Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Projektas „Rokiškio rajono dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas“

Projektas „Rokiškio rajono dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas“

Rokiškio rajono savivaldybės administracija 2024 m. kovo 26 d. pasirašė projekto „Rokiškio rajono dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas“ paramos sutartį su „Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos“ dėl projekto finansavimo.

Šis projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinę  priemonę „Investicijos į melioracijos sistemas“.

Projekto tikslas – prisidėti prie Rokiškio rajono melioracijos sistemų gerinimo bei kurti palankesnes ekonomines sąlygas žemdirbystei. Planuojama rekonstruoti blogos būklės melioracijos statinius: 19,644 magistralinių melioracijos griovių, esančių Rokiškio kaimiškojoje sen. ir  Pandėlio sen. bei 2 tiltus, esančius Kamajų sen., Kraupių km. ir Rokiškio kaimiškojoje sen., Vanagynės km.

Numatomas žemės plotas, kuriame bus pagerintos viešojo naudojimo melioracijos sistemos – 814, 09 ha.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2024 m. kovo mėn. – 2025 m. gruodžio 31 d.

 

Projekto „Rokiškio rajono dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas“ finansavimas

 

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos (EŽŪFKP)

 

254 999,15 Eur
Lietuvos valstybės biudžeto lėšos

 

44 999,85 Eur
Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos

 

161 539,00 Eur
Bendra planuojama projekto vertė – 461 538,00 Eur