Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Ūkio subjektų priežiūra

ROKIŠKIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS BEI BENDROVĖS, KURIŲ DIDŽIOJI DALIS AR VISOS AKCIJOS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSO SAVIVALDYBEI, YRA VALDOMOS IR KONTROLIUOJAMOS VADOVAUJANTIS

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ BENDROVIŲ SĄRAŠAS

 

Įmonės pavadinimas Savivaldybei priklausanti dalis Valdymo organai Viešinami dokumentai
UAB “Rokiškio autobusų parkas” 100 proc. savivaldybės akcijos

 

 

 

 

 

1.             Direktorius – Antanas Taparauskas

 

UAB Rokiškio autobusų parkas įstatai

2021 metai

Auditoriaus išvada

Finansinių ataskaitų rinkinys

Veiklos ataskaita

Viešinama informacija

2020 metai
Audito išvada
Finansinė ataskaita už 2020
Veiklos ataskaita
Viešinama informacija

2019 metai
UAB Rokiškio autobusų parkas veiklos strategija 2019-2023
Lūkesčiai UAB Rokiškio autobusų parkas.2019 m.
Viešinama informacija
Veiklos ataskaita
Audito išvada
Finansinės ataskaitos

2018 metai
viešinama informacija
Veiklos ataskaita
Audito išvada

 UAB ”Rokiškio vandenys” 100 proc. savivaldybės akcijos Direktorius – Leonas Butėnas UAB Rokiškio vandenys įstatai

2021 metai

Auditoriaus išvada

Finansinė atskaitomybė

Veiklos ataskaita

Lūkesčių raštas

Viešinama informacija

2020 metai
Auditoriaus išvada ir finansinė atskaitomybė
Veiklos ataskaita Rokiškio vandenys
Viešinamos informacijos

2019 metai
UAB Rokiškio vandenys 2019-2023 strateginis veiklos planas
Lūkesčiai UAB Rokiškio vandenys.2019 m.
Viešinama informacija
Veiklos ataskaita
Audito išvada

2018 metai
Viešinama informacija
Veiklos ataskaita
Audito išvada

 AB Rokiškio butų ūkis 70,5 proc. savivaldybės akcijos

 

 

 

 

1.        Direktorius – Virgilijus Dambrauskas

2.         Valdyba:

2.1.   Alvydas Damoševičius (priklausomas narys);

2.2.  Rita Baltakienė (priklausoma narė, viešųjų pirkimų, ekonominės analizės srities kompetencija);

2.3.   Aurimas Tomas Staškevičius (nepriklausomas narys, finansų valdymo, finansų analizės ir audito srities kompetencija)

2.4. Liudvikas Lukošaitis (nepriklausomas narys, strateginio planavimo ir valdymo kompetencija)

AB Rokiškio butų ūkio įstatai

2021 metai

Auditoriaus išvada

Finansinės ataskaitos

Veiklos ataskaita

Viešinama informacija

2020 metai
2020 m. veiklos ataskaita
Finansinių ataskaitų rinkinio audito išvada
Viešinamos informacijos apie savivaldybių valdomų įmonių veiklą ir jų dukterinių bendrovių veiklą ir rezultatus forma

2019 metai
AB Rokiškio butų ūkio veiklos strategija 2019-2023m Lūkesčiai AB Rokiškio butų ūkis.2019 m
Viešinama informacija
Veiklos ataskaita
Audito išvada ir finansinės ataskaitos

2018 metai
Viešinama informacija
Veiklos ataskaita
Audito ataskaita

 AB „Rokiškio komunalininkas” 87,4 proc. savivaldybės akcijos

 

 

 

 

 

1.      Direktorius – Vladas Janulis

2.      Valdyba:

2.1.     Regina Strumskienė (priklausomas narys, teisės srities kompetencija);

2.2.      Reda Dūdienė (priklausomas narys, finansų srities kompetencija);

2.3.      Algirdas Kazinavičius (priklausomas narys, strateginio planavimo ir valdymo srities kompetencija);

2.4.      Mindaugas Vaičiulis (nepriklausomas narys, finansų valdymo srities kompetencija);

2.5.       Tomas Docius (nepriklausomas narys, atliekų tvarkymo ir komunalinių paslaugų teikimo kompetencija)

Akcinė bendrovė Rokiškio komunalininkas – Įstatai

2021-2025 veiklos strategija

2021 metai

Audito išvada

Finansinė ataskaita

Veiklos ataskaita

Lūkesčių raštas

Viešinama informacija

 

2020 metai
2020 Audito išvada, FA rinkinys
2020 Veiklos ataskaita
2021 Viešinamos informacijos apie savivaldybių valdomų įmonių veiklą ir jų dukterinių bendrovių veiklą ir rezultatus forma

2019 metai
Lukesčiai AB Rokiškio komunalininkas.2019 m
Viešinama informacija
Veiklos ataskaita
Audito išvada ir finansinės ataskaitos

2018 metai
Viešinama informacija
Veiklos ataskaita
Audito ataskaita

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras 13,95 proc. savivaldybės akcijos Direktorius – Gintautas Ulys UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras – Įstatai

2021 metai

Audito išvada

Finansinės ataskaitos

Veiklos ataskaita

Bendrovės 2022-2026 metų strateginis veiklos planas

2020 metai
Finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metai
Audito išvada
Finansinės ataskaitos
Metinis pranešimas

2018 metai
Audito išvada
Finansinių ataskaitų rinkinys
Veiklos ataskaita

www.pratc.lt

AB „Panevėžio energija“ 6,81 proc. savivaldybės akcijos

 

 

1.          Generalinis direktorius – Petras  Diksa

2.        Stebėtojų taryba:

2.1.  Jokūbas Leipus (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros skyriaus vedėjas);

2.2.  Egidijus Mikalajūnas (UAB „Dvire“ plėtros direktorius);

2.3.  Mantas Burokas (AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ Strategijos ir valdymo departamento direktorius, UAB „Alytaus šilumos tinklai“ valdybos pirmininkas, VšĮ „Plačiajuostis internetas“ valdybos pirmininkas);

2.4.  Rimantas Bakas (Lietuvos energetikos instituto direktoriaus pavaduotojas, UAB „Utenos vandenys“ nepriklausomas stebėtojų tarybos narys; Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos prezidentas);

2.5.  Dalius Vadluga (Panevėžio miesto savivaldybės administracijo Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjas).

3.        Valdyba:

3.1.   Petras Diksa (AB „Panevėžio energija“, generalinis direktorius);

3.2.  Tomas Jukna (Panevėžio miesto savivaldybė, administracijos direktorius );

3.3.  Arvydas Šatas (Panevėžio miesto savivaldybė, miesto infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas).

AB Panevėžio energija įstatai

2021 metai

Audito išvada

Veiklos ataskaita ir finansinės ataskaitos

2020 metai
Aiškinamasis raštas
Audito išvada
Finansinės ataskaitos
Veiklos ataskaita

2019 metai
Audito išvada
Finansinės ataskaitos
Veiklos ataskaita

2018 metai
Audito išvada
Finansinės ataskaitos
Veiklos ataskaita

Daugiau informacijos

Panevėžio miesto savivaldybės valdomos bendrovės