Sena svetainė

Taryba

Eil. Nr. Vardas, pavardė Telefonas: Elektroninis paštas
1. Algis Čepulis 8 650 30 111 cepulisalgis21@gmail.com; algis.cepulis@if.lt
2. Algis Kazulėnas 8 614 16 240 akazulenas@gmail.com
3. Audronė Kaupienė 8 686 45 347 a.kaupiene67@gmail.com
4. Aušra Gudgalienė 8 646 04 519 pavaduotoja.rkc@gmail.com
5. Dalia Lūžienė-Malijonienė 8 618 33 608 d.luzienes.ukis@gmail.com
6. Dalia Maželienė (4 458) 51 951 mazeliene.dalia@gmail.com
7. Dijana Meškauskienė 8 614 27 358 vanagaite1@gmail.com
8. Egidijus Vilimas 8 687 52 869 vilgidis@gmail.com
9. Gintaras Girštautas 8 686 37 800 gintaras.girstautas@skemai.lt
10. Greta Giriūnaitė 8 622 71 918 greta.giriunaite@gmail.com
11. Inga Vagonė 8 650 62354 inga.vagone@gmail.com
12. Irmantas Tarvydis 8 698 37 411 ivabalte@ivabalte.lt
13. Karolis Baraišys 8 693 13587 karolis.baraisys@gmail.com
14. Lina Meilutė-Datkūnienė 8 616 03 936 lina.datkuniene@gmail.com
15. Ramūnas Godeliauskas meras@post.rokiskis.lt
16. Ričardas Burnickas 8 641 32 166 r.burnickas@gmail.com
17. Robertas Baltrūnas 8 630 04 997 robertasbaltrunas@gmail.com
18. Stanislovas Dambrauskas 8 686 83 796 s.dambrauskas@post.rokiskis.lt
19. Stasys Mekšėnas 8 603 05 137 stmeksenas@gmail.com
20. Stasys Meliūnas 8 698 15 982 stasys.meliunas@gmail.com
21. Tadas Barauskas 8 611 47 565 t.barauskas@post.rokiskis.lt
22. Valius Kazlauskas 8 686 13 741 valiusmuziejus@gmail.com
23. Vidmantas Karpavičius 8 698 16 982 vidmak03@gmail.com
24. Vytautas Vilys 8 698 81 970 vytautas@vilys.lt
25. Zenonas Viduolis 8 610 03 531 turdvaris@gmail.com