Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Civilinė metrikacija ir archyvai

2020 m. spalio 30 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas „Dėl teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo pakeitimo“