Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Seniūnijų seniūnaitijos

Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje:

Kavoliškio seniūnaitija – seniūnaitė Danutė Kirstukienė, tel. Nr. +370 686 23404, el. p. utekir@gmail.com
Sėlynės seniūnaitija – seniūnaitis Gytis Mikalkevičius, tel. Nr. +370 685 41406, el. p. [email protected]
Čedasų seniūnaitija – seniūnaitis Rimvydas Prunskus, tel. Nr. +370 692 13186
Skemų seniūnaitija – seniūnaitė Aušra Streikuvienė, tel. Nr. +370 695 74859, el. p. [email protected]
Žiobiškio seniūnaitija – seniūnaitis Ričardas Spietinis, tel. Nr. +370 699 88214, el. p. [email protected]
Bajorų seniūnaitija – seniūnaitė Dalia Ziemelienė, tel. Nr. +370 687 23157, el. p. [email protected]

 

Juodupės seniūnijoje:

Juodupės seniūnaitija – seniūnaitė Kristina Alsytė-Daščiorienė, el. p. [email protected]
Onuškio seniūnaitija – seniūnaitė Elena Blažienė, tel. Nr. +370 620 32192
Didsodės seniūnaitija – seniūnaitis Dainius Luibys, tel. Nr. +370 600 72049
Lukštų seniūnaitija –

 

Jūžintų seniūnijoje:

Čivylių seniūnaitija – seniūnaitis Donatas Vaitkevičius, tel. Nr. 864 552 939, el. p. [email protected]
Ragelių seniūnaitija – seniūnaitis Gintaras Dovydėnas, tel. Nr. 865 554 529, el. p. [email protected]
Laibgalių seniūnaitija – seniūnaitė Vismantė Griškevičienė, tel. Nr. 862 863 811, el. p. [email protected]
Jūžintų seniūnaitija –  seniūnaitis Paulius Mališauskas, tel. Nr. 862 133 658, el. p. [email protected] 

 

Kamajų seniūnijoje:

Kamajų seniūnaitija – Žilvinas Barzdonis, tel. Nr. +370 629 99084, el. p. [email protected]
Salų seniūnaitija – Robertas Butkevičius, tel. Nr. +370 698 17120, el. p. [email protected]
Aukštakalnių seniūnaitija – Artūras Kulikauskas, tel. Nr. +370 699 94609, el. p. [email protected]
Kalvių seniūnaitija – Gintaras Kepalas, tel. Nr. +370 682 97997, el. p. [email protected]
Verksnionių seniūnaitija – Almantas Macijauskas, tel. Nr. +370 618 61564, el. p. [email protected]

 

Kazliškio seniūnijoje:

Kazliškio seniūnaitija – seniūnaitė Deimantė Pliuškienė, tel. Nr. +370 626 94403, el. p. [email protected]
Degenių seniūnaitija – seniūnaitis Virginijus Stumbrys, tel. Nr. +370 620 13991, el. p. [email protected]
Konstantinavos seniūnaitija – seniūnaitė Janina Žemaitienė, tel. Nr. +370 698 78251, el. p. [email protected]

 

Kriaunų seniūnijoje:

Kriaunų seniūnaitija – seniūnaitė Rasa Kurmienė, tel. Nr. +370 623 56154
Lašų seniūnaitija – seniūnaitė Vanda Kilienė, tel. Nr. +370 620 53513

 

Panemunėlio seniūnijoje:

Augustinavos seniūnaitija – seniūnaitė Elena Matulevičienė.
Panemunėlio geležinkelio stoties seniūnaitija seniūnaitė – Nijolė Čepukienė.
Panemunėlio miestelio seniūnaitija – seniūnaitė Vida Zubienė.
Šetekšnos seniūnaitija – seniūnaitė Joana Tunaitienė.

 

Pandėlio seniūnijoje:

Pandėlio seniūnaitija – seniūnaitis Vidas Joneliūkštis, tel. Nr. +370 611 70042, el. [email protected]

Apaščios seniūnaitija – seniūnaitis neišrinktas

Lailūnų seniūnaitija –   seniūnaitė Aurelija Vošterienė, tel. Nr. +370 692 90209, el. p. [email protected]

Sriubiškių seniūnaitija –  seniūnaitė Laima Kaladienė, tel. Nr. +370 688 73721, el. p. [email protected]

Gerkonių seniūnaitija – seniūnaitis Robertas Šimkus, tel. Nr. +370 650 18790, el. p. [email protected]

Panemunio seniūnaitija –  seniūnaitė Inga Žiaugrienė, tel. Nr. +370 618 33604, el. p. [email protected]

Suvainiškio seniūnaitija –  seniūnaitė Regina Šimėnienė, tel. Nr. +370 614 25615, el. p. [email protected]

 

Obelių seniūnijoje:

Gediškių – Bučiūnų seniūnaitija – seniūnaitė Danutė Vaičiulienė, tel. Nr. +370 622 79998, el. p. [email protected]
Pakriaunų seniūnaitija – seniūnaitė Ala Nikitina, tel. Nr. +370 652 06855, el. p.  [email protected]
Aleksandravėlės seniūnaitija – seniūnaitis Saulius Sinkevičius, tel. Nr. +370 614 67530, el. p. [email protected]
Antanašės, Zarinkiškių, Stasiūnų seniūnaitija – seniūnaitė Ritė Gernienė, tel. Nr. +370 606 73890, el. p. [email protected]
Obelių m. ir Obelių Priemiesčio seniūnaitija – seniūnaitė Zita Skvarnavičienė, tel. Nr. +370 671 51405, el. p. [email protected]

 

Rokiškio miesto seniūnijoje:

I seniūnaitija – seniūnaitis Tomas Gruodis
II seniūnaitija – rinkimai neįvyko
III seniūnaitija – rinkimai neįvyko
IV seniūnaitija – seniūnaitis Vaidas Kužiulis
V seniūnaitija – rinkimai neįvyko
VI seniūnaitija – seniūnaitė Ala Sketerienė
VII seniūnaitija – rinkimai neįvyko
VIII seniūnaitija – seniūnaitis  Saulius Limontas