Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Įteikti Rokiškio „Verslo aitvarai“

Lapkričio 10 d. Rokiškio rajono savivaldybės J. Keliuočio viešosios bibliotekos konferencijų salėje įteikti Savivaldybės apdovanojimai verslui. Rajono meras Ramūnas Godeliauskas sveikinimo kalboje akcentavo verslo ir kitų socialinių sričių bendrystę, savitarpio supratimą ir paramą. „Verslo aitvaro“ statulėlės įteiktos: UAB „Vilauna“ direktorei Laurai Viduolytei-Pupelienei už socialines iniciatyvas Rokiškio jaunimui; UAB „Rokiškio aina“ direktoriui Virginijui Gudoniui už draugiškiausios įmonės negalią turintiems žmonėms nominaciją; UAB „Rokvesta“ vadovui Algirdui Kazinavičiui už žaliojo kurso krypties Rokiškio rajone vystymą; UAB „Rokauta“ dirketoriui Rimantui Sakaičiui už paramą Rokiškio krašto sportui; UAB „Duguva“ direktoriui Rimantui Bernackui už nuolatinę verslo plėtrą; Rokiškio tautodailininkų asociacijos pirmininkei Birutei Dapkienei už Salų dvaro įveiklinimą; MB „Egidijaus baldai“ direktoiui Egidijui Šmagoriui už kūrybiškumą, ieškojimus ir atradimus; Mokslo klubo įkūrėjai Loretai Sagaitienei už sėkmingą verslo startą; Rokiškio verslo klubo prezidentui Irmantui Tarvydžiui už verslo ir mokslo bendrystę; UAB “Ilzenbergo dvaras“ direktoriui Vaidui Barakauskui už turizmo paslaugų patrauklumo didinimą (apdovanojimą atsiėmė įmonės vadovėė Diana Jokimčienė). Inovacijų agentūros atstovė Gintarė Kuncaitytė pristatė 2021-2027 m. ES investicijų galimybes regionams. Verslo atstovus sveikino LR Seimo nario Vidmano Kanopos padėjėja Aldona Minkevičienė, Užimtumo tarnybos Rokiškio skyriaus vadovė Dalia Starkuvienė, Rokiškio profesinio mokymo centro vadovė Diana Giedrikienė, Antanašės bendruomenės atstovė Rita Gernienė. Renginį vedė ir muzikinę programą atliko Loreta Sungailienė su instrumentine grupe. Savivaldybės vadovai dėkoja Rokiškio turizmo ir verslo informacijos centrui už puikiai organizuotą renginį, o Rokiškio kultūros centro ir Viešosios bibliotekos specialistams – už kūrybinius ir techninius renginio sprendimus.