Sena svetainė
Paraiškos finansavimui
sausio 01 - 31 00 : 00

RENGINIŲ PLANAS

Pagrindiniai renginių organizatoriai:

  1. Rokiškio kultūros centras – Rokiškio KC (direktorė – Vaiva Baltrūnaitė Kirstukienė, tel. +370 67492427);
  2. Obelių socialinių paslaugų namai – Obelių SPN (direktorė – Elona Adomavičienė, tel. +370 61687558);
  3. Pandėlio universalus daugiafunkcis centras – Pandėlio UDC (direktorė – Sonata Babickienė, tel. +370 61065823);
  4. Panemunėlio  universalus daugiafunkcis centras – Panemunėlio UDC (direktorė – Inga Belovienė, tel. +370 62834156);
  5. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka – Rokiškio RVB (direktorė – Daiva Vilkickienė, tel. +370 647 22962);
  6. Rokiškio krašto muziejus ir Rokiškio turizmo informacijos centras – Rokiškio KM (direktorė – Aušra Gudgalienė, tel. +370 646 04519).
SUDERINTA
Rokiškio rajono savivaldybės
Komunikacijos ir kultūros skyriaus
2024 m. Rokiškio rajono renginių planas
Eil. Nr. Data Renginio pavadinimas Vieta Renginio organizatorius
1 Sausio mėn. Laisvės gynėjų dienai, edukacijos jaunimui mokyklose „ Prisimenant Sausio 13-ąją…“ su tų dienų liudininkais. Rokiškio rajono ugdymo įstaigos Rokiškio krašto muziejus, Laisvės kovų istorijos muziejus Obeliuose
2 Sausio – gruodžio mėn. Renginių ciklas: Teatriniai trečiadieniai Pandėlio  kultūros namų salėje Pandėlio UDC
3 Sausio – gruodžio mėn. Kūrybinių idėjų studija. Popiečių ciklas „Išradingasis Pirmadienis“. Pandėlio  kultūros namų salėje Pandėlio UDC
4 Sausis Kamajų mažosios kultūros sostinės  projekto „Kartos – kartu“ pristatymo renginiai seniūnijos bendruomenėse Kamajų seniūnija Panemunėlio UDC Kamajų padalinys
5 Sausio 4 d. Pasaulinė brailio rašto diena Bajoruose bibliotekoje Rokiškio KC priemiesčio padalinys Bajoruose
6 Sausio 5 d. Trijų Karalių vaikštynės Obeliuose (Kalėdinės akcijos dalyvių sveikinimas) Obelių SPN kultūros padalinys
Jaunimo bendrija Sėlos Ramuva
7 Sausio 6 d. Trijų karalių šventė Kalvių kaimo bendruomenės namuose Panemunėlio UDC Kamajų padalinys
8 Sausio 13 d. Laisvės gynėjų diena Rokiškyje Rokiškio KC
9 Sausio 13 d. Laisvės gynėjų diena Juodupėje Rokiškio KC rajono padalinys Juodupėje
10 Sausio 13 d. Budėjimas prie „Atminties žarijų“ Bajoruose Rokiškio KC priemiesčio padalinys Bajoruose
11 Sausio 13 d. Šaškių – šachmatų turnyras sausio 13- tos įvykiams paminėti Žiobiškyje Rokiškio KC priemiesčio padalinys Žiobiškyje
12 Sausio 13 d. Laisvės gynėjų dienos paminėjimas Obelių laisvės kovų istorijos muziejaus kiemas,
Kriaunose, Pakriauniuose
Obelių SPN kultūros padalinys,
Obelių laisvės kovų istorijos muziejus, Obelių gimnazija
13 Sausio 13 d. Sausio 13-osios paminėjimui
Laisvės laužų akcija
Pandėlyje, Panemunyje, Kazliškyje, Suvainiškyje, Lailūnuose, Sriubiškiuose Pandėlio UDC
14 Sausio 20 d. Respublikinio prakartėlių konkurso laureatų apdovanojimų šventė Rokiškio krašto muziejus Rokiškio krašto muziejus
15 Sausio 22 d. Edukacinis užsiėmimas  ,,Mezgimo ypatumai. Kojinės” Pandėlio  kultūros namų salėje Pandėlio UDC
16 Sausio 24 d. Renginys , skirtas tarptautinės edukacijos dienai paminėti . Panemunėlio UDC edukacinėje lino klasėje, Panemunėlio UDC
17 Sausio 26 d. Renginys, skirtas Tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai Rokiškio krašto muziejus Rokiškio krašto muziejus
18 Sausio 27 d. Teatriniai pietūs „Vorienės voratinkliuose“ Bajoruose Rokiškio KC priemiesčio padalinys Bajoruose
19 Vasario 5 d. Duonos diena. Edukacija, kurią praves Mickūnienė Kriaunų bibliotekoje Obelių SPN kultūros padalinys
Kriaunų biblioteka
20 Vasario 5 d. Edukacinis užsiėmimas  ,,Su Lietuva širdy…” Pandėlio  kultūros namų salėje Pandėlio UDC
21 Vasario 5 d. Edukacija „Duonos diena“ Asociacijos „Sartai mano kraštas“ patalpose Obelių SPN kultūros padalinys
Asociacija „Sartai mano kraštas“
Kriaunų biblioteka
22 Vasario 10 d. Suvainiškio moterų klubo „Sanpaulija“ renginys „Širdy tik meilė!” Suvainiškio bendruomenės namuose Pandėlio UDC
23 Vasario 11 d. Blynų popietė Rokiškyje Rokiškio KC
24 Vasario 13 d. Užgavėnių šventė Laibgaliuose Rokiškio KC rajono padalinys Laibgaliuose
25 Vasario 13 d. Užgavėnių šventė Panemunėlio UDC kiemelyje Panemunėlio UDC salėje
26 Vasario 13 d. Užgavėnės Kriaunose Aikštėje prie senosios mokyklos Obelių SPN kultūros padalinys
27 Vasario 13 d. „Ažugavų blynų“ šventė Aikštėje prie senosios mokyklos, Obelių SPN kiemas, Aleksandravėlėje prie kultūros namų, Pakriaunių bendruomenės namų kieme. Obelių SPN kultūros padalinys
Kriaunų seniūnija
Asociacija „Sartai mano kraštas“
28 Vasario 13 d. Užgavėnės Aleksandravėlėje Aleksandravėlės aikštėje prie  buvusių kultūros namų Obelių SPN kultūros padalinys
29 Vasario 13 d. Užgavėnės Pakriauniuose Pakriaunių bendruomenės namų kieme Obelių SPN kultūros padalinys
30 Vasario 13 d. Užgavėnės Rokiškio krašto muziejus Rokiškio krašto muziejus
31 Vasario 13 d. Blynų diena Bajoruose Rokiškio KC priemiesčio padalinys Bajoruose
32 Vasario 13 d. Blynų balius Juodupėjė Rokiškio KC rajono padalinys Juodupėje
33 Vasario 15 d. 17 val. Vasario 16 d. skirti renginiai:edukaciniai užsiėmimai, pilietiškumo pamokos  moksleiviams Rokiškio krašto muziejus, Rokiškio rajono ugdymo įstaigos Rokiškio krašto muziejus
34 Vasario 13 d. 11 val. Žuvusiųjų Lietuvos savanorių pagerbimas Červonkos kapinėse vasario 16-osios proga. Červonkos kapinės, Latvijos Respublika Rokiškio krašto muziejus, Laisvės kovų istorijos muziejus Obeliuose
35 Vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas.
Mero padėkų įteikimo vakaras
Rokiškyje Rokiškio KC
36 Vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Juodupėje Rokiškio KC rajono padalinys Juodupėje
37 Vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Laibgaliuose Rokiškio KC rajono padalinys Laibgaliuose
38 Vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Žiobiškyje Rokiškio KC priemiesčio padalinys Žiobiškyje
39 Vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas” Lietuva mūsų širdyse “. Panemunėlio UDC renginių salėje Panemunėlio UDC
40 Vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Bajoruose Rokiškio KC priemiesčio padalinys Bajoruose
41  Vasario 16 d. Koncertas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. „Istorijos keliu“ Obelių bendruomenės namai Obelių SPN kultūros padalinys
42  Vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtas šaškių turnyras Asociacijos „Sartai mano kraštas“ patalpose Asociacija „Sartai mano kraštas“
Obelių SPN kultūros padalinys
Kriaunų biblioteka
43  Vasario 16 d. Vasario 16-osios renginiai Pandėlio  kultūros namų salėje
Signataro Vlado Mirono tėviškėje Kuodiškių kaime
Pandėlio UDC

Panemunio bendruomenė

44  Vasario 16 d. Vasario 16-osios renginiai Kazliškyje prie Vytautui Gužui – Lietuvos partizanui, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracijos signatarui skirto paminklinio akmens Pandėlio UDC

Kazliškio bendruomenė

45  Vasario 16 d. Vasario 16-osios renginiai Lailūnuose Pandėlio UDC
46 Vasario 16 d. Pėsčiųjų žygis Rokiškio r. Kriaunų apylinkės Rokiškio krašto muziejus, Kriaunų muziejus
47 Vasario 16 d. Vasario 16-osios akto ir 1949 m. LLKS Vasario 16-osios deklaracijos  signatarų pagerbimas Jų atminties įamžinimo vietose. Selynė, Kazliškis, Kuodiškiai Rokiškio krašto muziejus, Laisvės kovų istorijos muziejus Obeliuose
48  Vasario 17 d. Lietuvos valstybės atkūrimo  šventė  „Ačiū, kad esi“
Mažosios kultūros sostinės atidarymo renginys
Kamajų miestelyje Panemunėlio UDC Kamajų padalinys
49 Vasario 20 d. Stalo žaidimų vakaras jaunimui Obelių SPN salėje Obelių SPN kultūros padalinys
Jaunimo bendrija Sėlos Ramuva
50 Vasario 24 d. 14 val. Vieversio diena Edukacija šeimoms Rokiškio krašto muziejus
51 Kovo mėn. Kovo 11 d. skirti renginiai:  edukaciniai užsiėmimai, pilietiškumo pamokos  moksleiviams. Rokiškio krašto muziejus Rokiškio krašto muziejus
52 Kovo 2 d. Kaziuko mugė Juodupėje Rokiškio KC rajono padalinys Juodupėje
53 Kovo 3 d. Kaziuko mugė Juodupėje Rokiškio KC rajono padalinys Juodupėje
54 Kovo 8 d. Moters dienos popietė Aukštakalnių  kaimo bendruomenės namuose Panemunėlio UDC Kamajų padalinys
55 Kovo 8 d. Moters dienos popietė Kalvių kaimo bendruomenės namuose Panemunėlio UDC Kamajų padalinys
56 Kovo 8 d. Popietė skirta moterims Pakriaunių salėje Obelių SPN kultūros padalinys
57 Kovo 10 d. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas Bajoruose Rokiškio KC priemiesčio padalinys Bajoruose,
Bajorų bendruomenė
58 Kovo 10 d. Žaidimas „Protų mūšis“, skirtas kovo 11-jai paminėti Suvainiškio bendruomenės namuose Pandėlio UDC
59 Kovo 11 d. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas Rokiškyje Rokiškio KC
60 Kovo 11 d. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas Laibgaliuose Rokiškio KC rajono padalinys Laibgaliuose
61 Kovo 11 d. Automobilių važiuotynės „Sveikinam Lietuvą“ Juodupėje Rokiškio KC rajono padalinys Juodupėje
62 Kovo 10 d. Kovo 11-osios šventė Aukštakalnių kaimo bendruomenės namuose Panemunėlio UDC Kamajų padalinys
63 Kovo 11 d. Renginys skirtas Lietuvos valstybės Nepriklausomybės  atkūrimo dienai paminėti ,,Apkabinkime Lietuvą „ Panemunėlio UDC renginių salėje Panemunėlio UDC salėje
64 Kovo 11 d. Protų kovos „Lietuva kiekvienam brangi“ Obelių bendruomenės namai Obelių SPN kultūros padalinys
65 Kovo 11 d. Kovo 11-ajai paminėti Pandėlio  kultūros namų salėje Pandėlio UDC
66 Kovo 11 d. Renginys „Kovo 11-oji šių dienų kontekste“ Laisvės kovų istorijos muziejus Obeliuose Rokiškio krašto muziejus, Laisvės kovų istorijos muziejus Obeliuose
67 Kovo 11 d. Auto žygis Riomerių keliais Pradžia Trakuose – pabaiga Kriaunose Kriaunų muziejus
Obelių SPN kultūros padalinys
68 Kovas Dviračių žygis „Žymių kraštiečių takais“ Lailūnuose Pandėlio UDC
69 Kovo 16 d. PĖSČIŲJŲ ŽYGIS KNYGNEŠIO DIENAI PAMINĖTI Kamajuose Panemunėlio UDC Kamajų padalinys
70 Kovo 15 d. Knygnešio dienos paminėjimas, minint 35-ąsias jos metines ir Spaudos atgavimo ir knygos dienos 120-ąsias metines Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka (RVB) Rokiškio RVB
71 Kovo 18 d. Edukacinis užsiėmimas ,,Velykiniai akcentai” Pandėlio  kultūros namų salėje Pandėlio UDC
72 Kovo 21 d. VERBA su Gražinos Pitrėnėnies poezija Bajoruose Rokiškio KC priemiesčio padalinys Bajoruose,
Bajorų biblioteka
73 Kovo 21 d. Tarptautinės poezijos dienos skaitymai Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka Rokiškio RVB
74 Kovo 22 d. GALINGI, NES VIENINGI. Renginys Lietuvos įstojimo į NATO 20-mečiui Rokiškio krašto muziejus Rokiškio krašto muziejus
75 Kovo 24 – balandžio 16 d. XXXX Lietuvos profesionalių teatrų festivalis „Vaidiname žemdirbiams“ Rokiškyje Rokiškio KC
76 Kovo 26 d. Varžytuvės ,,Knygius – 2024“, skirtos Tarptautinei knygos dienai RVB, Vaikų ir jaunimo skyrius Rokiškio RVB
77 Kovo 27 d. Tarptautinei teatro dienai skirtas renginys Panemunėlio UDC renginių salėje Panemunėlio UDC renginių salėje
78 Kovo 27 d. Tarptautinei teatro dienai skirtas renginys „Teatrinis  trečiadienis – kitaip“ Pandėlio  kultūros namų salėje Pandėlio UDC
79 Kovo 29 d. Lietuvos įstojimo į NATO diena Sąjūdžio aikštėje Rokiškio KC
80 Kovo 28-29 d. Velykų mugė, kūrybinės dirbtuvės “Velykinis šiaudų sodas ir kosmosas” Laibgaliuose Rokiškio KC rajono  padalinys Laibgaliuose
81 Balandžio 6 d. Atvelykio šventė ir sporto šventė Kalvių kaimo bendruomenės namuose Panemunėlio UDC Kamajų padalinys
82 Balandžio 1 d. Spektaklis BONA SFORCA Laibgalių kultūros salė Rokiškio KC rajono padalinis Laibgaliuose
83 Balandžio 2-28 d. Literatūrinių renginių ciklas vaikams, paaugliams ir  suaugusiems, skirtas Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka,
Vaikų ir jaunimo skyrius
Rokiškio RVB
84 Balandžio 4 d. Atvelykio šventė Kavoliškyje Rokiškio KC kartu su Kavoliškio bendruomene
85 Balandžio 5 d. Vaikų Velykėlės Obelių gimnazijos kiemas Obelių SPN kultūros padalinys
86 Balandžio 6 d. Atvelykio vakaronė Asociacijos „Sartai mano kraštas“ patalpose Obelių SPN kultūros padalinys
Kriaunų neįgaliųjų skyrius
Kriaunų biblioteka
Asociacija „Sartai mano kraštas“
87 Balandžio 7 d. +C91:F107+C91:F107 Atvelykio šventė šeimai Rokiškio krašto muziejus Rokiškio krašto muziejus
88 Balandžio 11 d. 18 val. Svečiuose – Aistis Mickevičius Rokiškio krašto muziejus Rokiškio krašto muziejus
89 Balandžio 12 d. 16 val. Remigijaus Venckaus Tapybos parodos pristatymas. Paroda veiks iki balandžio 28 d. Rokiškio krašto muziejus Rokiškio krašto muziejus
90 Balandžio 12 d. Onos Levandavičiūtės biografinės apybraižos „GEROVĖS VALSTYBĖS ARHITEKTAS“ Pristatymas. Panemunėlio UDC renginių salėje Panemunėlio UDC renginių salėje
91 Balandžio 13 d. 15 val. DIDŽIOJI PAVASARIO KNYGŲ MAINŲ MUGĖ Rokiškio krašto muziejus Rokiškio krašto muziejus
92 Balandžio 14 d. Koncertas “Sveikas, pavasari” Lailūnų bendruomenės salėje Pandėlio UDC
93 Balandžio 21 d. 15 val. Juditos Leitaitės koncertas Rokiškio krašto muziejus Rokiškio krašto muziejus
94 Balandžio 22 d. Edukacinis užsiėmimas ,,Neriu nėrinėlį” Pandėlio  kultūros namų salėje Pandėlio UDC
95 Balandžio 23 d. Stalo žaidimų vakaras jaunimui Obelių SPN salėje Obelių SPN kultūros padalinys
Jaunimo bendrija Sėlos Ramuva
96 Balandžio 27 d. Ąžuoliuko sodinimo ceremonija Rokiškyje Rokiškyje Rokiškio KC
97 Balandžio 27 d. Seminaras- praktikumas “Sceninė ritmika” Rokiškyje Rokiškio KC
98 Balandžio 29 d. “Protmūšis” įstojimo į europos sąjungą 20-mečiui paminėti Pandėlio UDC salėje Pandėlio UDC
99 Gegužės mėn. Lietuvos įstojimas į ES‘20 Rokiškio krašto muziejus Rokiškio krašto muziejus
100 Gegužės 3 d. Motinos dienos šventė Rokiškyje Rokiškio KC
101 Gegužės 3 d. Motinos dienai skirta edukacija Žiobiškyje Rokiškio KC priemiesčio padalinys Žiobiškyje
102 Gegužės 3 d. Motinos dienai skirtas koncertas Jūžintuose Rokiškio KC rajono padalinys Jūžintuose
103 Gegužės 4 d. 80-90-ųjų diskoteka Kalvių kaimo bendruomenės namuose Panemunėlio UDC Kamajų padalinys
104 Gegužės 5 d. Motinos dienos paminėjimo koncertas, kapelos „Jadupėla“ gimtadienis Juodupėje Rokiškio KC rajono padalinys Juodupėje
105 Gegužės 5 d. Popietė skirta Motinos dienai paminėti. Panemunėlio UDC renginių salėje Panemunėlio UDC
106 Gegužės 5 d. Motinos dienos paminėjimas Kaimo bendruomenės Pakriauna patalpose Obelių SPN kultūros padalinys
107 Gegužės 5 d. Tradicinis sveikinimas Mamoms Aleksandravėlės bažnyčia Obelių SPN kultūros padalinys
108 Gegužės 5 d. Rajoninis orientacinis pėsčiųjų žygis „Rokiškio krašto knygnešių keliais“ Panemunėlis-Kamajai Rokiškio RVB
109 Gegužė Sakralinės muzikos kolektyvo dalyvavimas respublikiniame konkurse, video įrašų rengimas konkursui Jūžintuose Rokiškio KC rajono padalinys Jūžintuose
110 Gegužės 7 d. Renginys, skirtas spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai Rokiškio krašto muziejus Rokiškio krašto muziejus
111 Gegužės 9 d. Europos dienos paminėjimas Struvės geodezinio lanko Gireišių punkte Rokiškio KC
Panemnėlio UDC
112 Gegužės 11 d. Vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Spalvos“ Pandėlio  kultūros namų salėje Pandėlio UDC
113 Gegužės 11 d. 13 val. Naujausią M. Romerio dienoraščio tomą pasitinkant Rokiškio krašto muziejus Rokiškio krašto muziejus
114 Gegužės 17 d. Tarptautinės vaikų ginimo dienos paminėjimas Rokiškyje Rokiškio KC
115 Gegužės 18 d. Šeimų piknikas. Mažosios kultūros sostinės renginys Kamajų miestelyje Panemunėlio UDC Kamajų padalinys
116 Gegužės 18 d. Šeimų šventė „Viena šeima-viena širdis“ Obelių miesto parkas Obelių SPN kultūros padalinys
117 Gegužės 18 d. Muziejaus naktis Rokiškio krašto muziejus Rokiškio krašto muziejus
118 Gegužės 18 d. Sekminės Sėlynėje Rokiškio KC priemiesčio padalinys Bajoruose ir bendruomenė
119 Gegužės 19 d. Sekminės Žiobiškyje Rokiškio KC priemiesčio padalinys Žiobiškyje
120 Gegužės 19 d. Tradicinė Sekminių šventė Kriaunose Kriaunų bažnyčios prieigose Kriaunų bendruomenė
Obelių SPN kultūros padalinys
121 Gegužės 19 d. Dviračių žygis „Golgotos keliu“ Rokiškio krašto muziejus, Laisvės kovų istorijos muziejus Obeliuose
122 Gegužės 19 d. Teatro 65 GIMTADIENIS Rokiškyje Rokiškio KC
123 Gegužės 20 d. Edukacinis užsiėmimas ,,Modelino paslaptys” Pandėlio  kultūros namų salėje Pandėlio UDC
124 Gegužės 24-26 d. Tarptautinis Poezijos pavasaris Rokiškyje Rokiškio J. Keliuočio viešoji biblioteka Rokiškio RVB
125 Birželio 1 Tradicinė šventė „Vakaruškos“. Mažosios kultūros sostinės renginys Aukštakalnių  kaimo bendruomenės namuose Panemunėlio UDC Kamajų padalinys
126 Birželio 6 d. Lėlių teatro ČIZ premjera Rokiškyje Rokiškio KC priemiesčio padalinys Bajoruose
127 Birželio 6 d. Kūrybinis-praktinis seminaras ,,Knygos lėlių teatras“ RVB Vaikų ir jaunimo skyrius Rokiškio RVB
128 Birželio 6 d. XXVIII Aukštaitijos regiono lėlių teatrų festivalis „Kai atgyja lėlės“ Rokiškio kultūros centras Rokiškio RVB
129 Birželio 7-8 d. Lietuvos mini ralio čempionato II etapas Rokiškio rajono savivaldybės administracija (Švietimo ir sporto skyrius)
130 Birželio 8 d. “Pirmosios pradalgės” šventė-varžytuvės Bendruomenės namų kieme Konstantinavos bendruomenės santalka
131 Birželio 8 d. 13 val. Tautodailininkės Alės Gegelevičienės parodos uždarymas Rokiškio krašto muziejus Rokiškio krašto muziejus
132 Birželio 11 d. 18 val. Audriaus Sutkaus fotografijų parodos ŠALTAS PASAULIS pristatymas, susitikimas su autoriumi Rokiškio krašto muziejus Rokiškio krašto muziejus
133 Birželio 14 d. GEDULO IR VILTIES DIENA. Istorinis performansas moksleiviams TRAUKINYS Į NEŽINIĄ… Jums patogų laiką derinkite su muziejininkais tel. +370 686 13741 Laisvės kovų istorijos muziejus Obeliuose Rokiškio krašto muziejus
134 Birželio 14 d. 12.30 val. Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos mokinių ir mokytojų koncertas MUZIKA DVARUOSE Rokiškio krašto muziejus Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla
135 Birželio 14-16 d. Juodupės miestelio šventė – Antaninės Juodupėje Juodupės miestelio bendruomenė ir Rokiškio KC rajono padalinys Juodupėje
136 Birželio 14 d. Gedulo ir vilties dienai skirti renginiai Rokiškyje Rokiškio KC
137 Birželio 14 d. Renginys skirtas Vilties ir gedulo dienai Panemunėlio geležinkelio stoties perone Panemunėlio UDC
138 Birželio 14 d. Renginys „Gyvenome Tėvynės viltimi“ , skirtas Vilties ir gedulo dienai paminėti. Laisvės kovų istorijos muziejus Obeliuose Rokiškio krašto muziejus, Laisvės kovų istorijos muziejus Obeliuose
139 Birželio 15 d. 12–15 val. EUROPOS ARCHEOLOGIJOS DIENOS. „Senovės amuletai. Pamatyk. Sužinok. Pasigamink“. Kviečiame susipažinti su Rokiškio krašto muziejuje saugomais amuletais Rokiškio krašto muziejus Rokiškio krašto muziejus
140 Birželio 15 d. 14 val. Kraštietės tautodailininkės, sertifikuotos tradicinių amatų meistrės Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės jubiliejinės karpinių ir grafikos (lino ir medžio raižinių) parodos pristatymas Rokiškio krašto muziejus Rokiškio krašto muziejus
141 Birželio 15 d. Šeimos šventė Panemunio bendruomenės kiemelyje Panemunio bendruomenė
142 Birželio 15-16 d. Teatrų šventė JONVABALIS VII Bajoruose ir kituose aplinkiniuose kaimuose Rokiškio KC priemiesčio padalinys Bajoruose,
Bajorų bendruomenė
143 Birželio 17 d. Edukacinis užsiėmimas ,,Spalvingoji mandala” Pandėlio  kultūros namų salėje Pandėlio UDC
144 Birželio 21 d. 17 val. Tradicinis rečitalis Ilzenbergo dvare su Rumunijos ambasada Ilzenbergo dvare Rumunijos ambasada, RRS , Ilzenbergo dvaras
145 Birželio 21 d. 13 val. Birželio sukilimo paminėjimas Obeliuose. DEŠIMT METŲ ATSTATYTAM PAMINKLUI, PAGARBOS IR TRADICIJŲ TĘSTINUMAS… Laisvės kovų istorijos muziejus Obeliuose Rokiškio krašto mzuiejus
146 Birželio 22 d. Renginys „Šv. Jono palaiminti – GUČIŪNAI” Gučiūnų kaime Salų kaimo bendruomenė
147 Birželio 22 d. Joninių šventė. Tinklinio varžybos Kalvių kaimo bendruomenės namuose Panemunėlio UDC Kamajų padalinys
148 Birželio 22 d. Tradicinė turizmo sezono atidarymo šventė Paplūdimys prie Sartų ežero Kriaunų bendruomenė
Obelių SPN kultūros padalinys
149 Birželio 22 d Kairelių kaimo šventė ir bendruomenės  20- metis Kairelių kaime Kairelių kaimo bendruomenė ir Obelių OSN kultūros padalinys
150 Birželio mėn. Europos archeologijos dienoms skirtas renginys Rokiškio krašto muziejus Rokiškio krašto muziejus
151 Birželio 23 d. Jonvakaris Rokiškyje Rokiškio KC
152 Birželio 23 d. Joninių šventė Laibgaliuose Rokiškio KC rajono padalinys Laibgaliuose
153 Birželio 23 d. Joninių šventė Jūžintuose Rokiškio KC rajono padalinys Jūžintuose
154 Birželio 23 d. Sovietinio teroro aukų atminimo ir istorinės atminties puoselėtojų pagerbimas Juodupėje ir Joninių šventė Juodupėje Rokiškio KC rajono padalinys Juodupėje
155 Birželio 23 d. Joninių šventė Lukštuose Rokiškio KC rajono padalinys Juodupėje
156 Birželio 23 d. Joninių šventė  Panemunėlio UDC kiemelyje Panemunėlio UDC
157 Birželio 23 d. Šv. Jono atlaidai Mažosios kultūros sostinės renginys Kamajų miestelyje Panemunėlio UDC Kamajų padalinys
158 Birželio 23 d. Joninės Obelių bendruomenės namų kiemas
Aleksandravėlės Pilenės kalnelis
Obelių SPN kultūros padalinys
159 Birželio 23 d. Jonvakaris Pandėlyje Pandėlio UDC
160 Joninių ulionės Lailūnuose Pandėlio UDC
161 Birželio 23 d. 1941 m Birželio sukilimo paminėjimas Obeliai, Juodupė Rokiškio krašto muziejus
162 Birželio 24 d. Joninių vaidinimas Panemunis Pandėlio UDC
163 Birželio 30 d. ČEDASAMS 525 Čedasų bažnyčioje Rokiškio KC priemiesčio padalinys Žiobiškyje
164 Liepos 6 d. Valstybės dienos paminėjimas Rokiškyje Rokiškio KC
165 Liepos 6 d. Valstybės dienos paminėjimas Laibgaliuose Rokiškio KC rajono padalinys Laibgaliuose
166 Liepos 6 d. Žygis “Jūžintų krašto dvarų palikimas” Jūžintuose Rokiškio KC rajono padalinys Jūžintuose
167 Liepos 6 d. Valstybės dienos paminėjimas Juodupėje Rokiškio KC rajono padalinys Juodupėje
168 Liepos 6 d. Šventė „Gyvi nuo Mindaugo laikų“ Mažosios kultūros sostinės renginys Ant Juodonių piliakalnio Panemunėlio UDC Kamajų padalinys
169 Liepos 6 d. Lietuvos respublikos himno giedojimas Struvės geodezinio lanko Gireišių punkte  Panemunėlio UDC
170 Liepos 6 d. Koncertas ir tautinės giesmės giedojimas Liepos 6-ąjai paminėti Obelių miesto parke prie Ramintos šaltinio Obelių SPN kultūros padalinys
Obelių senjorų klubas
171 Liepos 6 d. Šventė, skirta Lietuvos Valstybės dienai Aleksandravėlė, Pilenės piliakalnis Obelių SPN kultūros padalinys
172 Liepos 6 d. Tradicinis dviračių žygis Kriaunos – Lukštų kraštas Kriaunų muziejus
Jaunimo bendrija Sėlos Ramuva
Obelių SPN kultūros padalinys
173 Liepos 6 d. Puokštė Mindaugui Prie Kriaunų seniūnijos Obelių SPN kultūros padalinys
Kriaunų seniūnija
Asociacija „Sartai mano kraštas“
174 Liepos 6 d. Pilietinė akcija „Tautiška giesmė aplink pasaulį“, minint Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną
Dviračių žygis
Pandėlyje Pandėlio UDC

Pandėlio miesto bendruomenė

175 Liepos 6 d. Pilietinė akcija „Tautiška giesmė aplink pasaulį“, minint Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną Konstantinavos bendruomenės namų kieme Bendruomenės santalka
176 Liepos 6 d. Pilietinė akcija „Tautiška giesmė aplink pasaulį“, minint Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną Suvainiškio miestelio skvere Pandėlio UDC
177 Liepos 6 d. Dviračių žygis. Himno giedojimas Kazliškio seniūnijos kiemas Kazliškio kaimo bendruomenė,

Pandėlio UDC

178 Liepos 6 d. Pilietinė akcija „Tautiška giesmė aplink pasaulį“, minint Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną Prie Panemunio piliakalnio Panemunio bendruomenė
179 Liepos 6 d. Koncertas. Pilietinė akcija „Tautiška giesmė aplink pasaulį“, minint Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną Lailūnuose Pandėlio UDC
180 Liepos 6 d. Dviračių žygis lankant kultūros paveldo paminklus Kriaunų muziejus Rokiškio krašto muziejus
181 Liepos 7 d. Kraštiečių šventė „Elžbietinė“ Panemunėlio miestelyje Panemunėlio miestelio bendruomenė Panemunėlio UDC
182 Liepos 8 d. Medžio drožėjų  pleneras
Mažosios kultūros sostinės renginys
Kamajų miestelyje Panemunėlio UDC Kamajų padalinys
183 Liepos 10 d. 19/20 ? val. Rokiškio klasikinės muzikos festivalis Rokiškio krašto muziejus Asociacija FRESKOS
184 Liepos 11 d. 17.30 val. Rokiškio klasikinės muzikos festivalis Rokiškio krašto muziejus Asociacija FRESKOS
185 Liepos 12 d. 19/20? val. Rokiškio klasikinės muzikos festivalis Rokiškio krašto muziejus Asociacija FRESKOS
186 Liepos 13 d. 19 val. Rokiškio klasikinės muzikos festivalis Kamajų šv. Kazimiero bažnyčia / Rokiškio bažnyčia Asociacija FRESKOS
187 Liepos 13 d. Panemunėlio teatralizuota šventė “Seklyčia” Panemunėlio miestelyje Panemunėlio miestelio bendruomenė Panemunėlio UDC
188 Liepos 13 d. Šeimų piknikas Kamajuose Kamajų miestelyje Panemunėlio UDC Kamajų padalinys
189 Liepos 13 d. Kriaunų miestelio šventė „519 – as gimtadienis“ Aikštėje prie senosios mokyklos Obelių SPN kultūros padalinys,
Asociacija „Sartų kraštas“,
Kriaunų seniūnija
190 Liepos 14 d. 15 val. Rokiškio klasikinės muzikos festivalis Rokiškio krašto muziejus Asociacija FRESKOS
191 Liepos 14 d. 16 val. Rokiškio klasikinės muzikos festivalis Rokiškio krašto muziejus Asociacija FRESKOS
192 Liepos 17 d. 19/20? val. Rokiškio klasikinės muzikos festivalis Rokiškio krašto muziejus Asociacija FRESKOS
193 Liepos 18 d. 17 val. Rokiškio klasikinės muzikos festivalis, literatūrinis susitikimas Rokiškio J. Keliuočio biblioteka Asociacija FRESKOS
194 Liepos 18 d. 19/20? val. Rokiškio klasikinės muzikos festivalis Rokiškio krašto muziejus Asociacija FRESKOS
195 Liepos 20 d. Regioninės armonikierių varžytuvės „Armoniką tik paėmiau“ Obelių bendruomenės namų kiemas Obelių SPN kultūros padalinys
196 Liepos 20-21 d. Vaikų ir jaunimo vasaros užimtumo stovykla Laibgaliuose Rokiškio KC rajono padalinys Laibgaliuose
197 Liepos 22 d. Edukacinis užsiėmimas ,,Kvietys šventiniame vainike” Pandėlio  kultūros namų salėje Pandėlio UDC
198 Liepos 22 d. Viskas, kas yra gražu, yra gražu. Gintautui Dainiui 55. Rokiškio krašto muziejus Rokiškio krašto muziejus
199 Liepos Onučių susiėjimas Lailūnų bendruomenės salėje Lailūnų bendruomenė
200 Liepos 25-27 d. CBet Rally Rokiškis Rokiškio rajono savivaldybės administracija (Švietimo ir sporto skyrius)
201 Liepos 27 d. Šventė „Duokiškio baladės“ Mažosios kultūros sostinės renginys Duokiškio miestelyje Panemunėlio UDC Kamajų padalinys
202 Liepos 27 d. „Šeimų sporto šventė“ Pandėlio parke Pandėlio miesto bendruomenė
203 Liepos 27 d. Rajono senjorų sąskrydis „Pabūkim kartu“ Obelių asociacija „Raminta“ ir Obelių SPN kultūros padalinys
204 Liepos 28 d. Oninės „Šventa Ona – duonos ponia“
„Baltasis vakaras“
Gegužinė
Pandėlio skvere, kultūros namų salėje Pandėlio UDC
205 Liepos mėnesį Teatralizuotas renginys skirtas XX -ąjai teatrų jubiliejiniai   šventei SEKLYČIA 2024“ paminėti. Panemunėlio miestelyje prie  bažnyčios. Panemunėlio UDC
206 Rugpjūtis XXI tarptautinė tradicinių šokių stovykla Salų dvare Mažosios kultūros sostinės renginys Salų dvaro sodyboje Rokiškio tautodailininkų asociacija
207 Rugpjūčio 3 d. Kazlėkinė Seniūnijos kiemelyje Pandėlio UDC,
Kazliškio bendruomenė,
208 Rugpjūčio 3 d. Tradicinė ŠIRVYNĖ Degučių kaimas, Rokiškio rajonas Rokiškio RVB
209 Rugpjūčio 4 d. Kraštiečių šventė ,,Porciunkulės“ Lukštuose Lukštų bendruomenė kartu su Rokiškio KC rajono  padaliniu Juodupėje
210 Rugpjūčio 10 d. Pakriaunių miestelio šventė „Medūnešis“ Kaimo bendruomenės „Pakriauna“ namų kiemas Obelių SPN kultūros padalinys, Kaimo bendruomenė  „Pakriauna“
211 Rugpjūčio 10 / 17 d. Žolinė Skemuose
BITUČIŲ ŪKIS
Skemuose Rokiškio KC priemiesčio padalinys Bajoruose
212 Rugpjūčio 12 d. Edukacinis užsiėmimas ,,Spalvotoji grafikai” Pandėlio  kultūros namų salėje Pandėlio UDC
213 Rugpjūčio 15- rugsėjo 22 d. XXV Tarptautinis vargonų muzikos festivalis čekų muzikui, pedagogui, vargonininkui Rudolfui Lymanui Rokiškyje Rokiškio KC
214 Rugpjūčio 15 d. Žolinės atlaidai/Onuškio bažnyčios 250 m. jubiliejaus šventė Onuškyje Rokiškio KC rajono  padalinys Juodupėje
215 Rugpjūčio 15 d. Žolinė Panemunyje Panemunio kaimo bendruomenė
216 Rugpjūčio  15,22 ir 29 d. „Vasaronės“ Juodupėje Juodupėje Rokiškio KC rajono  padalinys Juodupėje
217 Rugpjūčio 16 d. Akcija „Mirties kelias“, skirta Rokiškio žydų bendruomenei atminti Rokiškis – Velniaduobės miškas Rokiškio krašto muziejus
218 Rugpjūčio 17 d. „Sriubiškiai – sriubų gimtinė“ Sriubiškiuose Sriubiškių bendruomenė
Pandėlio UDC
219 Rugpjūčio 18 d. Tradicinė šventė ,,Rudeninės gandrinės“ Laibgaliuose Rokiškio KC rajono padalinys Laibgaliuose
220 Rugpjūčio 23 d. Čiobrelių kiemas Prie Panemunio piliakalnio Panemunio biblioteka
221 Rugpjūčio 23 d. Baltijos kelias‘35 Rokiškio krašto muziejus Rokiškio krašto muziejus
222 Rugpjūčio 24-25 d. Šv. Baltramiejus ir kraštiečių šventė Žiobiškyje Rokiškio KC priemiesčio padalinys Žiobiškyje
223 Rugpjūčio 24 d. Aleksandravėlės kraštiečių šventė Aleksandravėlės parke Obelių SPN kultūros padalinys,
Aleksandravėlės kaimo bendruomenė
Aleksandravėlės Biblioteka
224 Rugpjūčio 25 d. „Pakermošiaus linksmybės“ Aleksandravėlės bažnyčia Obelių SPN
Aleksandravėlės kaimo bendruomenė
225 Rugpjūčio 25 d. Šv. Baltramiejaus gyvųjų amatų kermošiaus šventė Jūžintuose Rokiškio KC rajono  padalinys Jūžintuose
226 Rugpjūčio 26 d. Antanašės kaimo tradicinė šventė „Atplauk auksine žuvele“ Antanašėje Antanašės kaimo bendruomenė ir Obelių SPN kultūros padalinys
227 Rugpjūčio 31 d. Lašų miestelio šventė „Lašas po lašo“ Lašų miestelio aikštė Lašų kaimo bendruomenė,
Obelių SPN kultūros padalinys
228 Rugsėjo mėn. „Obelinės“ šventei skirti muziejaus renginiai (tradicinės valčių varžybos, parodos, amatininkai, šie renginiai dar bus planuojami detaliau) Obeliai Rokiškio krašto muziejus, Laisvės kovų istorijos muziejus Obeliuose
229 Rugsėjo mėn. Rudens šventė “Po darbelių po darbų” Laiūnų bendruomenės kiemelyje Lailūnų bendruomenė
230 Rugsėjo 1 savaitė Europos žydų kultūros dienų renginys Rokiškio krašto muziejus Rokiškio krašto muziejus
231 Rugsėjo 2 savaitė Europos paveldo dienoms skirtas renginys Rokiškio krašto muziejus Rokiškio krašto muziejus
232 Rugsėjo1-26 d. ArtRo residency Rokiškyje Rokiškio KC
233 Rugsėjo 6-8 d. Obelių miesto šventė „Obelinės“ Įvairios rekreacinės vietos Obeliuose (Obelių miesto aikštė, Obelių laisvės kovų istorijos muziejaus kiemas, Obelių miesto parkas, Obelių gimnazijos stadionas ir kiemas, Obelių bendruomenės namų kiemas) Obelių bendruomenės centras, , Obelių seniūnija
Obelių laisvės kovų istorijos muziejus,
Obelių gimnazija,
Obelių biblioteka,
Obelių SPN kultūros padalinys
234 Rugsėjo 13 d. Teatralizuoti skaitymai Bajoruose Rokiškio KC priemiesčio padalinys Bajoruose,
Bajorų biblioteka
235 Rugsėjo 16-18 d.  Literatūrinis vakaras, skirtas Alfonso Danio 100-osioms gimimo metinėms Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka Rokiškio RVB
236 Rugsėjo 19-21 d. Kraštiečių rašytojų festivalis SUGRĮŽTUVĖS, skirtas Rokiškio 525-osioms įkūrimo metinėms Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka Rokiškio RVB
237 Rugsėjo 20 d. Projekto ,,Keliaujanti skaityklėlė – VII“ susitikimas su knygų iliustratore, skirta miesto gimtadieniui RVB, Vaikų ir jaunimo skyrius Rokiškio RVB
238 Rugsėjo 21 d. Kraštiečio rašytojo-prozininko A. Danio -100 gimimo metinių minėjimas Kaimo bendruomenės Pakriauna patalpose Obelių SPN kultūros padalinys
239 Rugsėjo 21-22 d. Rokiškio miesto šventė Rokiškyje Rokiškio KC
240 Rugsėjo 22 d. Baltų vienybės dienos šventė Ant Moškėnų piliakalnio Kavoliškio bendruomenė kartu su Rokiškio KC
241 Rugsėjo 22 d. Baltų vienybės ugnies sąšauka ant  Velikuškių piliakalnio. Velikuškės Rokiškio krašto muziejus
242 Rugsėjo 22 d. Baltų vienybės sąšauka Ant Mielėnų piliakalnio Kriaunų muziejus
Jaunimo bendrija Sėlos Ramuva
Obelių SPN kultūros padalinys
243 Rugsėjo 23 d. Dviračių žygis skirtas Lietuvos žydų genocido dienai prie Paminklo skirto Jofių ir Olkinų šeimoms atminti . Šeduikiškio kaime Panemunėlio UDC
244 Rugsėjo 23 d. Edukacinis užsiėmimas ,,Vitražas iš žiedų” Pandėlio  kultūros namų salėje Pandėlio UDC
245 Rugsėjo 23 d. Žygis, skirtas Lietuvos žydų genocido dienai Rokiškio r. Rokiškio krašto muziejus
246 Rugsėjo 24 d. Stalo žaidimų vakaras jaunimui Obelių SPN salėje Obelių SPN kultūros padalinys
Jaunimo bendrija Sėlos Ramuva
247 Rugsėjo 27,28,29 d. Šventė „Kuc kuc Kamajuos“ Mažosios kultūros sostinės renginys Kamajų miestelyje Panemunėlio UDC Kamajų padalinys
248 Rugsėjo 30 d. Gėlių kilimas Prie Pandėlio kultūros namų Pandėlio UDC
249 Rugsėjo mėn. Respublikinis pleneras-konkursas-paroda L.Šepkos vardo premijai Rokiškio krašto muziejus Rokiškio krašto muziejus
250 Rugsėjo mėn. Istorinis vyksmas „525“ Rokiškio krašto muziejus Rokiškio krašto muziejus
251 Rugsėjo mėn. R.Buveno premijos įteikimo šventė Rokiškio krašto muziejus Rokiškio krašto muziejus
252 Spalio 1 d. Pagyvenusių žmonių popietė Kaimo bendruomenės Pakriauna patalpose Obelių SPN kultūros padalinys
253 Spalio mėn. Muzikos ir poezijos popietė „Laiškai rudeniui“ Pandėlio  kultūros namų salėje Pandėlio UDC
254 Spalio mėn. Vėlinių pėsčiųjų žygis. Rokiškio r. Rokiškio krašto muziejus
255 Spalio 4 d. Valandėlė ,,Skaitau savo augintiniui“, skirta Pasaulinei gyvūnijos dienai RVB, Vaikų ir jaunimo skyrius Rokiškio RVB
256 Spalio 4 d. Mokytojų diena
257 Spalio 5 d. Šventė ,,Lukštietinės“ Lukštų bendruomenės salėje Lukštų kaimo bendruomenė kartu su Rokiškio KC rajono  padalinys Juodupėje
258 Spalio 12 d. Romansų vakaras „Jau nuvyto gėlė“ Juodupėje Rokiškio KC rajono padalinys Juodupėje
259 Spalio 12 d. Regioninės duetų ir tercetų varžytuvės „Skambėk Obelija“ Obelių SPN salė Obelių SPN kultūros padalinys
260 Spalio 12 d. Romansų vakaras
VORATINKLIO GIJOS
Bajoruose Rokiškio KC priemiesčio padalinys Bajoruose
261 Spalio 12-13 d. VIII skudutininkų ansamblių, ragų ir daudyčių pūtėjų festivalis „Dudutis“ . Rokiškyje Rokiškio KC
262 Spalio 17 d. Dainuojamosios poezijos edukacinis  koncertas Pandėlio  kultūros namų salėje Pandėlio UDC
263 Spalio 17-20 d. Tarptautinis teatrų festivalis INTERRAMPA Rokiškyje Rokiškio KC
264 Spalio Tradicinė Suvainiškio miestelio šventė „Spanguolinė“: „Bendrystė kurianti stebuklus“ Suvainiškio bendruomenės namuose Pandėlio UDC
265 Spalio 19 d. Šventė „Po darbų“ Aukštakalnių kaimo bendruomenės namuose Panemunėlio UDC Kamajų padalinys
266 Spalio 21 d. Edukacinis užsiėmimas ,,Rudeninė puokštė” Pandėlio  kultūros namų salėje Pandėlio UDC
267 Spalio Popietė senjorams  ir žmonėms su negalia „Susitikime, mieli senjorai“ Pandėlio  kultūros namų salėje Pandėlio UDC
268 Spalio Moliūgų kalnas Pandėlio parke Pandėlio miesto bendruomenė
269 Spalio 25 d. Kantičkinių giesmių vakaras Obelių SPN salėje Obelių SPN kultūros padalinys
270 Spalio 26 d. Vėlinių pėsčiųjų žygis Po Kriaunų apylinkes Kriaunų muziejus
Jaunimo bendrija Sėlos Ramuva
Obelių SPN kultūros padalinys
271 Spalio 26 d. Šiaurės Lietuvos moterų chorų ir vokalinių ansamblių festivalis
“Tokia esu”
Rokiškyje Rokiškio KC
272 Spalio 27 d. Moliūgų žibintų dirbtuvės Jūžintuose Rokiškio KC rajono padalinys Jūžintuose
273 Spalio 27 d. Romansų vakaras Lailūnų bendruomenės salėje Pandėlio UDC
274 Spalio 28 d. Teatrų šventė „Teatriniai pietūs“ Bajoruose Rokiškio KC priemiesčio padalinys Bajoruose
275 Spalio 31 d. Kino vakaras jaunimui Obelių SPN salėje Obelių SPN kultūros padalinys
Jaunimo bendrija Sėlos Ramuva
276 Spalio – lapkričio mėn. Pilietinė akcija „Gėlių žiedai žuvusiems kariams savanoriams ir partizanams. Rokiškio r. Rokiškio krašto muziejus, Laisvės kovų istorijos muziejus Obeliuose
277 Lapkričio 7 d. Poezijos vakarai pirmą lapkričio ketvirtadienį. „Ilgi rudens vakarai“ Panemunėlio UDC Panemunėlio UDC
278 Lapkričio 11-17 d. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė Vaikų ir jaunimo skyrius Rokiškio RVB
279 Lapkričio 9 d. Lyrikos vakaras Obelių SPN salė Obelių SPN kultūros padalinys
280 Lapkritis Gerumo akcija “Dovanoju iš širdies”Mažosios kultūros sostinės renginys Kamajų seniūnijos bendruomenėse Panemunėlio UDC Kamajų padalinys
281 Lapkričio 14 d. Mėgėjų teatro „Šnekutis“ spektaklio premjera ŽVELKIM GILIAU…

Pokalbis su dvasininku „ir atleisk mums mūsų kaltes…“ . Salomėjos Neries jubiliejus (1904) NUTEISTI AR IŠTEISINTI?

Bajoruose Rokiškio KC priemiesčio padalinys Bajoruose,
Bajorų biblioteka
282 Lapkričio 14 d. Vakaras, skirtas poetei, partizaninio pasipriešinimo dalyvei  Dianai Glemžaitei Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka Rokiškio RVB
283 Lapkričio 15 d. Poezijos spektaklio „Žvaigždėtu keliu“ premjera. Skiriama poetės partizanės Dianos Glemžaitės 75-osioms žūties metinėms paminėti Pandėlio  kultūros namų salėje Pandėlio UDC
284 Lapkričio 15-16 d. Regioninė kaimo kapelų šventė-varžytuvės “Aidai Juodupėje Rokiškio KC rajono padalinys Juodupėje
285 Lapkričio 16 d. Tradicinė šventė „Po darbų“ Aleksandravėlės kultūros namų salėje Obelių SPN kultūros padalinys Aleksandravėlės kaimo bendruomenė
286 Lapkričio 18 d. Edukacinis užsiėmimas ,,Antras popieriaus gyvenimas” Pandėlio  kultūros namų salėje Pandėlio UDC
287 Lapkričio 18-24 d. Suaugusiųjų mokymosi savaitė Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka Rokiškio RVB
288 Lapkričio 22 d. Popietė ,,Advento belaukiant” Žiobiškyje Rokiškio KC priemiesčio padalinys Žiobiškyje
289 Lapkričio 22 d. Tradicinė sūrio šventė „PARAGAUKIM SŪRIO“ Kultūros namų salėje Kazliškio bendruomenė,
Pandėlio UDC
290 Lapkričio 23 d. Vakaronė ,, Rudens vakare po darbų,, Kaimo bendruomenės Pakriauna patalpose Obelių SPN kultūros padalinys
291 Lapkričio 23 d. Renginys skirtas Lietuvos kariuomenės dienai – knygos „Balio Vaičėno Lietuva” pristatymas. Laisvės kovų istorijos muziejus Obeliuose Rokiškio krašto muziejus, Laisvės kovų istorijos muziejus Obeliuose
292 Lapkričio 24 d. Tradicinė folkloro šventė „Aušta aušrela“ Rokiškyje Rokiškio KC
293 Lapkričio 26 d. Kino vakaras jaunimui Obelių SPN salėje Obelių SPN kultūros padalinys
Jaunimo bendrija Sėlos Ramuva
294 Lapkričio 29 d. Eglutės įžiebimo šventė Rokiškyje Rokiškio KC
295 Lapkričio 30 d.  Šventė „Geras kaimynas na Dieva“ Duokiškio kaimo bendruomenės namuose Panemunėlio UDC Kamajų padalinys
296 Lapkričio 30 d. Edukacija – Kalėdiniai papuošimai Kaimo bendruomenės Pakriauna patalpose Obelių SPN kultūros padalinys
297 Lapkričio 30 d. Kazliškio bendruomenė,
Pandėlio UDC
Konstantinavos bendruomenės namuose Konstantinavos bendruomenės santalka
298 Lapkričio 30 d. Tradicinė folkloro šventė „Aušta aušrela“ Rokiškyje Rokiškio KC
299 Gruodžio 2 d. Tradicinis Padėkos vakaras ir Eglės įžiebimo šventė Bajoruose Rokiškio KC priemiesčio padalinys Bajoruose
300 Gruodžio 4-6 d. Kalėdinių renginių ciklas Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka, Vaikų ir jaunimo skyrius Rokiškio RVB
301 Gruodžio 5 d. Kalėdinės Kriaunų miestelio eglės įžiebimo šventė Kriaunų miesto aikštė Obelių SPN kultūros padalinys, Kriaunų seniūnija
302 Gruodžio 7 d. Eglutės įžiebimo šventė Rokiškyje Rokiškio KC
303 Gruodžio 8 d. Padėkos vakaras KAS MES BE JŪSŲ?..
Eglutės įžiebimas
Bajoruose Rokiškio KC priemiesčio padalinys Bajoruose
304 Gruodžio 7-22 d. Sportininkų apdovanojimai Rokiškio rajono savivaldybės administracija (Švietimo ir sporto skyrius)
305 Gruodžio 13 d. Eglės įžiebimo, „Rojaus obuoliukų“ apdovanojimų šventė Juodupėje Rokiškio KC rajono padalinys Juodupėje
306 Gruodžio 13 d. Eglutės įžiebimo šventė Kavoliškyje Kavoliškio bendruomenė kartu su Rokiškio KC
307 Gruodžio 13 d. Panemunėlio Kalėdinės eglės įžiebimo šventė Panemunėlio seniūnijos aikštėje Panemunėlio UDC
308 Gruodžio 13 d. Kalėdinės Obelių miesto eglės įžiebimo šventė Obelių miesto aikštė Obelių SPN kultūros padalinys, Obelių seniūnija
309 Gruodžio 13 d. Eglutės įžiebimo šventė Aikštėje prie bažnyčios Pandėlio UDC, Kazliškio kaimo bendruomenė
310 Gruodžio Adventinė popietė “Gerumu sušildyk” Lailūnų bendruomenės salėje Lailūnų bendruomenė
311 Gruodžio 14 d. Eglutės įžiebimo renginiai: Eglutės įžiebimas, Angelų Ramybės  takas, koncertas „Po angelo sparnu“ Jūžintuose Rokiškio KC rajono padalinys Jūžintuose
312 Gruodžio 14 d. Eglutės įžiebimo šventė Laibgaliuose Rokiškio KC rajono padalinys Laibgaliuose
313 Gruodžio 14 d. Padėkos ir eglės įžiebimo vakaras. Mažosios kultūros sostinės uždarymo vakaras Kamajų miestelyje Panemunėlio UDC Kamajų padalinys
314 Gruodžio 14 d. Eglutės įžiebimas Panemunio aikštėje Panemunio bendruomenė
315 Gruodžio 15 d. Eglutės įžiebimo šventė Kavoliškyje Kavoliškio bendruomenė kartu su Rokiškio KC
316 Gruodžio 16 d. Edukacinis užsiėmimas ,,Kalėdiniai akcentai” Pandėlio  kultūros namų salėje Pandėlio UDC
317 Gruodžio Kalėdinis šurmulys Lailūnų bendruomenės salėje Lailūnų bendruomenė
318 Gruodžio Kalėdinių eglučių alėja,
miesto eglės įžiebimo šventė
Pandėlio skvere Pandėlio seniūnija

Pandėlio miesto bendruomenė
Pandėlio UDC

319 Gruodžio Kalėdinis renginys/koncertas Pandėlio  kultūros namų salėje Pandėlio UDC
320 Gruodžio 21 d. Kalėdų eglės įžiebimas ir Kalėdinė mugė Kalvių kaimo bendruomenės namuose Panemunėlio UDC Kamajų padalinys
321 Gruodžio 26 d. GIESMIŲ VAKARAS Rokiškyje Rokiškio KC
322 Gruodžio 28 d. Senų metų palydų koncertas Rokiškyje Rokiškio KC
323 Gruodžio 27 d. Naujųjų metų belaukiant (popietė vaikams) Žiobiškyje Rokiškio KC priemiesčio padalinys Žiobiškyje
324 Gruodžio 27 d. GIESMIŲ VAKARAS Rokiškyje Rokiškio KC
325 Gruodžio 28 d. Mažųjų Kalėdos Duokiškio bendruomenės namuose Panemunėlio UDC Kamajų padalinys
326 Gruodžio 28 d. Senų metų palydų koncertas Rokiškyje Rokiškio KC
327 Gruodžio 31 d. Naujų metų sutikimo šventė Rokiškyje Rokiškio KC
328 Gruodžio 31 d. Senųjų palydos – Naujųjų sutikimas Pandėlio  kultūros namų salėje Pandėlio UDC
329 Gruodžio mėn. Kalėdos dvare Rokiškio krašto muziejus Rokiškio krašto muziejus
330 Gruodžio mėn. Eglutės įžiebimo šventė Kriaunų muziejuje Kriaunų muziejus Rokiškio krašto muziejus
331 Gruodžio 31 d. Šventinis koncertas „Senuosius palydint“ Rokiškio krašto muziejus Rokiškio krašto muziejus