Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas

Leidimus, vadovaudamasi Reklamos įstatymu, Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis bei Rokiškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) direktoriaus patvirtintu Leidimo įrengti išorinę reklamą Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), išduoda, apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą įspėja ir leidimo galiojimą panaikina leidimą išduodanti institucija – Administracija. Išorinę reklamą galima įrengti ir skleisti tik turint Administracijos išduotą leidimą įrengti išorinę reklamą.

Leidimas išduodamas per Licencijų informacinę sistemą – www.licencijavimas.lt

Pareiškėjas Administracijai elektroninėmis priemonėmis ar tiesiogiai turi pateikti:

1. Paraišką gauti leidimą;
2. Išorinės reklamos įrengimo projektą, išskyrus atvejus, kai išorinė reklama įrengiama pagal tipinį projektą;
3. Jei išorinė reklama įrengiama kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose, už kultūros paveldo objekto apsaugą atsakingos institucijos sutikimą, saugomose teritorijose – saugomų teritorijų direkcijos arba Aplinkos apsaugos departamento, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos, sutikimą;
4. Jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, – šiuos objektus eksploatuojančių subjektų rašytinį sutikimą;
5. Dokumentą, patvirtinantį žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių pageidaujama įrengti reklaminį įrenginį, savininko (bendraturčių) ar teisėto naudotojo (naudotojų) raštišką sutikimą.

Paslaugos suteikimo trukmė:

– leidimas išduodamas per 20 d.d.;
– jeigu reklama įrengiama pagal Aministracijos patvirtintą tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektą, –per 10 darbo dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų leidimui išduoti gavimo.

Rinkliavos dydis:

1. Už leidimo išdavimą vieniems metams, įrengiant iškabą:
1.1. kai įrengiama iškaba ne daugiau kaip 0,3 kv. m reklamos ploto – 0 eurų;
1.2. kai įrengiama iškaba daugiau kaip 0,3 kv. m reklamos ploto – 10 eurų už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą, viršijantį 0,3 kv. m reklamos ploto.
2. Vietinės rinkliavos dydis už leidimo išdavimą vieniems metams, įrengiant 1 kv. m reklamos ploto, kai įrengiama išorinė reklama (išskyrus iškabas):
2.1. ant savivaldybės objektų – 30 eurų;
2.2. ant ne savivaldybės objektų – 10 eurų.
3. Vietinė rinkliava trumpalaikei reklamai (tik 30 dienų) ant savivaldybės objektų – 1 euras vienai dienai už 1 kv. m. reklamos ploto.

Lengvatos rinkliavos mokėtojams:

1. Iš savivaldybės teritorijoje registruotų įmonių vietinė rinkliava renkama tik už išorinės reklamos įrengimą ant savivaldybės objektų.
2. Nuo vietinės rinkliavos atleidžiamos valstybės ir savivaldybės viešosios ir biudžetinės įstaigos.
3. Kultūros ir sporto (nekomercinių) renginių išorinė reklama neapmokestinama

Mokėjimo rekvizitai:

Lėšų gavėjas – Rokiškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772248
Atsiskaitomoji sąskaita – LT514010041500265581, Luminor bank AS, banko kodas 40100
Mokėjimo paskirtis – už išorinę reklamą

Dokumentai:

Teisinis reglamentavimas:

Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatai patvirtinti Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T-15

Nr. TS-15
Tipas Tarybos sprendimai
Kategorija Tarybos sprendimai
Būsena Galioja
Priimta 2020-01-31

Leidimo įrengti išorinę reklamą Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašas

Nr. AV-1063
Būsena Galiojantis
Rūšis Administracijos direktoriaus įsakymas veiklos organizavimo klausimais
Priimta 2019-10-14

Tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje projektas ir šios išorinės reklamos įrengimo reikalavimai

Nr. AV-973
Būsena Galiojantis
Rūšis Administracijos direktoriaus įsakymas veiklos organizavimo klausimais
Priimta 2018-10-04