Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Taryba

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Eil. Nr. Vardas, pavardė Telefonas: Elektroninis paštas Sąrašo, pagal kurį išrinktas kandidatas, pavadinimas
1. Algis Čepulis 8 650 30 111 cepulisalgis21@gmail.com; algis.cepulis@if.lt Visuomeninis rinkimų komitetas „Antano Vagonio komitetas“
2. Algis Kazulėnas 8 614 16 240 akazulenas@gmail.com Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai
3. Audronė Kaupienė 8 686 45 347 a.kaupiene67@gmail.com Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai
4. Aušra Gudgalienė 8 646 04 519 pavaduotoja.rkc@gmail.com Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningi su Ramūnu Godeliausku“
5. Dalia Lūžienė-Malijonienė 8 618 33 608 d.luzienes.ukis@gmail.com Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
6. Dalia Maželienė (4 458) 51 951 mazeliene.dalia@gmail.com Darbo partija
7. Dijana Meškauskienė 8 614 27 358 vanagaite1@gmail.com Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai
8. Egidijus Vilimas 8 687 52 869 vilgidis@gmail.com Partija Tvarka ir teisingumas
9. Gintaras Girštautas 8 686 37 800 gintaras.girstautas@skemai.lt Valiaus Kazlausko koalicija „UŽ LAISVĘ AUGTI“
10. Greta Žilėnienė 8 622 71 918 greta.giriunaite@gmail.com Lietuvos socialdemokratų partija
11. Irmantas Tarvydis 8 698 37 411 ivabalte@ivabalte.lt Valiaus Kazlausko koalicija „UŽ LAISVĘ AUGTI“
12. Paulius Varnas 8 621 02 106 pauliusvarnas88@gmail.com Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningi su Ramūnu Godeliausku“
13. Lina Meilutė-Datkūnienė 8 616 03 936 lina.datkuniene@gmail.com Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
14. Ramūnas Godeliauskas 8 656 67 668 meras@post.rokiskis.lt Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningi su Ramūnu Godeliausku“
15. Ričardas Burnickas 8 641 32 166 r.burnickas@gmail.com Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai
16. Robertas Baltrūnas 8 630 04 997 robertasbaltrunas@gmail.com Partija Tvarka ir teisingumas
17. Stanislovas Dambrauskas 8 686 83 796 s.dambrauskas@post.rokiskis.lt Lietuvos socialdemokratų partija
18. Stasys Mekšėnas 8 603 05 137 stmeksenas@gmail.com Visuomeninis rinkimų komitetas „Antano Vagonio komitetas“
19. Virginijus Lukošiūnas 8 615 61 058 virginijus.lukosiunas@gmail.com Valiaus Kazlausko koalicija „UŽ LAISVĘ AUGTI“
20. Tadas Barauskas 8 611 47 565 t.barauskas@post.rokiskis.lt Lietuvos socialdemokratų partija
21. Valius Kazlauskas 8 686 13 741 valiusmuziejus@gmail.com Valiaus Kazlausko koalicija „UŽ LAISVĘ AUGTI“
22. Vytautas Vilys 8 698 81 970 vytautas@vilys.lt Lietuvos socialdemokratų partija
23. Zenonas Viduolis 8 610 03 531 turdvaris@gmail.com Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningi su Ramūnu Godeliausku“
24. Audronė Elė Vilčinskienė 8 614 43729 aevilcinskiene@gmail.com Darbo partija

Tarybos narių visuomeniniai padėjėjai

Eil. Nr. Visuomeninio padėjėjo vardas, pavardė Paskyrimo data Atšaukimo data Tarybos narys, kuris paskyrė
1. Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė 2022-11-23 Irmantas Tarvydis