Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Baigtos įgyvendinti projekto ,,Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija” veiklos

Baigėsi projektas ,,Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013“, finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalbos ekstremaliosios situacijos atveju“.

Projekto vykdytojas: Rokiškio rajono savivaldybės administracija su atrinktu partneriu Rokiškio rajono švietimo centru. Projekto laikotarpis 2023 m. birželio 1 d. – 2024 m. kovo 1 d.

Birželio–rugsėjo mėn. vyko lietuvių kalbos kursai ukrainiečiams. Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro pažymėjimus gavo 40 rajone gyvenančių ukrainiečių.

Rugpjūčio-rugsėjo mėn. vyko dailės ir Gongų terapijos suaugusiems ir vaikams, skirtos spręsti asmenų migracijos metu patirto streso, taip pat kitų fizinių ir psichologinių patirčių sukeltoms problemoms, užsiėmimų organizavimas. Užsiėmimus lankė 24 asmenys. Spalio-lapkričio mėn. vyko sociokultūrinio ir pilietinio orientavimo mokymai. Veiklose dalyvavo 20 asmenų. Projekto veiklos įgyvendintos. Dalyviai įgijo kalbinių, praktinių įgūdžių, pagrindinių žinių apie Lietuvos ir Rokiškio krašto istoriją bei kultūrą, susipažino su Lietuvos teisine, socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo, darbo sistema, mokėsi įveikti stresą meno terapija.

Daugiau informacijos apie projektą: https://rokiskis.lt/projektai/pabegeliu-is-ukrainos-priemimas-ir-ankstyva-integracija-nr-home-2022-amif-ag-emas-tf1-lt-0013/