Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Kviečiame į Rokiškio miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų detaliųjų planų aptarimą

2023 m. sausio 23 d.  17 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu  vyks Rokiškio miesto teritorijos tarp Maumedžių g., Sakališkio g. ir Pandėlio g. detaliojo plano ir Rokiškio miesto teritorijos tarp Jaunystės g., Respublikos g. ir Panevėžio g. detaliojo plano aptarimas.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjQ5ZWIxZDUtM2M1MC00ODFmLTg4ZDQtODU3MTYyYmIwMmU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%227b921dfd-4de2-4cf4-ab11-fee946b14389%22%7d

MeetingID: 376339744958
Passcode: gwg5iJ