Sena svetainė

Kazliškio seniūnija

KAZLIŠKIO SENIŪNIJA

Kazliškio seniūnija yra šiaurės rytuose nuo Rokiškio rajono centro. Respublikinės reikšmės Rokiškis – Biržai kelio šešioliktame kilometre , kertančio Kazliškio seniūniją. Kazliškio seniūnija išsidėsčiusi palei Nemunėlio upės pakrantes. Tai yra gražiausia šio krašto upė. Seniūnijai priklauso 51 kaimas, gyvena 712 gyventojų, plotas 101,48 km2 .

Kazliškio seniūnija ribojasi su Panemunėlio, Pandėlio, Rokiškio kaimiškąja  ir Skapiškio (Kupiškio rajonas) seniūnijomis.

Seniūnijos centras, Kazliškio gyvenvietė, kūrėsi prie Nemunėlio upės, netoli Kazliškėlio dvaro, minimo XVI a. istoriniuose šaltiniuose. Kazliškio kaime yra švenčiausios Mergelės Marijos bažnyčia. Archyviniuose dokumentuose minimi statybos metai 1910 gruodžio 27 d., kada bažnyčia buvo pašventinta. Bažnyčia pastatyta iš eglės ir pušies medienos, yra trys altoriai, trys pušinės klausyklos, daili ir spalvinga medinė sakykla papuošta šventųjų apaštalų skulptūromis. Šalia gyvenvietės prie Nemunėlio upės yra Kazliškio šilelis – gamtos paminklas, saugomas valstybės.

Gyvenvietėje veikia medicinos punktas, dvi privačios parduotuvės, biblioteka, kultūros centras, pradinė mokykla, seniūnija, pieno supirkimo punktas. Aktyvia visuomenine veikla garsėja Kazliškio kaimo bendruomenė. Šios organizacijos veikloje dalyvauja ir aplinkinių  kaimų gyventojai. Kazliškį kiekvieną dieną aplanko pravažiuojantis paštas.

Kazliškio seniūnija — nuo seno žinomas žemdirbių kraštas. Žemės ūkio naudmenos užima 8748 ha plotą. Ūkininkų registre registruoti  per 122 ūkininkai. Stambiausi ūkininkų ūkiai: 600 ha daržininkystės ūkis –  Stirniškio k., 400 ha Danutės ir Eduardo Ruželės augalininkystės ūkis – Kazliškio k., 200 ha Algio ir Rimutės Latvėnų mišrus ūkis – Kazliškio k., 170 ha Kristinos ir Mindaugo Petkevičių ekologinis  ūkis – Paliepio k.

Seniūnijos teritorijoje be jau minėto Respublikinės reikšmės kelio Rokiškis – Biržai, driekiasi rajoninės reikšmės keliai: Panemunis – Kazliškis, Kazliškis – Panemunėlio gel. stotis, Pandėlys – Kazliškėlis, bei 78 km vietinės reikšmės  žvyruotų kelių.

Konstantinavos kaime yra biblioteka ir kultūros centras. Aktyvią veiklą vykdo visuomeninė organizacija – Konstantinavos bendruomenės santalka. Veikia pravažiuojantis paštas.

Seniūnijos teritorijoje trys ežerai: Skaistės, Kurkliečių, Baublių. Prie Skaistės ežero visuomenės poreikiams įrengta poilsiavietė labai mėgstama vietinių ir rajono žmonių bei svečių, atvykstančių į rajoną. Prie Kurkliečių ežero taip pat įrengta poilsiavietė su 25m tilteliu į ežerą, labai mėgstama žvejų ir poilsiautojų.

Kazliškėnai labai gerbia žuvusius už tėvynės laisvę ir nepriklausomybę. Pažąselių kaime pastatytas atminimo ženklas 12 žuvusių partizanų. Šakalių kaime stovi koplytstulpis šiame kaime žuvusiam partizanui. Salagalio kaime – atminimo lenta Notigalės miške žuvusiems partizanams. Šiose vietose vyksta minėjimai partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai paminėti. Dalyvauja vietiniai gyventojai, partizanų giminės, draugai, savanoriai ir kariai, savivaldybės, seniūnijos darbuotojai, Kazliškio pradinės mokyklos mokytojai ir mokiniai.

Degenių kaime gyvena liaudies meistras – skulptorius daugelio parodų ir konkursų nugalėtojas Venecijus Jočys.

Kazliškio kraštas išaugino gausų būrį inteligentų, daug prisidėjusių prie Lietuvos valstybės atkūrimo XX a. pradžioje ir jos atgimimo XX a. pabaigoje. Rumpiškėnų kaime 1899m. gimė J.Audėnas 1939-1940 m. žemės ūkio ministras, iš Baublių kaimo kilusi tautodailininkė M.Bičiūnaitė, iš Sičiūnų laisvės kovų partizanas, karys savanoris Vytautas Gužas-Kardas , iš Pažąselių – D. Bimbaitė –Urbikienė  lengvaatletė, daugkartinė rutulio stūmimo čempionė, iš Paliepio-A. Čiečys, choro dirigentas, 1948-1960 m. vadovavęs ŽŪA chorams, iš Uvainių – J. Gasiūnas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas, P. Gasiūnas-lietuvių spaudos kolekcionierius, iš Veselavos viensėdžio – Vl. Kuzavinis – Lietuvos kariuomenės majoras, visuomenės veikėjas, iš Kazliškio J. Talžūnas – Vilniaus konservatorijos mišraus choro dirigentas, J. Jakimavičius – gamtos  mokslų daktaras, iš Kvieteniškio A. Pekeliūnas – žurnalistas, bei kiti. Kazliškio pradinėje mokykloje veikia muziejus, kuriame  galima plačiau susipažinti su Kazliškio kraštą garsinančiais žmonėmis.

Didžiausios gyvenvietės: 

Kiti kaimai: 

Ataskaitos