Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS PRANEŠIMAS DĖL IŠORINĖS POLITINĖS REKLAMOS

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (toliau – VRK) atkreipia savivaldybių institucijų dėmesį, kad 2022 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos rinkimų kodeksui pasikeitė išorinės politinės reklamos sąvoka bei įrengimo ir skleidimo reikalavimai.

Rinkimų kodekso 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad išorinė politinė reklama skleidžiama pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytas išorinės politinės reklamos taisykles. Savivaldybių institucijos gali reglamentuoti išorinės politinės reklamos įrengimą savivaldybėse tiek, kiek tai neprieštarauja šio kodekso ir Vyriausiosios rinkimų komisijos patvirtintų išorinės politinės reklamos taisyklių nuostatoms, laikantis rinkimų politinės kampanijos dalyvių, kandidatų lygiateisiškumo principų.

Vadovaudamasi Rinkimų kodekso 98 straipsniu ir Lietuvos Respublikos referendumo konstitucinio įstatymo 17 straipsnio 5 dalimi VRK 2022 m. rugpjūčio 25 d. patvirtino naujas Išorinės politinės reklamos taisykles, kurios galioja rinkimų ir referendumų politinių kampanijų laikotarpiu bei laikotarpiu tarp politinių kampanijų.

Išorinės politinės reklamos taisyklės skelbiamos adresu: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8911e6a224ac11edb36fa1cf41a91fd9

Rinkimų kodekse savivaldybių institucijoms nėra imperatyvaus įpareigojimo reglamentuoti išorinės politinės reklamos įrengimą savivaldybėse. Tačiau, esant poreikiui, VRK yra pasirengusi dalyvauti diskusijoje su Lietuvos savivaldybių asociacija ir (ar) savivaldybių institucijomis sprendžiant klausimą dėl tokio reglamentavimo tikslingumo.

Taip pat prašytume savivaldybių institucijų užtikrinti, kad patvirtinus išorinės politinės reklamos įrengimą savivaldybėse, būtų užtikrintas tokio reglamentavimo viešas paskelbimas.