Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Informacija dėl prašymų teikimo materialinio nepritekliaus mažinimo programos socialinei kortelei gauti

Informuojame, kad dėl socialinės kortelės ( pagal materialinio nepritekliaus mažinimo programą Lietuvoje) prašymus priima Obelių socialinių paslaugų namų socialinio darbo organizatoriai, esantys seniūnijose.

Teisę gauti šią kortelę turi asmenys ( šeimos), kurių vidutinės mėnesinės pajamos vienam asmeniui neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Valstybės remiamų pajamų dydžio  (toliau VRP)- 264 Eur.

Socialinė kortelė pagal šią programą gali būti skiriama ir kitais atvejais- išimties (savivaldybės nustatyta tvarka), kai vieno gyvenančio asmens (šeimos) pajamos per mėnesį vienam asmeniui viršija 1,5 VRP dydį, bet neviršija 2,5 VRP (440 Eur) dydžių per mėnesį, kai:

vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ( vienas gyvenantis asmuo) yra neįgalus ar pensinio amžiaus;

bendrai gyvenantys asmenys (vienas iš tėvų) augina 3 ir daugiau vaikų,

šeimos, kuriose vaiką (vaikus) augina vienas iš tėvų;

kai vaikui, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, nustatyta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje;

asmenims, nurodytiems Taisyklių 50 punkte (prieglobsčio prašytojų, perkeltų į Lietuvos Respublikos teritoriją pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimą Nr. 628 „Dėl užsieniečių perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją“).

Prašymai dėl socialinės kortelės pirmo etapo priimami iki vasario 29-os dienos ( įskaitytinai). Vėliau pildę prašymą pateks į antrą ( paramos gavimo) etapą. Kas užsipildė prašymą- socialinės kortelės jau atiduodamos, bet prekybos tinkluose jų naudoti dar negalima, nes piniginės lėšos kortelėse bus aktyvinamos nuo kovo 15-os dienos.