Sena svetainė

Kontrolės ir audito tarnyba

ROKIŠKIO  RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO FINANSINIS PAGRĮSTUMAS

ROKIŠKIO  RAJONO SAVIVALDYBĖS TRUMPALAIKĖS PASKOLOS IŠ FINANSŲ MINISTERIJOS ĖMIMO FINANSINIS PAGRĮSTUMAS

ASMENŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR JŲ APTARNAVIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOJE TAISYKLES

Planavimo dokumentai

Veiklos ataskaitos

Auditų dokumentai

2020 metai

2019 metai

2018 metai

Teisinė ir kita informacija