Sena svetainė

Ūkio subjektų priežiūra

ROKIŠKIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS BEI BENDROVĖS, KURIŲ DIDŽIOJI DALIS AR VISOS AKCIJOS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSO SAVIVALDYBEI, YRA VALDOMOS IR KONTROLIUOJAMOS VADOVAUJANTIS

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ BENDROVIŲ SĄRAŠAS

 

Įmonės pavadinimas Savivaldybei priklausanti dalis Valdymo organai Viešinami dokumentai
UAB “Rokiškio autobusų parkas” 100 proc. savivaldybės akcijos

 

 

 

 

 

1.             Direktorius – Antanas Taparauskas

 

2020 metai

2019 metai
UAB Rokiškio autobusų parkas veiklos strategija 2019-2023 Lūkesčiai UAB Rokiškio autobusų parkas.2019 m.
Viešinama informacijaVeiklos ataskaita
Audito išvada
Finansinės ataskaitos

2018 metai
viešinama informacija
Veiklos ataskaita
Audito išvada

 

 

 

 

 

 UAB ”Rokiškio vandenys” 100 proc. savivaldybės akcijos Direktorius – Leonas Butėnas 2020 metai

2019 metai
UAB Rokiškio vandenys 2019-2023 strateginis veiklos planas Lūkesčiai UAB Rokiškio vandenys.2019 m.
Viešinama informacija
Veiklos ataskaita
Audito išvada

2018 metai
Viešinama informacija
Veiklos ataskaita
Audito išvada

 AB Rokiškio butų ūkis 70,5 proc. savivaldybės akcijos

 

 

 

 

1.         Direktorius – l.e. pareigas Vladas Janulis

2.         Valdyba:

2.1.   Alvydas Damoševičius (priklausomas narys);

2.2.  Rita Baltakienė (priklausoma narė, viešųjų pirkimų, ekonominės analizės srities kompetencija);

2.3.   Aurimas Tomas Staškevičius (nepriklausomas narys, finansų valdymo, finansų analizės ir audito srities kompetencija)

2.4. Liudvikas Lukošaitis (nepriklausomas narys, strateginio planavimo ir valdymo kompetencija)

2020 metai

2019 metai
AB Rokiškio butų ūkio veiklos strategija 2019-2023m Lūkesčiai AB Rokiškio butų ūkis.2019 m
Viešinama informacija
Veiklos ataskaita
Audito išvada ir finansinės ataskaitos

2018 metai
Viešinama informacija
Veiklos ataskaita
Audito ataskaita

 

 

 

 AB „Rokiškio komunalininkas” 87,4 proc. savivaldybės akcijos

 

 

 

 

 

1.            Direktorius – Vidmantas Maželis

2.      Valdyba:

2.1.     Regina Strumskienė (priklausomas narys, teisės srities kompetencija);

2.2.      Reda Dūdienė (priklausomas narys, finansų srities kompetencija);

2.3.      Algirdas Kazinavičius (priklausomas narys, strateginio planavimo ir valdymo srities kompetencija);

2.4.      Robertas Žėglaitis (nepriklausomas narys, transporto srities kompetencija);

2.5.      Mindaugas Vaičiulis (nepriklausomas narys, finansų valdymo srities kompetencija);

2.6.       Tomas Docius (nepriklausomas narys, atliekų tvarkymo ir komunalinių paslaugų teikimo kompetencija)

2020 metai

2019 metai
Lukesčiai AB Rokiškio komunalininkas.2019 m
Viešinama informacija
Veiklos ataskaita
Audito išvada ir finansinės ataskaitos

2018 metai
Viešinama informacija
Veiklos ataskaita
Audito ataskaita

 

 

 

 

 

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras 13,95 proc. savivaldybės akcijos Direktorius – Gintautas Ulys www.pratc.lt
AB „Panevėžio energija“ 6,81 proc. savivaldybės akcijos

 

 

1.          Generalinis direktorius – Petras  Diksa

2.        Stebėtojų taryba:

2.1.  Jokūbas Leipus (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros skyriaus vedėjas);

2.2.  Egidijus Mikalajūnas (UAB „Dvire“ plėtros direktorius);

2.3.  Mantas Burokas (AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ Strategijos ir valdymo departamento direktorius, UAB „Alytaus šilumos tinklai“ valdybos pirmininkas, VšĮ „Plačiajuostis internetas“ valdybos pirmininkas);

2.4.  Rimantas Bakas (Lietuvos energetikos instituto direktoriaus pavaduotojas, UAB „Utenos vandenys“ nepriklausomas stebėtojų tarybos narys; Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos prezidentas);

2.5.  Dalius Vadluga (Panevėžio miesto savivaldybės administracijo Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjas).

3.        Valdyba:

3.1.   Petras Diksa (AB „Panevėžio energija“, generalinis direktorius);

3.2.  Tomas Jukna (Panevėžio miesto savivaldybė, administracijos direktorius );

3.3.  Arvydas Šatas (Panevėžio miesto savivaldybė, miesto infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas).

https://www.pe.lt/finansines-ataskaitos