Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Seniūnijų seniūnaitijos

Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje:

Bajorų seniūnaitija – seniūnaitė Dalia Ziemelienė, Bajorų kultūros namų administratorė (Tel. 8 458 62616)
Čedasų seniūnaitija – seniūnaitis Rimvydas Prunskus (Tel. 8 692 13186)
Kavoliškio seniūnaitija – seniūnaitė Danutė Kirstukienė (Tel. 8 687 20657)
Sėlynės seniūnaitija –  neišrinktas
Aušra Streikuvienė – Skemų seniūnaitijos seniūnaitė, tel;.+37069553983.
Aušra Kežutienė – Žiobiškio  seniūnaitijos seniūnaitė, tel. +37061833589.

 

Juodupės seniūnijoje:

Juodupės seniūnaitija – seniūnaitė Daiva Bliudžiuvienė (Tel. 8 652 59362)

Onuškio seniūnaitija – seniūnaitė Elena Blažienė (Tel. 8 620 32192)

Didsodės seniūnaitija – seniūnaitis Dainius Luibys (Tel. 8 600 72049)

Lukštų seniūnaitija – seniūnaitis Rimantas Pečiūra (Tel. 8 694 51783)

 

Jūžintų seniūnijoje:

 

Čivylių seniūnaitija – seniūnaitis Gintautas Grigonis

Ragelių seniūnaitija – seniūnaitė Laimutė Stakėnienė

Laibgalių seniūnaitija – seniūnaitė Vismantė Griškevičienė

Jūžintų seniūnaitija –  seniūnaitis Jonas Rubikis. (Tel. 8 618 45008)

 

Kamajų seniūnijoje:

Aukštakalnių seniūnaitija        Artūras Kulikauskas, tel. 8 699 94609

Duokiškio seniūnaitija            Arvydas Žvirblis, tel. 8 685 34262

Kalvių seniūnaitija                  Gintaras Kepalas, tel. 8 682 97997

Kamajų seniūnaitija                rinkimai neįvyko

Salų seniūnaitija                      Andrius Gylys, tel. 8 603 55255

Verksnionių seniūnaitija         Arvydas Kazlauskas, tel. 8 687 22641

Kazliškio seniūnijoje:

 

Kazliškio seniūnaitija – seniūnaitė Svetlana Šerepkienė

Degenių seniūnaitija – seniūnaitis Virginijus Stumbrys

Konstantinavos seniūnaitija – seniūnaitė Janina Žemaitienė

 

Kriaunų seniūnijoje:

 

Kriaunų seniūnaitija – seniūnaitė Rasa Kurmienė (Tel. 8 623 56154)

Lašų seniūnaitija – seniūnaitė Vanda Kilienė (Tel. 8 620 53513)

 

Panemunėlio seniūnijoje:

 

Panemunėlio gel.st. seniūnaitija –  seniūnaitė Nijolė Čepukienė

Panemunėlio miestelio seniūnaitija – seniūnaitis Vidmantas Zakarka

Šetekšnos seniūnaitija – seniūnaitė Joana Tunaitienė

Augustinavos seniūnaitija – seniūnaitis Vladas Bimba

 

Pandėlio seniūnijoje:

 

Pandėlio seniūnaitija – seniūnaitis Robertas Šimkus, tel.(8 650) 18790, el. p. 1robertassimkus@gmail.com

Apaščios seniūnaitija – seniūnaitis Vidas Joneliūkštis, tel. (8 611) 70042, el. p.vidas107@yahoo.com

Lailūnų seniūnaitija –   seniūnaitė Aurelija Vošterienė, tel.(8 692) 90209, el. p. vosteriene.a@gmail.com

Sriubiškių seniūnaitija –  seniūnaitė Laima Kaladienė, tel. (8 688)73721, el. p. laima.kaladiene@gmail.com

Gerkonių seniūnaitija – seniūnaitė Jolita Skersienė, tel. (8 686) 36422, el. p. jsskersiai64gmail.com

Puodžialaukės seniūnaitija – sniūnaitis neišrinktas

Panemunio seniūnaitija –  seniūnaitis Justinas Turkovas, tel. (8 624)71116, el. p. justis.turkovas@gmail.com

Suvainiškio seniūnaitija –  seniūnaitė Regina Šimėnienė, tel. (8 614) 25615, el. p.regina.simeniene2@vipt.lt

 

Obelių seniūnijoje:

 

Gediškių –Bučiūnų seniūnaitija – seniūnaitė Danutė Vaičiulienė

Pakriaunų seniūnaitija – seniūnaitė Ala Nikitina

Aleksandravėlės seniūnaitija – seniūnaitis Deivydas Zaluba

Antanašės, Zarinkiškių, Stasiūnų seniūnaitija – seniūnaitė Ritė Gernienė

Obelių m. ir Obelių Priemiesčio seniūnaitija – seniūnaitė Zita Skvarnavičienė

 

Rokiškio miesto seniūnijoje:

 

I seniūnaitija – seniūnaitis Tomas Gruodis

II seniūnaitija – rinkimai neįvyko

III seniūnaitija – rinkimai neįvyko

IV seniūnaitija – seniūnaitis Valdas Nauburaitis

V seniūnaitija – seniūnaitė Nijolė Jurevičiūtė

VI seniūnaitija – seniūnaitė Ala Sketerienė

VII seniūnaitija –rinkimai neįvyko

VIII seniūnaitija – seniūnaitis  Saulius Limontas