Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Kazliškio seniūnija

KAZLIŠKIO SENIŪNIJA

Kazliškio seniūnija yra į šiaurės vakarus nuo Rokiškio rajono centro, valstybinės reikšmės krašto kelio Rokiškis–Biržai, kertančio seniūniją, šešioliktame kilometre.  Seniūnija išsidėsčiusi palei Nemunėlio upės pakrantes. Tai yra gražiausia šio krašto upė. Seniūnijai priklauso 47 kaimai, gyvena beveik 600 gyventojų, plotas 101,48 km2.

Kazliškio seniūnija ribojasi su Panemunėlio, Pandėlio, Rokiškio kaimiškąja  ir Skapiškio (Kupiškio r.) seniūnijomis.

Seniūnijos centras – Kazliškio gyvenvietė –  kūrėsi prie Nemunėlio upės, netoli Kazliškėlio dvaro, minimo XVI a. istoriniuose šaltiniuose. Kazliškio kaime yra Švenčiausiosios  Mergelės Marijos bažnyčia. Archyviniuose dokumentuose minimi statybos metai – 1910 m. gruodžio 27 d., kai bažnyčia buvo pašventinta. Bažnyčia pastatyta iš eglės ir pušies medienos, yra trys altoriai, trys pušinės klausyklos, daili ir spalvinga medinė sakykla, papuošta šventųjų apaštalų skulptūromis. Šalia gyvenvietės, prie Nemunėlio upės, puikuojasi Kazliškio šilelis – gamtos paminklas, saugomas valstybės.

Gyvenvietėje veikia medicinos punktas, parduotuvė, biblioteka, kultūros centras, seniūnija, pieno supirkimo punktas, mobilus laiškininkas. Aktyvia visuomenine veikla garsėja Kazliškio kaimo bendruomenė. Šios organizacijos veikloje dalyvauja ir aplinkinių  kaimų gyventojai.

Konstantinavos kaime yra biblioteka,  aktyvią veiklą vykdo visuomeninė organizacija – Konstantinavos bendruomenės santalka. Kiekvieną dieną apsilanko mobilusis laiškininkas.

Kazliškio seniūnija — nuo seno žinomas žemdirbių kraštas. Žemės ūkio naudmenos užima 8748 ha plotą. Į Ūkininkų registrą įtraukta per 120 ūkininkų.

Seniūnijos teritorijoje, be jau minėto valstybinės reikšmės kelio Rokiškis–Biržai, driekiasi rajoninės reikšmės keliai: Panemunis–Kazliškis, Kazliškis–Panemunėlio gel. stotis, Pandėlys–Kazliškėlis, bei 107 km vietinės reikšmės kelių.

Seniūnijos teritorijoje trys ežerai: Skaistės, Kurkliečių, Baublių. Prie Skaistės ežero visuomenės poreikiams įrengta poilsiavietė su nauju lieptu į ežerą, labai mėgstama vietinių ir rajono žmonių bei svečių, atvykstančių į rajoną. Prie Kurkliečių ežero taip pat įrengta poilsiavietė su 25 m tilteliu į ežerą, labai mėgstama žvejų ir poilsiautojų.

Kazliškėnai labai gerbia žuvusiuosius už tėvynės laisvę ir nepriklausomybę. Kazliškio  gyvenvietės centre pastatytas paminklas partizanų vadui, Laisvės kovų sąjūdžio deklaracijos signatarui Vytautui Gužui-Kardui. Pažąselių kaime pastatytas atminimo ženklas 12-ai žuvusių partizanų. Šakalių kaime stovi koplytstulpis šiame kaime žuvusiam laisvės kovotojui. Salagalio kaime – atminimo lenta Notigalės miške kritusiems partizanams. Šiose vietose vyksta Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjimai, kiti renginiai. Dalyvauja vietiniai gyventojai, partizanų giminės, draugai, savanoriai ir kariai, savivaldybės, seniūnijos darbuotojai.

Degenių kaime gyveno ir kūrė savamokslis menininkas, medžio drožėjas, daugelio parodų ir konkursų nugalėtojas Venecijus Jočys. Jo kūrybinį palikimą saugo žmona Eglė Samulytė – etnokultūrininkė, senųjų baltų tradicijų puoselėtoja.

Kazliškio kraštas išaugino gausų būrį inteligentų, daug prisidėjusių prie Lietuvos valstybės atkūrimo XX a. pradžioje ir jos atgimimo XX a. pabaigoje. Rumpiškėnų kaime 1899 m. gimė J. Audėnas – 1939–1940 m. žemės ūkio ministras, iš Baublių kaimo kilusi tautodailininkė M. Bičiūnaitė, iš Sičiūnų – laisvės kovotojas, karys savanoris Vytautas Gužas-Kardas, iš Pažąselių – D. Bimbaitė-Urbikienė, lengvaatletė, daugkartinė rutulio stūmimo čempionė, iš Paliepio – A. Čeičys, choro dirigentas, 1948–1960 m. vadovavęs ŽŪA chorams, iš Uvainių – J. Gasiūnas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas, P. Gasiūnas – lietuvių spaudos kolekcionierius; iš Veselavos viensėdžio – Vl. Kuzavinis, Lietuvos kariuomenės majoras, visuomenės veikėjas, iš Kazliškio – J. Talžūnas, Vilniaus konservatorijos mišraus choro dirigentas, J. Jakimavičius – gamtos  mokslų daktaras; iš Kvieteniškio – A. Pekeliūnas, žurnalistas, bei kiti. Kazliškio pradinėje mokykloje veikia muziejus ?, kuriame galima plačiau susipažinti su Kazliškio kraštą garsinančiais žmonėmis.

Nuo 2019 m. spalio 30 d. seniūnijai vadovauja Justina Kazanavičienė.

Didžiausios gyvenvietės: 

Kiti kaimai: 

Ataskaitos