Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Atsakingi asmenys ir pranešimas apie korupciją

STT apie korupciją galima pranešti:

– raštu, adresu A. Jakšto g. 6, 01105 Vilnius;

– visą parą (darbo ir poilsio bei švenčių dienomis) veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333;

– elektroniniu paštu pranesk@stt.lt,

– palikti pranešimą STT svetainėje https://www.stt.lt/

– atsisiuntus programėlę „Pranešk STT“ į savo išmanųjį telefoną iš App Store ar Google Play parduotuvių.

STT atmintinė

 

Rokiškio rajono savivaldybei, jeigu susidūrėte su pareigūnų, valstybės tarnautojų ar darbuotojų neteisėtais, korupciniais veiksmais, netinkamu patikėtų pareigų atlikimu, piktnaudžiavimu įgaliojimais arba kitokiu nesąžiningu ar neetišku elgesiu, galite pranešti žemiau nurodytu telefonu, veikiančiu visą parą ar elektroniniu paštu.

Pasitikėjimo telefonas – atsakiklis visą parą: (8 458) 41 710

Elektroninis paštas: [email protected]

Pranešantiems informaciją asmenims garantuojamas visiškas anonimiškumas.

Jokie pranešusiojo asmens duomenys ir telefono numeris nėra fiksuojami.

Norėdami sužinoti apie palikto pranešimo nagrinėjimo eigą, pranešusieji gali palikti savo kontaktinius duomenis.

Rokiškio rajono savivaldybės pastate – Sąjūdžio a. 1, Rokiškis pirmame aukšte rasite dėžutę, kuri skirta informacijai ir pranešimams apie korupciją Rokiškio rajono savivaldybėje. Jei turite faktų ir pastebėjimų, kad savivaldybės tarnautojų ar darbuotojų veiksmuose galima įžvelgti korupcijos požymių arba už Jums suteiktą paslaugą buvo reikalaujama atlygio ar pan., prašome rašyti pranešimus ir palikti juos šiose dėžutėse, nepamirštant nurodyti galimybės susisiekti su Jumis. Dėžutėse rastą informaciją periodiškai tikrins ir svarstys už korupciją Rokiškio rajono savivaldybėje atsakingi asmenys.

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. AV-819 „Dėl asmenų, vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę Rokiškio rajono savivaldybės administracijoje paskyrimo“ (su visais vėlesniais šio įsakymo pakeitimais bei papildymais) už korupcijos prevenciją ir kontrolę Rokiškio rajono savivaldybės administracijoje paskirti šie asmenys:

korupcijos prevencijos programų ir planų rengimas, koordinavimas ir įgyvendinimas –Aistė Sketerytė, Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriaus vedėja;

korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas – darbo grupė, sudaryta atskiru Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu;

teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas – Daiva Jasiūnienė, Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė;

antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas – Danutė Kniazytė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

pranešimų apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas rengimas, nustatytų korupcijos atvejų viešas paskelbimas – Rūta Dilienė, Teisės ir personalo skyriaus vedėjo pavaduotoja;

informacijos apie asmenis, siekiančius eiti ar einančius pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, taip pat asmenis, kuriuos į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose teikia Lietuvos Respublika, surinkimas bei informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams – Regina Strumskienė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja.

Pagal pareigybės aprašymą, už privačių interesų deklaravimą, administravimą, konsultavimą, informacijos pateikimą Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai ir kontrolę, atsako Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė (personalui) Zita Girčienė.