 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis.

Darbas su dokumentais.

Darbotvarkė gali keistis.

Liepos 3 d.

12.00 val. – nacionalinis Lietuvos globojančių šeimų ir globos centrų renginys. S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas, Kaunas.

Liepos 2 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10. 00 val. – Susitikimas Vilniuje su VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriumi R.Lipkevičiumi dėl:

  1. galimybės asfaltuoti kelio Nr.3601 Rokiškis-Juodupė-Onuškis-Ilzenbergas likusią atkarpą link Ilzenbergo su savivaldybės prisidėjimu;
  2. galimybės rekonstruoti dviračių taką šalia to paties kelio atkarpoje Rokiškis-Bajorai 2,5km-5,0 km su savivaldybės prisidėjimu;
  3. bendradarbiavimo sutarties, pasirašytos 2020 m. spalio mėn. vykdymo eigos.

Darbas su dokumentais.

Darbotvarkė gali keistis.

Liepos 1 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Susitikimas su Rokiškio socialinės paramos centro, Obelių socialinių paslaugų namų direktorėmis ir atvejo vadybininkais.

16.00 val. – Šventė, skirta Globėjų dienai paminėti Rokiškio Jaunimo centro kiemelyje.

Darbas su dokumentais.

Darbotvarkė gali keistis.

Birželio 30 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Pasitarimas dėl Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto tikslinimo.

10.00 val. – Susitikimas su Pandėlio miesto bendruomenės atstovais dėl pagalbos organizuojant miesto šventę.

11.30 val. – Susitikimas su „Samsonas Rally Rokiškis“ organizatoriumi A.Gimžausku.

13.00 val. – Susitikimas su UAB Realtum Advisors vadovu Linu Butkumi. Susitikimo tikslas – naujo prekybos centro vystymo galimybės Rokiškio mieste

Darbas su dokumentais.

Darbotvarkė gali keistis.

Birželio 29 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Pasitarimas dėl UAB „Rokiškio autobusų parko“.

10.00 val. – Kriaunų seniūnijos vidaus audito išvadų pristatymas.

14.00 val. – Susitikimas Lašų žemės ūkio bendrovėje su gen. direktoriumi Zenonu Akramavičiumi.

Darbas su dokumentais.

Darbotvarkė gali keistis.

Birželio 28 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

09.30 val. – Susitikimas su LR Seimo nariu V.Kanopa, apsilankymas AB “Rokiškio komunalininkas”.

11.00 val. – Susitikimas su Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro vadove V.Ališauskiene.

14.00 val. –  Susitikimas su Rokiškio miesto, Panevėžio gatvės gyventoja S.Jasinevičiene dėl namo renovacijos.

Darbas su dokumentais.

Darbotvarkė gali keistis.

Birželio 25 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Darbas su dokumentais.

Darbotvarkė gali keistis.

Birželio 24 d.

Rasos ir Joninių diena – nedarbo diena.

Birželio 23 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Sovietinio teroro aukoms pagerbti ir 80-osioms birželio sukilimo metinėms paminėti skirti renginiai. Sovietinio teroro aukų pagerbimas Rokiškio senose kapinėse.

15.00 val. – Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų organizuojama verslo pagerbimo šventė, vyks Panevėžyje.

Darbas su dokumentais.

Darbotvarkė gali keistis.

Birželio 22 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.30 val. – Susitikimas su UAB “Rokiškio butų ūkis” direktoriumi dėl įmonės veiklos aptarimo.

10.00 val. –  Susitikimas su UAB “Rokiškio autobusų parkas” direktoriumi dėl įmonės veiklos aptarimo.

14.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

15.30 val. – Susitikimas su Komunikacijos ir kultūros skyriaus, Rokiškio kultūros centro darbuotojais dėl miesto šventės.

Darbas su dokumentais.

Darbotvarkė gali keistis.

Birželio 21 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

09.00 val. – Lietuvos Respublikos prezidento iniciatyva organizuotas Sveikatos forumas “COVID-19″ pandemija: krizės pamokos ir galimybės” (vyks nuotoliniu būdu).

14.00 val. –  Susitikimas-konferencija Utenoje su Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministru M.Skuodžiu, bus aptarta kelio Utena-Vilnius (A14) rekonstrukcija ir kiti aktualūs klausimai.

Darbas su dokumentais.

Darbotvarkė gali keistis.

Birželio 18 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Panevėžio regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

10.00 val. – Lietuvos savivaldybių asociacijos išplėstinis nuotolinis valdybos posėdis.

Darbas su dokumentais.

Darbotvarkė gali keistis.

Birželio 17 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – Nuotolinis susitikimas su Sveikatos apsaugos ministru A.Dulkiu, bus aptarti vakcinacijos klausimai.

11.00 val. – Susitikimas su Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro direktoriumi dėl veiklos rezultatų aptarimo.

13.00 val. – Susitikimas Panevėžyje su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų viceministru Arnoldu Abramavičiumi, Regioninės politikos grupės vadove Rasa Tamulevičiūte bei Centrinės projektų valdymo agentūros atstovu Gediminu Česoniu bei Panevėžio regiono plėtros tarybos merais

Darbas su dokumentais.

Darbotvarkė gali keistis.

Birželio 16 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

11.00 val. – Susitikimas Kaune su VšĮ Kaunas IN vadovu T.Stankevičiumi.

Darbas su dokumentais.

Darbotvarkė gali keistis.

Birželio 15 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – Susitikimas su Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio klientų aptarnavimo departamento direktore A.Biguziene ir Rokiškio skyriaus vedėja D.Starkuviene.

11.00 val. – Strateginio plėtros plano už 2020 metus įgyvendinimo ataskaitos pristatymas (vyks nuotoliniu būdu).

14.00 val. – Susitikimas su Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiuoju patarėju J.Meldžiuku dėl jaunimo problemų sprendimo priemonių plano parengimo.

15.00 val. – Susitikimas su darbo grupe dėl Švietimo įstaigų etatų.

Darbas su dokumentais.

Darbotvarkė gali keistis.

Birželio 14 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais  (vyks nuotoliniu būdu).

12.00 val. –  Gedulo ir vilties dienos renginiai.

Darbas su dokumentais.

Darbotvarkė gali keistis.

Birželio 11 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. –  Panevėžio regiono plėtros tarybos visuotinis dalyvių susirinkimas (vyks nuotoliniu būdu).

11.00 val. – Susitikimas su AB “Rokiškio komunalininkas” direktoriumi dėl įmonės veiklos aptarimo.

Darbas su dokumentais.

Darbotvarkė gali keistis.

Birželio 10 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

11.00 val. – Baltijos miestų sąjungos asamblėja (vyks nuotoliniu būdu).

12.30 val. – Susitikimas su Vyriausybės atstovu Panevėžio ir Utenos apskrityse E.Lapinsku.

17.30 val. – Vilniuje, Gariūnų verslo ir kultūros parke, Arvydo Bagdono parodos atidarymas.

Darbas su dokumentais.

Darbotvarkė gali keistis.

Birželio 9 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. –  Rokiškio pagrindinės mokyklos audito išvadų pristatymas.

09.00 val. – Susitikimas su Rokiškio rajono Pandėlio universalus daugiafunkcinis centro direktore.

10.00 val. –  Susitikimas su  Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio regioninio padalinio vadovu ir MTB dviratininkų bendruomene dėl MTB dviračių trasos įrengimo.

16.00 val. – Vizitas Rokiškio rajono Pandėlio universaliame daugiafunkciniame centre.

Darbas su dokumentais.

Darbotvarkė gali keistis.

Birželio 8 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

11.00 val. – Susitikimas su Rokiškio turizmo ir amatų informacijos centro darbuotojais dėl turizmo rinkodaros strategijos aptarimo.

13.30-15.30 val. –  LR Energetikos ministerijos organizuojamos diskusijos apie atsinaujinančių energijos išteklių reguliacinių (teisinių) ir techninių sąlygų gyvenančių vartotojų tobulinimą (vyks nuotoliniu būdu).

Darbas su dokumentais.
%0

Darbas dokumentų valdymo sistema.

Darbotvarkė gali keistis.

Sausio 24 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

09.30 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis.

Sausio 21 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto projekto rengimo darbo grupės posėdis.

Sausio 20 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Sausio 19 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Sausio 18 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto projekto rengimo darbo grupės posėdis.

Sausio 17 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

Sausio 14 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Sausio 13 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Savivaldybės tarybai teikiamų svarstyti sprendimų projektų aptarimas

10.00 val. – Laisvės Gynėjų diena. Vėliavos pakėlimo ceremonija prie Nepriklausomybės paminklo Rokiškyje

Sausio 12 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Sausio 11 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Sausio 10 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

Sausio 7 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Sausio 6 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Sausio 5 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Pasitarimas su rajono seniūnais.

Sausio 4 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Sausio 3 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

Gruodžio 31 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Gruodžio 30 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Pasitarimas dėl moksleivių apgyvendinimo.

Gruodžio 29 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Gruodžio 28 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Gruodžio 27 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

Gruodžio 23 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Gruodžio 22 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Gruodžio 21 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

14.00 val. – Teisėsaugos, mandatų, etikos, informacijos, Švietimo, kultūros ir sporto, Kaimo reikalų komitetų posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Gruodžio 20 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

15.00 val. – Finansų, verslo, vietinio ūkio, Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetų posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Gruodžio 17 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Gruodžio 16 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Gruodžio 15 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Gruodžio 14 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

11.00 val. – Panevėžio regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis STEAM centre, Panevėžyje.

Gruodžio 13 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

Gruodžio 10 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

18 val. –  „Rojaus obuoliukų“ apdovanojimų teikimas Juodupėje.

Gruodžio 9 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Rajono savivaldybės tarybai teikiamų svarstyti sprendimų projektų aptarimas administracijoje.

Gruodžio 8 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Gruodžio 7 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Gruodžio 7 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Gruodžio 6 d. – papildoma poilsio diena.

Gruodžio 3 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Gruodžio 2 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Gruodžio 1 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Pasitarimus su rajono seniūnais

Lapkričio 30 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Gyventojų apklausos rezultatų dėl Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano pristatymas.

Lapkričio 29 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

Lapkričio 26 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – Rajono savivaldybės tarybos posėdis.

Lapkričio 25 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Lapkričio 24 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – nuotolinis pasitarimas dėl melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo.

14.00 val. – Finansų, verslo, vietinio ūkio, Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetų posėdis.

Lapkričio 23 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – Rokiškio jaunimo centre tarpinstitucinis susitikimas.

11.20 val. – Susitikimas su Rokiškio socialinės paramos centro direktore, Obelių socialinių paslaugų namų direktore, Rokiškio rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja dėl teikiamų rajone socialinių paslaugų.

14.00 val. – Teisėsaugos, mandatų, etikos, informacijos, Švietimo, kultūros ir sporto, Kaimo reikalų komitetų posėdis.

Lapkričio 22 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

Lapkričio 19 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Lapkričio 18 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – pasitarimas su Socialinės paramos ir sveikatos sk. specialistais ir Rokiškio socialinės paramos centro direktore.

10.00 val. – pasitarimas su Turto valdymo ir ūkio sk. specialistais, UAB Rokiškio autobusų parko direktoriumi.

Lapkričio 17d.

08.00 val. – išvyka į Klaipėdą su UAB Rokiškio autobusų parko direktoriumi –  elektroautobusų apžiūra.

Lapkričio 16 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Lapkričio 15 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

10.00 val. – Projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės posėdis.

Lapkričio 12 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Lapkričio 11 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. –  Rajono savivaldybės tarybai teikiamų svarstyti sprendimų projektų aptarimas administracijoje.

17.00 val. – renginys „Rokiškio verslo aitvarai“ Rokiškio J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje.

Lapkričio 10 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – pasitarimas su seniūnais  (vyks nuotoliniu būdu).

13.00 val. – nuotolinis susitikimas-diskusija su Pasaulio sveikatos organizacijos specialiuoju pasiuntiniu Rytų regionui, Europos Sąjungos komisaru (2014-2019), atsakingu už sveikatą ir maisto saugą Vyteniu Andriukaičiu tema: “Žaliasis Europos susitarimas: ką jis duos Lietuvai ir Rokiškiui”.

Lapkričio 9 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Lapkričio 8 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

Lapkričio 5 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Lapkričio 4 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Lapkričio 3 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų projektų rengimo bei įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

Spalio 29 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Rajono savivaldybės tarybos posėdis

Spalio 28 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Spalio 27 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

14.00 val. – Finansų, verslo, vietinio ūkio, Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetų posėdis.

Spalio 26 d. – papildoma poilsio diena.

Spalio 25 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

09.30 val. – susitikimas su  LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotoja  prof. habil. dr. V.Targamadze, LR Seimo nariu dr. V.Kanopa.

Spalio 22 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Spalio 21 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Spalio 20 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Spalio 19 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Spalio 18 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

10.00 val. – Projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės posėdis (nuotolinis).

Nuo spalio 8 d.  – serga.

Spalio 8 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas (dalyvaus nuotoliniu būdu).

Spalio 7 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas (dalyvaus nuotoliniu būdu).

Spalio 6 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas (dalyvaus nuotoliniu būdu).

Spalio 5 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas (dalyvaus nuotoliniu būdu).

Spalio 4 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas (dalyvaus nuotoliniu būdu).

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais (dalyvaus nuotoliniu būdu).

Spalio 1 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Apsilankymas Rokiškio socialinės paramos centro patalpose Basanavičiaus g.

Rugsėjo 30 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Rugsėjo 29 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Rugsėjo 28 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Rugsėjo 27 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis.

13.00 val. – dalyvaus Socialinio darbuotojo dienos paminėjimo renginyje Rokiškio dvaro menėje.

Rugsėjo 24 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Rajono savivaldybės tarybos posėdis (nuotoliniu būdu).

Rugsėjo 23 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas (dalyvaus nuotoliniu būdu).

15.00 val. –  Jaunimo reikalų tarybos posėdis (nuotoliniu būdu).

16.00 val. – pasitarimas su Švietimo, mokslo ir sporto ministre J.Šiugždiniene (nuotoliniu būdu).

Rugsėjo 22 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas (dalyvaus nuotoliniu būdu).

14.00 val. – Finansų, verslo, vietinio ūkio, Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetų posėdis (nuotoliniu būdu).

Rugsėjo 21 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas (dalyvaus nuotoliniu būdu).

14.00 val. – Teisėsaugos, mandatų, etikos, informacijos, Švietimo, kultūros ir sporto, Kaimo reikalų komitetų posėdis (nuotoliniu būdu).

Rugsėjo 20 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas (dalyvaus nuotoliniu būdu).

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais (dalyvaus nuotoliniu būdu).

Rugsėjo 17 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Rugsėjo 16 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Rugsėjo 15 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis.

Rugsėjo 14 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir  įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis.

Rugsėjo 13 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais, rajono tarybai rengiamų tarybos sprendimų svarstymas.

Rugsėjo 10 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Rugsėjo 9 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavimas, Taujėnuose, Ukmergės rajone.

Rugsėjo 8 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Diskusija su Rokiškio turizmo ir amatų informacijos centro direktore, savivaldybės administracijos atsakingais darbuotojais dėl centro įstatų.

Rugsėjo 7 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Rugsėjo 6 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis.

Rugsėjo 3 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Rugsėjo 2 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Rugsėjo 1 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. –  Rugsėjo 1-osios šventė Rokiškio r. Juodupės gimnazijoje.

12.00 val. –  Rugsėjo 1-osios šventė Rokiškio r. Juodupės lopšelyje-darželyje.

Rugpjūčio 31 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Rugpjūčio 30 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis.

Rugpjūčio 29 d.

15.00 val. – jubiliejinio ralio “Aplink Lietuvą 2021” Lietuvos Respublikos Prezidento taurei laimėti  nugalėtojų apdovanojimo ceremonija S. Daukanto aikštėje prie Prezidentūros, Vilniuje.

Rugpjūčio 27 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Rugpjūčio 26 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Rugpjūčio 25 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Rugpjūčio 24 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Rugpjūčio 23 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

11.00 val. – Rokiškio miesto vietos veiklos grupės ir Prezidentūros atstovų nuotolinis pasitarimas dėl būsimų projektų.

Rugpjūčio 20 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.30 val. – Susitikimas su Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos direktore D.Giedrikiene.

Rugpjūčio 19 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

15.00 val. – susitikimas su Rokiškio rajono Kūno kultūros ir sporto centro direktoriumi T.Stakėnu.

Rugpjūčio 18 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Liepos 26 d. – rugpjūčio 17 d. – kasmetinės atostogos.

Liepos 23 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Liepos 22 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Liepos 21 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Liepos 20 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Liepos 19 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

Liepos 16 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Liepos 15 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Savivaldybės tarybos sprendimų projektų aptarimas su rengėjais.

Liepos 14 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Liepos 13 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Liepos 12 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis.

Liepos 9 d. – papildoma poilsio diena.

Liepos 8 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Pasitarimas su rajono seniūnais.

Liepos 7 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Liepos 5 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis.

Liepos  2 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Liepos  1 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Birželio 30 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Pasitarimas dėl Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto tikslinimo.

Birželio 29 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – pasitarimas dėl UAB „Rokiškio autobusų parko“.

Birželio 28 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

Birželio 25 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Birželio 23 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 – 14.30 val. – dalyvaus 1941 metų sovietinio teroro aukų pagerbimo ir Birželio sukilimo 80-mečio paminėjimo renginiuose.

Birželio 22 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

14.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Birželio 21 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

14.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Birželio 18 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Birželio 17 d.

08.30 – 12.00 val. – susitikimas LR Seime.

Birželio 16 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

12.00 val. – Aštuntokų išleistuvės Rokiškio J.Tūbelio progimnazijoje.

14.00 val.- darbo grupės dėl Švietimo įstaigų etatų posėdis.

Birželio 15 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

11.00 val. – Strateginio planavimo komisijos,  Strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros darbo grupės posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Birželio 14 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais  (vyks nuotoliniu būdu).

Birželio 11 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – Pasitarimas dėl kapitalo investicijų asignavimų patikslinimo.

Birželio 10 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Rajono tarybai rengiamų sprendimų projektų svarstymas

Birželio 9 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Birželio 8 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Birželio 7 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais  (vyks nuotoliniu būdu).

10.00 val. –  Projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Birželio 4 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Birželio 3 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Birželio 2 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Birželio 1 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

11.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Gegužės 31 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

Gegužės 28 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Gegužės 27 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Gegužės 26 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

14.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Gegužės 25 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

14.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Gegužės 24 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais (vyks nuotoliniu būdu).

9.30 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Gegužės 21 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Gegužės 20 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Gegužės 19 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Gegužės 18 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

15.00 val. –  virtualus Jaunimo reikalų tarybos posėdis ,,Zoom“ platformoje.

Gegužės 17 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais (vyks nuotoliniu būdu).

11.00 val. – sporto nevyriausybinių organizacijų paraiškų svarstymas.

Gegužės 14 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Gegužės 13 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Rajono tarybai rengiamų sprendimų projektų svarstymas

Gegužės 12 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Gegužės 11 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Gegužės 10 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais (vyks nuotoliniu būdu).

Gegužės 7 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Gegužės 6 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Gegužės 5 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Gegužės 4 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Pasitarimas su rajono seniūnais (vyks nuotoliniu būdu).

11.00 val. – pasitarimas su Rajono mokyklų ir savivaldybės vadovais  (vyks nuotoliniu būdu).

Gegužės 3 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais (vyks nuotoliniu būdu).

10.00 val. –  Projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Balandžio 30 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Lietuvos savivaldybių asociacijos tarybos posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Balandžio 29 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Balandžio 28 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

14.00 val. – Savivaldybės tarybos komitetų posėdis  (vyks nuotoliniu būdu).

Balandžio 27 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

14.00 val. – Savivaldybės tarybos komitetų posėdis  (vyks nuotoliniu būdu).

Balandžio 26 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais (vyks nuotoliniu būdu).

10.00 val. –  Projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Balandžio 23 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Balandžio 22 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Balandžio 21 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Balandžio 20 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Balandžio 19 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais (vyks nuotoliniu būdu).

11.00 val. –  Projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Balandžio 16 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.30 val. – susitikimas su LR  žemės ūkio ministru K.Navicku.

Balandžio 15 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Rajono tarybai rengiamų sprendimų projektų svarstymas.

15.00 val. – darbo grupės pasitarimas dėl rajono švietimo įstaigų etatų kriterijų nustatymo (vyks nuotoliniu būdu)

Balandžio 14 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

14.00 val. – Panevėžio  regiono plėtros tarybos kolegijos (vyks vaizdo konferencijos būdu).

Balandžio 13 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Balandžio 12 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais (vyks nuotoliniu būdu).

10.00 val. –  Projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

15.00 val. – Neformalios jaunimo darbo grupės susitikimas (vyks nuotoliniu būdu).

Balandžio 9 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Balandžio 8 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Balandžio 7 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val.  – Pasitarimas su rajono seniūnais (vyks nuotoliniu būdu).

Balandžio 6 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. –  Projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Balandžio 2 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val.  – Dalyvauja nuotoliniame Obelių seniūnijos ataskaitos pristatyme.

13.00 val. – Dalyvauja nuotoliniame Panemunėlio seniūnijos ataskaitos pristatyme.

Balandžio 1 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val.  – Dalyvauja nuotoliniame Pandėlio seniūnijos ataskaitos pristatyme.

13.00 val. – Dalyvauja nuotoliniame Kazliškio seniūnijos ataskaitos pristatyme.

Kovo 31 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – Dalyvauja nuotoliniame Rokiškio miesto seniūnijos ataskaitos pristatyme.

13.00 val. – Dalyvauja nuotoliniame Rokiškio kaimiškosios seniūnijos ataskaitos pristatyme.

Kovo 30 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val.  – Dalyvauja nuotoliniame Kamajų seniūnijos ataskaitos pristatyme.

13.00 val. – Dalyvauja nuotoliniame Jūžintų seniūnijos ataskaitos pristatyme.

Kovo 29 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais (vyks nuotoliniu būdu).

09.00 val. –  Projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

10.00 val.  – Dalyvauja nuotoliniame Juodupės seniūnijos ataskaitos pristatyme.

13.00 val. – Nuotolinis susitikimas su UAB „Pepco Lithuania“ atstovais.

13.00 val. –  Dalyvauja nuotoliniame Kriaunų seniūnijos ataskaitos pristatyme.

Kovo 26 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – Savivaldybės tarybos posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Kovo 25 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Kovo 24 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

14.00 val. – Savivaldybės tarybos komitetų posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Kovo 23 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

14.00 val. – Savivaldybės tarybos komitetų posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Kovo 22 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais (vyks nuotoliniu būdu).

14.00 val. –  Projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Kovo 19 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. –  Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Kovo 18 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. –  pasitarimas dėl Apdovanojimų komisijos nuostatų ir darbo reglamento keitimo.

Kovo 17 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

15.00 val. –  Jaunimo reikalų tarybos posėdis ,,Zoom“ platformoje.

Kovo 16 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

16.00 val. – Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Kovo 15 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais (vyks nuotoliniu būdu).

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės Projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Kovo 12 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Rajono tarybai rengiamų sprendimų projektų svarstymas,

Kovo 10 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Kovo 9 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Kovo 8 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais (vyks nuotoliniu būdu).

09.00 val. –  Projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

Kovo 5 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Kovo 4 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Kovo 3 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Kovo 2 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

9.00 val. – pasitarimas su rajono seniūnais (vyks nuotoliniu būdu).

Kovo 1 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais (vyks nuotoliniu būdu).

Vasario 26 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – Rajono savivaldybės tarybos posėdis.

Vasario 25 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Vasario 24 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

14.00 val. – Savivaldybės tarybos komitetų posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Vasario 23 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

14.00 val. – Savivaldybės tarybos komitetų posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Vasario 22 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais (vyks nuotoliniu būdu).

15.00 val. – Susitikimas-diskusija su Rokiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba, Rokiškio rajono savivaldybės švietimo taryba, Rokiškio rajono švietimo įstaigų vadovų asociacija, Rokiškio rajono švietimo įstaigų vadovais ir jų pavaduotojais, jaunimo organizacijų sąjunga ,,Apvalus stalas“ ir Rokiškio rajono moksleivių taryba (vyks nuotoliniu būdu).

Vasario 19 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Vasario 19 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Vasario 18 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Vasario 17d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Vasario 15 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais (vyks nuotoliniu būdu)

15.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės tarybos reglamento redakcinės komisijos posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Vasario 12 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – Rokiškio rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas einamaisiais klausimais (vyks nuotoliniu būdu).

Vasario 11 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Rajono tarybai rengiamų sprendimų projektų aptarimas (vyks nuotoliniu būdu).

14.00 val. – Nuotolinis biudžeto projekto aptarimas su frakcija “Už laisvę augti”.

Vasario 10 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

15.00 val. – Jaunimo reikalų tarybos posėdis ,,Zoom“ platformoje.

Vasario 9 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės 2021-2023 m. strateginio veiklos plano (SVP) projekto svarstymas (vyks nuotoliniu būdu).

Vasario 8 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais (vyks nuotoliniu būdu).

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Vasario 5 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Vasario 4 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Pasitarimas su rajono seniūnais dėl pasiruošimo gyventojų skiepijimui nuo koronaviruso (vyks nuotoliniu būdu).

Vasario 3 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Vasario 2 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Pasitarimas su rajono seniūnais (vyks nuotoliniu būdu).

Vasario 1 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais (vyks nuotoliniu būdu).

Sausio 29 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – Savivaldybės tarybos posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Sausio 28 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Sausio 27 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

14.00 val. – Savivaldybės tarybos komitetų posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Sausio 26 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

14.00 val. – Savivaldybės tarybos komitetų posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Sausio 25 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais (vyks nuotoliniu būdu).

Sausio 22 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Sausio 21 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Sausio 20 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Susitikimas su Lietuvos automobilių kelių direkcijos atstovais (vyks nuotoliniu būdu).

11.00 val. – Savivaldybės biudžeto projekto aptarimas (vyks nuotoliniu būdu).

Sausio 19 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Sausio 18 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais (vyks nuotoliniu būdu).

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Sausio 15 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

12.00 val. – Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas (vyks nuotoliniu būdu).

Sausio 14 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Rajono tarybai rengiamų sprendimų projektų svarstymas (vyks nuotoliniu būdu).

14.00 val. – pretendentų  atrankos į Panevėžio regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus pareigas komisijos posėdis Panevėžio miesto savivaldybėje.

Sausio 13 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Sausio 12 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Sausio 11 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais (vyks nuotoliniu būdu).

10.00 val. – Pasitarimas su rajono seniūnijų seniūnais (vyks nuotoliniu būdu).

14.00 val. – Savivaldybės tarybos finansų, verslo, vietinio ūkio komiteto posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Sausio 7 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

16.00 val. –  virtualus Jaunimo reikalų tarybos posėdis ,,Zoom“ platformoje.

Sausio 6 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Sausio 5 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Sausio 4 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais (vyks nuotoliniu būdu).

 

Darbas dokumentų valdymo sistema.

Darbotvarkė gali keistis.

Darbas dokumentų valdymo sistema.
Darbotvarkė gali keistis.

Sausio 28 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Rajono savivaldybės tarybos posėdis

Sausio 27 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Sausio 26 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

14.00 val. – Finansų, verslo, vietinio ūkio, Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetų posėdis

Sausio 25 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

14.00 val. – Teisėsaugos, mandatų, etikos, informacijos, Švietimo, kultūros ir sporto, Kaimo reikalų komitetų posėdis

Sausio 24 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

09.30 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

11.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos socialinių ir savivaldybės būstų nuomos bei priežiūros komisijos posėdis

Sausio 21 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto projekto rengimo grupės posėdis

09.30 val. – Vertinimo pokalbiai su valstybės tarnautojais

Sausio 20 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.30–13.30 val. – Vertinimo pokalbiai su valstybės tarnautojais

Sausio 19 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.30–13.30 val. – Vertinimo pokalbiai su valstybės tarnautojais

10.00 val. – Pilietiškumo pamoka Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos 2 klasės mokiniams (savivaldybės I aukšto salė)

Sausio 18 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto projekto rengimo grupės posėdis

10.00–13.30 val. – Vertinimo pokalbiai su valstybės tarnautojais

Sausio 17 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

10.00 val. – Susitikimas su Rokiškio rajono valstybės darbuotojų profesinės sąjungos komitetu

10.30–13.30 val. – Vertinimo pokalbiai su valstybės tarnautojais

Sausio 14 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Sausio 13 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Savivaldybės tarybai teikiamų svarstyti sprendimų projektų aptarimas

10.00 val. – Laisvės Gynėjų diena. Vėliavos pakėlimo ceremonija prie Nepriklausomybės paminklo Rokiškyje

Sausio 12 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

13.00 val. –  Pasitarimas dėl rangos darbų metu atsiradusių aplinkybių aptarimo Rokiškio r.  Salų dvaro rūmų patalpose

Sausio 11 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

15.00 val. – Verslo plėtros komisijos posėdis (Zoom platformoje)

Sausio 10 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

Sausio 7 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Sausio 6 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Sausio 5 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Pasitarimas su rajono seniūnais

Sausio 4 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. –  Socialinių pašalpų išimties tvarka komisijos posėdis

10.00 val. – Planuojamų turizmo veiksmų funkcinės zonos strategijoje aptarimas

Sausio 3 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

13.00 val. – Sutarties pasirašymas notarų biure

Gruodžio 31 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Gruodžio 30 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Pasitarimas dėl moksleivių apgyvendinimo.

Gruodžio 29 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Gruodžio 28 d. – papildoma poilsio diena.

Gruodžio 27 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

10.00 val. – Pasitarimas dėl funkcinių zonų turizmo srities.

11.00 val. – Pasitarimas dėl Salų dvaro remonto darbų tęsimo.

Gruodžio 23 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Gruodžio 22 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val.  – susitikimas su UAB “European Energy Lithuania” atstovais.

Gruodžio 21 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

14.00 val. – Teisėsaugos, mandatų, etikos, informacijos, Švietimo, kultūros ir sporto, Kaimo reikalų komitetų posėdis  (vyks nuotoliniu būdu).

15.00 val. – pasitarimas dėl viešųjų pirkimų centralizavimo.

Gruodžio 20 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

11.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos socialinių ir savivaldybės būstų nuomos bei priežiūros komisijos posėdis.

13.00 val. – Strateginio planavimo komisijos ir  Strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros darbo grupės jungtinis posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

15.00 val. – Finansų, verslo, vietinio ūkio, Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetų posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Gruodžio 17 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas 

Gruodžio 16 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. –  Pasitarimas dėl projekto „Sporto paskirties inžinerinio statinio, J. Basanavičiaus g. 3, Rokiškis rekonstravimo darbai“ paraiškos teikimo pagal Kvietimą teikti paraiškas 2022 metų Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamiems projektams, skirtiems esamų sporto paskirties pastatų ir sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui

11.00 val. – Nuotolinis susitikimas su Aplinkos ministerijos atstovais, kurio metu bus pristatytos ministerijos kompetencijos srities planuojamos investicijos regionuose 2021-2027 m. laikotarpiu

13.30 val. – Ekstremalių situacijų komisijos posėdis

Gruodžio 15 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Gruodžio 14 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val.  – Panevėžio regiono funkcinės zonos veiksmų, susijusių su viešojo transporto sistema bei komercinių teritorijų vystymu, planuojamų rajono savivaldybėje aptarimas

Gruodžio 13 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

Gruodžio 10 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Gruodžio 9 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val.– Savivaldybės tarybai teikiamų svarstyti sprendimų projektų aptarimas

10.00 val. – Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos posėdis 

Gruodžio 8 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.30 val.– Pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymas pas notarę

Gruodžio 7 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Vienkartinių, sąlyginių, periodinių ir tikslinių prašymų svarstymo komisijos posėdis

Gruodžio 6 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

10.30 val.– Rokiškio rajono savivaldybės piniginės socialinės paramos išimties tvarka teikimo komisijos posėdis

11.00 val.– Rokiškio rajono savivaldybės administracijos socialinių ir savivaldybės būstų nuomos bei priežiūros komisijos posėdis

Gruodžio 3 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Gruodžio 2 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Gruodžio 1 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Pasitarimus su rajono seniūnais

14.30 val. – Regiono funkcinės zonos aptarimas

Lapkričio 30 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Strateginio plano apklausos rezultatų aptarimas

11.00 val. – Pasitarimas Želdynų įstatymo įgyvendinimo klausimais

Lapkričio 29 d. – Papildoma poilsio diena

Lapkričio 26 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – Rajono savivaldybės tarybos posėdis.

Lapkričio 25 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Lapkričio 24 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – nuotolinis pasitarimas dėl melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo.

14.00 val. – Finansų, verslo, vietinio ūkio, Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetų posėdis.

Lapkričio 23 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

14.00 val. – Teisėsaugos, mandatų, etikos, informacijos, Švietimo, kultūros ir sporto, Kaimo reikalų komitetų posėdis.

Lapkričio 22 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

Lapkričio 19 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Lapkričio 18 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – pasitarimas su Socialinės paramos ir sveikatos sk. specialistais ir Rokiškio socialinės paramos centro direktore.

10.00 val. – pasitarimas su Turto valdymo ir ūkio sk. specialistais, UAB Rokiškio autobusų parko direktoriumi.

Lapkričio 17 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

 

Lapkričio 16 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Melioracijos objektų Jūžintų seniūnijoje pridavimas eksploatacijai.

13.00 val. – Saugaus eismo komisijos posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Lapkričio 15 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

10.00 val. – Projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės posėdis.

13.00 val. – Nuolat veikiančios komisijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo bei taisymo poreikiui nustatyti ir darbų programoms sudaryti posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Lapkričio 12 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val.- Pasitarimas  dėl kalėdinių renginių.

Lapkričio 11 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Rajono savivaldybės tarybai teikiamų svarstyti sprendimų projektų aptarimas administracijoje.

10.00 val. – pasitarimas su Kontrolės ir audito tarnyba.

Lapkričio 10 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – pasitarimas su seniūnais  (vyks nuotoliniu būdu).

13.00 val. – Smulkaus ir vidutinio verslo komisijos posėdis.

Lapkričio 9 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – pasitarimas dėl nuotekų įrenginių kompensavimo tvarkos.

10.00 val. – Panevėžio regiono funkcinės zonos Rokiškio rajono savivaldybės veiksmų plano projekto rengimo grupės posėdis.

14.00 val. – Pasitarimas su Turto valdymo ir ūkio skyriaus darbuotojais dėl Vaikų dienos centrų.

Lapkričio 8 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

13.00 val. – Nuolat veikiančios komisijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo bei taisymo poreikiui nustatyti ir darbų programoms sudaryti posėdis.

Lapkričio 5 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės piniginės socialinės paramos teikimo išimties tvarka komisijos posėdis

10.00–12.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų įgyvendintų projektų stebėsenos grupės išvykstamasis posėdis

12.00 val. – Susitikimas su Kriaunų bendruomenės atstovais

Lapkričio 4 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Posėdis dėl Salų dvaro rūmų sodybos valymo įrenginio su lauko buitinėmis nuotekomis teisinės registracijos

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos socialinių ir savivaldybės būstų nuomos bei priežiūros komisijos posėdis

11.00 val.– Rokiškio rajono savivaldybės administracijos turto nuomos viešų konkursų komisijos posėdis

11.30 val. – Lėšų paskirstymo kapitalo investicijoms ir ilgalaikio turto remontui komisijos posėdis

13.00 val. – Pasitarimas dėl Kriaunų mokyklos pastato

14.00 val. – Pasitarimas su Rokiškio kultūros centro atstovais dėl kalėdinių renginių

Lapkričio 3 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų projektų rengimo bei įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

Spalio 29 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Rajono savivaldybės tarybos posėdis

Spalio 28 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Spalio 27 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

14.00 val. – Finansų, verslo, vietinio ūkio, Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetų posėdis

Spalio 26 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

14.00 val. – Teisėsaugos, mandatų, etikos, informacijos, Švietimo, kultūros ir sporto, Kaimo reikalų komitetų posėdis

Spalio 25 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

10.00 val. – Pasitarimas su Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktore D. Kondratenkiene dėl Covid-19 situacijos rajone

Spalio 22 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Susitikimas su globėjais

10.00– 12.00 val. – Projektų stebėsenos grupės išvažiuojamasis posėdis

Spalio 21 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Susitikimas su Kriaunų seniūnijos gyventojais

13.00 val. – 16.00 val. – Nuolat veikiančios komisijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo bei taisymo poreikiui nustatyti ir darbų programoms sudaryti išvažiuojamasis posėdis

16.00 val. – Išvažiuojamasis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis Rokiškio rajono neįgaliųjų draugijoje

Spalio 20 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 – 12.00 val. – Nuotolinis virtualus seminaras „Situacinė lyderystė praktikoje“(ZOOM platformoje) III d.

13.00 val. – 16.00 val. – Nuolat veikiančios komisijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo bei taisymo poreikiui nustatyti ir darbų programoms sudaryti išvažiuojamasis posėdis

Spalio 19 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

14.00 val. – Tarpinstitucinės grupės pasitarimas dėl nepilnamečių vaikų nusikalstamų veikų prevencijos Rokiškio rajono savivaldybėje

Spalio 18 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

10.00 val. – Projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės posėdis

10.30 val. – Renginių organizavimo komisijos posėdis

14.00-15.00 val. – Vilniaus dailės akademijos studentų pristatymas „Rokiškio Tvenkinių parko plėtojimo gairės“

Spalio 15 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Spalio 14 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Savivaldybės tarybai teikiamų svarstyti sprendimų projektų aptarimas

15.30 val. – Strateginio veiklos plano apklausos anketos klausimų aptarimas

Spalio 13 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

11.00 val. – Pasitarimas Obelių seniūnijoje

Spalio 12 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

13.00 val. –  Susirinkimas dėl projekto Salų dvaro sodybos rūmų pritaikymas kultūriniam turizmui vykdymo

16.00 val. – Naujos interneto svetainės priemonės – Specialistų išvykų tvarkaraščio – projekto pristatymas

Spalio 11 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

10.15 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

11.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos socialinių ir savivaldybės būstų nuomos bei priežiūros komisijos posėdis

Spalio 8 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Spalio 7 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

11.20 val.  –  Nuotolinis susitikimas (Zoom platformoje) su Rokiškio r. savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. vidaus ir išorės aplinkos analizės parengimo paslaugų rengėjais, siekiant detaliau aptarti planuojamą paslaugų rengimo grafiką ir darbų eigą

Spalio 6 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Finansų ir Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrių pasitarimas

10.00 val. –  Kaimo reikalų komiteto posėdis

13.00 val. – Saugaus eismo komisijos posėdis

Spalio 5 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Seniūnų pasitarimas Panemunėlio seniūnijoje

13.00 val. – Rokiškio kultūros centro audito ataskaitos aptarimas

Spalio 4 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

09.30 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

13.00 val. –  AB ,,Rokiškio komunalininkas” visuotinis akcininkų susirinkimas

15.00 val. – Komisijos posėdis dėl socialinių pašalpų išimties  tvarka skyrimo

Spalio 1 d.

Lankymasis gydymo įstaigoje

Rugsėjo 30 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

14.00 val. – Pasitarimas dėl miesto pasirengimo šventiniam laikotarpiui (šv. Kalėdoms ir Naujiesiems metams)

Rugsėjo 29 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00–12.30 val. – Nuotolinis virtualus seminaras „Situacinė lyderystė praktikoje“(ZOOM platformoje) II d.

Rugsėjo 28 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Rugsėjo 27 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

13.00 val. – Pasitarimas su rajono seniūnais dėl elektroninių administracinių paslaugų valdymo

Rugsėjo 24 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas dėl  konsultanto paslaugos pirkimo

10.00 val. – Rajono savivaldybės tarybos posėdis

Rugsėjo 23 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Pasitarimas dėl elektroninių paslaugų teikimo

13.00 val. – Susitikimas su UAB „European Energy Lithuania“ atstovu Andriumi Čypu dėl vėjo jėgainių parko statybos Kamajų seniūnijoje

15.00 val. –   Virtualus Jaunimo reikalų tarybos posėdis

Rugsėjo 22 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.30–10.30 val. – Susitikimas Obelių seniūnijoje dėl vandens tinklų

11.00 val. – Susitikimas su prekybos tinklo ,,LIDL”  atstovais dėl įgyvendinamo projekto

14.00 val. – Finansų, verslo, vietinio ūkio, Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetų posėdis

15.00 val. – Susitikimas su VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centro stebėtojų taryba

Rugsėjo 21 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos posėdis

14.00 val. – Teisėsaugos, mandatų, etikos, informacijos, Švietimo, kultūros ir sporto, Kaimo reikalų komitetų posėdis

Rugsėjo 20 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

09.00 val. –  Nuotolinis virtualus seminaras „Situacinė lyderystė praktikoje“(ZOOM platformoje)

13.00 val. – Panevėžio regiono plėtros plano darbo grupės susitikimas Panevėžyje

Rugsėjo 17 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Nuotolinis susitikimas su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos atstovais dėl gydymo įstaigų pertvarkymo plano.

Rugsėjo 16 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Pasitarimas su VšĮ Rokiškio rajono ligoninės direktore, Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktore, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėju dėl gydymo įstaigų pertvarkymo plano.

Rugsėjo 15 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis.

14.00 val. – susitikimas su rajono globėjais, savivaldybės socialinės paramos ir sveikatos skyriaus darbuotojais 8 a. salėje.

Rugsėjo 14 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis (Zoom“ platformoje)

Rugsėjo 13 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais, rajono tarybai rengiamų tarybos sprendimų svarstymas

13.00 val. – Susitikimas su Viešųjų pirkimų konsultantais dėl darniųjų (žaliųjų) pirkimų

Rugsėjo 9, 10 d. – Kasmetinės atostogos 

Rugsėjo 8 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Diskusija su Rokiškio turizmo ir amatų informacijos centro direktore, savivaldybės administracijos atsakingais darbuotojais dėl centro įstatų.

11.00 val. – Diskusija su regiono savivaldybių merais dėl funkcinės zonos steigimo regione poreikio ir galimybių, vyks Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio  viešojoje bibliotekoje.

15.00 val. – Susitikimas su VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktore D.Kondratenkiene

Rugsėjo 7 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Rugsėjo 6 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis.

Rugsėjo 3 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. –  Pasitarimas su savivaldybės skyrių specialistais ir atsakingais darbuotojais dėl Topolių ir Pandėlio gatvių teritorijoje kuriamo naujo individualių gyvenamųjų namų kvartalo.

Rugsėjo 2 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Rugsėjo 1 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

9.00 val. – Rugsėjo 1-osios šventė Panemunėlio  mokykloje – daugiafunkciame centre.

10.00 val. –  Rugsėjo 1-osios šventė Rokiškio Senamiesčio progimnazijoje.

13.00 val. – Nuolat veikiančios valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų komisijos posėdis (Savivaldybės 8 a. salė)

Rugpjūčio 31 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

13.00 val. – Saugaus eismo komisijos posėdis.

Rugpjūčio 30 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis.

10.30 val. – Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos infrastruktūros bazės atnaujinimo pristatymas

Rugpjūčio 27 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Susitikimas su Obelių seniūne

10.00 val. – Melioracijos objektų Kriaunų seniūnijoje pridavimas eksploatacijai

Rugpjūčio 26 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

14.00-16.00 val. – Verslo objektų lankymas

17.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje knygos „Kovido frontas” pristatymas, susitikimas su knygos autoriais Pauliumu Saudargu ir Goda Krukauskiene

Rugpjūčio 25 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

14.00-16.00 val. – Verslo objektų lankymas

Rugpjūčio 24 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09–17 val. – Panevėžio regiono plėtros plano darbo grupės susitikimas Panevėžyje

Rugpjūčio 23 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

11.30–15.00 val. – Dalyvavimas renginyje, minint Baltijos kelią, Juodojo kaspino dieną

16.00 val. – Tikslinės paskirties lėšų Europos ir kitų fondų projektams iš dalies finansuoti skirstymo komisijos posėdis

Rugpjūčio 20 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Rugpjūčio 19 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

14.00 val. – Susitikimas Anykščiuose su Anykščių turizmo ir verslo informacinio centro atstovais

Rugpjūčio 18 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Valdybos posėdis Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centre

Rugpjūčio 5-17 d. – Kasmetinės atostogos 

Rugpjūčio 4 d.

10.00 val. –  Nuolat veikiančios komisijos posėdis dėl  papildomai gautų KPPP lėšų paskirstymo

14.00 val. – Komisijos posėdis  dėl  kapitalo investicijoms ir ilgalaikio turto remontui lėšų paskirstymo

Rugpjūčio 3 d.

08.30 min. – Komisijos posėdis dėl socialinės pašalpų skyrimo išimties tvarka

Rugpjūčio 2 d.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

14.00 val. – Susitikimas su Rokiškio r. Kavoliškio gyv. Sodų gatvės gyventojais

Liepos 30 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Savivaldybės tarybos posėdis

Liepos 29 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

13.00 val. – Komisijos išvažiuojamasis posėdis dėl projekto pridavimo į eksloataciją

Liepos 28 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

14.00 val. – Savivaldybės tarybos komitetų posėdis

Liepos 27 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

11.00 val. – Jaunimo reikalų tarybos posėdis

13.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos socialinių ir savivaldybės būstų nuomos bei priežiūros komisijos posėdis

14.00 val. – Savivaldybės tarybos komitetų posėdis

Liepos 26 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

13.00 val. – Pasitarimas dėl viešųjų pirkimų organizavimo

Liepos 23 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Liepos 22 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

nuo 13.00 val. –  Verslo subjektų lankymas

Liepos 21 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

13.30 val. – Susitikimas su NVO ir vietos bendruomene dėl Onuškio dvaro sodybos rūmų liekanų apsaugos nuo griuvimo ir panaudojimo galimybių

Liepos 20 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

nuo 13.00 val. –  Verslo subjektų lankymas

Liepos 19 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

14.00 val. – Regiono plėtros tarybos posėdis

Liepos 16 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Liepos 15 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Savivaldybės tarybos sprendimų projektų aptarimas su rengėjais.

Liepos 14 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Liepos 13 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Liepos 12 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis.

Liepos 9 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Liepos 8 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Pasitarimas su rajono seniūnais.

13.00 val. – Melioracijos objektų apžiūra.

Liepos 7 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

8.30 val. – susirinkimas dėl UAB “Rokiškio autobusų parkas” finansinės būklės.

10.00 val. – UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro akcininkų susirinkimas.

Liepos 5 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis.

Liepos 2 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

11.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos socialinių ir savivaldybės būstų nuomos bei priežiūros komisijos posėdis.

Liepos 1 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Smulkaus ir vidutinio verslo komisijos posėdis.

11.00 val. – susitikimas su gyventoju.

14.00 val. – susitikimas su savivaldybės Darbo taryba.

Birželio 30 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Pasitarimas dėl Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto tikslinimo

Birželio 29 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – pasitarimas dėl UAB „Rokiškio autobusų parko“.

10.00 val. – Kriaunų seniūnijos audito ataskaitos pristatymas.

Birželio 28 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

Birželio 14–27 d. – Kasmetinės atostogos

Birželio 11 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – Pasitarimas dėl kapitalo investicijų asignavimų patikslinimo.

Birželio 10 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Rajono tarybai rengiamų sprendimų projektų svarstymas

Birželio 9 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. –  Rokiškio pagrindinės mokyklos audito išvadų pristatymas

Birželio 8 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

11.00 val. – Susitikimas su Rokiškio turizmo ir amatų informacijos centro darbuotojais dėl turizmo rinkodaros strategijos aptarimo

Birželio 7 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

10.00 – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

11.00 val. – Susitikimas su  Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras vadovu dėl audito išvadų aptarimo

Birželio 4 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos socialinių ir savivaldybės būstų nuomos bei priežiūros komisijos posėdis

Birželio 3 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

15.00 val. – Vieningos klientų aptarnavimo sistemos pristatymas

17.30 val. – Prizų teikimas pažintinio – orientacinio žaidimo „Rokituras“ dalyviams

Birželio 2 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

11.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos socialinių ir savivaldybės būstų nuomos bei priežiūros komisijos posėdis

Birželio 1 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Pasitarimas su rajono seniūnais

11.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

Gegužės 31 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

Gegužės 28 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Savivaldybės tarybos posėdis

Gegužės 27 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Gegužės 26 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

14.00 val. – Savivaldybės tarybos komitetų posėdis

Gegužės 25 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00–16.00 val. – Mokymai ,,Procesų optimizavimo galimybės savivaldybėse”

14.00 val. – Savivaldybės tarybos komitetų posėdis

Gegužės 24 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

09.30 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

Gegužės 21 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Gegužės 20 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Gegužės 19 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Tikslinės paskirties lėšų Europos ir kitų fondų projektams iš dalies finansuoti vertinimo komisijos posėdis

Gegužės 18 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

11.00 val. – Administracinių patalpų pirkimo komisijos posėdis

14.00 val. – Rokiškio VVG, Kriaunų bendruomenės ir rajono vadovų susitikimas Zoom platforma

15.00 val. –  virtualus Jaunimo reikalų tarybos posėdis ,,Zoom“ platformoje

Gegužės 17 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

11.00 val. –  Projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

Gegužės 14 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Gegužės 13 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Rajono tarybai rengiamų sprendimų projektų svarstymas

11.00 val. – Programos dėl energijos taupymo ir turto valdymo pristatymas Zoom platformoje

13.00 val. – Saugaus eismo komisijos posėdis

Gegužės 12 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Rokiškio kūno kultūros ir sporto centro audito ataskaitos pristatymas Zoom platformoje

Gegužės 11 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

9.00 val. – Susitikimas su AB „Rokiškio butų ūkis“ direktoriumi

Gegužės 10 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

10.00 val. – Pasitarimas dėl objektų Saulės jėgainių įrengimui

14.30 val. – Pasitarimas su sveikatos įstaigų vadovais

Gegužės 7 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Gegužės 6 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Gegužės 5 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Gegužės 4 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Pasitarimas su rajono seniūnais (vyks nuotoliniu būdu).

11.00 val. – pasitarimas su Rajono mokyklų ir savivaldybės vadovais  (vyks nuotoliniu būdu).

14.00 val. – susitikimas su Katalėjos šeimyna ir savivaldybės socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialistais (vyks nuotoliniu būdu).

Gegužės 3 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais (vyks nuotoliniu būdu).

10.00 val. –  Projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Balandžio 30 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Savivaldybės tarybos posėdis

Balandžio 29 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Pasitarimas dėl patalpų skyrimo Jaunimo organizacijai

Balandžio 28 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

14.00 val. – Savivaldybės tarybos komitetų posėdis

Balandžio 27 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Susitikimas su ESO dėl bendradarbiavimo

11.00 val. – Pasitarimas dėl bendrovių ataskaitų

14.00 val. – Savivaldybės tarybos komitetų posėdis

Balandžio 26 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

11.00 val. – Finansinės paramos šeimynoms, globėjams ir daugiavaikėms šeimoms skyrimo komisijos posėdis

Balandžio 23 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Pasitarimas su seniūnais dėl mobilių stebėjimo kamerų

Balandžio 22 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Parama verslo pradžiai ir plėtrai: aktualios finansavimo priemonės. A. Burnicko pranešimas apie Rokiškio rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos galimybes

Balandžio 21 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Balandžio 20 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Administracinių patalpų pirkimo komisijos posėdis

13.00 val. – Transporto kompetencijų agentūra kartu su asociacija „Dronea“ organizuoja seminarą savivaldybių vadovams dėl bepiločių orlaivių

15.30 val. – Notariniai veiksmai Notarų kontoroje

Balandžio 19 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

11.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

14.00 val. – Notariniai veiksmai Notarų kontoroje

15.00 val. – Baltijos miestų sąjungos Planuojančių miestų Komisijos nuotolinis susitikimas

Balandžio 16 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Balandžio 15 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Rajono tarybai rengiamų sprendimų projektų svarstymas

Balandžio 14 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Virtualus susitikimas su Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakulteto dekane Rasa Glinskiene

Balandžio 13 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Susitikimas su Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktore

10.00 val. – Susitikimas su bendradarbystės centro „Spiečius“ administratoriumi bei VšĮ „Versli Lietuva“ atstovais

13.00 val.  – Kelių eismo saugumo komisijos posėdis

Balandžio 12 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

10.00 val. –  Projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

Balandžio 9 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Balandžio 8 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Balandžio 7 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val.  – Pasitarimas su rajono seniūnais

11.00 val. – Pasitarimas dėl gatvių apšvietimo remonto 2021 m. lėšų paskirstymo

13.00 val. – Kelių eismo saugumo komisijos posėdis

Balandžio 6 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. –  Projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

Balandžio 2 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val.  – Dalyvauja nuotoliniame Obelių seniūnijos ataskaitos pristatyme

13.00 val. – Dalyvauja nuotoliniame Panemunėlio seniūnijos ataskaitos pristatyme

Balandžio 1 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val.  – Dalyvauja nuotoliniame Pandėlio seniūnijos ataskaitos pristatyme

13.00 val. – Dalyvauja nuotoliniame Kazliškio seniūnijos ataskaitos pristatyme

Kovo 31 d. 

Lankymasis gydymo įstaigoje

Kovo 30 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val.  – Dalyvauja nuotoliniame Kamajų seniūnijos ataskaitos pristatyme

13.00 val. – Dalyvauja nuotoliniame Jūžintų seniūnijos ataskaitos pristatyme

Kovo 29 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

09.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

10.00 val.  – Dalyvauja nuotoliniame Juodupės seniūnijos ataskaitos pristatyme

11.00 val. – Pasitarimas dėl gatvių apšvietimo

14.00 val. – Pasitarimas dėl Bradesių poilsiavietės

16.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos socialinių ir savivaldybės būstų nuomos bei priežiūros komisijos posėdis

Kovo 26 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Savivaldybės tarybos posėdis

Kovo 25 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

13.00 val. – Darbo grupės Rokiškio rajono savivaldybės administracijos vidaus kontrolės politikai parengti posėdis

15.00 val. – Jaunimo reikalų tarybos posėdis

Kovo 24 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

11.00 val. –  Posėdis dėl viešo nuomos konkurso

14.00 val. – Savivaldybės tarybos komitetų posėdis

Kovo 23 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

14.00 val. – Savivaldybės tarybos komitetų posėdis

Kovo 22 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

14.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

15.00 val. – Susitikimas su  šeimyna ,,Katalėja’’ dėl bendradarbiavimo ir kiti šeimynai aktualūs klausimai

Kovo 19 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Kovo 18 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Kovo 17 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

15.00 val. – Virtualus Jaunimo reikalų tarybos posėdis ,,Zoom“ platformoje

Kovo 16 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Kovo 15 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

Kovo 12 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Rajono tarybai rengiamų sprendimų projektų svarstymas

Kovo 10 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Pasitarimas dėl Žiukeliškių poilsiavietės

13.00 val. – Kelių eismo saugumo komisijos posėdis

14.00 val. – Kelių priežiūros komisijos posėdis

Kovo 9 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Juodupės seniūnijos darbininko atrankos komisijos posėdis

Kovo 8 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. –  Projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

Kovo 5 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Kovo 4 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Kovo 3 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Nuolat veikiančios komisijos „Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus savivaldybės kapitalo investicijų ir ilgalaikio turto remonto objektų sąrašo sudarymui“ posėdis

16.00 val. – Susitikimas su Kamajų seniūnijos, Rokiškio turizmo informacijos centro  atstovais dėl Salų dvaro

Kovo 2 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Pasitarimas su rajono seniūnais

Kovo 1 d. 

08.00 – Kriaunų seniūno pristatymas seniūnijai

Vasario 26 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Rajono savivaldybės tarybos posėdis

Vasario 25 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. –  Rokiškio rajono savivaldybės administracijos komisijos apleistam ar neprižiūrimam nekilnojamajam turtui nustatyti, sąrašui sudaryti ir jam keisti posėdis

Vasario 24 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

14.00 val. – Savivaldybės tarybos komitetų posėdis

Vasario 23 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

14.00 val. – Savivaldybės tarybos komitetų posėdis

Vasario 22 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

15.00 val. – Susitikimas-diskusija su Rokiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba, Rokiškio rajono savivaldybės švietimo taryba, Rokiškio rajono švietimo įstaigų vadovų asociacija, Rokiškio rajono švietimo įstaigų vadovais ir jų pavaduotojais, jaunimo organizacijų sąjunga ,,Apvalus stalas“ ir Rokiškio rajono moksleivių taryba

Vasario 19 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Vasario 18 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10 val. – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos socialinių ir savivaldybės būstų nuomos bei priežiūros komisijos posėdis

Vasario 17 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Vasario 15 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

13.00 val. – Pasitarimas su Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus darbuotojais

Vasario 12 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Vasario 11 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

16.00 val. – Rajono savivaldybės tarybos Finansų, verslo, vietinio ūkio komiteto posėdis

Vasario 10 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Vasario 9 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės 2021-2023 m. strateginio veiklos plano (SVP) projekto svarstymas

13.00 val. –  Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos posėdis

Vasario 8 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

14.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdis dėl koronaviruso (COVID-19) situacijos Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje

Vasario 5 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Vasario 4 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Pasitarimas dėl vakcinacijos organizavimo seniūnijose

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės piniginės socialinės paramos teikimo komisijos posėdis

15.00 val. – Verslo plėtros komisijos posėdis nuotolinėje ZOOM platformoje

Vasario 3 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. –  Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono organizavimo ir vykdymo komisijos posėdis

10.00 val. – Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro, AB ,,Rokiškio komunalininkas” ir rajono vadovų pasitarimas

11.00 val. – Susitikimas su ,,Grizlio” klubo nariais

Vasario 2 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Savivaldybės socialinio būsto nuomos posėdis

09.00 val. – Pasitarimas su rajono seniūnais

Vasario 1 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

Sausio 29 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Rajono savivaldybės tarybos posėdis

Sausio 28 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Sausio 27 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

13.30–14.30 val. – Vertinimų pokalbiai su seniūnais

14.00 val. – Savivaldybės tarybos komitetų posėdis

Sausio 26 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

13.30–16.30 val. – Vertinimų pokalbiai su seniūnais

Sausio 25 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

Sausio 22 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Sausio 21 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

13.30–16.30 val. – Vertinimų pokalbiai su Savivaldybės skyrių vedėjais bei seniūnais

Sausio 20 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Rajono biudžeto projekto svarstymas

10.00 val. – Virtualus pokalbis su VĮ ,,Kelių direkcija”

13.30–16.30 val. – Vertinimų pokalbiai su Savivaldybės skyrių vedėjais bei seniūnais

Sausio 19 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

13.30–16.30 val. – Vertinimų pokalbiai su Savivaldybės skyrių vedėjais bei seniūnais

Sausio 18 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

10.00 val. – Projektų rengimo ir koordinavimo grupės posėdis

Sausio 15 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

11.00 val. – Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos posėdis ZOOM platformoje

Sausio 14 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

13.00 val. – nuotoliniu būdu per Zoom programą vyks Kelių eismo saugumo posėdis

Sausio 13 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Sausio 12 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Sausio 11 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

10.00 val. – Pasitarimas su rajono seniūnijų seniūnais

14.00 val. – Savivaldybės tarybos finansų, verslo, vietinio ūkio komiteto posėdis

Sausio 8 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Sausio 7 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

16.00 val. –  Virtualus Jaunimo reikalų tarybos posėdis

Sausio 6 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Sausio 5 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

14.00 val. – Susitikimas dėl socialinės globos namų

Sausio 4 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

Darbas dokumentų valdymo sistema.
Darbotvarkė gali keistis.

Sausio 28 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Rajono savivaldybės tarybos posėdis

Sausio 27 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos posėdis

Sausio 26 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

14.00 val. – Finansų, verslo, vietinio ūkio, Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetų posėdis

Sausio 25 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.30 val. – Susitikimas (nuotolinis) dėl daugiafunkcio centro statybos darbų pirkimo sąlygų

14.00 val. – Teisėsaugos, mandatų, etikos, informacijos, Švietimo, kultūros ir sporto, Kaimo reikalų komitetų posėdis

Sausio 24 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

09.30 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

11.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos socialinių ir savivaldybės būstų nuomos bei priežiūros komisijos posėdis

Nuo sausio 14 d. serga

Sausio 13 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Savivaldybės tarybai teikiamų svarstyti sprendimų projektų aptarimas

11.00 val. – Turto valdymo ir ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto atrankos komisijos posėdis (nuotoliniu būdu)

Sausio 12 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

13.00 val. –  Pasitarimas dėl rangos darbų metu atsiradusių aplinkybių aptarimo Rokiškio r.  Salų dvaro rūmų patalpose

Sausio 11 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Sausio 10 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

13.00 val. – Pasitarimas dėl pakuočių atliekų surinkimo ir tvarkymo organizavimo Rokiškio rajone

Sausio 7 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Sausio 6 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Sausio 5 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Pasitarimas su rajono seniūnais

Sausio 4 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Vienkartinių, periodinių, sąlyginių ir tikslinių pašalpų skyrimo komisijos posėdis

Sausio 3 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

Gruodžio 31 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Gruodžio 30 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Pasitarimas dėl moksleivių apgyvendinimo.

Gruodžio 29 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Gruodžio 28 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – Panevėžio regiono funkcinės zonos veiksmų susijusių su turizmo srities vystymu, planuojamų Rokiškio rajono savivaldybėje, aptarimas.

Gruodžio 27 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

10.00 val. – Pasitarimas dėl funkcinių zonų turizmo srities.

11.00 val. – Pasitarimas dėl Salų dvaro remonto darbų tęsimo.

Gruodžio 23 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Gruodžio 22 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val.  – susitikimas su UAB “European Energy Lithuania” atstovais.

Gruodžio 21 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

14.00 val. – Teisėsaugos, mandatų, etikos, informacijos, Švietimo, kultūros ir sporto, Kaimo reikalų komitetų posėdis.

15.00 val. – pasitarimas dėl viešųjų pirkimų centralizavimo.

Gruodžio 20 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

11.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos socialinių ir savivaldybės būstų nuomos bei priežiūros komisijos posėdis.

15.00 val. – Finansų, verslo, vietinio ūkio, Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetų posėdis

Gruodžio 17 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas 

Gruodžio 16 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. –  Pasitarimas dėl projekto „Sporto paskirties inžinerinio statinio, J. Basanavičiaus g. 3, Rokiškis rekonstravimo darbai“ paraiškos teikimo pagal Kvietimą teikti paraiškas 2022 metų Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamiems projektams, skirtiems esamų sporto paskirties pastatų ir sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui

11.00 val. – Nuotolinis susitikimas su Aplinkos ministerijos atstovais, kurio metu bus pristatytos ministerijos kompetencijos srities planuojamos investicijos regionuose 2021-2027 m. laikotarpiu

Gruodžio 15 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Gruodžio 14 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val.  – Panevėžio regiono funkcinės zonos veiksmų, susijusių su viešojo transporto sistema bei komercinių teritorijų vystymu, planuojamų rajono savivaldybėje aptarimas

14.00 val. –  Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis

Gruodžio 13 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

11.00 val. – Finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Rokiškio rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams komisijos posėdis

Gruodžio 10 d.

Lankymasis gydymo įstaigoje

Gruodžio 9 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val.– Savivaldybės tarybai teikiamų svarstyti sprendimų projektų aptarimas

Gruodžio 8 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Susitikimas dėl funkcinės zonos viešojo transporto sistemos srityje

Gruodžio 7 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Rokiškio rajono savivaldybei priklausančio turto apskaitos registrų duomenų patikros darbo grupės posėdis

10.00 val. – Komisijos posėdis  dėl vienkartinių, tikslinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo

Gruodžio 6 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

11.00 val. – Viešo nuomos konkurso komisijos posėdis

11.10 val. – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos socialinių ir savivaldybės būstų nuomos bei priežiūros komisijos posėdis

13.00 val.  – Savivaldybės Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atitikties formaliesiems kriterijams vertinimo komisijos posėdis

14.00 val. – Aplinkos apsaugos ir atliekų tvarkymo užtikrinimo, komunalinių paslaugų ir savivaldybės infrastruktūros darbo grupės posėdis

Gruodžio 3 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Gruodžio 2 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Gruodžio 1 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Pasitarimus su rajono seniūnais

Lapkričio 30 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Strateginio plano apklausos rezultatų aptarimas

11.00 val. – Pasitarimas Želdynų įstatymo įgyvendinimo klausimais

Lapkričio 29 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

Lapkričio 24-26 d. – kasmetinės atostogos.

Lapkričio 23 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

11.20 val. – Susitikimas su Rokiškio socialinės paramos centro direktore, Obelių socialinių paslaugų namų direktore, Rokiškio rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja dėl teikiamų rajone socialinių paslaugų.

14.00 val. – Teisėsaugos, mandatų, etikos, informacijos, Švietimo, kultūros ir sporto, Kaimo reikalų komitetų posėdis.

Lapkričio 22 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

10.00 val. – Savivaldybės Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atitikties formaliesiems kriterijams vertinimo komisijos posėdis.

11.00 val. – Turto apskaitos registrų  duomenų patikra Rokiškio miesto seniūnijoje.

Lapkričio 19 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Lapkričio 18 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – pasitarimas su Socialinės paramos ir sveikatos sk. specialistais ir Rokiškio socialinės paramos centro direktore.

10.00 val. – pasitarimas su Turto valdymo ir ūkio sk. specialistais, UAB Rokiškio autobusų parko direktoriumi.

11.00 val. – pasitarimas su VĮ Turto banko atstovais (vyks nuotoliniu būdu).

Lapkričio 17 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

13.00 val. – Želdynų ir želdinių  komisijos išvažiuojamasis posėdis.

Lapkričio 16 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

13.00 val. – Saugaus eismo komisijos posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Lapkričio 15 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

10.00 val. – Projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės posėdis.

11.00 val. – pasitarimas dėl Rokiškio miesto seniūnijos inventorizacijos.

13.00 val. – Nuolat veikiančios komisijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo bei taisymo poreikiui nustatyti ir darbų programoms sudaryti posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Lapkričio 12 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val.- Pasitarimas  dėl kalėdinių renginių.

Lapkričio 11 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Rajono savivaldybės tarybai teikiamų svarstyti sprendimų projektų aptarimas administracijoje.

10.00 val. – pasitarimas su Kontrolės ir audito tarnyba.

11.00 val. –  Nuotolinis Bendruomenės sveikatos tarybos narių susirinkimas.

17.00 val. – renginys „Rokiškio verslo aitvarai“ Rokiškio J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje.

Lapkričio 10 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – pasitarimas su seniūnais  (vyks nuotoliniu būdu).

Lapkričio 9 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – pasitarimas dėl nuotekų įrenginių kompensavimo tvarkos.

10.00 val. – Panevėžio regiono funkcinės zonos Rokiškio rajono savivaldybės veiksmų plano projekto rengimo grupės posėdis.

13.30 val. – Susitikimas su Juodupės seniūnu, Juodupės bendruomene dėl Juodupės kultūros centro salės remonto galimybių.

Lapkričio 8 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

Lapkričio 5 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Lapkričio 4 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos socialinių ir savivaldybės būstų nuomos bei priežiūros komisijos posėdis

11.00 val.– Rokiškio rajono savivaldybės administracijos turto nuomos viešų konkursų komisijos posėdis

11.30 val. – Lėšų paskirstymo kapitalo investicijoms ir ilgalaikio turto remontui komisijos posėdis

Lapkričio 3 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų projektų rengimo bei įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

10.10 val. – Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos išvažiuojamasis posėdis Kriaunų seniūnijoje (pavad.)

Spalio 29 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Rajono savivaldybės tarybos posėdis

Spalio 28 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Atvejo vadybos posėdis

13.00 val. –  Nuolat veikiančios komisijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo bei taisymo poreikiui nustatyti ir darbų programoms sudaryti išvažiuojamasis posėdis

Spalio 27 d.  – Lankymasis gydymo įstaigoje

Spalio 26 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

14.00 val. – Teisėsaugos, mandatų, etikos, informacijos, Švietimo, kultūros ir sporto, Kaimo reikalų komitetų posėdis

Spalio 25 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

10.00 val. – Pasitarimas su Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktore D. Kondratenkiene dėl Covid-19 situacijos rajone

Spalio 22 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Susitikimas su globėjais

Spalio 21 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

13.00 val. – 16.00 val. – Nuolat veikiančios komisijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo bei taisymo poreikiui nustatyti ir darbų programoms sudaryti išvažiuojamasis posėdis

Spalio 20 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

13.00 val. – 16.00 val. – Nuolat veikiančios komisijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo bei taisymo poreikiui nustatyti ir darbų programoms sudaryti išvažiuojamasis posėdis

Spalio 19 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

14.00 val. – Tarpinstitucinės grupės pasitarimas dėl nepilnamečių vaikų nusikalstamų veikų prevencijos Rokiškio rajono savivaldybėje

Spalio 18 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

10.00 val. – Projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės posėdis

10.30 val. – Renginių organizavimo komisijos posėdis

14.00-15.00 val. – Vilniaus dailės akademijos studentų pristatymas „Rokiškio Tvenkinių parko plėtojimo gairės“

Spalio 15 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Spalio 14 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Savivaldybės tarybai teikiamų svarstyti sprendimų projektų aptarimas

10.00 val. – Jūžintų seniūnijos vyriausiojo specialisto atrankos komisijos posėdis

15.30 val. – Strateginio veiklos plano apklausos anketos klausimų aptarimas

Spalio 13 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

11.00 val. – Pasitarimas Obelių seniūnijoje

14.00 val. – Išvažiuojamasis Želdynų ir želdinių priežiūros komisijos posėdis

Spalio 12 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

13.00 val. –  Susirinkimas dėl projekto Salų dvaro sodybos rūmų pritaikymas kultūriniam turizmui vykdymo

16.00 val. – Naujos interneto svetainės priemonės – Specialistų išvykų tvarkaraščio – projekto pristatymas

Spalio 8–11 d.  Komandiruotė  Douzelage Generalinė Asamblėja

Spalio 7 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Pasitarimas su UAB Rokiškio autobusų parko vadovu

Spalio 6 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Finansų ir centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrių pasitarimas

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos turto nuomos viešų konkursų komisijos posėdis

13.00 val. – Saugaus eismo komisijos posėdis

14.00 val. – Želdynų ir želdinių priežiūros komisijos išvažiuojamasis posėdis

Spalio 5 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Seniūnų pasitarimas Panemunėlio seniūnijoje

13.00 val. – Rokiškio kultūros centro audito ataskaitos aptarimas

15.00 val. – Susitikimas su Rokiškio pagrindinės mokyklos direktore

Spalio 4 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

09.30 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

13.00 val. – Komisijos posėdis  dėl vienkartinių, tikslinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo

Spalio 1 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Apsilankymas Rokiškio socialinės paramos centro patalpose Basanavičiaus g.

Rugsėjo 30 d.

Lankymasis gydymo įstaigoje

Rugsėjo 29 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Rugsėjo 28 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Atvejo vadybos posėdis

14.00 val. – Rokiškio Juozo Tūbelio gimnazijos renovacijos projekto aptarimas

15.30 val. – Rokiškio rajono renginių organizavimo komisijos posėdis

16.30 val. – Susitikimas su Kriaunų seniūnijos gyventoju

Rugsėjo 27 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

13.00– 15.00 val. – Socialinio darbuotojo dienos paminėjimo renginys Rokiškio dvaro menėje

Rugsėjo 24 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Rajono savivaldybės tarybos posėdis

Rugsėjo 23 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Pasitarimas dėl elektroninių paslaugų teikimo

13.00 val. – Susitikimas su UAB „European Energy Lithuania“ atstovu Andriumi Čypu dėl vėjo jėgainių parko statybos Kamajų seniūnijoje

Rugsėjo 22 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

11.00 val. – Susitikimas su prekybos tinklo ,,LIDL”  atstovais dėl įgyvendinamo projekto

14.00 val. – Finansų, verslo, vietinio ūkio, Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetų posėdis

Rugsėjo 21 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

14.00 val. – Teisėsaugos, mandatų, etikos, informacijos, Švietimo, kultūros ir sporto, Kaimo reikalų komitetų posėdis

Rugsėjo 20 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

Rugsėjo 17 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Rugsėjo 16 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Pasitarimas su VšĮ Rokiškio rajono ligoninės direktore, Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktore, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėju dėl gydymo įstaigų pertvarkymo plano.

Rugsėjo 15 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

14.00 val. – Susitikimas su Bajorų kaimo gyventojais

Rugsėjo 14 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis (Zoom“ platformoje)

Rugsėjo 13 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais, rajono tarybai rengiamų tarybos sprendimų svarstymas

13.00 val. – Susitikimas su Viešųjų pirkimų konsultantais dėl darniųjų (žaliųjų) pirkimų

Rugsėjo 10 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Rugsėjo 9 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Susirinkimas dėl automobilių stovėjimo aikštelės tarp Laukupio ir Pandėlio gatvių Rokiškio mieste projektavimo užduoties aptarimo

Rugsėjo 8 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Diskusija su Rokiškio turizmo ir amatų informacijos centro direktore, savivaldybės administracijos atsakingais darbuotojais dėl centro įstatų.

11.00 val. – Diskusija su regiono savivaldybių merais dėl funkcinės zonos steigimo regione poreikio ir galimybių, vyks Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio  viešojoje bibliotekoje.

15.00 val. – Išvažiuojamasis komisijos posėdis (medžių apžiūra Rokiškio kaimiškoje seniūnijoje)

Rugsėjo 7 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Rugpjūčio 23 d. – rugsėjo 6 d. – Kasmetinės atostogos 

Rugpjūčio 20 d.

Lankymasis gydymo įstaigoje

Rugpjūčio 19 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Atrankos komisijos posėdis į Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterio pareigas

13.00 val. – Vizitas į Anykščių turizmo ir verslo informacinį centrą

Rugpjūčio 18 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

11.00 val. – Rugsėjo 1-osios ir Rokiškio miesto gimtadienio šventės aptarimas su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistais

15.00 val. – Želdynų ir želdinių priežiūros komisijos išvažiuojamasis posėdis

Rugpjūčio 17 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Atvejo vadybos posėdis

15.00 val. – Želdynų ir želdinių priežiūros komisijos išvažiuojamasis posėdis

Rugpjūčio 16 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

13.00 val. – Posėdis dėl jaunų šeimų būsto įsigijimo rėmimo programos

14.00 val. – Susirinkimas su Turto valdymo ir ūkio skyriaus darbuotojais

Rugpjūčio 13 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Rugpjūčio 12 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Rugpjūčio 11 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Renginių organizavimo viešosiose vietose komisijos posėdis

11.00 val. – Susitikimas su ,,Spiečiaus” atstovu

Rugpjūčio 10 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

13.00 val. – Želdynų ir želdinių priežiūros komisijos išvažiuojamasis posėdis

Rugpjūčio 9 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais (nuotoliniu būdu)

11.00 val. – Išvažiuojamasis posėdis dėl Rokiškio krašto muziejaus administracinio pastato remonto

13.00 val. – Susitikimas su spaudos atstovu

16.00 val. – Želdynų ir želdinių priežiūros komisijos išvažiuojamasis posėdis

18.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks V.Lašo gatvės bendruomenės parko idėjos aptarimas

Rugpjūčio 6 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Rugpjūčio 5 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

11.00 val. – Piniginės socialinės paramos teikimo komisijos posėdis

Rugpjūčio 2–4 d. – Komandiruotė į Ukrainą 

Liepos 30 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Savivaldybės tarybos posėdis

Liepos 27-29 d. – Kasmetinės atostogos 

Liepos 26 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

13.00 val. – Pasitarimas dėl viešųjų pirkimų organizavimo

Liepos 23 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Konkursas į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriaus vedėjo pareigas

Liepos 22 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – ZOOM platformoje AB Rokiškio butų ūkio klientų aptarnavimo ir paslaugų valdymo sistemos pristatymas

Liepos 21 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Pasitarimas su UAB „Dauniškis ir Ko“ atstovais dėl Pramonės ir Respublikos gatvių infrastruktūros plėtros galimybių

Liepos 20 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto išvažiuojamasis posėdis

Liepos 19 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

Liepos 5 – 16 d. – kasmetinės atostogos.

Birželio 30 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Pasitarimas dėl Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto tikslinimo

10.00 val. – Atvejo vadybos posėdis.

Birželio 29 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – pasitarimas dėl UAB „Rokiškio autobusų parko“.

10.00 val. – Kriaunų seniūnijos audito ataskaitos pristatymas.

Birželio 28 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

13.00 val. – pasitarimas su Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėja.

Birželio 25 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Birželio 23 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

Birželio 22 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos socialinių ir savivaldybės būstų nuomos bei priežiūros komisijos posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

09.30 val. – Susitikimas su UAB “Rokiškio butų ūkis” direktoriumi dėl įmonės veiklos aptarimo.

10.00 val. –  Susitikimas su UAB “Rokiškio autobusų parkas” direktoriumi dėl įmonės veiklos aptarimo.

14.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

15.30 val. – Susitikimas su Komunikacijos ir kultūros skyriaus, Rokiškio kultūros centro darbuotojais dėl miesto šventės.

Birželio 21 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais.

14.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

Birželio 18 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00–11.45 val. – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos organizuojama vieša diskusija-konferencija „Valstybė – geidžiamiausias darbdavys. Ar misija įmanoma?“

Birželio 17 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

17.00 val. – Antikorupcijos komisijos posėdis

Birželio 16 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

13.00 val. – Atvejo vadybos komandos saugaus eismo paskaita

15.00 val. – Pasitarimas dėl kelių inventorizavimo

Birželio 15 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

11.00 val. – Strateginio plėtros plano už 2020 metus įgyvendinimo ataskaitos pristatymas

13.00 val. – Pasitarimas su Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriumi

Birželio 14 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

Birželio 11 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Birželio 10 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Rajono tarybai rengiamų sprendimų projektų svarstymas

Birželio 9 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. –  Rokiškio pagrindinės mokyklos audito išvadų pristatymas

10.00 val. –  Susitikimas su Obelių bendruomene

Birželio 8 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Darbas Kriaunų seniūnijoje

Birželio 7 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

11.00 val. – Susitikimas su  Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras vadovu dėl audito išvadų aptarimo

Birželio 4 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos socialinių ir savivaldybės būstų nuomos bei priežiūros komisijos posėdis

Birželio 3 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Rokiškio rajono turizmo strategijos pristatymas

11.00 val. – Administracinių patalpų pirkimo komisijos posėdis

15.00 val. – Vieningos klientų aptarnavimo sistemos pristatymas

17.30 val. – Prizų teikimas pažintinio – orientacinio žaidimo „Rokituras“ dalyviams

Birželio 2 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Vienkartinių, periodinių, sąlyginių ir tikslinių pašalpų skyrimo posėdis

11.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos socialinių ir savivaldybės būstų nuomos bei priežiūros komisijos posėdis

Pagarbiai

Birželio 1 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Pasitarimas su rajono seniūnais

11.00 val.  – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

11.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos komisijos apleistam ar neprižiūrimam nekilnojamajam turtui nustatyti, sąrašui sudaryti ir jam keisti posėdis

Gegužės 31 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

13.00 val. – Atvejo vadybos komandos posėdis

Gegužės 28 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Savivaldybės tarybos posėdis

Gegužės 27 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Gegužės 26 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

14.00 val. – Savivaldybės tarybos komitetų posėdis

Gegužės 25 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

14.00 val. – Savivaldybės tarybos komitetų posėdis

Gegužės 24 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

09.30 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

Gegužės 21 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Gegužės 20 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Gegužės 19 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Savivaldybės socialinio būsto komisijos išvažiuojamasis posėdis

Gegužės 18 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

11.00 val. – Administracinių patalpų pirkimo komisijos posėdis

13.00 val. – „Versli Lietuva“ vykdomo projekto aptarimas Zoom platforma

14.00 val. – Rokiškio VVG, Kriaunų bendruomenės ir rajono vadovų susitikimas Zoom platforma

Gegužės 17 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

11.00 val. –  Projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

Gegužės 14 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Gegužės 13 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Rajono tarybai rengiamų sprendimų projektų svarstymas

11.00 val. – Programos dėl energijos taupymo ir turto valdymo pristatymas Zoom platformoje

13.00 val. – Saugaus eismo komisijos posėdis

Gegužės 12 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Rokiškio kūno kultūros ir sporto centro audito ataskaitos pristatymas Zoom platformoje

Gegužės 11 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

9.00 val. – Susitikimas su AB „Rokiškio butų ūkis“ direktoriumi

Gegužės 10 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

10.00 val. – Pasitarimas dėl objektų Saulės jėgainių įrengimui

11.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos socialinių ir savivaldybės būstų nuomos bei priežiūros komisijos posėdis

14.30 val. – Pasitarimas su sveikatos įstaigų vadovais

Gegužės 7 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Gegužės 6 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Gegužės 5 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 val. – Socialinio verslo forumas (vyks nuotoliniu būdu).

10.00 val. – Vienkartinių pašalpų skyrimo išimties tvarka komisijos posėdis.

Gegužės 4 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Pasitarimas su rajono seniūnais  (vyks nuotoliniu būdu).

11.00 val. – susitikimas su Obelių bendruomenės namų rangovais.

Gegužės 3 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais  (vyks nuotoliniu būdu).

10.00 val. –  Projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis (vyks nuotoliniu būdu).

11.00 val. – susitikimas su AB “Rokiškio autobusų parkas” direktoriumi.

Balandžio 30 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Savivaldybės tarybos posėdis

Balandžio 29 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Atvejo vadybos komandos posėdis

Balandžio 28 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

13.00 val. – UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro valdybos posėdis

14.00 val. – Savivaldybės tarybos komitetų posėdis

Balandžio 27 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Susitikimas su ESO dėl bendradarbiavimo

14.00 val. – Savivaldybės tarybos komitetų posėdis

Balandžio 26 d.

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

Balandžio 23 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Pasitarimas su seniūnais dėl mobilių stebėjimo kamerų

Balandžio 22 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

15.00 val. – Smulkaus ir vidutinio verslo programos pasikeitimų 2021 m. pristatymas – nuotolinis seminaras

Balandžio 21 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Renginių organizavimo komisijos posėdis

Balandžio 20 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Administracinių patalpų pirkimo komisijos posėdis

10.30 val. – Išvažiuojamasis posėdis dėl Bradesių poilsiavietės tvarkymo darbų

13.00 val. – Transporto kompetencijų agentūra kartu su asociacija „Dronea“ organizuoja seminarą savivaldybių vadovams dėl bepiločių orlaivių

Balandžio 19 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

11.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

15.00 val. – Baltijos miestų sąjungos Planuojančių miestų Komisijos nuotolinis susitikimas

Balandžio 16 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Balandžio 15 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Rajono tarybai rengiamų sprendimų projektų svarstymas

10.00 val. – Pasitarimas dėl architektūros paveldo objektų

Balandžio 14 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val.. – Atvejo vadybos posėdis

Balandžio 13 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Susitikimas su bendradarbystės centro „Spiečius“ administratoriumi bei VšĮ „Versli Lietuva“ atstovais

13.00 val. – Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos posėdis

Balandžio 12 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

10.00 val. –  Projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

Balandžio 9 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Balandžio 8 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos komisijos apleistam ar neprižiūrimam nekilnojamajam turtui nustatyti, sąrašui sudaryti ir jam keisti posėdis

Balandžio 7 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val.  – Pasitarimas su rajono seniūnais

11.00 val. – Pasitarimas dėl gatvių apšvietimo remonto 2021 m. lėšų paskirstymo

13.00 val. – Kelių eismo saugumo komisijos posėdis

Balandžio 6 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. –  Projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

Balandžio 2 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val.  – Dalyvauja nuotoliniame Obelių seniūnijos ataskaitos pristatyme

13.00 val. – Dalyvauja nuotoliniame Panemunėlio seniūnijos ataskaitos pristatyme

Balandžio 1 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val.  – Dalyvauja nuotoliniame Pandėlio seniūnijos ataskaitos pristatyme

13.00 val. – Dalyvauja nuotoliniame Kazliškio seniūnijos ataskaitos pristatyme

Kovo 31 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Dalyvauja nuotoliniame Rokiškio miesto seniūnijos ataskaitos pristatyme

13.00 val. – Dalyvauja nuotoliniame Rokiškio kaimiškosios seniūnijos ataskaitos pristatyme

Kovo 30 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val.  – Dalyvauja nuotoliniame Kamajų seniūnijos ataskaitos pristatyme

13.00 val. – Dalyvauja nuotoliniame Jūžintų seniūnijos ataskaitos pristatyme

Kovo 29 d. 

08.00 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

09.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

10.00 val.  – Dalyvauja nuotoliniame Juodupės seniūnijos ataskaitos pristatyme

Kovo 26 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Savivaldybės tarybos posėdis

Kovo 25 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

13.00 val. – Darbo grupės Rokiškio rajono savivaldybės administracijos vidaus kontrolės politikai parengti posėdis

14.00 val. – Pasitarimas dėl bendruomeninių namų pritaikymo neįgaliesiems

Kovo 24 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

11.00 val. –  Posėdis dėl viešo nuomos konkurso

14.00 val. – Savivaldybės tarybos komitetų posėdis

 

Kovo 23 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

14.00 val. – Savivaldybės tarybos komitetų posėdis

Kovo 22 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

14.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

15.00 val. – Susitikimas su  šeimyna ,,Katalėja’’ dėl bendradarbiavimo ir kiti šeimynai aktualūs klausimai

Kovo 19 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Kovo 18 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Kovo 17 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Kovo 16 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Mokymai ,,Versli Lietuva”

14.00 val. – Vietos veiklos grupės mokymai

Kovo 15 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

Kovo 12 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Rajono tarybai rengiamų sprendimų projektų svarstymas

Kovo 10 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Pasitarimas dėl Žiukeliškių poilsiavietės

13.00 val. – Kelių eismo saugumo komisijos posėdis

14.00 val. – Kelių priežiūros komisijos posėdis

Kovo 9 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

13.00 val. – Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos posėdis

Kovo 8 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. –  Projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

10.00 val. – UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro valdybos posėdis

Kovo 5 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Kovo 4 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Susitikimas ,,Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinimas”

Kovo 3 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Nuolat veikiančios komisijos „Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus savivaldybės kapitalo investicijų ir ilgalaikio turto remonto objektų sąrašo sudarymui“ posėdis

11.00 val. – Vizitas į Rokiškio Juozo Tūbelio progimnaziją

14.00 val. – Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos išvažiuojamasis posėdis

Kovo 2 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Pasitarimas su rajono seniūnais

Kovo 1 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

10.00 val. – Rokiškio savivaldybės biudžeto patvirtinimo, 2021 m. Užimtumo didinimo programos posėdis

12.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės piniginės socialinės paramos teikimo komisijos posėdis

Vasario 26 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Rajono savivaldybės tarybos posėdis

Vasario 25 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. –  Rokiškio rajono savivaldybės administracijos komisijos apleistam ar neprižiūrimam nekilnojamajam turtui nustatyti, sąrašui sudaryti ir jam keisti posėdis

Vasario 24 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

14.00 val. – Savivaldybės tarybos komitetų posėdis

Vasario 23 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

14.00 val. – Savivaldybės tarybos komitetų posėdis

Vasario 22 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

Vasario 19 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Vasario 18 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10 val. – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos socialinių ir savivaldybės būstų nuomos bei priežiūros komisijos posėdis

Vasario 17 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

13.00 val. – Socialinio verslo iniciatyvų skatinimas Panevėžio apskrityje, poveikio pirkimo darbo grupės posėdis

Vasario 15 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

13.00 val. – Pasitarimas su Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus darbuotojais

Vasario 12 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Vasario 11 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

16.00 val. – Rajono savivaldybės tarybos Finansų, verslo, vietinio ūkio komiteto posėdis

Vasario 10 d. 

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Vasario 9 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės 2021-2023 m. strateginio veiklos plano (SVP) projekto svarstymas

13.00 val. –  Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos posėdis

Vasario 8 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

14.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdis dėl koronaviruso (COVID-19) situacijos Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje

Vasario 5 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Rokiškio rajono savivaldybės piniginės socialinės paramos teikimo komisijos posėdis

Vasario 4 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Pasitarimas dėl vakcinacijos organizavimo seniūnijose

Vasario 3 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

09.00 val. – Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono organizavimo ir vykdymo komisijos posėdis

10.00 val. – Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro, AB ,,Rokiškio komunalininkas” ir rajono vadovų pasitarimas

11.00 val. – Susitikimas su ,,Grizlio” klubo nariais

Vasario 2 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Savivaldybės socialinio būsto nuomos posėdis

09.00 val. – Pasitarimas su rajono seniūnais

Vasario 1 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

Sausio 29 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Rajono savivaldybės tarybos posėdis

13.00 val. – UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro valdybos posėdis

Sausio 28 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Sausio 27 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

14.00 val. – Savivaldybės tarybos komitetų posėdis

Sausio 26 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Pasitarimas dėl daugiabučių renovacijos Juodupėje

14.00 val. – Savivaldybės tarybos komitetų posėdis

Sausio 25 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

Sausio 22 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Sausio 21 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Sausio 20 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Rajono biudžeto projekto svarstymas

10.00 val. – Virtualus pokalbis su VĮ ,,Kelių direkcija”

Sausio 19 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Socialinio verslo dizaino mąstymo dirbtuvės Rokiškyje

Sausio 18 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

10.00 val. – Projektų rengimo ir koordinavimo grupės posėdis

Sausio 15 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Sausio 14 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

13.00 val. – nuotoliniu būdu per Zoom programą vyks Kelių eismo saugumo posėdis

Sausio 13 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Sausio 12 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

10.00 val. – Bendruomenės sveikatos tarybos posėdis

Sausio 11 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais

10.00 val. – Pasitarimas su rajono seniūnijų seniūnais

14.00 val. – Savivaldybės tarybos finansų, verslo, vietinio ūkio komiteto posėdis

Sausio 8 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Sausio 7 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Sausio 6 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Sausio 5 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

Sausio 4 d.

08.10 val. – Savivaldybės vadovų pasitarimas

08.30 val. – Pasitarimas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, savivaldybės vadovais