Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Kokybės standarto tyrimo pristatymas

2022 metų  vasario-rugsėjo mėnesiais  savivaldybės savianalizės principu galėjo įsivertinti veiklos kokybę išskirtose srityse. Jungtinė UAB „Kvalitetas“ ir Mykolo Riomerio universiteto veiklos grupė parengė Kokybės standartą, orientuotą į šias politikos sritis: lygių galimybių, lyčių lygybės ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo. Standartas leido įsivertinti institucijų veiklą ir bendradarbiavimą, pateikiant įrodymus, pagrindžiančius savivaldybės pateiktą įsivertinimą.

Gavus apibendrintus rezultatus, galime nustatyti, kad Rokiškio r. savivaldybė gana gerai atrodo lygių galimybių bei lyčių lygybės formavimo politikoje. Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos sritis visų savivaldybių atžvilgiu atrodo prasčiau, nes negalime prilygti didelių miestų savivaldybėms savo turimomis pagalbos priemonėmis smurtą artimoje aplinkoje patiriančiam, patyrusiam ar pavojų aplinkoje keliančiam asmeniui.

Gerųjų praktikų ir pavyzdžių sklaida, papildomų išteklių skyrimas prasčiausiai įgyvendinamų kokybės parametrų sritims, visuomenės švietimas nuo ikimokyklinio amžiaus, leistų tobulinti šias sritis.

Parengė tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Birutė Šlikienė