Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PARENGTUS TERITORIJOS, RIBOJAMOS EŽERO IR ĄŽUOLŲ GATVIŲ, GELEŽINKELIO RUOŽO ŽEMĖS SKLYPO IR ŽEMĖS SKLYPŲ PRAMONĖS G. 7, EŽERO G. 4 IR EŽERO G. 2, ROKIŠKYJE, DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS

Vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka, parengus TERITORIJOS, RIBOJAMOS EŽERO IR ĄŽUOLŲ GATVIŲ, GELEŽINKELIO RUOŽO ŽEMĖS SKLYPO IR ŽEMĖS SKLYPŲ PRAMONĖS G. 7, EŽERO G. 4 IR EŽERO G. 2, ROKIŠKYJE, DETALIOJO PLANO sprendinius (toliau – detalusis planas), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento (TPD) Nr. K-VT-73-21-20, informuojame, kad su detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima Rokiškio rajono savivaldybės administracijos gyventojų priimamojo skelbimų lentoje (Respublikos g. 94, Rokiškis) ir TPDRIS, nuo 2021-12-17 iki 2021-12-31 (įskaitytinai), t. y. 10 (dešimt) darbo dienų, detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2022-01-03, 12.00 val., Rokiškio rajono savivaldybės administracijos gyventojų priimamojo patalpose. Jeigu dėl Covid-19 Lietuvos Respublikos teritorijoje būtų paskelbtas karantinas, viešas svarstymas vyktų nuotoliniu būdu aukščiau nurodytu laiku, prisijungimo nuoroda:
https://us02web.zoom.us/j/83658503603?pwd=RUl4YitycEZxNFh4cEdQT2VhQUhjUT09
Jūsų patogumui esame parengę video instrukcijas, kaip prisijungti su Google Chrome naršykle arba įrenginiais, kurie turi Android operacinę sistemą:
https://www.youtube.com/watch?v=wv_PZ2NACmI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eC3HsMaU1GE&feature=youtu.be
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. AV-27 „Dėl ,,Teritorijos, ribojamos Ežero ir Ąžuolų gatvių, geležinkelio ruožo žemės sklypo ir žemės sklypų Pramonės g. 7, Ežero g. 4 ir Ežero g. 2, Rokiškyje, detalusis planas“ rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.
Planavimo organizatorius – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Respublikos g. 94 LT-42136 Rokiškis, (8 458) 51 500, el. paštas savivaldybe@post.rokiskis.lt
Planavimo iniciatorius – UAB ,,Daivida“.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Želdima“, Jaunimo g. 29, Dembavos k., LT-38176 Panevėžio r. sav., projekto vadovė – Aurelija Čergelienė, tel. 8 676 42727, [email protected]
Planuojama teritorija – apie  1,9 ha.
Planavimo tikslas – keisti detaliojo plano ,,Žemės sklypams (1-2) prie Ežero g. Rokiškio m. suformuoti detalusis planas“, patvirtinto 2013 m. birželio 28 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-8.177, sprendinius, perplanuojant teritoriją, sujungiant kitos paskirties žemės sklypus, kadastro Nr. 7375/0027:26, Rokiškio m. k. v., Ąžuolų g. 21, Rokiškis (žemės sklypo naudojimo būdas neįregistruotas) ir kadastro Nr. 7375/0027:69, Rokiškio m. k. v., Ežero g. 6, Rokiškis (žemės naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos) bei prijungti laisvos valstybinės žemės dalį, įsiterpusią tarp registruotų žemės sklypų (7375/0027:26 ir 7375/0027:69) ir Ežero gatvės, suformuojant vieną žemės sklypą, nustatant žemės naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, bei suformuoti žemės sklypą/us laisvoje valstybinėje žemėje esamiems statiniams; visiems suplanuotiems žemės sklypams nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus pagal Rokiškio miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas. Detaliojo plano viešinimo procedūros atliekamos bendra tvarka.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr.1267 redakcija), motyvuotus pasiūlymus, paklausimus bei pretenzijas, dėl detaliojo plano, galima teikti raštu planavimo organizatoriui, detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais arba Architektūros ir paveldosaugos skyriui, tel. 8 699 53582, el. p. [email protected] ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt iki viešinimo procedūrų pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.
Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

Projekto vadovė Aurelija Čergelienė

Detaliojo plano sprendiniai

Skelbimas