Sena svetainė

Parama verslui

Subsidijos verslo idėjai įgyvendinti

Rajono smulkūs ir vidutiniai verslininkai kviečiami nuo 2020 m. rugsėjo 15 d. iki rugsėjo 30 d. teikti paraiškas savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo programos paramai gauti. Nuo rugsėjo 15 d. iki spalio 16 d. laukiami paraiškų projektai dėl subsidijos verslo idėjai įgyvendinti

Rokiškio rajono subsidijos verslo idėjai įgyvendintino pagalba smulkiajam verslui

 

Reaguodama į COVID-19 pandemijos sukeltus padarinius, Rokiškio rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą, kuriuo nuo š.m. birželio 1 d. iki gruodžio 31 d. fiziniai asmenys, norintys verstis veikla, galima įsigyjant verslo liudijimą, yra atleisti nuo mokėtino fiksuoto dydžio pajamų mokesčio.

Mokesčių lengvatos

Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatai

 

Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos dokumentai

Darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarkos aprašas

SVV statuso deklaracija

SVV forma

Paraiškų vertinimo kriterijai

Sutarties forma ir ataskaitos forma

Verslo plėtros komisija

Darbo biržos paslaugos darbdaviams