Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

VšĮ „Inovacijų agentūra“ paslaugos

APIE INOVACIJŲ AGENTŪRĄ

VšĮ Inovacijų agentūra įkurta prie VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) prijungus VšĮ Versli Lietuva ir perduodant Mokslo, inovacijų ir technologijos agentūros (MITA) inovacinės veiklos funkcijas. LVPA tęsia veiklą nauju pavadinimu „Inovacijų agentūra“, jos buveinės adresas Vilnius, J.Balčikonio g. 3. Daugiau informacijos rasite čia.


 • Inovacijų agentūros veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus, skatinant mokslo žiniomis, pažangiomis technologijomis, inovacijomis grįstą darnų ekonomikos vystymąsi ir didinant šalies tarptautinį konkurencingumą
 • Inovacijų agentūros veiklos sritys:
 1. technologijų ir inovacijų sričių plėtra;
 2. palankios aplinkos verslui kūrimas;
 3. verslumo skatinimas;
 4. smulkiojo ir vidutinio verslo plėtra;
 5. eksporto skatinimas ir verslo tarptautiškumo plėtra.
 • Inovacijų agentūros vizija 2030
 1. Padvigubinti aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų dalį eksporte;
 2. Kas antros įmonės produktyvumas aukštesnis nei ES vidurkis;
 3. Patrigubinti privačias  R&D investicijas.
 • Inovacijų agentūros misija