Sena svetainė

Ūkio subjektų priežiūra

ROKIŠKIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS BEI BENDROVĖS, KURIŲ DIDŽIOJI DALIS AR VISOS AKCIJOS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSO SAVIVALDYBEI, YRA VALDOMOS IR KONTROLIUOJAMOS VADOVAUJANTIS

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ BENDROVIŲ SĄRAŠAS, VALDYBŲ SUDĖTIS IR VADOVAI

2018-12-01

UAB “ROKIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS” (100proc. savivaldybės akcijos) Administracijos direktoriaus 2017-04-27 įsakymas Nr.AV-413 (4 metams) Algirdas Kulys Aldona Burdinavičiūtė Aurimas Laužadis Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė Valentinas Repčys Valentinas Morkūnas Bendrovės direktorius - V.Matulka-1220 Eur (2017-04-28 valdybos prot. Nr.1). Pradeda eiti pareigas 2017-05-.
2. UAB ”ROKIŠKIO VANDENYS” (100proc. savivaldybės akcijos) Administracijos direktoriaus 2015-04-23 įsakymas Nr.AV-311 (4 metams) M. Ginietis A. Vainiūnas V. Raupys L. Butėnas Bendrovės direktorius - L. Butėnas -1220 Eur (2015-04-29 valdybos prot. Nr.1).
3. AB ROKIŠKIO BUTŲ ŪKIS (70,5 proc. savivaldybės akcijos) Visuotinis akcininkų susirinkimas 2016-08-24 (dėl pertvarkymo) A. Damoševičius - valdybos pirmininkas N. Aleksiejeva V. Gindvilienė V. Janulis Bendrovės direktorius – V.Janulis - 1100 Eur (2016-12-06 valdyb. protok. Nr.1).
4. AB „ROKIŠKIO KOMUNALININKAS” (87,4 proc. savivaldybės akcijos) Visuotinis akcininkų susirinkimas 2015-04-30 (4 metams) Audronė Balčiūnienė Raimondas Tarvydis Alfonsas Didžiulis Bendrovės direktorius - 1220 Eur l.e. V. Šarmaitis.
5. VŠĮ JUODUPĖS KOMUNALINIS ŪKIS STEBĖTOJŲ TARYBA (100proc. savivaldybė dalininkė) Administracijos direktoriaus 2015-05-14 įsakymas Nr. AV-379 (4 metams) T. Barauskas - st. tarybos pirmininkas S. Dambrauskas V. Maželis V. Pliuškis V. Paukštienė VšĮ direktorius – Rimantas Kirstukas - 1000 Eur nuo 2015-08-03 (2015-07-24 mero potvarkis Nr. MP-24.
6. UAB PRATC (13,95 proc. savivaldybės akcijos) Visuotinis akcininkų susirinkimas (dėl valdybos nario patvirtinimo) Nataša Aleksiejeva
7. UAB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ (6,81 proc. savivaldybės akcijos) Visuotinis akcininkų susirinkimas (dėl valdybos nario patvirtinimo) nesušauktas