Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Apie kapines

Neprižiūrimos kapavietės

Pagal Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018-09-28 sprendimu Nr. TS-225 ,,Dėl kapavietės pripažinimo neprižiūrima ir kapavietės (kapo) identifikavimo Rokiškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašą “ ir Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-10-29 įsakymu Nr. AV-1038

sudarytos nuolatinės neprižiūrimų kapaviečių pripažinimo ir kapaviečių (kapų) identifikavimo komisijos sprendimą, kapavietės galės būti pripažintos neprižiūrimomis  tik po 2 metų.

SKELBIAMI NEPRIŽIŪRIMŲ KAPAVIEČIŲ APŽIŪROS AKTAI IR FOTO MEDŽIAGA:

Kapinių sąrašas

Rokiškio r. savivaldybės 2023 m. rugsėjo 28 d. Nr. TS-259

Kapinių statusas