Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Teisinė informacija

Teritorijų planavimą reguliuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas
Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo įgyvendinimo
Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo
Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo
Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų patvirtinimo
Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo
Dėl Teritorijų planavimo normų patvirtinimo
Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir šių dokumentų derinimo ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo
Dėl Teritorijų planavimo dokumentų, registruojamų Teritorijų planavimo dokumentų registre, klasifikatoriaus patvirtinimo
Dėl Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo
Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
Dėl Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklių patvirtinimo
Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
Atestuotų ir galinčių rengti teritorijų planavimo dokumentus sąrašas
 

Teisės aktų, reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje, sąrašas:

Architektūros įstatymas
Statybos įstatymas
Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas
Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo
Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo
Dėl specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Galiojančių statybos techninių reglamentų sąvadas
Kitų teisės aktų, reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje, sąrašas