Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Seniūnijų seniūnaitijos

Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje:

Bajorų seniūnaitija – seniūnaitė Dalia Ziemelienė, Bajorų kultūros namų administratorė (Tel. 8 458 62616)
Čedasų seniūnaitija – seniūnaitis Rimvydas Prunskus (Tel. 8 692 13186)
Kavoliškio seniūnaitija – seniūnaitė Danutė Kirstukienė (Tel. 8 687 20657)
Sėlynės seniūnaitija – neišrinktas
Aušra Streikuvienė – Skemų seniūnaitijos seniūnaitė, tel;.+37069553983.
Aušra Kežutienė – Žiobiškio  seniūnaitijos seniūnaitė.

 

Juodupės seniūnijoje:

Juodupės seniūnaitija – seniūnaitė Daiva Bliudžiuvienė (Tel. 8 652 59362)
Onuškio seniūnaitija – seniūnaitė Elena Blažienė (Tel. 8 620 32192)
Didsodės seniūnaitija – seniūnaitis Dainius Luibys (Tel. 8 600 72049)
Lukštų seniūnaitija – seniūnaitis Rimantas Pečiūra (Tel. 8 694 51783)

 

Jūžintų seniūnijoje:

Čivylių seniūnaitija – seniūnaitis Gintautas Grigonis
Ragelių seniūnaitija – seniūnaitė Laimutė Stakėnienė
Laibgalių seniūnaitija – seniūnaitė Vismantė Griškevičienė
Jūžintų seniūnaitija –  seniūnaitis Jonas Rubikis. (Tel. 8 618 45008)

 

Kamajų seniūnijoje:

Aukštakalnių seniūnaitija – Artūras Kulikauskas, tel. 8 699 94609
Duokiškio seniūnaitija – Arvydas Žvirblis, tel. 8 685 34262
Kalvių seniūnaitija – Gintaras Kepalas, tel. 8 682 97997
Kamajų seniūnaitija – rinkimai neįvyko
Salų seniūnaitija – Andrius Gylys, tel. 8 603 55255
Verksnionių seniūnaitija – Arvydas Kazlauskas, tel. 8 687 22641

 

Kazliškio seniūnijoje:

Kazliškio seniūnaitija – seniūnaitė Svetlana Šerepkienė
Degenių seniūnaitija – seniūnaitis Virginijus Stumbrys
Konstantinavos seniūnaitija – seniūnaitė Janina Žemaitienė

 

Kriaunų seniūnijoje:

Kriaunų seniūnaitija – seniūnaitė Rasa Kurmienė (Tel. 8 623 56154)
Lašų seniūnaitija – seniūnaitė Vanda Kilienė (Tel. 8 620 53513)

 

Panemunėlio seniūnijoje:

Augustinavos seniūnaitija – seniūnaitė Elena Matulevičienė.
Panemunėlio geležinkelio stoties seniūnaitija seniūnaitė – Nijolė Čepukienė.
Panemunėlio miestelio seniūnaitija – seniūnaitė Vida Zubienė.
Šetekšnos seniūnaitija – seniūnaitė Joana Tunaitienė.

 

Pandėlio seniūnijoje:

Pandėlio seniūnaitija – seniūnaitis Robertas Šimkus, tel.(8 650) 18790, el. p. 1robertassimkus@gmail.com

Apaščios seniūnaitija – seniūnaitis Vidas Joneliūkštis, tel. (8 611) 70042, el. [email protected]

Lailūnų seniūnaitija –   seniūnaitė Aurelija Vošterienė, tel.(8 692) 90209, el. p. [email protected]

Sriubiškių seniūnaitija –  seniūnaitė Laima Kaladienė, tel. (8 688)73721, el. p. [email protected]

Gerkonių seniūnaitija – seniūnaitė Jolita Skersienė, tel. (8 686) 36422, el. p. jsskersiai64gmail.com

Puodžialaukės seniūnaitija – sniūnaitis neišrinktas

Panemunio seniūnaitija –  seniūnaitis Justinas Turkovas, tel. (8 624)71116, el. p. [email protected]

Suvainiškio seniūnaitija –  seniūnaitė Regina Šimėnienė, tel. (8 614) 25615, el. [email protected]

 

Obelių seniūnijoje:

Gediškių – Bučiūnų seniūnaitija – seniūnaitė Danutė Vaičiulienė
Pakriaunų seniūnaitija – seniūnaitė Ala Nikitina
Aleksandravėlės seniūnaitija – seniūnaitis Deivydas Zaluba
Antanašės, Zarinkiškių, Stasiūnų seniūnaitija – seniūnaitė Ritė Gernienė
Obelių m. ir Obelių Priemiesčio seniūnaitija – seniūnaitė Zita Skvarnavičienė

 

Rokiškio miesto seniūnijoje:

I seniūnaitija – seniūnaitis Tomas Gruodis
II seniūnaitija – rinkimai neįvyko
III seniūnaitija – rinkimai neįvyko
IV seniūnaitija – seniūnaitis Valdas Nauburaitis
V seniūnaitija – seniūnaitė Nijolė Jurevičiūtė
VI seniūnaitija – seniūnaitė Ala Sketerienė
VII seniūnaitija – rinkimai neįvyko
VIII seniūnaitija – seniūnaitis  Saulius Limontas