Sena svetainė

Kapinių sąrašas

Neprižiūrimos kapavietės

Pagal Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018-09-28 sprendimu Nr. TS-225 ,,Dėl kapavietės pripažinimo neprižiūrima ir kapavietės (kapo) identifikavimo Rokiškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašą “ ir Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-10-29 įsakymu Nr. AV-1038

sudarytos nuolatinės neprižiūrimų kapaviečių pripažinimo ir kapaviečių (kapų) identifikavimo komisijos sprendimą, kapavietės galės būti pripažintos neprižiūrimomis  tik po 2 metų.

SKELBIAMI NEPRIŽIŪRIMŲ KAPAVIEČIŲ APŽIŪROS AKTAI IR FOTO MEDŽIAGA:

Kapinių sąrašas

Kapinių sąrašo sudarymo reikalavimų ir skelbimo Savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo priedas.

Rokiškio r. savivaldybės 2016-02-19 tarybos sprendimas Nr.TS-31

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ SĄRAŠAS

Juodupės seniūnija, Pergalės g. 8B, Juodupė

Eil. Nr. Kapinių pavadinimas (jeigu yra) ir kapinių vieta: gyvenamosios vietovės pavadinimas, seniūnijos pavadinimas, adresas (jeigu yra) ar su kapinėmis besiribojančios gatvės (jeigu yra) pavadinimas (jeigu nėra kapinių adreso) Kapinių statusas ir sprendimo dėl kapinių statuso suteikimo priėmimo subjektas, data ir numeris Kapinių plotas hektarais Žyma apie kapinių žemės sklypo registraciją Nekilnojamojo turto registre (įregistruotas / neįregistruotas). Jeigu įregistruotas – registracijos data ir unikalus numeris Žyma apie kapinių registraciją Kultūros vertybių registre (registruotos / neregistruotos). Jeigu registruotos – unikalus kodas Kapinių prižiūrėtojo vardas, pavardė, telefono numeris (jeigu prižiūrėtojas – fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės ir telefono numeriai (jeigu prižiūrėtojas – juridinis asmuo ar kita organizacija)
1. Juodupės senosios kapinės, P.Cvirkos g.Juodupė Veikiančios 1,1 Neįregistruotas Neregistruotos teritorijoje yra sovietinio teroro aukų kapai 1993-07-15 u.k.17022 Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195
2. Juodupės naujosios kapinės, Stoniškio k. Veikiančios 2,1 Neįregistruotas Neregistruotos Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195
3. Dirvonų kaimo sentikių kapinės, Dirvonų k. Veikiančios 0,62 Neįregistruotas Neregistruotos Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195
4. Onuškio I kapinės, Tylos g.Onuškio mstl. Veikiančios 0,8 Neįregistruotas Neregistruotos Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195
5. Onuškio II kapinės, Komarų g.Onuškio mstl. Veikiančios 2,10 Neįregistruotas Neregistruotos Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195
6. Aleknų kaimo kapinės, Ramioji g.Aleknų k. Veikiančios 0,18 Neįregistruotas Neregistruotos Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195
7. Kukių kaimo sentikių kapinės, Kukių k. Veikiančios 0,22 Neįregistruotas Neįregistruotas Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195
8. Remeikių kaimo kapinės, Remeikių k. Veikiančios 0,06 Neįregistruotas Neįregistruotas Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195
9. Lukštų kapinės, Lukštų g.Lukštai Veikiančios 1,6644 Įregistruotas 2005-12-15 Nr.44/466561 Neįregistruotas Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195
10. Didsodės kaimo kapinės, Didsodės k. Veikiančios 0,07 Neįregistruotas Neįregistruotas Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195
11. Brizgių (Kiemiškių) kaimo kapinės, Brizgių k. Veikiančios 0,05 Neįregistruotas Neįregistruotas Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195
12. Lingėnų kaimo I, Lingėnų k. Neveikiančios 0,03 Neįregistruotas Neįregistruotas Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195
13. Lingėnų kaimo II, latvių kapinės, Lingėnų k. Neveikiančios 0,47 Neįregistruotas Neįregistruotas Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195
14. Vyžuonėlių(Mandagiškio), Vyžuonėlių k. Neveikiančios 0,05 Neįregistruotas Neįregistruotas Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195
15. Prūselių kaimo kapinės, Prūselių k. Neveikiančios 0,05 Neįregistruotas Neįregistruotas Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195
16. Jutkių kaimo kapinės, Jutkių k. Riboto laidojimo 0,05 Neįregistruotas Neįregistruotas Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195
17. Raišių kaimo kapinės,Raišių k. Neveikiančios 0,06 Neįregistruotas Neįregistruotas Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195
18. Pašilių kaimo kapinės Pašilių k. Neveikiančios 0,08 Neįregistruotas Neįregistruotas Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195
19. Butėnų (Gilių) kaimo kapinės Butėnų k. Neveikiančios 0,06 Neįregistruotas Neįregistruotas Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195
20. Staseliškių(Gediškių) kaimo kapinės Staseliškių k. Neveikiančios 0,07 Neįregistruotas Neįregistruotas Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195
21. Pakapinės kaimo kapinės,Pakapinės k. Neveikiančios 0,03 Neįregistruotas Neįregistruotas Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195
22. Gylių kaimo kapinės, Gylių k. Neveikiančios 0,05 Neįregistruotas Neįregistruotas Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195
23. Ruzgų(Šemetų) kaimo kapinės, Ruzgų k. Neveikiančios 0,10 Neįregistruotas Neįregistruotas Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195
24. Ilzenbergo kaimo kaimo kapinės, Ilzenbergo g. Neveikiančios 0,03 Neįregistruotas Neįregistruotas Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195
25. Onuškio žydų senosios kapinės, Komarų g. Onuškis Neveikiančios 0,4 Neįregistruotas Registruotos 1999-12-14 u.k.20756 Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195
26. Kraštų kaimo kapinės, Kraštų k. Neveikiančios 0,1 Neįregistruotas Neįregistruotas Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195
27. Pakapės kaimo kapinės, Pakapės k. Neveikiančios 0,28 Neįregistruotas Neįregistruotas Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195
28. Sodelių kaimo kapinės, Sodelių k. Neveikiančios 0,13 Neįregistruotas Neįregistruotas Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195
29. Ginotų kaimo kapinės, Ginotų k. Neveikiančios 0,17 Neįregistruotas Neįregistruotas Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195

Jūžintų seniūnija, J.O.Širvydo g. 31, Jūžintai

1. Jūžintų miestelio kapinės, Beržų g.Jūžintai Veikiančios 1,1 Neįregistruotas Neregistruotos Jūžintų sen. kapinių prižiūrėtoja Gražina Juškienė +37064706979
2. Ragelių kapinės, Ragelių k.Kurkliečių g. Veikiančios 0,55 Neįregistruotas Neregistruotos Jūžintų sen. kapinių prižiūrėtoja Gražina Juškienė +37064706979
3. Čivylių kaimo kapinės, Čivylių k. Čivylių g. Veikiančios 0,41 Neįregistruotas Neregistruotos Jūžintų sen. kapinių prižiūrėtoja Gražina Juškienė +37064706979
4. Čelkių kaimo kapinės, Čelkių k. Neveikiančios 0,08 Neįregistruotas Neregistruotos Jūžintų sen. kapinių prižiūrėtoja Gražina Juškienė +37064706979
5. Laibgalių kaimo I kapinės, Kriaunų g. Laibgalių k. Neveikiančios 0,36 Neįregistruotas Neregistruotos Jūžintų sen. kapinių prižiūrėtoja Gražina Juškienė +37064706979
6. Laibgalių kaimo II kapinės, Laibgalių k. Neveikiančios 0,1 Neįregistruotas Neregistruotos Jūžintų sen. kapinių prižiūrėtoja Gražina Juškienė +37064706979
7. Rudelių kaimo kapinės Neveikiančios 0,03 Neįregistruotas Neregistruotos Jūžintų sen. kapinių prižiūrėtoja Gražina Juškienė +37064706979
8. Norkūnų kaimo kapinės, Lašų g. Neveikiančios 0,12 Neįregistruotas Neregistruotos Jūžintų sen. kapinių prižiūrėtoja Gražina Juškienė +37064706979
9. Beičių kaimo kapinės Neveikiančios 0,08 Neįregistruotas Neregistruotos Jūžintų sen. kapinių prižiūrėtoja Gražina Juškienė +37064706979
10. Puriuškių kaimo kapinės Neveikiančios 0,03 Neįregistruotas Neregistruotos Jūžintų sen. kapinių prižiūrėtoja Gražina Juškienė +37064706979
11. Štaronių kaimo kapinės Neveikiančios 0,04 Neįregistruotas Neregistruotos Jūžintų sen. kapinių prižiūrėtoja Gražina Juškienė +37064706979
12. Radišių kaimo kapinės Neveikiančios 0,06 Neįregistruotas Neregistruotos Jūžintų sen. kapinių prižiūrėtoja Gražina Juškienė +37064706979
13. Mičiūnų kaimo I kapinės Riboto laidojimo 0,03 Neįregistruotas Neregistruotos Jūžintų sen. kapinių prižiūrėtoja Gražina Juškienė +37064706979
14. Šipų kaimo I kapinės Neveikiančios 0,03 Neįregistruotas Neregistruotos Jūžintų sen. kapinių prižiūrėtoja Gražina Juškienė +37064706979
15. Šipų kaimo II kapinės Neveikiančios 0,02 Neįregistruotas Neregistruotos Jūžintų sen. kapinių prižiūrėtoja Gražina Juškienė +37064706979
16. Ažubalių kaimo kapinės Neveikiančios 0,05 Neįregistruotas Neregistruotos Jūžintų sen. kapinių prižiūrėtoja Gražina Juškienė +37064706979
17. Narbučių kaimo kapinės Neveikiančios 0,04 Neįregistruotas Neregistruotos Jūžintų sen. kapinių prižiūrėtoja Gražina Juškienė +37064706979
18. Tarvydžių kaimo kapinės Neveikiančios 0,04 Neįregistruotas Neregistruotos Jūžintų sen. kapinių prižiūrėtoja Gražina Juškienė +37064706979
19. Kulių kaimo kapinės Riboto laidojimo 0,05 Neįregistruotas Neregistruotos Jūžintų sen. kapinių prižiūrėtoja Gražina Juškienė +37064706979
20. Dvirėžių kaimo kapinės Neveikiančios 0,05 Neįregistruotas Neregistruotos Jūžintų sen. kapinių prižiūrėtoja Gražina Juškienė +37064706979
21. Kremesiškio kaimo kapinės, dabar Tarvydžių k. Neveikiančios 0,02 Neįregistruotas Neregistruotos Jūžintų sen. kapinių prižiūrėtoja Gražina Juškienė +37064706979
22. Jūžintų II kapinės, prie bažnyčios Kamajų g. Neveikiančios 0,12 Neįregistruotas Neregistruotos Jūžintų sen. kapinių prižiūrėtoja Gražina Juškienė +37064706979
23. Samanių kaimo kapinės Neveikiančios 0,03 Neįregistruotas Neregistruotos Jūžintų sen. kapinių prižiūrėtoja Gražina Juškienė +37064706979
24. Jurgiškių kaimo kapinės Neveikiančios 0,07 Neįregistruotas Neregistruotos Jūžintų sen. kapinių prižiūrėtoja Gražina Juškienė +37064706979
25. Dauliūnų kaimo kapinės Neveikiančios 0,05 Neįregistruotas Neregistruotos Jūžintų sen. kapinių prižiūrėtoja Gražina Juškienė +37064706979
26. Sriubiškių kaimo kapinės Neveikiančios 0,04 Neįregistruotas Neregistruotos Jūžintų sen. kapinių prižiūrėtoja Gražina Juškienė +37064706979
27. Kalūčiškių kaimo kapinės Neveikiančios 0,03 Neįregistruotas Neregistruotos Jūžintų sen. kapinių prižiūrėtoja Gražina Juškienė +37064706979
28. Pilkėnų kaimo kapinės Riboto laidojimo 0,04 Neįregistruotas Neregistruotos Jūžintų sen. kapinių prižiūrėtoja Gražina Juškienė +37064706979
29. Zanapolio kaimo kapinės Neveikiančios 0,02 Neįregistruotas Neregistruotos Jūžintų sen. kapinių prižiūrėtoja Gražina Juškienė +37064706979
30. Sidariškio senosios kapinės, Girelės k. Neveikiančios 0,60 Neįregistruotas Registruotos 1992-10-16 u.k.5608 Jūžintų sen. kapinių prižiūrėtoja Gražina Juškienė +37064706979

Kamajų seniūnija, Vilniaus g. 4, Kamajai

1. Kamajų kapinės, A.Strazdo g. Kamajų mstl. Veikiančios 1,65 Įregistruotas plotas 0,5043 ha, 2005-08-23 Nr.44/438854 Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
2. Salų mstl.kapinės, Urlių k. Veikiančios 0,8 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
3. Kamajėlių kaimo kapinės Veikiančios 0,05 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
4. Kerelių kaimo kapinės Riboto laidojimo 0,44 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
5. Verksnionių kaimo kapinės Veikiančios 0,04 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
6. Kurkliečių kaimo kapinės Veikiančios 0,03 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
7. Kalvių I kaimo kapinės Veikiančios 0,29 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
8. Juodonių II kaimo kapinės Veikiančios 0,05 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
9. Duokiškio II kapinės Bedugnio g.Duokiškio mstl. Veikiančios 0,48 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
10. Taraldžių kaimo kapinės Veikiančios 0,08 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
11. Žeimių kaimo kapinės Veikiančios 0,03 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
12. Nevierių kaimo II kapinės Veikiančios 0,10 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
13. Duokiškio I kapinės Bedugnio g.Duokiškio mstl. Riboto laidojimo 0,19 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
14. Gaveikių kaimo kapinės Riboto laidojimo 0,14 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
15. Kraupių kaimo kapinės Riboto laidojimo 0,09 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
16. Naujasodės kaimo kapinės Riboto laidojimo 0,07 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
17. Nevierių I kaimo kapinės Neveikiančios 0,04 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
18. Kalvių II kaimo kapinės Neveikiančios 0,12 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
19. Mikniūnų kaimo kapinės Neveikiančios 0,08 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
20. Juodonių I kaimo kapinės Neveikiančios 0,05 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
21. Minčiūnų kaimo kapinės Neveikiančios 0,05 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
22. Raugų(Nečiūnų) kaimo kapinės Neveikiančios 0,14 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
23. Paunksnių I kaimo kapinės Neveikiančios 0,04 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
24. Lapienių I kaimo kapinės Neveikiančios 0,06 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
25. Lapienių II kaimo kapinės Neveikiančios 0,14 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
26. Duokiškio III kapinės šventoriuje Bedugnio g. Duokiškio mstl. Neveikiančios 0,10 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
27. Kuosių I kaimo kapinės Neveikiančios 0,06 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
28. Kuosių II kaimo kapinės Neveikiančios 0,35 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
29. Varlių I kaimo kapinės Neveikiančios 0,04 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
30. Varlių II kaimo kapinės Neveikiančios 0,07 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
31. Baušiškių kaimo kapinės Neveikiančios 0,02 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
32. Totoriškių kaimo kapinės Neveikiančios 0,01 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
33. Ramonaičių kaimo kapinės Neveikiančios 0,02 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
34. Čižų kaimo kapinės Neveikiančios 0,05 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
35. Vaštakų kaimo kapinės Neveikiančios 0,04 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
36. Skeirių kaimo kapinės Neveikiančios 0,05 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
37. Kuokšių kaimo kapinės Neveikiančios 0,06 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
38. Špokiškio kaimo kapinės Neveikiančios 0,03 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
39. Radžionių I kaimo kapinės Neveikiančios 0,84 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
40. Radžionių II kaimo kapinės Neveikiančios 0,05 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
41. Radžionių III kaimo kapinės Neveikiančios 0,13 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
42. Mieliūnų(Pakapinė) kaimo kapinės Neveikiančios 0,03 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
43. Kamajų I bažnyčios šventoriuje Kraštinė g. Kamajų mstl. Riboto laidojimo 0,32 Neįregistruotas Registruotos u.k.30582 Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
44. Kamajų mstl.žydų senosios kapinės Liepų g.Kamajų mstl. Neveikiančios 1,3 Neįregistruotas Registruotos u.k.20760 Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
45. Vaičionių kaimo kapinės Neveikiančios 0,11 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
46. Gyvių kaimo kapinės Neveikiančios 0,09 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
47. Gučiūnų I kaimo kapinės Neveikiančios 0,03 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
48. Gučiūnų II kaimo kapinės Neveikiančios 0,06 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
49. Urlių I kaimo kapinės Neveikiančios 0,05 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
50. Greviškių kaimo kapinės Neveikiančios 0,02 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
51. Roblių I kaimo kapinės Neveikiančios 0,04 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
52. Roblių II kaimo kapinės Neveikiančios 0,04 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
53. Roblių III kaimo kapinės Neveikiančios 0,05 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
54. Žeimių kaimo kapinės Neveikiančios 0,65 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
55. Krylių kaimo kapinės Neveikiančios 0,02 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
56. Nečionių kaimo kapinės Neveikiančios 0,08 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
57. Vaineikių kaimo kapinės Neveikiančios 0,15 Neįregistruotas Registruotos 1992-10-16 u.k.5619 Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
58. Pročkių kaimo kapinės Neveikiančios 0,13 Neįregistruotas Neregistruotos Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624
59. Nemeniūnų kaimo kapinės Neveikiančios 0,09 Neįregistruotas Registruotos 1992-10-16 u.k.37483 Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624

Kazliškio seniūnija, Paliepio g. 13, Kazliškis

1. Kazliškio kapinės, Šilelio g. Kazliškis Veikiančios 1,46 Neįregistruotas Neregistruotos Kazliškio sen.inžinierė Gražina Šimėnienė+37061248562
2. Latvelių I kaimo kapinės Veikiančios 0,05 Neįregistruotas Neregistruotos Kazliškio sen.inžinierė Gražina Šimėnienė+37061248562
3. Latvelių II kaimo kapinės Veikiančios 0,15 Neįregistruotas Neregistruotos Kazliškio sen.inžinierė Gražina Šimėnienė+37061248562
4. Rumpiškėnų kaimo kapinės Veikiančios 0,14 Neįregistruotas Neregistruotos Kazliškio sen.inžinierė Gražina Šimėnienė+37061248562
5. Degenių kaimo kapinės Veikiančios 0,09 Neįregistruotas Neregistruotos Kazliškio sen.inžinierė Gražina Šimėnienė+37061248562
6. Uvainių kaimo kapinės Veikiančios 0,09 Neįregistruotas Neregistruotos Kazliškio sen.inžinierė Gražina Šimėnienė+37061248562
7. Beržuonių kaimo kapinės Veikiančios 0,07 Neįregistruotas Neregistruotos Kazliškio sen.inžinierė Gražina Šimėnienė+37061248562
8. Paliepio kaimo kapinės Veikiančios 0,13 Neįregistruotas Neregistruotos Kazliškio sen.inžinierė Gražina Šimėnienė+37061248562
9. Baublių kaimo kapinės Neveikiančios 0,02 Neįregistruotas Neregistruotos Kazliškio sen.inžinierė Gražina Šimėnienė+37061248562
10. Kurkliečių kaimo kapinės Neveikiančios 0,1 Neįregistruotas Neregistruotos Kazliškio sen.inžinierė Gražina Šimėnienė+37061248562
11. Indriūnų kaimo kapinės Neveikiančios 0,05 Neįregistruotas Neregistruotos Kazliškio sen.inžinierė Gražina Šimėnienė+37061248562
12. Janikūnų kaimo kapinės Neveikiančios 0,03 Neįregistruotas Neregistruotos Kazliškio sen.inžinierė Gražina Šimėnienė+37061248562
13. Kazliškio I pasaulinio karo vokiečių kapinės,Paliepio g. Kazliškis 0,02 Neįregistruotas Neregistruotos Kazliškio sen.inžinierė Gražina Šimėnienė+37061248562
14. Pagojų kaimo kapinės Neveikiančios 0,12 Neįregistruotas Neregistruotos Kazliškio sen.inžinierė Gražina Šimėnienė+37061248562
15. Šakalių kaimo kapinės Neveikiančios 0,10 Neįregistruotas Neregistruotos Kazliškio sen.inžinierė Gražina Šimėnienė+37061248562
16. Sičiūnų kapinės, Naujikų k. Neveikiančios 0,08 Neįregistruotas Neregistruotos Kazliškio sen.inžinierė Gražina Šimėnienė+37061248562
17. Beržuonių kaimo kapinės Neveikiančios 0,29 Neįregistruotas Neregistruotos Kazliškio sen.inžinierė Gražina Šimėnienė+37061248562
18. Veselavos kaimo kapinės Veselavos kaimo kapinės 0,12 Neįregistruotas Neregistruotos Kazliškio sen.inžinierė Gražina Šimėnienė+37061248562
19. Kalpokų kaimo kapinės Neveikiančios 0,28 Neįregistruotas Neregistruotos Kazliškio sen.inžinierė Gražina Šimėnienė+37061248562

Kriaunų seniūnija, Liepų g. 2, Kriaunos

1. Kriaunų kapinės, Kriaunų k. Veikiančios 1,37 Įregistruotas kapinių išplėtimo sklypas 0,6177 ha 2011-09-27 Nr.44/1433659 Neregistruotos Kriaunų sen.seniūnas Arvydas Rudinskas+37069816986
2. Petrešiūnų kaimo kapinės Veikiančios 0,05 Neįregistruotas Neregistruotos Kriaunų sen.seniūnas Arvydas Rudinskas+37069816986
3. Bagdoniškio kaimo kapinės Veikiančios 0,08 Neįregistruotas Neregistruotos Kriaunų sen.seniūnas Arvydas Rudinskas+37069816986
4. Stravų kaimo sentikių kapinės Veikiančios 0,27 Neįregistruotas Neregistruotos Kriaunų sen.seniūnas Arvydas Rudinskas+37069816986
5. Bobriškio kaimo sentikių kapinės Veikiančios 0,58 Neįregistruotas Neregistruotos Kriaunų sen.seniūnas Arvydas Rudinskas+37069816986
6. Dagilių kaimo kapinės Riboto laidojimo 0,04 Neįregistruotas Neregistruotos Kriaunų sen.seniūnas Arvydas Rudinskas+37069816986
7. Ažubalių kaimo kapinės Riboto laidojimo 0,2 Neįregistruotas Neregistruotos Kriaunų sen.seniūnas Arvydas Rudinskas+37069816986
8. Pakriaunio I kaimo kapinės Neveikiančios 0,01 Neįregistruotas Neregistruotos Kriaunų sen.seniūnas Arvydas Rudinskas+37069816986
9. Pakriaunio II kaimo kapinės Neveikiančios 0,03 Neįregistruotas Neregistruotos Kriaunų sen.seniūnas Arvydas Rudinskas+37069816986
10. Pakriaunio III kaimo kapinės Neveikiančios 0,08 Neįregistruotas Neregistruotos Kriaunų sen.seniūnas Arvydas Rudinskas+37069816986
11. Buniuškių kaimo kapinės Riboto laidojimo 0,04 Neįregistruotas Neregistruotos Kriaunų sen.seniūnas Arvydas Rudinskas+37069816986
12. Margėnų kaimo kapinės Neveikiančios 0,1 Neįregistruotas Neregistruotos Kriaunų sen.seniūnas Arvydas Rudinskas+37069816986
13. Bajorų kaimo kapinės Neveikiančios 0,15 Neįregistruotas Neregistruotos Kriaunų sen.seniūnas Arvydas Rudinskas+37069816986
14. Mičiūnų kaimo kapinės Neveikiančios 0,48 Neįregistruotas Neregistruotos Kriaunų sen.seniūnas Arvydas Rudinskas+37069816986
15. Keležerių kaimo kapinės Neveikiančios 0,2 Neįregistruotas Neregistruotos Kriaunų sen.seniūnas Arvydas Rudinskas+37069816986
16. Mielėnų kaimo kapinės Neveikiančios 0,05 Neįregistruotas Neregistruotos Kriaunų sen.seniūnas Arvydas Rudinskas+37069816986
17. Baršėnų kaimo kapinės Neveikiančios 0,52 Neįregistruotas Neregistruotos Kriaunų sen.seniūnas Arvydas Rudinskas+37069816986
18. Lukštinių kaimo kapinės Neveikiančios 0,05 Neįregistruotas Neregistruotos Kriaunų sen.seniūnas Arvydas Rudinskas+37069816986
19. Bradesių kaimo kapinės Neveikiančios 0,14 Neįregistruotas Neregistruotos Kriaunų sen.seniūnas Arvydas Rudinskas+37069816986
20. Lašų kaimo kapinės Neveikiančios 0,87 Neįregistruotas Neregistruotos Kriaunų sen.seniūnas Arvydas Rudinskas+37069816986

Panemunėlio seniūnija, Stoties g. 4, Panemunėlis

1. Joneliškių kaimo kapinės Veikiančios 1,85 Neįregistruotas Neregistruotos Ūkio specialistė Diana Peldžiūtė +37045863332 , d.peldziute@post.rokiskis.lt
2. Jurkupių kaimo kapinės Veikiančios 0,86 Neįregistruotas Neregistruotos Ūkio specialistė Diana Peldžiūtė +37045863332 , d.peldziute@post.rokiskis.lt
3. Kavolių kaimo kapinės Veikiančios 0,30 Neįregistruotas Neregistruotos Ūkio specialistė Diana Peldžiūtė +37045863332 , d.peldziute@post.rokiskis.lt
4. Šetekšnų kaimo kapinės Veikiančios 0,67 Neįregistruotas Neregistruotos Ūkio specialistė Diana Peldžiūtė +37045863332 , d.peldziute@post.rokiskis.lt
5. Meldaikių kapinės Neveikiančios 0,06 Neįregistruotas Neregistruotos Ūkio specialistė Diana Peldžiūtė +37045863332 , d.peldziute@post.rokiskis.lt
6. Rukšių kaimo kapinės Neveikiančios 0,16 Neįregistruotas Neregistruotos Ūkio specialistė Diana Peldžiūtė +37045863332 , d.peldziute@post.rokiskis.lt
7. Vėbrių kapinės Neveikiančios 0,02 Neįregistruotas Neregistruotos Ūkio specialistė Diana Peldžiūtė +37045863332 , d.peldziute@post.rokiskis.lt
8. Žilių kapinės Neveikiančios 0,04 Neįregistruotas Neregistruotos Ūkio specialistė Diana Peldžiūtė +37045863332 , d.peldziute@post.rokiskis.lt
9. Bimbų kapinės Neveikiančios 0,11 Neįregistruotas Neregistruotos Ūkio specialistė Diana Peldžiūtė +37045863332 , d.peldziute@post.rokiskis.lt
10. Bajoriškių kapinės Neveikiančios 0,15 Neįregistruotas Neregistruotos Ūkio specialistė Diana Peldžiūtė +37045863332 , d.peldziute@post.rokiskis.lt
11. Šetekšnų kapinės Neveikiančios 0,03 Neįregistruotas Neregistruotos Ūkio specialistė Diana Peldžiūtė +37045863332 , d.peldziute@post.rokiskis.lt

Pandėlio seniūnija, Vytauto g. 9, Pandėlys

1. Pandėlio I miesto kapinės, Biržų g. Pandėlys Veikiančios 0,75 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
2. Pandėlio II miesto kapinės Biržų g. Pandėlys Veikiančios 1,5 Neįregistruotas Neregistruotos Teritorijjoje yra Lietuvos partizanų kapai u.k.17025 Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
3. Suvainiškio kapinės, Ratkūnų g. Suvainiškio mstl. Veikiančios 0,67 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
4. Taručių kaimo kapinės Veikiančios 0,06 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
5. Kavolių kaimo kapinės Veikiančios 0,1 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
6. Miliūnų kaimo kapinės Veikiančios 0,06 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
7. Mykoliškių kaimo kapinės Veikiančios 0,42 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
8. Panemunio mstl.kapinės, Šarkiūnų g. Veikiančios 0,84 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
9. Raščiūnų kaimo kapinės Veikiančios 0,12 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
10. Pagurių kaimo kapinės Veikiančios 0,24 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
11. Varnelių kaimo kapinės Veikiančios 0,06 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
12. Vosgučių kaimo kapinės Veikiančios 0,05 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
13. Gineišių–Kirdonių kaimo kapinės Veikiančios 0,06 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
14. Radžiūnų kaimo kapinės Veikiančios 0,09 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
15. Lebedžių kaimo kapinės Veikiančios 0,08 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
16. Abelių kaimo kapinės Veikiančios 0,15 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
17. Sriubiškių I kaimo kapinės Veikiančios 0,04 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
18. Stankūnų kaimo kapinės Veikiančios 0,05 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
19. Daupelių kaimo kapinės Veikiančios 0,08 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
20. Puluikėlių–Stasiūniškių kaimo kapinės Veikiančios 0,13 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
21. Miliūnų kaimo kapinės Veikiančios 0,2 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
22. Kalniečių kaimo kapinės Veikiančios 0,08 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
23. Sipelių kaimo kapinės Veikiančios 0,17 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
24. Vilkolių kaimo kapinės Veikiančios 0,52 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
25. Naujasodės kaimo kapinės Veikiančios 0,08 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
26. Suvainiškio žydų senosios kapinės, Ratkūnų k. Neveikiančios 0,24 Neįregistruotas Registruotos 1993-10-30 u.k.20758 Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
27. Ratkūnų kaimo senosios kapinės, Ratkūnų k. Neveikiančios 0,04 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
28. Zablačiaus kaimo kapinės Neveikiančios 0,06 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
29. Vilkolių(Vingriškio) kaimo kapinės Neveikiančios 0,24 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
30. Vokiečių karių kapinės, Lailūnų k. (I-ojo pasaul.karo) Neveikiančios 0,04 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
31. Siaurikų kaimo kapinės Neveikiančios 0,08 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
32. Vokiečių karių kapinės, Obelių k. (I-ojo pasaul.karo) Neveikiančios 0,11 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
33. Sriubiškių II kaimo kapinės Neveikiančios 0,06 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
34. Minkūnų kaimo kapinės Neveikiančios 0,14 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
35. Lūžiškių kaimo kapinės Neveikiančios 0,07 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
36. Mičiūnų kaimo kapinės Neveikiančios 0,06 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
37. Pagurių II kaimo kapinės Neveikiančios 0,3 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
38. Vokiečių karių kapinės, Apaščios k.(I-ojo pasaul.karo) Neveikiančios 0,04 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
39. Pakapių kaimo kapinės Neveikiančios 0,07 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
40. Žvirblių kaimo kapinės Neveikiančios 0,04 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
41. Buivėnų kaimo kapinės Neveikiančios 0,07 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
42. Vokiečių karių kapinės, Lebedžiūnų k.(I-ojo pasaul.karo) Neveikiančios 0,08 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
43. Gineišių kaimo kapinės Neveikiančios 0,08 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
44. Buivydžių kaimo kapinės Neveikiančios 0,07 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
45. Smilgių kaimo kapinės Neveikiančios 0,03 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
46. Miliūnų I kaimo kapinės Neveikiančios 0,04 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
47. Miliūnų II kaimo kapinės Neveikiančios 0,06 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
48. Gerkonių kaimo kapinės Neveikiančios 0,04 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
49. Naniškių kaimo kapinės Neveikiančios 0,07 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
50. Spiegų kaimo kapinės Neveikiančios 0,02 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
51. Viršilų kaimo kapinės Neveikiančios 0,12 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
52. Grauželių kaimo kapinės Neveikiančios 0,02 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
53 Stenionių kaimo kapinės Neveikiančios 0,03 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
54. Balelių kaimo kapinės Neveikiančios 0,12 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
55. Martynonių kaimo kapinės Neveikiančios 0,03 Neįregistruotas Neregistruotos Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755
56. Pandėlio žydų senosios kapinės Panemunio g. Pandėlys Neveikiančios 1,0 Neįregistruotas Registruotos 1999-12-14 u.k.20761 Pandėlio sen. seniūno pavad. Vytautas Baltušis +37061486755

Obelių seniūnija, S.Dariaus ir S.Girėno g. 6, Obeliai

1. Obelių miesto kapinės S.Dariaus ir S.Girėno g.Obelių m. Veikiančios 2,2 Neįregistruotas Teritorijoje yra 1941 m.birželio sukilėlių kapai .k.32901, Lietuvos karių kapai: A.Gedvilos u.k. 24676, A.Šliuže vičiaus u.k.30746 Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
2. Rūmiškių I kaimo kapinės Veikiančios 0,04 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
3. Tumasonių kaimo kapinės Veikiančios 0,11 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
4. Gumbiškių kaimo sentikių kapinės Veikiančios 0,06 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
5. Trumpiškių kaimo sentikių kapinės Veikiančios 0,2 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
6. Narkūnėlių kaimo kapinės Veikiančios 0,07 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
7. Sipailiškio kaimo sentikių kapinės Veikiančios 0,15 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
8. Pakriaunių kaimo kapinės Veikiančios 0,08 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
9. Svobiškio kaimo kapinės Veikiančios 0,03 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
10. Vajeičių kaimo sentikių kapinės Veikiančios 0,19 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
11. Aleksandravėlės mstl. kapinės, Zarasų g. Veikiančios 1,2 Neįregistruotas Neregistruotos Teritorijoje yra Lietuvos karių kapai u.k.24600 ir u.k.30742 Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
12. Vabolių kaimo sentikių kapinės Neveikiančios pagal 1971-03-18 Rokiškio rajono vykdomojo komiteto sprendimas Nr.104 0,39 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
13. Bučiūnų kaimo kapinės Veikiančios 0,06 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
14. Strepeikių kaimo sentikių kapinės Veikiančios 0,29 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
15. Barkiškio kaimo kapinės Veikiančios 0,16 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
16. Gediškių kaimo kapinės Veikiančios 0,51 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
17. Gindvilių kaimo kapinės Veikiančios 0,06 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
18. Šapelių Veikiančios 0,25 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
19. Špulių kaimo sentikių kapinės Veikiančios 0,32 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
20. Pasausiškio kaimo kapinės Veikiančios 0,03 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
21. Galažerių kaimo kapinės Neveikiančios pagal 1963-09-14 Rokiškio r. vykdo mojo komiteto sprendimą Nr.230 0,04 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
22. Kreščionių kaimo kapinės Neveikiančios 0,05 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
23. Trumpiškių kaimo kapinės Veikiančios 0,04 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
24. Navikų kaimo kapinės Neveikiančios pagal 1971-03-18 Rokiškio rajono vykdomojo komiteto sprendimas Nr.104 0,04 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
25. Ažušilių I kaimo kapinės Neveikiančios pagal 1971-03-18 Rokiškio rajono vykdomojo komiteto sprendimas Nr.104 0,05 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
26. Obelių(Audros)senosios žydų kapinės,Rokiškio g. Obelių m. Neveikiančios 1,1 Neįregistruotas Registruotos 1993-10-30 u.k.20756 Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
27. Audronių I kaimo kapinės Neveikiančios pagal 1963-09-14 Rokiškio r. vykdo mojo komiteto sprendimą Nr.230 0,06 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
28. Dačiūnų kaimo kapinės Neveikiančios pagal 1963-09-14 Rokiškio r. vykdo mojo komiteto sprendimą Nr.230 0,03 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
29. Mataučiznos kaimo kapinės Neveikiančios 0,03 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
30. Papilių kaimo kapinės Neveikiančios 0,07 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
31. Matiekų II kaimo kapinės Neveikiančios 0,02 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
32. Butkūnų kaimo kapinės Neveikiančios pagal 1971-03-18 Rokiškio rajono vykdomojo komiteto sprendimas Nr.104 0,28 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
33. Vizdievų kaimo kapinės Neveikiančios pagal 1971-03-18 Rokiškio rajono vykdomojo komiteto sprendimas Nr.104 0,05 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
34. Andriūnų kaimo kapinės Neveikiančios 0,05 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
35. Zarinkiškio kaimo kapinės Neveikiančios pagal 1971-03-18 Rokiškio rajono vykdomojo komiteto sprendimas Nr.104 0,04 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
36. Aukštakojų kaimo kapinės Neveikiančios pagal 1963-09-14 Rokiškio r. vykdo mojo komiteto sprendimą Nr.230 0,03 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
37. Ežeriškio kaimo kapinės Neveikiančios 0,06 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
38. Dragiškio kaimo kapinės Neveikiančios 0,01 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
39. Jučių kaimo kapinės Neveikiančios pagal 1963-09-14 Rokiškio r. vykdo mojo komiteto sprendimą Nr.230 0,07 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
40. Sinkiškio(Strazdiškio) kaimo kapinės Neveikiančios 0,21 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
41. Mažeikių kaimo kapinės Neveikiančios 0,18 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
42. Dirdų(Sinkiškio) kaimo kapinės Neveikiančios 0,01 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
43. Švilpiškio(Milžinkapių) kaimo kapinės Neveikiančios 0,14 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
44. Niaukių kaimo kapinės Neveikiančios 1963-09-14 Rokiškio rajono vykdomojo komiteto sprendimas Nr.230 0,04 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
45. Kalnočių kaimo kapinės Neveikiančios pagal 1971-03-18 Rokiškio rajono vykdomojo komiteto sprendimas Nr.104 0,04 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
46. Apeikiškio kaimo kapinės Neveikiančios 0,01 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
47. Želiūnų kaimo kapinės Neveikiančios 0,05 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
48. Baziliškio kaimo kapinės Neveikiančios 0,03 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
49. Trumponių kaimo kapinės Neveikiančios 0,07 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
50. Dundiškių kaimo kapinės, senkapis, Bažnytkalnis Neveikiančios 0,11 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
51. Šileikių I kaimo kapinės Neveikiančios 0,05 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
52. Šileikių II kaimo kapinės Neveikiančios 0,14 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
53. Santarų(Obelių) kapinės Neveikiančios 0,14 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
54. Pagriaumėlės kaimo sentikių kapinės Neveikiančios 0,03 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
55. Rūmiškių II kaimo kapinės Neveikiančios pagal 1963-09-14 Rokiškio r. vykdo mojo komiteto sprendimą Nr.230 0,18 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
56. Kraštų kaimo kapinės Neveikiančios pagal 1963-09-14 Rokiškio r. vykdo mojo komiteto sprendimą Nr.230 0,03 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
57. Kurmiškių kaimo kapinės Neveikiančios pagal 1963-09-14 Rokiškio r. vykdo mojo komiteto sprendimą Nr.230 0,03 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
58. Vygarų kaimo kapinės Neveikiančios pagal 1971-03-18 Rokiškio rajono vykdomojo komiteto sprendimas Nr.104 0,02 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
59. Degučių kaimo kapinės Neveikiančios pagal 1971-03-18 Rokiškio rajono vykdomojo komiteto sprendimas Nr.104 0,17 Neįregistruotas Neregistruotos Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875
60. Žydų žudynių vieta ir kapai Antanašės k. 0,11 Neįregistruotas Registruotos 1993-02-18 u.k. 11144 Obelių sen. seniūno pavad Aldona Žėkienė+37062081875

Rokiškio kaimiškoji seniūnija, Respublikos g. 94, Rokiškis

1. Kalneliškių kapinės, Kalneliškių k. Veikiančios 7,7 Įregistruotas plotas -4,2562 ha, 1999-06-08 Nr.73/14923 Neregistruotos Rokiškio kai.sen.seniūn.pavad. Vilmantas Raupys+37068786097
2. Čedasų kapinės Klevų g. Čedasų mstl. Veikiančios 0,41 Neįregistruotas Neregistruotos Rokiškio kai.sen.seniūn.pavad. Vilmantas Raupys+37068786097
3. Žiobiškio kapinės, Šilo g.17a, Žiobiškio k. Veikiančios 0,9832 Įregistruotas 2017-01-09, Nr.44/2106515, unik.k.4400-4420-9450 Neregistruotos Rokiškio kai.sen.seniūn.pavad. Vilmantas Raupys+37068786097
4. Miliūnų kapinės, Miliūnų k. Veikiančios 1,7926 Įregistruotas 1999-06-11 Nr.73/17567, unik.k.7313-0007-0108 Neregistruotos Rokiškio kai.sen.seniūn.pavad. Vilmantas Raupys+37068786097
5. Moškėnų kaimo kapinės Veikiančios 0,0998 Įregistruotas 2017-02-20 Nr.44/2114890 unik.k. 4400-4435-5317 Neregistruotos Rokiškio kai.sen.seniūn.pavad. Vilmantas Raupys+37068786097
6. Martiniškėnų kaimo kapinės Veikiančios 0,0683 Įregistruotas 2017-02-21 Nr.44/2115466 unik.k.4400-4435-5260 Neregistruotos Rokiškio kai.sen.seniūn.pavad. Vilmantas Raupys+37068786097
7. Sniegių kaimo kapinės Veikiančios 1,3 Neįregistruotas Neregistruotos Rokiškio kai.sen.seniūn.pavad. Vilmantas Raupys+37068786097
8. Eikiniškio kaimo kapinės Neveikiančios 0,04 Neįregistruotas Neregistruotos Rokiškio kai.sen.seniūn.pavad. Vilmantas Raupys+37068786097
9. Papiškių kaimo kapinės Neveikiančios 0,06 Neįregistruotas Neregistruotos Rokiškio kai.sen.seniūn.pavad. Vilmantas Raupys+37068786097
10. Enikių kaimo kapinės Neveikiančios 0,14 Neįregistruotas Neregistruotos Rokiškio kai.sen.seniūn.pavad. Vilmantas Raupys+37068786097
11. Mitragalio kaimo kapinės Neveikiančios 0,14 Neįregistruotas Neregistruotos Rokiškio kai.sen.seniūn.pavad. Vilmantas Raupys+37068786097
12. Vikonių kaimo kapinės Neveikiančios 0,09 Neįregistruotas Neregistruotos Rokiškio kai.sen.seniūn.pavad. Vilmantas Raupys+37068786097
13. Buteikių kaimo kapinės Neveikiančios 0,22 Neįregistruotas Neregistruotos Rokiškio kai.sen.seniūn.pavad. Vilmantas Raupys+37068786097
14. Baltušių kaimo kapinės Neveikiančios 0,02 Neįregistruotas Neregistruotos Rokiškio kai.sen.seniūn.pavad. Vilmantas Raupys+37068786097
15. Zybolių kaimo kapinės Neveikiančios 0,03 Neįregistruotas Neregistruotos Rokiškio kai.sen.seniūn.pavad. Vilmantas Raupys+37068786097
16. Moškėnų II kaimo kapinės Neveikiančios 0,02 Neįregistruotas Neregistruotos Rokiškio kai.sen.seniūn.pavad. Vilmantas Raupys+37068786097
17. Jakiškių kaimo kapinės Neveikiančios 0,41 Neįregistruotas Neregistruotos Rokiškio kai.sen.seniūn.pavad. Vilmantas Raupys+37068786097
18. Žydų senosios kapinės, Parokiškės k. Neveikiančios 0,8608 Įregistruotas 2012-05-31 Nr.44/1433659 Neregistruotos Rokiškio kai.sen.seniūn.pavad. Vilmantas Raupys+37068786097
19. Aukštuolių kaimo kapinės Neveikiančios 0,04 Neįregistruotas Neregistruotos Rokiškio kai.sen.seniūn.pavad. Vilmantas Raupys+37068786097
20. Kavoliškio kaimo kapinės Neveikiančios 0,2 Neįregistruotas Neregistruotos Rokiškio kai.sen.seniūn.pavad. Vilmantas Raupys+37068786097
21. Šlapeikių kaimo kapinės Neveikiančios 0,03 Neįregistruotas Neregistruotos Rokiškio kai.sen.seniūn.pavad. Vilmantas Raupys+37068786097
22. Dargių kaimo kapinės Neveikiančios 0,06 Neįregistruotas Neregistruotos Rokiškio kai.sen.seniūn.pavad. Vilmantas Raupys+37068786097
23. Kirkūnų kaimo kapinės Neveikiančios 0,13 Neįregistruotas Neregistruotos Rokiškio kai.sen.seniūn.pavad. Vilmantas Raupys+37068786097
24. Kirkūnėlių kaimo kapinės Neveikiančios 0,11 Neįregistruotas Neregistruotos Rokiškio kai.sen.seniūn.pavad. Vilmantas Raupys+37068786097
25. Vyžeičių kaimo kapinės Neveikiančios 0,09 Neįregistruotas Neregistruotos Rokiškio kai.sen.seniūn.pavad. Vilmantas Raupys+37068786097
26. Papartynės kaimo kapinės Neveikiančios 0,08 Neįregistruotas Neregistruotos Rokiškio kai.sen.seniūn.pavad. Vilmantas Raupys+37068786097
27. Audros kaimo kapinės Neveikiančios 0,01 Neįregistruotas Neregistruotos Rokiškio kai.sen.seniūn.pavad. Vilmantas Raupys+37068786097
28. Pužonių kaimo kapinės Neveikiančios 0,05 Neįregistruotas Neregistruotos Rokiškio kai.sen.seniūn.pavad. Vilmantas Raupys+37068786097
29. Ruopiškio kaimo kapinės Neveikiančios 0,03 Neįregistruotas Neregistruotos Rokiškio kai.sen.seniūn.pavad. Vilmantas Raupys+37068786097
30. Ruopiškio sentikių kapinės Riboto laidojimo 0,09 Neįregistruotas Neregistruotos Rokiškio kai.sen.seniūn.pavad. Vilmantas Raupys+37068786097
31. Spiečiūnų kaimo kapinės Neveikiančios 0,11 Neįregistruotas Neregistruotos Rokiškio kai.sen.seniūn.pavad. Vilmantas Raupys+37068786097
32. Natkuškių kaimo kapinės Neveikiančios 0,09 Neįregistruotas Neregistruotos Rokiškio kai.sen.seniūn.pavad. Vilmantas Raupys+37068786097
33. Šileikių kaimo kapinės Neveikiančios 0,12 Neįregistruotas Neregistruotos Rokiškio kai.sen.seniūn.pavad. Vilmantas Raupys+37068786097
34. Varaščinos kaimo kapinės Neveikiančios 0,01 Neįregistruotas Neregistruotos Rokiškio kai.sen.seniūn.pavad. Vilmantas Raupys+37068786097
35. Vaidlėnų kaimo kapinės Neveikiančios 0,08 Neįregistruotas Neregistruotos Rokiškio kai.sen.seniūn.pavad. Vilmantas Raupys+37068786097
36. Miegonių kaimo kapinės Neveikiančios 0,05 Neįregistruotas Neregistruotos Rokiškio kai.sen.seniūn.pavad. Vilmantas Raupys+37068786097
37. Bajorų kaimo kapinės Neveikiančios 0,05 Neįregistruotas Neregistruotos Rokiškio kai.sen.seniūn.pavad. Vilmantas Raupys+37068786097
38. Čipyrių kaimo kapinės Neveikiančios 0,04 Neįregistruotas Neregistruotos Rokiškio kai.sen.seniūn.pavad. Vilmantas Raupys+37068786097
39. Žydų žudynių kapai Bajorų k. 0,21 Neįregistruotas Neregistruotos Rokiškio kai.sen.seniūn.pavad. Vilmantas Raupys+37068786097

Rokiškio miesto seniūnija, Respublikos g. 94, Rokiškis

1. Rokiškio miesto kapinės, Laukupio g. Rokiškis Veikiančios 1,8 Neįregistruotas Neregistruotos teritorijoje yra Lietuvos karių kapai 1998-12-30 u.k.24598 , Rokiškio miesto seniūno pavaduotojas Egidijus Žaliauskas +37061672910
2. Žydų senosios kapinės, Topolių g. Rokiškis Neveikiančios 0,1415 Įregistruotas 2012-05-31 Nr.44/1511593 Registruotos 1993-10-30 u.k.20759 Rokiškio miesto seniūno pavaduotojas Egidijus Žaliauskas +37061672910
3. Sentikių kapinės, V.Lašo g., Rokiškis Neveikiančios 0,2 Neįregistruotas Registruotos 1995-01-31u.k. 2112 Rokiškio miesto seniūno pavaduotojas Egidijus Žaliauskas +37061672910
4. Vokietijos karių kapinės, vad.Apušotas, Jūžintų g. Rokiškis Neveikiančios 0,44 Neįregistruotas Registruotos 1996-06-24 u.k.21764 Rokiškio miesto seniūno pavaduotojas Egidijus Žaliauskas +37061672910