Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Kviečiame susipažinti su 2023-2025 m. strateginio veiklos plano projektu

Rokiškio rajono savivaldybė parengė Rokiškio rajono savivaldybės 2023-2025 m. strateginio veiklos plano projektą ir kviečia rajono bendruomenę susipažinti su juo.
Strateginiame veiklos plane iškelti 3 savivaldybės tikslai:

  • Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, socialinių ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą;
  • Aktyvinti bendruomenės, kultūros, sporto veiklas, plėtoti veiklas ir paslaugas jaunimui bei vystyti inovatyvias turizmo ir rekreacijos paslaugas;
  • Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją bei verslo aplinką.

Strateginį veiklos planą sudaro 6 programos, kurios apima visas savivaldybės veiklos sritis – nuo švietimo, sporto, kultūros, socialinių paslaugų teikimo iki darnios rajono infrastruktūros plėtros užtikrinimo.  Programose pateikti kiekvienos srities tikslai, uždaviniai, priemonės ir jų vertinimo kriterijai.
Strateginio veiklos plano programos yra savivaldybės biudžeto pagrindas.
Rokiškio rajono savivaldybės 2023-2025 m. strateginį veiklos planą ir Rokiškio rajono savivaldybės 2023 metų biudžetą numatoma teikti svarstyti ir tvirtinti savivaldybės tarybai 2023 m. sausio 27 d.
Turinčius pastabų, pasiūlymų ar norinčius užduoti klausimus dėl strateginio veiklos plano, kviečiame kreiptis į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrių elektroniniu paštu: a.grizeviciute@rokiskis.lt  iki 2023 m. sausio 20 d.
Išsamiai susipažinti su 2023-2025 m. SVP programų projektu galima čia.