Sena svetainė

Kontrolės ir audito tarnyba

ASMENŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR JŲ APTARNAVIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOJE TAISYKLES

Planavimo dokumentai

Veiklos ataskaitos

Auditų dokumentai

2020 metai

2019 metai

2018 metai

Teisinė ir kita informacija