Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius

Rokiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, įregistruoto Nekilnojamojo turto registre, naujo turto, gauto pagal statybos užbaigimo aktus, apskaitos registruose įtraukimo, išskaidymo, perdavimo pagal atskirus  turto vienetus, turto vertės perskaičiavimo pagal turto unikaliuosius numerius ir neįregistruoto turto Nekilnojamojo turto registre vertės nustatymo komisija

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

Privatizavimo fondo apskaitos vadovas