Sena svetainė

Antikorupcijos komisija

2021 m. lapkričio 18 d./ketvirtadienį/, 16.30 val., vyks Rokiškio rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos planinis (Komisijos posėdžiai vyksta kiekvieno mėnesio trečią ketvirtadienį), nuotolinis posėdis

2021-11-18 DARBOTVARKĖ

 

Antikorupcijos komisija yra nuolatinė Rokiškio rajono savivaldybės tarybos komisija, sudaroma Tarybos įgaliojimų laikui. Komisijos tikslas – pagal kompetenciją koordinuoti Rokiškio rajono savivaldybės politikos įgyvendinimą korupcijos prevencijos srityje, išskirti prioritetines prevencijos ir kontrolės kryptis, nuosekliai įgyvendinant priemones, didinančias korupcijos prevencijos veiksmingumą.

Stasys Meliūnas – savivaldybės tarybos narys, komisijos pirmininkas (Valiaus Kazlausko koalicija „Už laisvę augti”), el.paštas: stasys.meliunas@gmail.com; mob.t.: 8 698 159 82.

Zenonas Viduolis – savivaldybės tarybos narys, komisijos pirmininko pavaduotojas (Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningi su Ramūnu Godeliausku“);

Ričardas Burnickas – savivaldybės tarybos narys (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai);

Algis Čepulis – savivaldybės tarybos narys (Visuomeninis rinkimų komitetas „Antano Vagonio komitetas“);

Stanislovas Dambrauskas – savivaldybės tarybos narys (Lietuvos socialdemokratų partija);

Dalia Maželienė – savivaldybės tarybos narė (Darbo partija);

Lina Meilutė-Datkūnienė – savivaldybės tarybos narė (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga);

Egidijus Vilimas – savivaldybės tarybos narys (Partija Tvarka ir teisingumas);

Valdas Nauburaitis – Rokiškio miesto IV seniūnaitijos seniūnaitis;

Nijolė Čepukienė – Panemunėlio seniūnijos Panemunėlio gelž. st. seniūnaitijos seniūnaitė;

Jonas Rubikis – Jūžintų seniūnijos Čivylių seniūnaitijos seniūnaitis;

Deividas Zaluba – Obelių seniūnijos Aleksandravėlės seniūnaitijos seniūnaitis“

Elektroninis paštas: antikorupcijoskomisija@gmail.com
Pasitikėjimo telefonas-atsakiklis, veikantis visą parą: (8 458) 41 710   

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS REGLAMENTAS, VEIKLOS DOKUMENTAI

Komisijos posėdžiai organizuojami, kiekvieno mėnesio, trečią ketvirtadienį.

16 valandą savivaldybės administracijos pastato 8-to aukšto salėje.

 

Posėdžių darbotvarkės ir protokolai: