Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Verslininkams – kvietimas teikti paraiškas paramai gauti

2023 m. lapkričio 13 d. startuoja III-asis 2023 m. kvietimas Rokiškio rajono verslininkams teikti paraiškas paramai gauti pagal Rokiškio rajono Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programą (toliau – Programa). Ši priemonė skirta finansiškai remti rajono Smulkaus ir vidutinio verslo įsitvirtinimą, naujų darbo vietų sukūrimą, vykdyti įmonių plėtrą, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą bei kitas verslumą skatinančias priemones.

Primename, kad rajono verslininkai gali susigrąžinti dalį lėšų už sumokėtas palūkanas, žemės, žemės nuomos ar nekilnojamojo turto mokesčio dalį, dalyvavimo verslo parodose išlaidas, už savo ar darbuotojų kursus, atgauti įmonės, bendrijos registravimo išlaidas, informacinių reprezentacinių leidinių rajono mastu leidybos išlaidas ar išlaidas už įdarbintą asmenį, registruotą Užimtumo tarnybos Rokiškio skyriuje ir kt. Lėšos gali būti naudojamos Programos nuostatuose nurodytoms paramos kryptims, paremiant rajono verslo subjektus, atitinkančius LR smulkaus ir vidutinio verslo įstatymą bei SVVPP nuostatų reikalavimus.

Rajono smulkūs ir vidutiniai verslininkai kviečiami nuo 2023 m. lapkričio 13 d. 8 val. teikti paraiškas Programos paramai gauti. Paraiškos priimamos nuo kvietimo pradžios iki kol pakanka lėšų, skirtų Programai iš savivaldybės biudžeto 2023 m., bet ne vėliau kaip iki 2023 m. lapkričio 17 d. 13 val.

Užpildytas paraiškas su visais reikalingais dokumentais, prašome siųsti paštu arba palikti Savivaldybės administracijos (Sąjūdžio a. 1, Rokiškis) „viename langelyje“ (popierinius variantus) arba, jei paraiškos ir privalomi pateikti dokumentai teikiami pasirašyti kvalifikuotu el. parašu, – siųsti  juos el. paštu savivaldybe@rokiskis.lt , adresuojant Rokiškio rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriui.

Sėkmingam paraiškų pildymui rekomenduojame pasinaudoti projekto paraiškos pildymo vadovu, kurį galite rasti www.rokiskis.lt svetainėje, „Parama verslui“ skiltyje.

Detalesnę informaciją apie Rokiškio rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programą, paraiškos formą ir kitus dokumentus galite rasti rajono internetinėje svetainėje www.rokiskis.lt skyrelyje Verslininkams/Parama-verslui arba kreipiantis į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrių (mob. tel. 8 659 34153, el.p. [email protected] ).