Sena svetainė

Parama verslui

Subsidijos verslo idėjai įgyvendinti

Surinkus paraiškų už Programai einamaisiais metais skirtą lėšų sumą, paraiškų priėmimas stabdomas nuo 2020 m. spalio 27 d. 16:30 val.

Rokiškio rajono subsidijos verslo idėjai įgyvendintino pagalba smulkiajam verslui

 

Reaguodama į COVID-19 pandemijos sukeltus padarinius, Rokiškio rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą, kuriuo nuo š.m. birželio 1 d. iki gruodžio 31 d. fiziniai asmenys, norintys verstis veikla, galima įsigyjant verslo liudijimą, yra atleisti nuo mokėtino fiksuoto dydžio pajamų mokesčio.

Mokesčių lengvatos

Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatai

 

Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos dokumentai

Darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarkos aprašas

SVV statuso deklaracija

SVV forma

Paraiškų vertinimo kriterijai

Sutarties forma ir ataskaitos forma

Verslo plėtros komisija

Darbo biržos paslaugos darbdaviams